Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

магнитотерапия

след като сме под влияние на магнитни полета,означава,че те пряко ни влияят.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

магнитотерапия

 1. 1. Магнитотерапия Финото тяло на човека
 2. 2. Освен нервната система отговаряща за възприемане на физическия свят, вътре в човешкия организъм се намира още и така наречената фина система, регулираща емоционално, интелектуално, психологическо и духовното съществуване на хората. Финото тяло се състои от три енергиини канала - Нади, и седем основни енергийни канала - Чакри. Всяка чакра отговаря за определени духовни качества. Сакрум - триъгълната кост в основата на гръбнака. Муладара - чакра. Елемен - Земя. Има 4 листенца. Качества: невинност, чистота, целомъдрие, мъдрост, спонтаното познание на Истина. Отговаря за половите и отделителните органи. Свадистан. Намира се на четери пръста под пъпа. Има 6 листенца. Елемент - Огън. Качества: способност към творчеството и знанията, познаване на Истината. Отговаря за бъбреците, долната част на черния дроб, панкриас, далак и червата. Наби - чакра (другото име е Манипура). Регулира нашето благосъстояние, успехи в бизнеса, отношението между съпрузите, изпълнението на вътрешен морален дълг на човека - Драхма. Има 10 листенца. Елемент: Вода. Отговаря за стомаха, горната част на черния дроб, червата. От всичките страни Наби е обкръжен от Войд (празнотата) - Океан от илюзиите. Централният канал в тази област се прекъсва и енергията Кундалини не може да се повдигне над Свадистан ако Войд не е изпълнен с вибрациите на истинския Духовен Учител. Бхавасагара - е другото название на Войда. Отговаря за развитието на нашата личност, чрез него на нас ни действат звездите, планетите и гравитационните сили. Анахата. Намира се на нивото на сърцето. Елемент: Огън. Има 12 листенца. Отговаря за сърцето, белите дробове и бронхити.
 3. 3. Вишуди. Има 16 листенца. Елемент: Въздух (небе, ефир). Отговаря за гърлото, шията, лицето, зъбите, езика, ушите, носа, очите, способноста да говорим и да пеем. Агия. Намира се в средата на челото (където се пресичат зрителните нерви ). Елемент: Светлина. Има две листенца. Сахасрара (хилядолистен Лотос). Намира се в областа на фонтанелата. Има 100 листенца. Съединява в себе си принципите на всички други центрове.Когато Кундалини достига Сахасрарата и преминава през нея, човекът получава състояние на съединение с Божественоста и познава Истината, става едно цяло с тях. Свръхактивната цивилизация е отровила водата, растенията, хранителните продукти, поместила човека в железобетонни сгради, електроавтотранспорт, електростълбове. Свръхенергонаситеност на жилищата и работните места ни изолира от магнитните полета на Земята, лишавайки от възможност да попълва бионергонаситеността на организма. Учените са намерили един от най - рационалните методи за попълване на дефиците на геобиоенергията. Това са магнитотроните, с помощта на които омагнитяването вещество възникват електромагнитните и електрическите полета, които са максимално приближени към естествените геомагнитни полета. Всеки жив организъм е течен кристал. Всички обменни процеси, транспортирането на хранителни вещества и извеждането на продуктите от дейността на клетките се осъществяват от течен конвейр. Развитието и живота на всяко живо същество напълно зависят от качеството на работа на този течен конвейр, от структурата, чистотата, концентрацията и биологичната енергия на водата. Световната Здравна Организация потвърждава, че на Земята повече от 10 години няма чиста вода. В индустриалните райони е дори опасно да се пере със замърсена вода. Водопречиствателните съоръжения пречистват водата от пясъка,
 4. 4. мърсотията и т.н, премахвайки най-малко опасните високомолекулярни примеси. Но не премахват или неутрализират най-силно токсичните нискомолекулярни примеси. Магнитотрон означава склад на магнитната енергия. В основата си Магнитотрон копира конструкцията на магнитните полета чийто рисунък и градиент са максимално наподобяват магнитните полета на Земята. Цена 17 лв. Информация и порьчки Омагнитени през магнитотрона вода и други течности придобиват екологична чистота, профилактичен и лечебен ефект. Нормализират работата на стомашно- чревната и кръвоносната системи. Забавят стареенето на кожата, намаляват копосада и нормализират теглото. Ефектът на омагнитяването се проявява мигновено след като веществото премине през магнитното поле на Магнитотрона. Скоростта на обработка на веществата може да бъде практически всякаква. За да се постигне ефекта на омагнитяване е достатъчно веществото да премине през Магнитотрона само веднъж. С прилагането на магнитотерапията в медицината, спорта и ветеринарната медицина се нормализира сърдечно-съдовата, психо-физическата и вестибуларната системи. Активизира се работата на кръвотворните органи. Магнитотронът влияе положително и се прилага при онкологични заболявания и заболявания, които са следствие на радиация. Намалява се метеозависимостта (чувствителност към промените на времето). След омагнитяване питейната вода се превръща в биологичноактивна, екологично чиста "трапезна" напитка без миризма и вкус на хлор. С профилактичен и лечебен ефект. Същото се получава и с други течности. Омагнитената вода влияе благотворно на репродуктивните органи освен при хората и при животните и птиците. В селското стопанство прилагането на омагнитена вода увеличава добива, хранителната стойност, срокове на узряване и съхраняване на продукцията. Магнитотроните могат да работят в температурен диапазон от -50 градуса С до +250 градуса С. Началната магнитна индукция от 35 до 80 мТл (милитесли) се съхранява повече от 10 години.
