Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor utgi nettavis?

2,345 views

Published on

Ferske tall fra Nettavisundersøkelsen 2009:
1. Flere tjener penger på nett, men forretningsutvikling har blitt mindre viktig. Færre planlegger betalingstjenester.
2. Forsvar av etablerte posisjoner i leser- og annonsemarkedet stadig viktigere.
3. Store aviser ønsker å utforske nettets muligheter. Små aviser vil reklamere for papiravisen og gi avishuset et tidsriktig image.

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

Hvorfor utgi nettavis?

 1. 1. Hvorforutgi nettavis?<br />Nettavisundersøkelsen2005-2009<br />Rykende ferske tall<br />
 2. 2. Konklusjon: Avisene i forsvarsposisjon på nett<br />Fleretjenerpengerpå nett, men forretningsutvikling har blitt mindre viktig. Færre planlegger betalingstjenester.<br />Forsvar av etablerte posisjoner i leser- og annonsemarkedet stadig viktigere.<br />Store aviser ønsker å utforske nettets muligheter. Små aviser vil reklamere for papiravisen og gi avishuset et tidsriktig image.<br />
 3. 3. Hva er Nettavisundersøkelsen?<br />Toppledere<br />2005 <br />2007 Norge + Danmark<br />2009<br />209 sjefredaktører, adm.direktører og enledere<br />(foreløpige tall, datainnsamling pågårfortsatt)<br />Brukere og journalister<br />2005<br />20.000 lesere av 49 nettaviser ble intervjuet.<br />2008<br />2.536 lesere av 20 nettaviser på Vestlandet, og 282 journalister som lager disse, deltok i undersøkelsen<br />MedieforskerArne H. Krumsvik har gjennomført undersøkelsenei samarbeid med MBL, LLA, Respons Analyse, QuestBack, Hauststormen, m.fl.<br />
 4. 4. Avislederneharfortsatt et ambivalent forholdtilnettaviseneHvorenigellerueniger du ifølgendeutsagn (1;helt uenig, 6;helt enig)<br />
 5. 5. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />Økningfra 19,7 i 2007<br />5<br />¼ tjenerpengerpånettHvordanernettsatsingensøkonomiskebidrag?<br />
 6. 6. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />Hvilkefunksjonererbeskrivendefor nettstedet/nettavisen?<br />
 7. 7. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />FlerkanalstrategiogforsvarerviktigstHvilkenfunksjonmener du erden viktigste for nettstedet/nettavisen?<br />
 8. 8. Forsvar er det hovedfokussom øker mest<br />*=Ikke obligatorisk i 2005<br />
 9. 9. Til større avisen er, til viktigere er flerkanalstrategi og forsvar av posisjon<br />
 10. 10. Halvparten opplever at de bruker mer tid på nett og papir samlet enn de før gjorde bare på papir<br />Økningfrahver tredje i 2005 til annenhver i 2008<br />Spørsmål: Hvordan har din tidsbruk endret seg? Bruker like lang tid/lengre tid/kortere tid på de to versjonene til sammen som jeg brukte på papir før.<br />
 11. 11. Små aviser vil bruke nettet til markedsføringav papirutgaven<br />
 12. 12. …men ingen tegn tyder på at papirlesing øker som følge av nettavisbruk<br />Ingen endring fra 2005 til 2008<br />Spørsmål: Hvordan har din bruk av denne nettavisen påvirket dine leservaner av &lt;avisas&gt;<br />Papirutgave?<br />
 13. 13. Store aviser vil drive forretningsutvikling og utforske mulighetene<br />
 14. 14. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />De flesteerutenbetaltjenesterHardereinnholdsombrukernemåbetale for?<br />Ned fra 24,4 <br />i 2007<br />
 15. 15. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />Planleggesdetnyeinnholdstjenestersombrukernemåbetale for?<br />Ned fra 33,9 i 2007<br />
 16. 16. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />16<br />Hvorviktigeerfølgendemålgrupper for nettaktiviteten? (1=liteviktig, 6=sværtviktig)<br />
 17. 17. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />17<br />Hvorenigellerueniger du ifølgendeutsagn(1;helt uenig, 6; heltenig)<br />
 18. 18. 18.09.2009 02:41<br />www.questback.com<br />Nettavisundersøkelsen 2009<br />18<br />Alt i alt, hvorforhøyder du med avisensnettaktiviteteri dag?(1=litefornøyd, 6=sværtgodtfornøyd)<br />
 19. 19. Hva forklarer om topplederne er fornøyd?<br />Pluss<br />Bruken av Internett representerer en mulighet for avisbransjen generelt (beta = .337)<br />Yngre lesere(beta = .160)<br />Minus<br />Brukerskaptinnhold bør kontrolleres før publisering (beta = -.228)<br />Kilde: Nettavisundersøkelsen 2009<br />
 20. 20. Journalistene: nettavisenes diskusjonsforum er mindre viktige for ytringsfriheten enn papiravisenes leserbrevspalter<br />Spørsmål: Hvor viktig mener du nettavisenes diskusjonsgrupper er for ytringsfriheten<br />(sammenlignet med papiravisens leserbrevspalter)?<br />
 21. 21. Brukernemener nettavisenes diskusjonsforum er viktigst for ytringsfriheten<br />Spørsmål: Hvor viktig mener du nettavisenes diskusjonsgrupper er for ytringsfriheten<br />(sammenlignet med papiravisens leserbrevspalter)?<br />
 22. 22. Nett er rangert som viktigste debattkanal i alle aldersgrupper<br />Spørsmål: Hvor viktig mener du nettavisenes diskusjonsgrupper er for ytringsfriheten<br />(sammenlignet med papiravisens leserbrevspalter)?<br />
 23. 23. Et flertall mener forhåndskontroll av nettdebatt er positivt for ytringsfriheten<br />Spørsmål: I dag blir de fleste innleggene på nettdebatter ikke forhåndskontrollert før<br />publisering. Vil en endring av dette ha noe å si for hvor viktig nettdebattene er for<br />ytringsfriheten, eller spiller det ingen rolle? <br />
 24. 24. …men de som ser nettet som den viktigste arenaen, mener i større grad at forhåndskontroll vil være negativt for ytringsfriheten<br />Spørsmål: I dag blir de fleste innleggene på nettdebatter ikke forhåndskontrollert før<br />publisering. Vil en endring av dette ha noe å si for hvor viktig nettdebattene er for<br />ytringsfriheten, eller spiller det ingen rolle? <br />
 25. 25. a.h.krumsvik@media.uio.no<br />http://krumsvik.com/OnlineNews/<br />

×