Ando

811 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ando

  1. 1. Սովորողիատաղծագործությունմասնագիտությանհաշվետվություն<br />
  2. 2. Դպրոց-պարտեզումպատրաստելենք`ծաղկիպատվանդաններ, թռչնիվանդակներ և բներ:<br />
  3. 3. Հիմնականդպրոցումվերանորոգելենքաթոռներ, սեղաններ, համակարգչայինսենյակիդռներ: Պատրաստելենքլողավազանիփայտեհարթակներ:<br />
  4. 4. Արհեստներիդպրոցումվերանորոգելենքաթոռներ, սեղաններ: Պատրաստելենքոսկերչության , վարսահարդարմանարհեստանոցների, խոհանոցի և ուսուցչանոցիհամարպահարաններ:<br />
  5. 5.
  6. 6. Պատրաստելենքիգուանիվանդակներ և շախմատիսեղան:<br />
  7. 7. Մեդիակենտրոնումկատարելենքշինարարականաշխատանքներ<br />
  8. 8. ԱրհեստներիդպրոցԱվետիսյանԳևորգ 11-2ԳյուլնազարյանԱրտակ 11-2ՂազարյանԳևորգ 11-2ՂարիբյանՀարություն 11-2ՍտեփանյանԳրիշա 11-2ԱսլանյանՀրանտ 11-2ՄալխասյանՍերգեյ 10-1Ղեկավար` ԱնդրանիկՄանուկյան<br />

×