Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hronisks tonsilits (lor pulciņam)

8,684 views

Published on

 • Check the source ⇒ www.WritePaper.info ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hronisks tonsilits (lor pulciņam)

 1. 1. Hroniskstonsilīts Maija Binde MF4
 2. 2. Aukslēju mandeles (2)● ovālas formas limfoīdie audi, kasnovietotas starp priekšējiem unmugurējiem aukslēju lokiem● tām izšķir 2 virsmas (mediālo,laterālo) un 2 polus (augšējo,apakšējo)● ietvertas saistaudu kapsulās● apasiņo 5 artērijas, venozā atteceuz v.facialis● limfas attece uz dziļajiem kaklalimfmezgliem● inervācija - n.glossopharyngeus,šķiedras no ganglion sphenopalatina
 3. 3. Aukslēju mandeles kā imūnsistēmas orgāns ● nozīme aizsardzībā pret augšējā respiratorā trakta infekcijām (ietilpst MALT sistēmā) ● limfātisko orgānu aktivitāte ir augsta bērnībā (īpaši līdz 8-10 gadu vecumam), kad novērojama aukslēju mandeļu hiperplāzija. Vēlāk to nozīme imūnaizsardzībā samazinās ● mandeļu hiperplāzija ("kissing tonsils") bērnībā dažkārt var izraisīt elpošanas un rīšanas traucējumus H. "Basic Otorinolaryngology", 2006Probst R., Grevers G., Iro
 4. 4. SastopamībaLiteratūrā minēts, ka no šīsslimības cieš līdz pat 15% cilvēku– pēc dažādu autoru datiem,hronisks tonsilīts pieaugušajiemcilvēkiem atrasts 4 – 10%, betbērniem – ap 12 – 15% gadījumu.
 5. 5. DefinīcijaPar hronisku tonsilītu uzskatapiecas vai vairāk akūta tonsilītaepizodes viena gada laikā. Mandeļuiekaisuma simptomiem jābūt vismazvienu gadu.
 6. 6. Faktori, kas veicina hroniskatonsilīta rašanos unattīstību:● anatomiski topogrāfiskas unhistoloģiskas mandeļu īpatnības→ labvēlīgi apstākļi mikroflorasveģetēšanai to lakūnās+ bioloģisko procesu unaizsargmehānismu traucējumimandeļu audos
 7. 7. Nelabvēlīgu ārējās un iekšējās videsfaktoru ietekmē samazinās organismapretošanās spējas, pastiprināsmandeļu lakūnu mikrofloraspatogenitāte un virulence, un tasveicina hroniska iekaisuma rašanosmandelēs.
 8. 8. IerosinātājiHroniska tonsilīta slimniekiemmandelēs atrasts ap 30 dažādu mikrobukombināciju – atšķirībā no citāminfekcijas slimībām angīnai navspecifiska ierosinātāja.
 9. 9. Vesela cilvēka mutes Mikroflora hroniska mikrofora tonsilīta gadījumāAnaerobie streptokoki Staphylococcus aureusHemolītiskie un Streptococcusviridans streptokoki pneumoniaeNeisērijas SaprofītiskiKoagulāzes negatīvie stafilokoki unstafilokoki streptokokiLaktobaktērijas Klebsiella pneumoniaeKorinebaktērijas HaemophylusReti – Branhamella catarrhalisS.aureus, enterokoki,sēnes
 10. 10. Šobrīd prevalē stafilokoki, arīstreptococcus pneumoniae,haemophilus, Micrococcuscatarrhalis.● Mandeles ir arī vīrusu rezervuārs.● Vīrusi var būt primārie angīnasprovokatori, kas paver ceļu lokālaibakteriālai florai, kura prevalē(piemēram, bērnu vecumā izoperētāsmandelēs nereti atrodamiadenovīrusi, kam var būtliela loma hroniskatonsilīta etioloģijā unpatoģenēzē).
 11. 11. ● Normāli mandeļu audiem jābūtinficētiem, turklāt mērķtiecīgi - arapkārtējās vides mikrobiem. Rīklesinficēšana notiek ar elpojamo gaisu,putekļiem, barību.● Nosacīti veseliem cilvēkiemaukslēju mandeles ir fizioloģiskāiekaisuma stadijā.● Tonsilīts rodas gadījumā, jalokālās imūnreakcijas nespēj efektīvinomākt patogēnās mikroflorasattīstību.
