Digital kompetanse i barnehager

2,304 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Helge
 • HELGE
 • Arne Ketil Har brukt SPSS til å produsere frekvenstabeller for å få oversikt over datamaterialet (deskriptive data). 19 forskjellige barnehager
 • Arne Ketil - si under tredje punkt at vi har sammenlignet noen av våre resultater (som er basert på et strategisk utvalg, spesielt interesserte) med resultatene fra rapporten ”Barnehagens digitale tilstand”. Vi har også hatt god nytte av hovedfagsoppgaven til Martha Sinnerud om …
 • Helge
 • Arne Ketil - ingen eksempler
 • Arne Ketil svar på åpent spørsmål
 • Arne Ketil
 • Helge visse feilkilder. Litt forskjell på sprørsmålsstilling, etc, Noen utelatt fra Nasjonal kartlegging der vi finner det vanskelig å sammenligne. KREATIV BRUK
 • Helge
 • - Arne Ketil åpent spørsmål
 • - Arne Ketil Åpne spørsmål: får litt blanding av verktøy, årsak og virkning. Har valgt å presentere svarene stort sett slik vi fikk dem presentert fra deltakernes perspektiv
 • Arne Ketil
 • Arne Ketil
 • Helge
 • Helge KJØR VIDEO
 • Helge
 • Helge
 • Arne Ketil
 • Arne Ketil
 • Arne Ketil
 • Arne Ketil Utfordringen for våre studenter har vært å spre kompetansen i resten av personalgruppa når de kommer tilbake Utfordringen videre er a) å øke digital kompetanse i barnehagens å få dette inn i barnehagenes planer b) får relevant utstyr, c)å få system på hvordan man skal bruke digitale verktøy kreativt i barnehagen og hva skal man bruke bilder og video til i dokumentasjonen
 • Helge
 • Digital kompetanse i barnehager

  1. 1. Dokumentasjonsprosesser i Barnehagen ved hjelp av Digitale Verktøy Anne Myrstad, Arne Ketil Eidsvik Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk
  2. 2. <ul><li>Anne Myrstad, Samfunnsfag </li></ul><ul><li>Arne Ketil Eidsvik, Informatikk </li></ul><ul><li>Institutt for lærerutdanning og pedagogikk </li></ul><ul><li>BiViDoc: </li></ul><ul><ul><li>- Bilde, Video og Dokumentasjon i skole og barnehage </li></ul></ul><ul><ul><li>- Fordypnings- og videreutdanningstilbud </li></ul></ul>
  3. 3. Rammeplanen 2006: 21 Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagens arbeidsmåter og innhold må ses i sammenheng. Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Barn skal ha stor frihet til valg av aktiviteter. Å finne den riktige balansen mellom barneinitierte og voksenledete aktiviteter er en utfordring.
  4. 4. Digitale verktøy i barnehager? En sammenlignende studie <ul><li>Fokus: </li></ul><ul><ul><li>hva barnehagene oppnår ved å bruke IKT og digitale verktøy, </li></ul></ul><ul><ul><li>å avdekke mulige framtidige bruksområder i barnehagene. </li></ul></ul><ul><li>Bakgrunn: </li></ul><ul><ul><li>behov for kompetanse på området både på lærerutdanninga og ute i praksisfeltet </li></ul></ul><ul><ul><li>nytt studium for førskolelærere </li></ul></ul>Helge Habbestad, Arne Ketil Eidsvik, Anne Myrstad
  5. 5. Tema <ul><li>Tilgang til digitalt utstyr </li></ul><ul><li>Tilgang til Internett og LMS </li></ul><ul><li>Dataprogram som brukes sammen med barna </li></ul><ul><li>Om personalets digitale kompetanse </li></ul><ul><li>Hvorfor IKT i barnehagen? </li></ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul>
  6. 6. Informanter <ul><li>19 personer med 7 til 30 års erfaring fra barnehager. Alle jobber i forskjellige barnehager. </li></ul><ul><li>De var ved tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen inne i sluttfasen av studiet IKT i barnehagen ved universitetet i Tromsø </li></ul><ul><li>Offentlige og private barnehager av varierende størrelse, hovedsakelig fra Troms fylke. </li></ul>
