Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettavisundersøkelsen 2013

734 views

Published on

Ikke lenger drevet av frykt: 2013 et vendepunkt i hva som forklarer holdningen til brukerbetaling.
Presentasjon for MBLs fagdag i Drammen 11. juni 2013.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettavisundersøkelsen 2013

 1. 1. Nettavisundersøkelsen 2013Arne H. KrumsvikPresentasjon for MBL, Drammen 11. juni 2013Krumsvik.com
 2. 2. Nettavisundersøkelsen 2013• Holdning til nettbetaling• Digital kompetanseNettavisundersøkelsen er gjennomført av Arne H. Krumsvik i samarbeid med MBL og LLA siden 2005.
 3. 3. Bruken av internett representereren trussel for avisbransjen generelt1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.0006=helt enig, 1=helt uenig
 4. 4. Bruken av internett representereren mulighet for avisbransjen generelt1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.0006=helt enig, 1=helt uenig
 5. 5. Bruken av internett representereren trussel for avisen og jeg arbeider for1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.0006=helt enig, 1=helt uenig
 6. 6. Bruken av internett representereren mulighet for avisen og jeg arbeider for1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.0006=helt enig, 1=helt uenig
 7. 7. Topplederne er mer bekymretfor bransjen enn for egen avis…1234562005 2007 2009 2011 2013Trussel bransjenMulighet bransjenTrussel avisMulighet avis6=helt enig, 1=helt uenig
 8. 8. …men er bare passe mellomfornøydmed avisens egne digitale aktiviteter1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.000Alt i alt, hvor forhøyd er du med avisens nettaktiviteter i dag? 6=helt enig, 1=helt uenig
 9. 9. Bør nettavisene ta betalt fra brukerne?1234562005 2007 2009 2011 2013Under 50005-10.00010-40.000Over 40.0006=helt enig, 1=helt uenig
 10. 10. Topplederne er samstemte:Nettavisene bør ta betalt fra brukerne!1234562005 2007 2009 2011 2013RedaktørDirektørEnleder
 11. 11. Hva forklarer holdningentil å ta betalt for nettutgaven?TrusselforavisenMulighetforbransjenBør tabetaltBeta .236 Beta .337 Avhengig variabelRegresjon 2013 data. R2=.130 (P<001).Avhengig variabel: Nettavisene bør ta betalt fra brukerne.Predictors: Bruken av internett representerer en mulighet for avisbransjen generelt,Bruken av internett representerer en trussel for avisen og jeg arbeider for.c
 12. 12. Ikke lenger drevet av frykt: 2013 et vendepunkti hva som forklarer holdningen til betaling4.543.683.94.374.831234562005 2007 2009 2011 2013Trussel foregen avisΒeta=.232, R2=.054Mulighet forbransjenΒeta=.279, R2=.073Trussel forbransjenΒeta=.339, R2=.115 Trussel foregen avisΒeta=.184, R2=.034Trussel foregen avisΒeta=.180, R2=.039RegresjonsanalyseAvhengig variabel: Nettavisene bør ta betalt fra brukerne. (6=helt enig, 1=helt uenig)
 13. 13. Nettavisundersøkelsen 2013• Holdning til nettbetaling• Digital kompetanseNettavisundersøkelsen er gjennomført av Arne H. Krumsvik i samarbeid med MBL og LLA siden 2005.
 14. 14. Netthoder tenker research, sjefene tenker publisering26.8 27.445.841.418.935.205101520253035404550Finne Bearbeide PresentereToppledereNetthoderI hvilken del av den journalistiske prosessen er det viktigst med digital kompetanseakkurat nå? (ett valg)
 15. 15. Viktigste digitale kompetanse:Sende bilde fra mobiltelefonen4.664.423.485.365.184.4523456ToppledereNetthoderKan sende bilder framobiltelefon med e-postKan bruke regneark eller andre verktøyfor å analysere informasjon1=lite viktig,6=svært viktig13 utsagn fraVGs kartlegging
 16. 16. ARNE.KRUMSVIK@HIOA.NOhttp://krumsvik.com/OnlineNews/Krumsvik.com

×