Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonts d'energia no renovables, El Carbó

2,254 views

Published on

Aquesta presentació, fa un repàs de les energies. Però es basa en les energies no renovables i més concretament en el carbó. També es veu un exemple de trens que utilitzaven vapor a través del carbó.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fonts d'energia no renovables, El Carbó

 1. 1. ÍNDEX • L’energia • Tipus d’energia • L’energia renovable • L’energia no renovable • Què és un combustible fòssil? • Què és el carbó • De quins elements prové?
 2. 2. ÍNDEX • Com i on es forma? • Quants anys fa que es va originar i quan es va utilitzar per primera vegada per aconseguir energia? • En comparació amb els altres combustibles, quina quantitat queda? • Respecte a altres fonts d’energia no renovables, el carbó és el que més contamina?
 3. 3. ÍNDEX • Per què cada vegada menys, tenim present el concepte “carbó”? • Quina energia podem obtenir a través del carbó? • Ferroviaris a vapor • Resum • L’experiment
 4. 4. Podem dir què és la capacitat que tenen els cossos per generar un treball útil, com ara: És un atribut present a qualsevol material físic.
 5. 5. Renovable
 6. 6. L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil Teòricament són inesgotables, ja que provenen d’agents naturals com ara
 7. 7. L'energia no renovable o energia exhaurible és aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida Es basa en general en el consum de combustibles, motiu pel qual de vegades s'esmenta com a combustibles exhauribles
 8. 8. Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica: el carbó, el petroli i el gas natural.
 9. 9. Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica: el carbó, el petroli i el gas natural.
 10. 10. Què és el carbó? El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies al fet que té un contingut majoritari de carboni. Al 1989, el preu del carbó era 79€ la tona, i ara és 408€ per tona.
 11. 11. De quins elements prové? El carbó té la categoria de combustible fòssil per l’origen orgànic que té. S’ha format en un procés geològic en el període Carbonífer, el qual forma part d’un període molt més ampli, el Paleozoic. Els jaciments s’originen a partir de residus vegetals: troncs, branques, plantes, fulles...
 12. 12. El carbó va anar quedant dipositat en el fons de zones pantanoses, en diferents estrats, i es van descomponen, primer en un ambient amb oxigen i amb el temps van quedant coberts de sediments, donant pas a un procés de descomposició anaeròbic, és a dir, sense oxigen.
 13. 13. Quants anys fa que es va originar i quan es va utilizar per primera vegada? S’ha format en un procés geològic que es va iniciar fa aproximadament uns 300 milions d’anys, en el període Carbonífer, el qual forma part d’un període molt més ampli, el Paleozoic. Les Illes britàniques (especialment riques en carbó i on es va iniciar la revolució industrial) són el primer lloc estudiat on es detecta l'ús d'aquest combustible. Allà, en el tercer mil·lenni aC s'ha comprovat que era un component de pires funeràries i cap a l'any 200 aC hi ha evidències, en la mateixa zona, d'activitat comercial i de ser usat per a dessecar cereals.
 14. 14. Fonts d’energia al món l’any 2014
 15. 15. Reserva de combustibles fòssils Carbó Petroli Gas natural
 16. 16. Reserva de combustibles fòssils Carbó Petroli Gas natural Carbó
 17. 17. Com altres combustibles fòssils, el carbó, en cremar, emet sobretot a l'aire diòxid de carboni (CO2), un contaminant atmosfèric que es considera el principal gas hivernacle. Una central termoelèctrica de carbó produeix també òxids de nitrogen (NO i NO2) i diòxid de sofre (SO2), causants de la pluja àcida. Els òxids de nitrogen a més són tòxics.
 18. 18. Com altres combustibles fòssils, el carbó, en cremar, emet sobretot a l'aire diòxid de carboni (CO2), un contaminant atmosfèric que es considera el principal gas hivernacle. Una central termoelèctrica de carbó produeix també òxids de nitrogen (NO i NO2) i diòxid de sofre (SO2), causants de la pluja àcida. Els òxids de nitrogen a més són tòxics.
 19. 19. El carbó s'utilitza majoritàriament com a font primària de calor en calderes industrials i per a l'obtenció d'electricitat a les cambres de combustió de carbó (de llit fix o de llit fluid) de les centrals termoelèctriques. El carbó pot produir molts tipus d’energia. La reacció de la qual se li treu més profit al carbó, és cremant-lo ja que és un combustible. El carbó es crema en calderes a una gran temperatura. L’únic resultat que es treu d’aquesta combustió, és fum a pressió. Aquest fum a tanta pressió, pot comportar diferents tipus d’energia com ara el moviment o si mou un generador, electricitat.
 20. 20. Ferroviaris a vapor
 21. 21. La locomotora és una màquina autopropulsada amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Des dels seus inicis, a principis del segle XIX, fins a mitjans del segle XX, les locomotores van funcionar amb vapor produït pel carbó. La primera locomotora va ser produïda al 1804 Consistia en la combustió de carbó. El motor es basa en una caldera en la qual es produeix una gran pressió gràcies a la combustió de carbó. Aquesta pressió és aprofitada pels cilindres que es troben als laterals inferiors juntament amb les rodes. Aquests cilindres, tenen un pistó que aprofita la pressió per pujar i baixar, i mitjançant engranatges es mouen les rodes.
 22. 22. La potència màxima suportada per les més grans locomotores, era de 1000 cavalls de vapor (CV) i un màxim de velocitat de 200Km/h Aquests tipus de locomotores ja no s’utilitzen perquè des de mitjans del segle XX fins ara, s’han trobat combustibles que contaminen molt menys (trens dièsel i elèctrics) i que tenen una potència i eficiència superior respecte al que gasten. Actualment alguns trens tenen una potència de 7.000 cavalls de vapor (CV) i una màxima velocitat superior als 400Km/h

×