Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ծղրիդի զարմանալի լսողությունը
ՀԱՐԱՎԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ծղրիդի ականջները մեկ միլիմետրից էլ փոքր
են,սակայն դրանք գործում են մարդու ակա...
Ծղրիդի ականջները գտնվում են նրա առջևի երկու ոտքերի վրաֈ
Մարդու ականջների պես՝ նրա ականջներըկլանում են ձայնային ալիքն
երը, ...
մորեխների զարմանալի...
մորեխների զարմանալի...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

մորեխների զարմանալի...

417 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

մորեխների զարմանալի...

  1. 1. Ծղրիդի զարմանալի լսողությունը ՀԱՐԱՎԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ծղրիդի ականջները մեկ միլիմետրից էլ փոքր են,սակայն դրանք գործում են մարդու ականջի պեսֈ Այս միջատը կարողա նում է մեծ հեռավորությունից զանազանել տարբեր հաճախությունների ձայնային ալիքներըֈ Օրինակ՝ նա այլ ծղրիդների ձայն երը տարբերում է որսի դուրս եկած չղջիկի ուլտրաձայնիցֈ
  2. 2. Ծղրիդի ականջները գտնվում են նրա առջևի երկու ոտքերի վրաֈ Մարդու ականջների պես՝ նրա ականջներըկլանում են ձայնային ալիքն երը, փոխակերպում դրանք և վերլուծումտատանումների հաճախությու նըֈ Գիտնականները այս միջատի ականջումմի յուրօրինակ օրգան են հ այտնաբերել՝ հեղուկով լցված խոռոչ, որընման է երկարավուն փուչիկիֈ Այս օրգանը, որը նրանք անվանում ենլսողական բշտիկ, կատարում է ն ույն ֆունկցիան, ինչ որ կաթնասուններիականջի խխունջը, բայց այն ան համեմատ ավելի փոքր էֈ Հենց այսբշտիկի շնորհիվ է, որ ծղրիդը զարմա նալի լսողություն ունիֈ

×