 5. 5. Учените са изследвали влиянието на омагнитнитената с Магнитотрон питейна вода и воден разтвор на етанол (от 10 до 50%) върху организма при различни заболявания ("Устройство за обработка на лекарственото вещество с магнитно поле" - авторско свидетелство №2000823; "Матнитотрон- фунийки - патент №44760; "Способ за получаване на екологично чиста омагнитена вода" - патент №2095296; "Способ за получаване на водно-спиртна смес" - патент №2061746; "Магнитотрон - накладка" - патент №38752 и №2010609 с магнитна индукция в центъра на магнита 40+- 10 мТл). Според резултатите на изследването се препоръчва практическо приложение на омагнитена с Магнитотрон питейна вода и 30% разтвор на етанол в клиниките и бита като лечебно и профилактично средство. През последните 50 години учените и изследователите са установили, че кръвта и другите течности се влияят от магнитните полета и под тяхното въздействие придобиват нови свойства. При омагнитяване на биологическите течности се променят: плътността, електропроводимостта, разтварящата способност , абсорбцията, прозрачността, активността на кислород и други газове, скоростта на проникване на звука, топлопроводимостта, рН, скоростта на химическите реакции, скоростта и температурата на преходните фази - "разтвор - колоид - кристал" (противоналепен и противосклерозен ефект), биологическата активност, хидратацията, бактерицидността. Намалява се съдържанието на желязо, цинк, мед, радиоактивни елементи и пестициди, способства натрупването на животински белтък в организма, а не на мазнини и др. Магнитотерапията с Магнитотрон не заменя известните методи за профилактика, лечение и реабилитация, а ги допълва и повишава ефекта на традиционните и нетрадиционните методи за лечение. Преди малко повече от 20 години на Земята е отбелязан катастрофален ръст на различни заболявания от неинфекциозен характер: сърдечно-съдови, инсулти, язви, заболявания на бъбреците, черния дроб и др. Причините са несъмнено технократичните (от коли, компютри и други видове техники) изригвания, отравящи атмосферата и околната среда. На медицината е известно, че в организма ни работи цяла фармацевтична фабрика, която произвежда всички необходими за нас лекарства. Организмът постоянно лекува себе си и само когато има срив, започват заболявания, изискващи лекарска намеса. Защо се случва този срив? За да се осъществи обмяна на веществата, трябва да се изпълни работа, за която е необходима енергия. Нашият организъм, като и всички живо на Земята, е пределно рационален. Всеки разход на енергия се уравновесява с нейното произвеждане и обратно. Многовековната еволюция на живите организми не е предполагала такова архиотравяне на околната среда, изискваща свръхразходи на собствена енергия. Повече от половината от свръхнормативните разходи се изразходват от резервите, които не са безгранични и съответно енергодифицитът достига до 50%. За да се попълни този дефицит древната източна медицина - акупунктура - възстановява не само енергията на организма, но и предвижването на енергията по каналите. Източната система за акупункура изисква висок професионализъм и определяне на точното място за поставяне на иглите, тяхното количество и способ на въвеждане. При магнитотерапията това не е
 6. 6. задължително. Акупунктурата преразпределя енергоснабдяването на организма, отваряйки и затваряйки енерговъзли. Магнитотерапията изпълнява същите функции за сметка на всепроникващите свойства на магнитните полета. Нашата Велика планета Земя има надеждна обвивка - електромагнитната биосфера, която ни защитава от пагубните космически излъчвания и създава животообезпечаващ парников ефект. Още Вернадски е доказал, че всичко живо на Земята се явява естествена съставка на Земната биосфера. Всяко живо вещество съществува в дискретна форма - то е разделено на множество организми. Всички тези организми могат да живеят само при условие на движението през тях на потоците от магнитната енергия, вещества на информацията, които идват от външната среда. Прекъсването на движението на всеки от тези потоци, прекъсва живота на организма. Мощната атака на технопатогенните хаотични електромагнитни вълни (радиовълнови тапи) превръщат биоенергоинформационното поле в еднороден шум - енергийна мърсотия. Ето защо работата на лечителите в биоенергоинформационното пространство понякога е не само затруднена, но е и невъзможна. Магнитните полета на Земята и на Магнитотроните неутрализират тези тапи, възстановяват и "ремонтират" аурата, прочистват информационното поле. Биоенерготерапевтите освен лечебните задачи изпълняват и други задачи - затварят биоенергийните