SharePoint Out of Box, Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk

1,236 views

Published on

Presentatie over SharePoint Out of Box in Onderwijs, 5 juli 2011 Hogeschool West-Vlaanderen Kortrijk Education, DLWO, Bliki, Blikkies, Portfolio, Social Media

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentatie: SharePoint Out of Box in Onderwijs - Creative Commons Arne Horst - http://arnehorst.nl - 5 juli 2011 @ Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk
 • SharePoint Out of Box, Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk

  1. 1. Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk - 5 juli 2011 <br />Arne HorstSharePoint - Out of Box<br />
  2. 2. Arne Horst<br />Beleidsadviseur Onderwijs & ICT, Hogeschool Inholland<br />Columnist @Expertise HO, praktisch visieblad voor Hoger Onderwijs (http://www.expertisevisieblad.nl)<br />SURFambassadeur<br />SharePointgebruikervan het eersteuur (2001)<br />SharePointgoochelaar voor al uw (educatieve) feesten & partijen<br />Bedenker van nieuwe concepten & tools (zie o.a. www.bliki.nl ) <br />Onderwijsideoloog<br />Geograaf <br />Edubloggerhttp://arnehorst.nl<br />(oud) Docent<br />(oud) Coureur, (oud) Enz.<br />
  3. 3. SharePoint Out of the Box (OOTB)<br />SharePoint Out of the Box is eenbouwdoos: en juistdaardoorzeerkansrijkvooronderwijs.<br />“De tijd van de monolithischeoplossingenvooronderwijs is voorbij”? “SharePoint” alsgeheel is ookgeenmonolithischeoplossing.<br />Voorbeeld van eenimplementatietraject met SharePoint Out of Box alsSaaS. “Out of the (interne) Cloud”. Binnenorganisatie. Wie is daneigenaar?<br />SharePoint zou platform kunnenzijnvoor DLWO<br />
  4. 4. Waarom Out of the Box voor onderwijsontwikkeling?<br />Out of Box? De ‘standaard’ SharePoint omgevingzoals door Microsoft geleverd. <br />“ If development is required, it’s because SharePoint cannot satisfy the organisations unique requirements “out of the box”, and something “custom” needs to be built. <br />Custom development in SharePoint is regarded as the last resort, while an IT developer sees this as the first option, placing them in a situation they are not comfortable with right from the start.”Nadir Kamdar: “Waaromereentekort is aan SharePoint experts”http://nadirkamdar.blogspot.com/2010/08/why-there-is-shortage-of-sharepoint.htm(via @Vangampelaere, Hogeschool West-Vlaanderen)<br />
  5. 5. Zowel ‘Onderwijs’ als IT Developers (ASP.NET e.d.) hebbenvanuit nature behoefteaan ‘maatwerk’.<br />Meesteontwikkelaarsbeginnendanaanmaatwerkoplossingen. Gevolg: Out of Box SharePoint “maatwerk SharePoint”<br />Uitdagingvooronderwijsorganisaties: niet direct aan “maatwerk SharePoint” denkenmaardenken hoe onderwijsvraag/behoefteeenvoudig op telossen met SharePoint OOTB.<br />Dan is SharePoint een ‘killer app’ bijuitstek: onderwijs is direct vanuitonderwijszelf in staatom met enkel ‘muisklikken’ hoogwaardige tools en oplossingentebedenken en realiseren. <br />Advies: ontwikkeleigensjablonen (met name Site Templates, dan List Templates)<br />Nadir Kamdar: “Custom development in SharePoint is regarded as the last resort”<br />Tekortaan experts eenprobleem?<br />
  6. 6. Wie is eigenaar?<br />SharePoint Inholland<br />
  7. 7. Situatie Inholland 2011<br />SharePoint 2007 farm ‘on premise’ (sinds 2007, daarvoor SP2003 en eerdereversies)Bestaandeuito.a.:<br />SharePoint Portal WSS/MOSS 2007Intranet/Division<br />SharePoint Team ServicesTeamsites en aanverwanten<br />SharePoint My SitesPersoonlijkeprofiel en werkomgeving - ookgebruiktals intern ‘telefoonboek’<br />Zomer 2011: Migratie desktops naar Windows 7, Live@Edu en Lync<br />Ca. 35.000 user accounts <br />