  7. 7. Resultater <ul><li>Analysen av materialet viser at barnehagene vektlegger forskjellig bruk av IKT. </li></ul><ul><li>Dette kan både tyde på at barnehagene er inne i en tidlig fase med utprøving, og at de tar i bruk et stort spekter av forskjellige digitale verktøy. </li></ul><ul><li>Nasjonal kartlegging (Nina Bølgan: Barnehagens digitale tilstand) vs. barnehagene fra vår undersøkelse (heretter kalt prosjektbarnehagene) </li></ul>
  8. 8. Tilgang digitalt utstyr tilgjengelig for barna Prosjekt-barnehager Nasjonal kartlegging Stasjonær PC 100% 90% Bærbar PC 42% 71% Digitalt kamera 100% 94% Digitalt videokamera 53% 40% Skanner 53% 60% Webkamera 11% 5% Utstyr for lydopptak 16% 20% Prosjekt-barnehager Nasjonal kartlegging Mp3-spiller 5% 3% Lamineringsmaskin 11% 88% Projektor 16% 37%
  9. 9. Internett sammen med barna? <ul><li>74% av prosjektbarnehagene bruker Internett sammen med barna, 20% på landsbasis </li></ul><ul><li>Internett brukes til: </li></ul><ul><ul><li>å søke etter info om tema det blir snakket om på avdelingen , </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskapsoppgaver (etter alder), </li></ul></ul><ul><ul><li>og litt til spill </li></ul></ul>
  10. 10. Hva brukes internett til? <ul><li>Finne musikk når vi jobber i Photo story 3 </li></ul><ul><li>Finne sider med bilder </li></ul><ul><li>Google earth - kart </li></ul><ul><li>Værmeldinga </li></ul><ul><li>Lokale nyheter </li></ul><ul><li>Lete opp sanger rim og regler </li></ul><ul><li>Kinooversikt </li></ul><ul><li>Søkemotor </li></ul>
  11. 11. Eksempler på hjemmesider som brukes med barna <ul><li>http://www.gyldendal.no/salaby/bokmal/ http://www.123spill.no/ </li></ul><ul><li>http://www.folkebladet.no/ http://www.nrk.no/uglerimosen/ http://nrksuper.no/superbarn/ </li></ul><ul><li>http://www.evenskjer-barnehage.no/ </li></ul><ul><li>http://maps.google.com/ </li></ul><ul><li>http://www.kvasir.no/   </li></ul><ul><li>http://www.sol.no   </li></ul><ul><li>http://nrk.no   </li></ul><ul><li>http://www.kapteinsabeltann.no </li></ul><ul><li>http://www.min123.no/ </li></ul><ul><li>http://www.minabc.no/ http://www.gyldendal.no/multi/Multi%201/index.html http://www.pent.no   </li></ul><ul><li>http://www.fremover.no </li></ul>
  12. 12. Hvilke dataprogram brukes sammen med barna? <ul><li>Prosjekt Nasjonal barnehager kartlegging </li></ul><ul><li>Tegneprogram 89% 21% </li></ul><ul><li>Skriveprogram 89% 13% </li></ul><ul><li>Bilderedigeringsprogram 58% 2% </li></ul><ul><li>Dataspill 84% 50% </li></ul><ul><li>Spes. ped. program 32% </li></ul><ul><li>Videoredigeringsprogram 21% </li></ul><ul><li>Animasjonsprogram 21% 1% </li></ul><ul><li>Musikkprogram 16% </li></ul>
  13. 13. Eksempler på spill <ul><li>Josefinespill 58% </li></ul><ul><li>Lek og lær 21% </li></ul><ul><li>Mumi 11% </li></ul><ul><li>Emil Gubben og katten 5% </li></ul><ul><li>Gyldendal multi 5% </li></ul><ul><li>Min 123 5% </li></ul><ul><li>Pippi Mulle Mekk 5% </li></ul><ul><li>salaby 123 5% </li></ul><ul><li>Spill på internett 5% </li></ul><ul><li>Ungene i gata 5% </li></ul><ul><li>Labbe langøre 5% </li></ul>
  14. 14. Hvordan har personalet i barnehagen tilegnet seg kompetanse og ferdigheter i digitale verktøy? <ul><li>Formell kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Studiet IKT i barnehagen </li></ul></ul><ul><li>IKT konferanser </li></ul><ul><li>Opplæring via nett </li></ul><ul><li>Egen interesse og læring. </li></ul>