 12. 12. Kad/kāpēc rodas hroniskstonsilīts?● Visbiežāk hronisks tonsilīts sākas pēcakūta tonsilīta, jo tad akūtais iekaisumsmandeļu audos pilnīgi neizzūd, bet turpināsun pāriet hroniskā formā. Šī slimība bieživien noris asimptomātiski, slēptā veidā.● Tikai reti kad hroniskais tonsilīts sākasbez iepriekšējas angīnas (2 - 4% no visiemgadījumiem). Tā attīstību bieži veicinailgstoša autoinfekcija no hroniskiemiekaisuma perēkļiem (kariozi zobi, hroniskiiekaisumi degunā vai tā blakusdobumos,...),kā arī bakteriāla un audu lokāla unvispārēja autoalerģija.
 13. 13. Interesants fakts - atsevišķos literatūras avotos minēts, ka radioaktīvais starojums arī var ierosināt hroniska tonsilīta attīstību. Tam par pierādījumu var kalpot hroniska tonsilīta gadījumu pieaugums pēc Černobiļas AES katastrofas bijušajā Padomju Savienībā.http://emedicine.medscape.com/article/871977-overview#showall
 14. 14. Morfoloģiskās izmaiņas mandelēshroniska iekaisuma gadījumā● epitēlija atsāņošanās diezganlielās lakūnu sienu daļās un palikušāepitēlija masīva infiltrācija arlimfocītiem un plazmātiskajām šūnām● lakūnu spraugās sastājas blīvas vaišķidras strutas, kuru sastāvā irnolobījies epitēlijs,polimorfnukleāro leikocītu limfoīdāsšūnas un audu sairšanas produkti
 15. 15. ● mandeles parenhīmā notiek saistauduieaugšana sarētojušu, sastrutojušufolikulu vai šauru/platu rētu josluveidā
 16. 16. Diagnosticēšana● visdrošākā pazīme ir biežas angīnas(akūti tonsilīti) anamnēzē (piecasvai vairāk akūta tonsilīta epizodesviena gada laikā, un šiem iekaisumasimptomiem jābūt vismaz vienu gadu)● diagnozi nedrīkst noteiktpaasinājuma momentā (t.i. akūtstonsilīts), tāpēc ka visifaringoskopiskie simptomi atspoguļosakūto procesu, bet ne tā hroniskogaitu. Tikai pēc 2 – 3 nedēļām, kadpārgājis slimības uzliesmojums, varnovērtēt aukslēju mandeļu hroniska
 17. 17. Farinkoskopiski:● lokālas ilgstoša iekaisumaparādības mandelēs - rētainisaaugumi starp mandeļu lokiem unmandeli, fibrīna korķi lakūnās,mandeles ir irdenas, rētainiizmainītas● Zaka simptoms (tūska mandeļu nišasaugšējā stūrī), Preobraženskasimptoms (valnīšveida sabiezējums(infiltrācija un hiperplāzija)aukslēju loku malās), Gizē simptoms(priek-š-ējā aukslēju lo-kahiperēmija)
 18. 18. ● Raksturīga persistējoša reģionālalimfadenopātija m.sternocleidomastoideuspriekšējā malā
 19. 19. Klīnika● Pacienti sūdzās par sāpēm kaklā,sausuma, svešķermeņa sajūtu kaklārijot, smaku no mutes, durstīšanuausī + nogurumu, nespēku,galvassāpēm, pazeminātām darba spējāmun subfebrilu temperatūru
 20. 20. Ārstēšana● Bieži tiek veiksmīgi ārstētskonservatīvi – gan ar lokālām, ganvispārējām ārstēšanas metodēm.Tomēr, ja divu gadu laikā pēckonservatīvas terapijas navuzlabošanās, jāizvēlas ķirurģiskaārstēšana jeb tonsilektomija
 21. 21. Konservatīvā ārstēšana● antibakteriālie līdzekļi - 3. paaudzes penicilīni (ampicilīns, amoksicilīns, ...) - makrolīdi - 1. paaudzes cefalosporīni - klindamicīns