  8. 8. Vraag 1 – Wie is eigenaar?<br />Antwoord: “Iedereen en niemand”. SharePoint binnenInhollandvooral “nutsvoorziening’. Alsonderdeel van de bedrijfsomgeving.<br />ICT (afdeling) beheertgeheleSharePointfarm in technischezin,<br />Nieuwsredactieonderbeheer Marketing en Communicatieafdeling<br />Indienformeleonderwijstoepassing (DPF) afdeling “FunctioneelBeheer” (nietvanuit ICT afdeling) Eerstelijnsondersteuning<br />IndiensamenwerkomgevingTeamsites, SharePoint Courses, functioneelbeheer ‘intranet’ (Dienst ICT) Eerstelijns<br />ServiceDesk: FacilitairBedrijf – Eerstelijns startpunt voor diverse vragen<br />Eigenaren van sites alsteamsitesveelalmedewerkers en projectteams. Courses ‘DigitaleKlassen’ vooralopleidingen en docententeams<br />My Sites: in gebruik is iederindividueigenaar.<br />Implementatie in toegepastgebruik en onderwijsverdervanuitonderwijsontwikkelteams, (chremiaals ICTO-achtigeexpertisecentra , lectoraten , beleidsdienste.d.).<br />
  9. 9. Wie is doelgroep?<br />SharePoint Inholland<br />
  10. 10. Doelgroepen<br />Alle actoren denkbaar binnen organisatie, hangt per keer met name af van situatie/toepassing.<br />‘Kenniswerkers’ in de ruimstezin van het woord.<br />
  11. 11. Waar wil je over 2 jaar zijn met SharePoint?<br />SharePoint Inholland<br />
  12. 12. Doelen<br />Doelstellingen worden door verschillende entiteiten en actoren bepaald. <br />Deels ICT en beheer, deelsbeleidsdienst, deelOnderwijsorganisatie, Kenniscentra, Strategy Board etc. <br />Hangt net alsdoelgroepvooral van de beoogdetoepassingaf.<br />
  13. 13. Do’s and Don’ts<br />Do’s<br />Denk primair in Out of Box oplossingen<br />Investeer in kennis binnen de eigen organisatie met als doel het doen ontstaan van samengestelde, multidisciplinaire ‘ontwikkelteams’ die in cocreatie Out-of-Box oplossingen kunnen realiseren<br />Beschouw SharePoint als hybride en veelzijdige werkomgeving die zeer geschikt kan zijn voor onderwijs.<br />Investeer in het creëren en distribueren van zelf in elkaar geklikte ‘dedicatedtemplates’. Sjablonen die toegerust zijn voor specifieke doelen of toepassingen. Die werken het meest intuïtief en gebruiksvriendelijk voor de grootste groep eindgebruikers<br />
  14. 14. Do’s and Don’ts<br />Don’ts<br />Denkniet “1.0”. Beschouw SharePoint nietalskant-en-klare en monolithischetotaaloplossingvooronderwijs<br />Rol SharePoint omgevingnietuitvolgens de blauwdruk van het organisatiemodel. Bijgroteorganisatiesleidtdat tot oeverloosmuisklikkenom tot opleiding, project of individueelniveautekomen. (Neemeerder My Site alsstartpunt).<br />Laat de “bouwdoos” beschikbaar en in tact vooriedereeindgebruiker (dat is immers in area’s geregeld met rollen en rechten) maarleunooknietachterover. Gooinietenkel de bouwdoosalswerkomgeving over de schuttingnaar de eindgebruiker met melding “succes met puzzelen” Nogmaals: investeer in sjablonen die vanafserverniveau door iedereeindgebruikergestartkunnenworden.<br />
  15. 15. “Tijd van monolithische oplossingen voor onderwijs weldra voorbij?”<br />SharePoint<br />
  16. 16. Monolithische oplossingen passé?<br />Zo lijkt het. Buiten onderwijs diverse cloudoplossingen en services naast elkaar om ‘de klus te klaren’. Keuze is aan eindgebruiker. Trend ook steeds duidelijker merkbaar binnen onderwijs. Dat uitdagingen complexer zijn dan een enkele tool kan oplossen.<br />Landelijkediscussies over ELO’s in deze context zijnnoglangnietgeslecht. <br />VoorePortfolio’sdaarentegenonderwijskundig en didactischinteressante trend waarneembaar: vrijekeuze in ePortfoliobinnenorganisatie. <br />
