Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologija - Paveldimumas (genetika)

8,227 views

Published on

Plačiau apie paveldimumą (genetiką).

Published in: Education

Biologija - Paveldimumas (genetika)

  1. 1. 2011 m.
  2. 2. Turinys• Kas tai?• Atsiradęs organizmas• Kintamumas• Ląstelės dauginimasis• Mitozė• Mejozė
  3. 3. Kas tai?Paveldimumas - organizmo gebėjimas perduoti genetinę informaciją, koduojančią organizmo požymius ir savybes, palikuonims. Dėl šio gebėjimo visi gyvieji organizmai savo palikuonims perduoda rūšiai būdingus bruožus.
  4. 4. Atsiradęs organizmasBet kuris gyvas organizmas, atsiradęs lytiniodauginimosi būdu, paveldi unikalų genų rinkinį. Taireiškia, kad kiekvienos rūšies individui būdingi tamtikri saviti bruožai. Spalvą, dydį ir formą lemia tai,kaip genai perduodami iš vienos kartos į kitą.
  5. 5. KintamumasLytinis kintamumas – įvairovė tarp organizmų,atsirandanti lytinio dauginimosi dėka.Daugelis gyvų organizmų atrodo panašūs. Tačiaugyvūnai ir augalai, atsiradę lytinio dauginimosi būdu,visada skiriasi nuo savo giminaičių. Tai sukuriamamejozės pagalba, nes susidarant lytinėms ląstelėmsį jas patenka atsitiktinės chromosomos. Kintamumasyra būtinas rūšiai egzistuoti, nes tik taip didėjaorganizmų įvairovė.
  6. 6. Ląstelės dauginimasis Ląstelių dalijimasis - procesas, kurio metu ląstelė pasidalija į dvi ar daugiau naujų ląstelių. Žmogaus ląstelės dauginasi vienu iš dviejų būdų: mitozė. Šiuo būdu dauginasi epitelinės (odos) ir jungiamųjų audinių ląstelės. mejozė. Šiuo būdu dauginasi lytinės lastelės.
  7. 7. Mitozė Mitozė – eukariotinės ląstelės branduolio dalijimosi būdas, kurio metu chromosomų skaičius nekinta. Šio proceso metu iš motininės ląstelės susiformuoja dvi dukterinės su identišku chromosomų rinkiniu.
  8. 8. MejozėMejozė – eukariotinių ląstelių dalijimosi būdas,kuris vyksta dviem etapais. Pirmame etapedalijantis ląstelei chromosomų skaičiussumažėja. Antro dalijimosi metu dalijasi jau dviląstelės ir susidaro keturios ląstelės.
  9. 9. Šaltiniai http://lt.wikipedia.org/wiki/Mitoz%C4%97 http://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%85stel %C4%97s_dauginimasis http://lt.wikipedia.org/wiki/Paveldimumas
  10. 10. Ačiū uždėmesį...

×