 22. 22. ● kakla skalošana - tā vajadzīga,lai uzlabotu pacienta pašsajūtu, jouz baktērijām mandeļu parenhīmāiedarboties nav iespējams. Kaklaskalojamie līdzekļi ir plaši zināmi,un tos var izvēlēties pēc slimniekagaumes - svarīgs ir tīri mehānisksskalošanas process, nevis šķīdumasastāvs
 23. 23. ● krioterapija (viens kurss ir trīskrioterapijas procedūras. Parasti arvienas vai divu dienu starplaiku)● lakunolīze (izmanto diodes lāzeru,procedūras rezultātā tiekpaplašinātas mandeles lakūnas unlīdz ar to uzlabota tās drenāža)● fizioprocedūras ar ultraskaņu(ultraskaņa uzlabo asins un limfascirkulāciju, labvēlīgi iedarbojas uzcentrālo nervu sistēmu un veicinaiekaisuma sadzīšanu)
 24. 24. Ķirurģiskā ārstēšana =tonsilektomija● pilnīga vienas vai abu mandeļuizgriešana kopā ar kapsulu
 25. 25. http://www.youtube.com/watch?v=oM-8a4dGFVY
 26. 26. ● 1984. gadā Paradise ar kolēģiempediatriskajā otorinolargoloģijāieviesa kritērijus tonsilektomijai: - 7 vai vairākas tonsilīta epizodes 1 gada laikā - 5 vai vairāk tonsilīta epizodes 2 gadus pēc kārtas - 3 vai vairāk epizodes 3 gadus● katrā epizodē ir drudzis,limfadenopātija, eksudatīvstonsilīts, pozitīvs b hemolītiskāstreptokoka tests, pacients saņēmiskonservatīvu terapiju vismaz 2 gadus
 27. 27. ● Indikācijas mandeļu ķirurģiskaiārstēšanai var iedalīt divās grupās: - ar infekciju saistītas indikācijas - ar obstruktīviem elpošanas traucējumiem saistītas indikācijas● Pieaugušajiem hronisks tonsilīts irgalvenā indikācija tonsilektomijai● Bērniem 80% tonsilektomiju veiktselpceļu obstrukcijas dēļ un tikai 20%- recidivējošu infekciju gadījumā(ASV 2009. gads)
 28. 28. ● Tonsilektomija, kā jebkuraķirurģiska manipulācija, saistīta arīar iespējamām komplikācijām unriskiem.● Literatūras dati liecina, ka pēctonsilektomijām komplikāciju biežumsvidēji ir 2,79 – 15 %. To skaitā irkomplikācijas, kas saistītas arhospitalizāciju, anestēzijas riski,ilgstošas sāpes kaklā,asiņošanas, ...
 29. 29. ● 2000. gadā ASV Federālā Pārtikas un Zāļu Pārvalde (Federal Food and Drug Administration) ieteica alternatīvu procedūru tonsilektomijai – somnoplastiju. Šajā procedūrā mandelēs tiek ievietotas tievas adatas ar elektrodiem, kuri izdala enerģijas viļņus, kas iznīcina mandeļu audus. ● Šīs metodes priekšrocība ir pēcoperācijas komplikāciju samazināšanās.http://www.livestrong.com/article/12528-cure-chronic-tonsillitis/
 30. 30. Hroniska tonsilīta strutaināskomplikācijas:● paratonsilārs, parafaringeāls vairetrofaringeāls abscess
 31. 31. Izmantotā literatūra●žurnāls „Doctus” 2011. gada novembris, Daina K.Hronisks tonsilīts (http://www.doctus.lv/2011/11/hronisks-tonsilits)●Probst R., Grevers G., Iro H. BasicOtorinolaryngology. - 2006●Paļčuns V., Preobraženskis N. Ausu, kakla un degunaslimības. – Zvaigzne ABC, Rīga, 1982. – 424 lpp.●Diseases of ear, nose and throat (fourth edition) -PL Dhingra, Elsevier●http://emedicine.medscape.com/article/871977-overview#showall●http://www.livestrong.com/article/12528-cure-chronic-tonsillitis/●http://emedicine.medscape.com/article/2011856-overview●http://emedicine.medscape.com/article/2011856-overview
 32. 32. Paldies par uzmanību! Neslimojiet! :)

×