Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
- magluto
- maghalaman
- mag-alaga ng mga hayop
- manahi
1._________ 2._________ 3._________
4.______________ 5.________________
6._______________ 7.________________
8.__________________________
Ang kita ng mag-anak ay halos hindi na
mapagkasya sa pang-araw-araw na panga-
ngailangan kaya nararapat lamang na mag-
isi...
Ano nga ba ang
kooperatiba?
Paano ito itinatatag?
Ano ang layunin nito?
Kooperatiba:
- ay isang samahan kung saan ang
nagmamay-ari ay ang mga kasapi nito.
- ang pamamahala ay ginagampanan
ng lah...
Kooperatiba:
- ang halaga ng lahat ng nalikom na
sosyo (share) ang nagsisilbing puhunan
o kapital.
- ang puhunan – ang ipi...
Tindahang Kooperatiba:
- ang pinakakaraniwang itinatatag ng
mga mag-anak sa pamayanan ayon sa
konsepto ng pagtutulungan.
Layunin:
1. Makapaglingkod.
2. Makapagbili ng mataas na uri ng paninda sa
mababang halaga.
3. Makapagbigay ng hanapbuhay p...
Ang pagtangkilik ng mga kasapi ng
tindahang kooperatiba ang siyang
nagpapalago o nagpapalaki ng kita o
tubo na siya namang...
TANDAAN:
1. Ang tindahang kooperatiba ay nakatutulong
upang madagdagan ang kita ng mag-anak.
2. Itinatatag ang tindahang k...
PAGTATAYA:
Lagyan ng tsek(/) ang patlang kung wasto ang
pangungusap at ekis(X) kung hindi.
_____1. Ang kooperatiba ay itin...
MGA SAGOT
PAGTATAYA:
Lagyan ng tsek(/) ang patlang kung wasto ang
pangungusap at ekis(X) kung hindi.
_____1. Ang kooperatiba ay itin...
TAKDA:
Sagutin ang tanong sa kalahating papel.
Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa
pagtatatag ng tindahang ko...
Aralin 78 kahulugan, layunin, at kahalagahan ng kooperatiba epp 6 4th quarter
Aralin 78 kahulugan, layunin, at kahalagahan ng kooperatiba epp 6 4th quarter
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aralin 78 kahulugan, layunin, at kahalagahan ng kooperatiba epp 6 4th quarter

6,934 views

Published on

Aralin 78 kahulugan, layunin, at kahalagahan ng kooperatiba epp 6 4th quarter

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aralin 78 kahulugan, layunin, at kahalagahan ng kooperatiba epp 6 4th quarter

 1. 1. - magluto - maghalaman - mag-alaga ng mga hayop - manahi
 2. 2. 1._________ 2._________ 3._________
 3. 3. 4.______________ 5.________________
 4. 4. 6._______________ 7.________________
 5. 5. 8.__________________________
 6. 6. Ang kita ng mag-anak ay halos hindi na mapagkasya sa pang-araw-araw na panga- ngailangan kaya nararapat lamang na mag- isip ang mga tao ng mga paraan kung paano malu- lunasan ang kasalukuyang suliranin. Isang paraan na maaaring gawin ng mag-anak ay sumapi o di kaya’y magtatag ng kooperatiba sa kanilang pamayanan.
 7. 7. Ano nga ba ang kooperatiba? Paano ito itinatatag? Ano ang layunin nito?
 8. 8. Kooperatiba: - ay isang samahan kung saan ang nagmamay-ari ay ang mga kasapi nito. - ang pamamahala ay ginagampanan ng lahat ng kasapi. - ang tubo o kita ay hinati-hati ayon sa bilang ng sosyo o sapi (share) at serbis- yong ipinagkakaloob ng bawat kasapi.
 9. 9. Kooperatiba: - ang halaga ng lahat ng nalikom na sosyo (share) ang nagsisilbing puhunan o kapital. - ang puhunan – ang ipinambibili ng mga paninda kung tindahang kooperatiba o ipinahihiram kung credit union ayon sa kooperatibang itinatag.
 10. 10. Tindahang Kooperatiba: - ang pinakakaraniwang itinatatag ng mga mag-anak sa pamayanan ayon sa konsepto ng pagtutulungan.
 11. 11. Layunin: 1. Makapaglingkod. 2. Makapagbili ng mataas na uri ng paninda sa mababang halaga. 3. Makapagbigay ng hanapbuhay para sa mga kasapi. 4. Makapagbigay ng pagkakataon para sa maliit na mangangalakal. 5. Tumubo at makapagbigay ng dibidendo para sa mga kasapi.
 12. 12. Ang pagtangkilik ng mga kasapi ng tindahang kooperatiba ang siyang nagpapalago o nagpapalaki ng kita o tubo na siya namang hinahati-hati bilang dibidendo sa katapusan ng taon o sa takdang panahong nakapagkasunduan ng lahat ng kasapi.
 13. 13. TANDAAN: 1. Ang tindahang kooperatiba ay nakatutulong upang madagdagan ang kita ng mag-anak. 2. Itinatatag ang tindahang kooperatiba sa konsepto ng pagtutulungan. 3. Ang pagtangkilik ng mga kasapi ng kooperatiba ay magpapalaki sa kita o tubo ng kooperatiba.
 14. 14. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek(/) ang patlang kung wasto ang pangungusap at ekis(X) kung hindi. _____1. Ang kooperatiba ay itinatag sa konsepto ng pagtutulungan. _____2. Ang pagsapi sa kooperatiba ay sapilitan. _____3. Ang pagtatatag ng kooperatiba ay nakadaragdag sa kita ng mag-anak. _____4. Ang mga nalikom na sapi/sosyo ay puhunan ng kooperatiba. _____5. Iisa ang may-ari ng tindahang kooperatiba.
 15. 15. MGA SAGOT
 16. 16. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek(/) ang patlang kung wasto ang pangungusap at ekis(X) kung hindi. _____1. Ang kooperatiba ay itinatag sa konsepto ng pagtutulungan. _____2. Ang pagsapi sa kooperatiba ay sapilitan. _____3. Ang pagtatatag ng kooperatiba ay nakadaragdag sa kita ng mag-anak. _____4. Ang mga nalikom na sapi/sosyo ay puhunan ng kooperatiba. _____5. Iisa ang may-ari ng tindahang kooperatiba.
 17. 17. TAKDA: Sagutin ang tanong sa kalahating papel. Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagtatatag ng tindahang kooperatiba.

×