Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netthodeundersøkelsen 2010

876 views

Published on

 • Be the first to comment

Netthodeundersøkelsen 2010

 1. 1. Netthodeundersøkelsen 2010<br />Arne H. Krumsvik<br />NONA10, Oslo 9. juni 2010<br />
 2. 2. Netthoder og andre hoder<br />Spørsmålene er i stor grad hentetfra Nordiske Mediedager og Nettavisundersøkelsen. Dermed kan vi sammenligne.<br />Krumsvik (2010) Netthodeundersøkelsen. Undersøkelse blant medlemmer i NONA 3.-7. juni. 141 besvarelser (35 %).<br />Sammenlignet med:<br />Aarebråt/Respons analyse (2010): Medievaner og holdninger, undersøkelse blant NJ-medlemmer og den norske befolkningen 15. februar - 5. mars. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager.<br />Krumsvik (2009) i samareid med MBL og LLA: Nettavisundersøkelsen. 209 sjefredaktører, enledere og daglige ledere i norske aviser.<br />Krumsvik/Visendi (2008) i samarbeid med den vestnorske mediekonferansen Hauststormen. Nettavisundersøkelsen. 2.536 lesere av 20 nettaviser på Vestlandet, og 282 journalister som lager disse, deltok i undersøkelsen. <br />
 3. 3. 7 av 10 netthoderforetrekker nett<br />Hvis du vurderer medienes valg av stoff, hvilket medium er det da som dekker dine interesser best?<br />
 4. 4. Netthodene er nyhetsjunkies<br />Hvor viktig er det for deg å være oppdatert på det som skjer i nyhetene?<br />
 5. 5. Netthodene litt mer medieskeptiske<br />I hvilken grad har du tiltro til mediene generelt? Har du stor tiltro, noe tiltro, mindre tiltro eller ingen tiltro i det hele tatt?<br />
 6. 6. Mediene bør avsløre, mener mediefolk<br />Her beskriver vi tre måter mediene arbeider på når de formidler ting som skjer i samfunnet. Hvilken av disse tre måtene foretrekker du at mediene bør arbeide på?<br />
 7. 7. Mest hendelser og klikkhoreri på nett<br />Hvordan vil du først og fremst karakterisere norske nettmedier?<br />
 8. 8. Netthodenemener papiravisene er dårligere enn nettmediene<br />Hvis vi sammenligner papiravis-journalistikk og nettavis- journalistikk, vil du si at papiravisen har best kvalitet, har nettavisen best kvalitet, eller mener du det ikke er noen forskjell i kvaliteten mellom dem?<br />
 9. 9. Netthodene vil bruke nettets muligheter<br />(1 = helt uenig, 6 = helt enig)<br />
 10. 10. Brukerne og netthodenemenernettdebatten er viktigst<br />Hvor viktig mener du nettavisenes diskusjonsgrupper er for ytringsfriheten?(sammenlignet med papiravisens leserbrevspalter)<br />
 11. 11. Netthodene mest negative til forhåndskontroll<br />I dag blir de fleste innleggene på nettdebatter ikke forhåndskontrollert før publisering. Vil en endring av dette ha noe å si for hvor viktig nettdebattene er for ytringsfriheten, eller spiller det ingen rolle?<br />
 12. 12. Netthodenejobber litt mer overtid<br />I gjennomsnitt hvor mange overtidstimer i måneden arbeidet du i 2009?<br />
 13. 13. Journalistene er røde<br />Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?<br />
 14. 14. Blant netthodene er de rødgrønne i mindretall<br />Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?<br />
 15. 15. Medlemmer som har deltatt på arrangementeneer mest fornøyde med NONA<br />Har du deltatt på ett eller flere medlemsmøter i NONA det siste året?<br />Hvordan vurderer du faglig relevans i temavalg (1=dårlig, 6=bra)<br />Generelt helhetsinntrykk av NONAsvirksomhet<br />Hvor stor er sannsynligheten for at du anbefaler medlemskap til en kollega?<br />
 16. 16. Oppsummering<br />http://www.netthoder.no/2010/06/netthodene-mener-papiravisene-er-darligere-enn-nettet/<br />
 17. 17. a.h.krumsvik@media.uio.no<br />http://krumsvik.com/OnlineNews/<br />

×