Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den digitale klassereisen

1,583 views

Published on

Foredrag holdt ved konferanse på Sandvika vgs oktober 2007. Om hvordan ny teknologi også endrer skolen, krav til endring på ulike organisasjonsnivåer mm

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Den digitale klassereisen

 1. 1. NTNU Den digitale klassereisen professor Arne Krokan arnek.wordpress.com De er innbyggere, kunder, velgere, pasienter, innlagte, innsatte, elever, brukere og ansatte. del.icio.us/arnek www.krokan.com Hva skjer med IKT i organisasjoner?
 2. 2. egovernment.wikispaces.co Implementing and Managing eGovernment -Most e-government projects fail! -They are either total failures …or partial failures … -Only a minority of e- government projects can De første setningene be properly called i pensumboka på kurset eGovernment success. ved NTNU
 3. 3. Og Aftenposten melder om … • Stopp i utvikling av nytt førerkort- og motorvognregister • Mistet kontrollen med kostnadene • Bevilget 285 mill, kost 450 mill • 1 års utsettelse • 20 000 brukere, 150 mill transaksjoner Hvorfor skjer dette?
 4. 4. Forutsetninger for bruk endres
 5. 5. Markedsundersøkelse DIGITAL KOMPETANSE • Hvem har digitalkamera og bruker det ? • Hvem har egen mp3-spiller / iPod? • Hvem har lastet ned musikk fra nettet? • Hvem har kjøpt musikk på nettet? • Hvem leser blogger regelmessig? • Hvem har egen blogg? • Hvem er medlem av et nettsamfunn? • Hvem spiller online rollespill? • Hvem bruker wiki? • Hvem har en tenåring som it-sjef hjemme?
 6. 6. Hva er kompetanse? Kunnskap - lese / studere Ferdigheter - trene / øve Holdninger - refleksjon
 7. 7. Digital kompetanse • Skape / være kreativ • Samarbeide • Kommunisere • Evaluere • Integrere • Klassifisere • Navigere • Søke • Laste ned • Grunnleggende ferdigheter Ola Erstad i Digital kompetanse i skolen
 8. 8. Digital kompetanse
 9. 9. Prosesser kan forstås på forskjellige måter ….
 10. 10. Hvordan kjøper du et kamera?
 11. 11. Eks Disaggregering eller debundling
 12. 12. En av ”butikkene” er eBay
 13. 13. Funnet på Google, solgt på eBay, levert av Amazon.com Er dette en utfordring for Komplett og Elkjøp? Og dette gjør du via en plugg-in modul i Facebook!
 14. 14. Endrede arbeidsprosesser - større verdiøking med mer effektivt samarbeid Vi forventer mer samarbeid, og A med flere parter Arbeidets art 100% 90 Asynkront, forskjellig tid /sted 80 Samme tid, forskjellig 70 sted 60 Samme tid, samme sted (kontoret) 50 Arbeide alene 40 30 Andel av input for individuelt arbeid, som 20 avhenger av resultater som kommer fra 10 grupper 0 2000 2005 2010
 15. 15. Konsekvenser -endrede grensesnitt A Ja, ja – Det var vel slutt på ungkarslivet da
 16. 16. Virtuell sekretær for The Resource Group i NY, Saadia Musa er 7500 miles unna (og 7,5 timer tidsforskjell), men svarer på telefonen, åpner dørene og bestiller lunch. Virtuelle nettverk når stadig nye områder. Guro Sørensen
 17. 17. Endrede tjenester og forretningsmodeller
 18. 18. 5 generasjoner musikktjenester • Dans på lokalet (Tjeneste - fys) • Radio (Tjeneste –im) • Grammofon, LP, Kassett (Produkt – fys) • Digitale medier -CD (Produkt – fys/dig) • Digitale nettverk (Tjeneste – dig) – Spillelister som produkt? – Sjekk www.webjay.org – Musikk som commoditytjeneste (40 øre pr låt) 0.02 $ pr MB
 19. 19. Konsekvenser for musikkindustrien • Utfordrer deres forestilling om hva selve produktet eller tjenesten er • Utfordrer eksisterende tjenestemodeller • Utfordrer eksisterende betalingsmodeller • Utfordrer tradisjonelle distribusjonskanaler • Utfordrer samspillet mellom aktørene i markedet – Produsenter og konsumenter (prosument) • Ufordrer spesielt de gamle aktørene
 20. 20. Nøyaktig det samme skjer på forlagssektoren ! Karttjenester endres også ...