  17. 17. Vrije keuze ePortfolio<br />Momenteel diverse portfolioinitiatieven<br />Vanuitinstituutcentraal: <br />maatwerk SharePoint ePortfolio (DPF van 3e partij)<br />Blackboard Portfolio<br />Per opleidingookvrijekeuzevooralternatievenzoals het gebruik van ‘Blikkies’ (bliki.nl)<br />BlikiePortfolio: dedicated templates SharePoint Out of the Box als Software as a Service (SaaS).<br />
  18. 18. Blog en wiki geïntegreerd ten behoeve van portfolio. In lijn met filosofie Helen Barrett (electronicportfolios.org)<br />Zieook:<br />http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2010/07/eportfolio-modellen-voor-reflectie-en-voorbeelden-van-een-methodiek-in.html <br />http://bliki.nl<br />‘Blikkies’ - BlikiePortfolio<br />
  19. 19. Model Helen Barrett <br />Bron: http://electronicportfolios.org/blog/uploaded_images/WordPressmodel2-733108.jpg<br />
  20. 20. BlikiePortfolio<br />Blikkieswerkzaamalssjabloonbinnen de SharePointfarmalsbedrijfsomgeving in My Sites (ca.90%) en Teamsites (10%)<br />Vanuitorganisatieperspectief is impact vergelijkbaarals het aanwenden van Wordsjablonenvooronderwijs<br />‘Blikkies’ wordenbijverschillendeopleidingengebruikt.<br />Van die opleidingenheeftelkeopleidingeigenBlikkie<br />Opleidingenzijn self supporting: docentenstellenstudentenaanalsfunctioneelbeheerdersvooruitleg en vragen van medestudenten.<br />Aantalstudentengroeitgestaag: binnenkort +2000 actieve sites <br />
  21. 21. PraktijkcaseBlikiePortfolio<br />Praktijkvoorbeeld: <br />Eerstejaars student stelt per abuiseenvraagaanServiceDesk over het BlikiePortfolio in plaats van binneneigenopleiding. Met als subject ‘Portfolio’<br />Gevolg: trefwoord ‘Portfolio’ leidt tot doorzetten van vraagnaarafd. FunctioneelBeheer (maatwerk SharePoint DPF).<br />Die afdelingkomt op hunbeurterachterdat het geen DPF betreft… en zoverder.. <br />
  22. 22. Wie is eigenaar? En watverstaat men daaronder: de gebruiker of de beheerder?<br />En wiedoetimplementatie? Nutsvoorziening in bedrijfsomgevinggelijkaantekstverwerker Word wordttoegepast in Onderwijs.<br />Technischbeheer en backup is al geregeld… Functioneel in essentieook (gebruik van standaard SharePoint… Lijstjesen web parts). <br />PraktijkcaseBlikiePortfolio<br />
  23. 23. Blikkieswerkzaamalssjabloonbinnen de SharePointfarmalsbedrijfsomgeving in My Sites (ca.90%) en Teamsites (10%)<br />Vanuitorganisatieperspectief is impact vergelijkbaarals het aanwenden van Wordsjablonenvooronderwijs<br />‘Blikkies’ wordenbijverschillendeopleidingengebruikt.<br />Van die opleidingenheeftelkeopleidingeigenBlikkie<br />Opleidingenzijn self supporting: docentenstellenstudentenaanalsfunctioneelbeheerdersvooruitleg en vragen van medestudenten.<br />Aantalstudentengroeitgestaag. <br />BlikiePortfolio<br />
  24. 24. Praktijkvoorbeeld: <br />Eerstejaars student stelt per abuiseenvraagaanServiceDesk over het BlikiePortfolio in plaats van binneneigenopleiding. Met als subject ‘Portfolio’<br />Gevolg: trefwoord ‘Portfolio’ leidt tot doorzetten van vraagnaarafd. FunctioneelBeheer (maatwerk SharePoint DPF).<br />Die afdelingkomt op hunbeurterachterdat het geen DPF betreft… en zoverder.. <br />PraktijkcaseBlikiePortfolio<br />