  15. 15. Hva oppnår dere ved å ta i bruk IKT og digitale verktøy? <ul><li>Resultatene fra dette spørsmålet i undersøkelsen presenteres ut fra følgende perspektiv: </li></ul><ul><ul><li>Foreldre </li></ul></ul><ul><ul><li>Barna </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalet </li></ul></ul>
  16. 16. Foreldre <ul><li>Bedre dokumentasjon. Ikke bare skriftlig eller muntlig, men også gjennom: </li></ul><ul><ul><ul><li>bilder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Video </li></ul></ul></ul><ul><li>Bedre dokumentasjon av læring og utvikling hos barn </li></ul><ul><li>Bedre oppmøte på foreldremøter. </li></ul><ul><li>Bedre kontakt med foreldrene gjennom bruk av e-post og hjemmeside </li></ul><ul><li>Får oppmerksomhet fra flere, spesielt fedre har interesse for å få dokumentasjon presentert via digitale verktøy. </li></ul>
  17. 17. Foreldre <ul><li>Synliggjør aktiviteter raskt </li></ul><ul><li>Blir satt pris på av foreldrene </li></ul><ul><li>Planer og dokumenter blir mer proffe” </li></ul>
  18. 18. Barnas deltakelse Blant prosjektbarnehagene er det 80% som oppgir at barna bruker digitalt kamera som en del av dokumentasjons-arbeidet, 3% fra nasjonal kartlegging.
  19. 19. Barna <ul><li>Godt samarbeid rundt dataskjermen også blant de barna som vanligvis ikke er sammen </li></ul><ul><li>Digitale bilder knyttet til læring er positivt! </li></ul><ul><li>Barna hjelper hverandre der de står fast </li></ul>
  20. 20. Barna <ul><li>Barna får muligheten til å skaffe seg digital kompetanse, noe ikke alle barn i alle barnehager har samme muligheten til </li></ul><ul><li>Barna blir vant til bruk av digitalt verktøy før skolestart og kan raskere ta det i bruk i skolen </li></ul><ul><li>Ungene blir flinkere til å bruke data til andre ting enn å bare spille </li></ul><ul><li>Utvikling av sosial kompepanse og språk </li></ul><ul><li>Mye MORO! </li></ul>
  21. 21. Barna <ul><li>Spill er veldig motiverende for barna og gir en annen innfallsvinkel enn mer tradisjonell læring. </li></ul><ul><li>Barna liker godt å tegne på datamaskinen og skrive. </li></ul><ul><li>Mer varierte aktiviteter. </li></ul><ul><li>Barna/voksne og barn/barn samarbeider rundt og med digitale verktøy </li></ul>
  22. 22. Personalet <ul><li>Det er lett å ta utgangspunkt i bilder som bakgrunn for samtale og læring </li></ul><ul><li>Personalet opplever nye utfordringer og lærer ting de også kan ha bruk for privat hjemme. </li></ul><ul><li>Tverrfaglig jobbing </li></ul>
  23. 23. Personalet <ul><li>Mye spennende verktøy og hjelpemidler </li></ul><ul><li>Hjelp i dokumentasjon, refleksjon, evalueringsarbeid og presentasjon av barnehagen og dens innhold </li></ul>
  24. 24. Videodokumentasjon
  25. 25. Konklusjon <ul><li>Et godt utdanningstilbud kan føre til kreativ og variert bruk av digitale verktøy i barnehagene. </li></ul><ul><li>Utdanning og interesse har større betydning for kvaliteten på bruk av digitale verktøy og dokumentasjon enn utstyrsmengde. </li></ul><ul><li>Digital bestillerkompetanse er viktig for å få tilgang til rett type utstyr. </li></ul><ul><li>Dagens situasjon: relativt bra utstyr – lite bruk </li></ul><ul><li>Framtidens situasjon: bedre utstyr – enda bedre bruk </li></ul>
  26. 26. Utfordringer for barnehagene <ul><li>Øke digital kompetanse </li></ul><ul><li>Skaffe relevant utstyr </li></ul><ul><li>Systematisere kreativ bruk </li></ul><ul><li>av digitale verktøy </li></ul>

  ×