 21. 21. Utfordringer mht tjenester • Fysiske produkter blir digitale – Musikk, film, kart, oppslagsverk, med mer • Fysiske produkter får økt digitalt følge – Glava, Leca, biler, datauststyr med mer • Fysiske produkter får en digital kanal for logistikk, salg og service (www.komplett.no) • Nye digitale tjenester oppstår – Webjay.org, iTunes, LinkedIn, QXL, Finn Juridiske utfordringer eks. • Endret dataprogram i bilen, gir penger til lenke staten! • Hva med en elektronisk kvittering på innkjøpet? Hva sier revisor?
 22. 22. 3 generasjoner internett • Nerdenes sandkasse – News, irc, gopher +++ • Kommersens inntog – WWW, ecommerce, egovernment • Massenes lekegrind – web20, enterprise2.0, sosiale internett, office20 blogger wiki vidgets rss
 23. 23. Web2.0 endrer sosiale relasjoner
 24. 24. Web2.0 endrer mediebruk • Blogger vokser som aldri før – Temaer, typer, hvem blogger, hvem leser, innflytelse, språk/genre osv • Citizen journalism – ohMyNews, newscloud, • Tagging og rangeringer • Rss feed og andre aggregeringsformer • Konsekvenser for organiseringen av mediesektoren (Murdoc eier MySpace!)
 25. 25. Web2.0 endrer logikken i hele mediebransjen ! • Endrer mediene – Hvem setter dagsorden for politiske diskusjoner? • Endrer annonsesystemene (finansiering) • Endrer forretningsmodellene • Endrer produktene – Fra avis til artikkel, fra cd til låt mm. • Endrer organisasjonene – Apple, Google, Facebook er nye medier • Hva med andre bransjer? De store endringene følger web20- utviklingen 64
 26. 26. 66 Nettsamfunn er det nye store … -8 av 10 I aldersgruppen 15-29 er på Facebook -noen blir utestengt -Facebook gjorde det genuine -tilpasset seg web2.0-kravene -infrastruktur for sosial samhandling -nettverkseffekter -long tail -hvor stopper det? -
 27. 27. Fra Flickr
 28. 28. , eks • Del.icio.us – Del bokmerkene dine med andre – Tag bokmerkene – Abonner på andres bokmerker • Netvibes og virtuelle desktopper • Technorati (forteller hva folk er opptatt av) – Endrer også grensesnittet mot kundene Viral video: http://marketingsuperhero.blogspot.com/2006/10/viral-video.html
 29. 29. Web2.0 endrer kunnskapsarbeid Fra Diginalet Samarbeid og kunnskapsdeling Google ”Office” Basecamp prosjektledelse Writely.com
 30. 30. Teknologi – læring - organisasjon • Alltid vært av hengig av teknologi – Tavle, trykte medier, skriveredskaper • Organisering av læring er avhengig av hvilke teknologier som brukes – Klasserom, ”timer”, klasser, fysiske ressurser, kart over tavla mm. • Teknologiene er dramatisk endret • Hvilke konsekvenser får dette for organiseringen av læreprosessen? Eks wiki
 31. 31. -eller hva er en wiki? • http://www.commoncraft.com/video- wikis-plain-english • m norske undertekster http://dotsub.com/films/wikisinplaineng lish/index.php?autostart=true&language _setting=no_712 -oversatt av http://ikt-diginalet.blogspot.com/ Formatet for disse videoene er <5 min, papir
 32. 32. Wiki kan brukes av alle .... • Hundrevis av gratis wikitjenester – Eks www.wikispaces.com • Et enkelt og effektiv publiseringsverktøy • Lav/ingen teknologiterskel • Data lagres på nettet • Egner seg når flere skal samarbeide • Og informasjon oppdateres løpende • Utfordringer: – Hvem tar styringen? (Crowdsourcing) – Hvem eier det som skapes? – Hvordan få betalt for jobben du gjør? – mm