дупки, с една дума "ремонтират" аурата. Но най-пълно и надеждно този ремонт осъществяват нямащи емоциите на лекарите магнитни полета на Магнитотроните. Клетките на здравия организъм само произвеждат животообезпечаващата биоенерия. Енергията се произвежда точно в такова количество, което е необходимо за обезпечаване на нормален живот. В болния организъм този баланс е нарушен. Точно тогава трябва допълнителна биоенергия, за да се възстановяват нарушените енергоканали, да се намали дисбаланса и да заработят органите на саморегулацията. Тази функция, заедно с биоенерготерапевтите, изпълняват магнитните полета на Магнитотроните. А в ръцете на биоенерготерапевта това е още и изпълняване на поставената от него програма за излекуване и негова собствена самозащита. Ако личният контакт на лечителя с пациента е един час, то през следващите 23 часа пациента остава сам със своята болест. Магнитотронът, поставен от биоенерготерапевта с установена от него програма за излекуване, продължава лечебното действие до следващата процедура. Методи на магнитотерапия: 1. Контактно, апликационно: а) поставяне на Магнитотрон върху болен орган или неговата проекция върху тялото; б) рефлекторно върху зоните на Захарин-Гед или биологичоактивни точки: магнитопунктура, магнитопресура; в) инвазивно (ректално, вагинално); г) метод на магнитофорезата с напоен в лекарствен препарат тампон (може да бъде фито, например зелево листо), между магнитен апликатор и тялото. 2. Омагнитяване на течности или разтвори през магнитна фунийка. Омагнитяван е на хапчета, ампули, капсули с магнитна накладка. През омагнитените лекарствени препаратите, вътрешно и външно.
 7. 7. 3. Преди и след акупуктура, масаж, електромагнитна и лазерна процедури, немагнитотерапевтични въздействия. Магнитотрон-фунийка и Магнитотрон-накладка са предназначени за омагнитяване на течностите в домашни, амбулаторни и лабораторни условия. Омагнитени през магнитотрона вода и други течности придобиват екологична чистота, профилактичен и лечебен ефект. Нормализират работата на стомашно- чревната и кръвоносната системи. Забавят стареенето на кожата, намаляват копосада и нормализират теглото. Ефектът на омагнитяването се проявява мигновено след като веществото премине през магнитното поле на Магнитотрона. Скоростта на обработка на веществата може да бъде практически всякаква. За да се постигне ефекта на омагнитяване е достатъчно веществото да премине през Магнитотрона само веднъж. С омагничените през магнитотрон течности се лекува лейкопения на кръвта. Патент № 2032424. Информация и порьчки Показания и употреба на магнитената вода Физическите свойства на намагнитената вода се променят, но нейният химичен състав винаги един и същ. Намагнитената вода въздейства върху хората, ако се приема редовно в продължение на 2-3 месеца. Приемането на 2-3 литра намагнитена вода дневно разгражда камъните в жлъчния мехур и бъбреците за 8- 10 седмици. При затълстяване да се пият 2-3 литра намагнитена вода. При задържане на урината да се пият по 50-100 мл намагнитена вода на всеки половин час. Билков чай снамагнитена вода (да се приготвя в емайлиран съд) или чаша намагнитено прясно мляко помага при безсъние. Холестеролът, отложен върху стените на кръвоностите съдове, се елиминира и дейността на сърцето се облекчава. Под действието на намагнитена вода настъпва общо пречистване на организма. Магнитен колан, масажор с магнитни иглички и универсален масажор - действат профилактично и премахват болките в кръста, болки и други смущения в предменструаления период и след него и при климакс. Ако болката не утихва трябва да обърнете апликатора на 180 градуса (смяна на полярността) като не го отделяте от тялото.
 8. 8. Магнитните клипси са предназначени за нормализиране на сърдечно-съдовата и психофизическата системи и кръвното налягане, главобол и смущения при магнитни бури. Масажорът с магнитни иглички и универсалният магнитен масажор премахват мускулното напрежение и главоболието, болките при радикулит, остеохондроза, варикозно разширени вени. Възстановяват работоспособността след физическа или умствена умора, нормализират съня, повишават устойчивостта на организма при промяна на времето, магнитни бури, смяна на часовите и климатическите условия. Прилагат се при заболявания на костно- мускулната, храносмилателната, нервната, сърдечно-съдовата, дихателната и пикочополовата системи.
 9. 9. Особено внимание се оказва на Магнитотрони с кехлибар, където са съчетани два самостоятелни лечебни ефекта: магнитотерапия и кехлибаротерапия, създавайки допълнителен ефект - магнитокехлибарофореза, което доставя на организма естествена и по-пълно усвоявана кехлибарена киселина и електростатиката на биологичния магнит - вкаменена смола. Магнитен биокоректор в кефлибар, презназначен за нормализация на сърдечно- съдова и психофическа системи, потенция, фригидност, нормализация на теглото, защита от слаби радиационни облъчвания, стареене на кожата.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

след като сме под влияние на магнитни полета,означава,че те пряко ни влияят.

Views

Total views

546

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×