  25. 25. Wie is eigenaar? En watverstaat men daaronder: de gebruiker of de beheerder?<br />En wiedoetimplementatie? Nutsvoorziening in bedrijfsomgevinggelijkaan Word wordttoegepast in Onderwijs.<br />Technischbeheer en backup is al geregeld… Functioneel in essentieook. <br />PraktijkcaseBlikiePortfolio<br />
  26. 26. Encore: Monolithisch passé? <br />
  27. 27. Encore: BlikiePortfolio<br />
  28. 28. Hulpmiddelvoorverwerven van competenties, omstudietakenteplannen en uittevoeren. Proces en begeleidingstaancentraal. <br />Twee pijlers:<br />Blogfunctiewordtgebruiktvoorbeschrijving, begeleiding en ondersteuning van het leerproces. Zowel door docent en desgewenstookintervisie of door medestudenten. <br />In de Wiki’sworden de resultatenvastgelegd. Meestal is eencompetentiematrixopleiding het uitgangspunt. <br />Eenderde component vormt de studieplanner.<br />Vanuit Blog kunnencompetentiesuit Wiki wordengekoppeld en vice versa.<br />BlikiePortfolio<br />
  29. 29. BlikiePortfolio<br />Blog faciliteertproces<br />Eventueel verwijzen naar:<br />Andere post (inhoudelijk overeenkomstig)<br />Producten/Videofragmenten <br />Competenties. Op een andere plek is per competentie een wikipage.<br />Blog push:<br />Overzicht/begin van een archief. <br />Als aanklikt  alleen post met bijbehorende zaken<br />
  30. 30. De competentiewiki het (beoogde) resultaat<br />
  31. 31. Competentieverderbeschrijven? Nieuwewikipagina<br />Met blokhaken: nieuwe pagina <br />(per competentie).<br />Nieuwe wikipagina (evt.) koppelen aan:<br />Andere competenties <br />Andere Blogposts<br />Bijbehorende documenten<br />Bijbehorende videofragmenten <br />Er is ookBliki-Project. Een Spin-off van Bliki-Portfolio en fungeertals tool voorprojectmanagers.<br />
  32. 32.
  33. 33. Next Step: the Wicked Weblog (a blogical wiki)<br />
  34. 34. 34<br />DigitaleMuurkrant<br />EenmuurkrantBij redacties en op stations zie je ze dagelijks hangen. Zoals deze op metrostation Beurs in Rotterdam. Als toevallige passant snel de krant 'scannend' lezen om te zien wat momenteel speelt. Geniaal in eenvoud en daarom ook ‘tijdloos..’ Van alle tijden, maar het kost ook geen tijd: binnen enkele minuten (voor die metro komt) ben je ‘bij’. <br />
  35. 35. 35<br />DigitaleMuurkrant<br />Een automatisch gegenereerde muurkrant (Geaggregeerd) deze krant realtimesamengesteld met o.a. weblogs van verschillende bronlocaties:  - Met o.a. intranet blogs van projecten uit Teamsites,   - persoonlijke blogsvan medewerkers en studenten uit My Sites,   - blogs van Opleidingen en Diensten uit intranetsites. Meer…<br />
  36. 36.
  37. 37.
  38. 38. Prof. Hyves – Blog Plaza<br />
  39. 39. Conclusie<br />Doelstellingen en implementatie met SharePoint is nietzozeereentechnischeuitdaging. Juist door de veelzijdigheid van mogelijkheden met SharePoint veeleerdereenorganisatievraagstuk. Hoe alsorganisatieomtegaan met verschillendevormen van toegepastgebruik die technischgezien exact gelijke basis hebben? Vergelijknogmaals met tekstverwerker Word of PowerPoint in deze context.<br />
  40. 40. Meer informatie:<br />Arnehorst.nl<br />ICT & Onderwijsbloghttp://blog.arnehorst.nl<br />Blikkies: Bliki.nl/ Blogfolio.nl / Competentiewiki.nl<br />Twitter: arnehorst<br />Linked IN: arnehorst<br />Dezepresentatie: www.slideshare.net/arnehorst<br />arne.horst [at] inholland.nl<br />En verder<br />Expertise HO 7/2010: “Zoektochtnaar de ultiemenieuwe leer en werkomgeving”<br />Expertise HO 8/2010: “Vloeken in de kerk” Over het waarom van SharePoint vooronderwijsontwikkeling.ExpertiseVisieblad.nl| Twitter @ExpertiseHO<br />

  ×