 33. 33. Hva må de levere? • Blogging, wiki og klassediskusjoner i stedet for paper og tester • Lage et spørsmål om en tekst min 24 timer før klassen møtes • Forberedt på å lede en diskusjon om ”sitt” spørsmål (beste spørsmål?) • ”Adoptere” ord/uttrykk og beskrive dette i wiki (ala wikipedia) • Minimum 2 blogginnlegg pr uke – Meninger, refleksjon, argumentasjon for/mot, mikro-analyser av ”pensum”, relevante dagsaktuelle hendelser, peke til andre nettsider etc. – Minst en gang pr uke skrive et innlegg som peker til en blogg, og forklare hvorfor innholdet er relevant for kurset – Poste minst en kommentar på medstudenters blogger hver uke • Lage bildeprosjekt på Flickr • Lage film på YouTube • Gruppeprosjekter teller 20% av karakteren • Deltakelse i klassediskusjoner teller 30% av karakter • Lime ”alt” inn i en langfil for sluttvurdering Hva er konsekvensene? • Må jobbe kontinuerlig • All jobb er synlig for alle hele tiden • Alt de gjør kan vurderes fortløpende • Får karakter for aktiv deltakelse – og for samarbeid med andre • Fokus flyttes fra å huske pensum til refleksjon • Vekt legges på å finne informasjonskilder, vurdere disse, knytte ressurser sammen, kommunisere • Morsommere å være lærer ! Participatory Media/Collective Action
 34. 34. Blogger • Løpende ”tekstrull” • Lett å lage (www.wordpress.com) • Lett å overvåke v rss (feed) • Kan lage egne klassesider vha blogger • Egnet for å vise andre hva du er opptatt av og kan dele • Vanskelig? – Ikke teknologisk, men kanskje kulturelt?
 35. 35. Hva kan jeg gjøre i min egen klasse? Hvor står vi i de enkelte fagene? -jeg gjorde et lite søk ....
 36. 36. Det er vanskelig å finne info om fag og opplæring på nettet • Du finner antakelig ikke ferdige opplegg du kan bruke som de er • Må hjelpe hverandre • Lage nettverk av lærere med felles interesser og behov – inkluder elevene !? • Gjøre eget materiale tilgjengelig for andre • Web2.0 tilbyr verktøy som er lette å bruke • Problemet er hvordan vi skal organisere dette • Hvem skal lede utviklingen?
 37. 37. Hva kan jeg gjøre selv? • Start en blogg med refleksjon om din egen situasjon, hva du vil lære, hva du vil oppnå mm. Skriv litt på bloggen hver dag • Bli med på Facebook ! • Lag wiki og del ressurser • Begynn med enkle spørsmål og oppgaver • Inviter elevene dine inn i prosjektet – eks utgangspunkt i et mål i læreplanen • Bestem mål og velg virkemidler ut fra din egen situasjon – ingen situasjoner er like ... – Ingen mennesker er like ... – MEN alle kan gjøre NOE ! Hvordan vil vi ha infrastrukturen for læring? • Fra applikasjon til plattform • Åpen og transparent • Integrerte redskaper for produksjon av innhold – Tekst, bilder, video, lyd, simuleringer, tester, spill, parallelle verdener • Intelligent learning system
 38. 38. Endringene krever fokus … • 10 % politikk • 20 % teknologi • 30 % endrede arbeidsprosesser • 40 % endringsledelse Ideer fra McAfee/Brynjolfson • It gir generelt ikke konkurransefordeler lenger • De mest IT-intensive virksomhetene økte markedsandelene med 10 % fra 96-05 • Det er ikke it som skaper endringene, men endrede arbeidsprosesser • Lærdom – En må lede utviklingen av nye prosesser/prosedyrer for å skape suksess – Lederne må skape gode interne endringsprosesser –folk liker ikke å bli diktert utenfra hva de skal gjøre – Lederne må stimulere til innovasjon ved å oppmuntre til eksperimentering med nye tjenester og samarbeid/dialog på tvers av etablerte grenser http://sloanreview.mit.edu/wsj/insight/technology/2007/04/27/
 39. 39. Nøkkelen er mer kompetanse • Kunnskap • Ferdigheter • Holdninger Vi liker ikke å føle oss dumme ! KISS-modell •Forstå •Forankre •Forplikte
 40. 40. Går framover av seg selv http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.barcodeart.com/art/other/close_jesus_digital.gif&imgrefurl=http://www.barcodeart.com/art/other/close.html&h=360&w=280&sz=31&hl=en&start=70&tbnid=3XblQwK5ENEpXM:&tbnh=121&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Ddigital%2Billiterate%26start%3D63%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26svnum%3D10%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN Så hva gjør vi i praksis?
 41. 41. IKT i skolen – mastergradsprosjekt psykologi • Forståelse - mangler • Forankring - mangler • Forpliktelse - mangler
 42. 42. Hovedstruktur endringsprosesser • Fylkesnivå • Skolenivå - lederperspektiv • Faggruppenivå • Klasse-lærer • Læreprosess – elevperspektiv • Samfunnskontakt – medier – omverdenskontakt Typer endringsprosesser • Strukturelle endringer – Top-down – Endret organisasjon ? • Eks nye organisasjonsenheter • Noen aktuelle kandidater? – Pålegg om endrede prosesser • Eks digital eksamen • Hvor ellers kan en ta tak? • Kulturelle endringer (organisasjon) – Innovasjonskultur – Bottom-up – Drevet av lyst – Fremmes ved • Incentive ordninger • Skape hensikstsmessige arenaer • Kunnskap
 43. 43. Fylkesnivå – Skolekontor, politikere (eiere og forvaltning) – Struktur • Overordnede mål, krav, ressurser – Eks krav om at alle rektorer MÅ kreve at alle lærere …. – Eks krav om digital eksamen – Inspirasjon – motivasjon – incentiver – Måling, rapportering • Hva er effektene av tiltak som gjennomføres? De ansvarlige er stort sett ikke i stand til å lede de nødvendige omstillingsprosessene ! Skolenivå - lederperspektiv – Målgruppe lærere, elever, foreldre – Aktører: leder - mellomledere – Motivasjon (forstå – forankre) – Endringsledelse • Lederstil: fra hierarkisk til nettverk? – Krav – mål (forplikte) – Ressurser • prioriteringer – Arenaer – Prosesser – Måling – rapportering – Hva med medarbeidersamtaler BARE om digital kompetanse og utfordringer? – Hva med å gå foran selv?
 44. 44. Faggruppenivå • Teknologi som virker • Arenaer for å utvikle digital kompetanse • Incentiver for å samarbeide / dele • Hva med om Fylket belønner det beste samarbeidsprosjektet på tvers av skoler? Gjerne også til andre fylker og land? • Fagressurser mangler og gjør situasjonen enda vanskeligere Læreprosess-nivå • Tørre bruke nye teknologier – Wiki, blogger, screencast, podcast mm • Finne ny rolle som coach, veileder, lagleder etc når “forelesninger” blir mindre viktige • Kunne forholde seg til læremål i stedet for lærebøker • Nye sjangere – Hva er en wiki, blogg, YouTube-film, podcast mm? • Nye evalueringsformer – Eks sampling av tekst er ikke plagiat !
 45. 45. Hvorfor lykkes en ikke? • Mangel på fantasi? • Mangel på teknologi? • Mangel på incentiver? • Mangel på konsekvenser av å ikke gjøre noe? • Mangel på kompetanse? – Ferdigheter i bruk av teknologi, kunnskap om læreprosesser mm. • Mangel på hva da? Tre årsaker til at en opplever problemer • Organisasjonen er ikke i besittelse av nødvendig endringsdyktighet • Ingen incentiver knyttet til endringene – Lønna er lik ++++ • Vet ikke hva en burde gjøre – Derfor “automatiserer vi skjemaene” Det hjelper ikke alltid med mer penger eller mer teknologi !
 46. 46. 117 118
 47. 47. Kreativt samspill i nettverk 119 A

×