Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kit Selia Elektrik Versi 2

21,966 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel

Kit Selia Elektrik Versi 2

 1. 1. Penyeliaan Projek Pemasangan Elektrik Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Versi 2 – April 2008
 2. 2. Objektif <ul><li>Memastikan pemasangan di tapak memenuhi perkara berikut: </li></ul><ul><ul><li>Kehendak rekabentuk, </li></ul></ul><ul><ul><li>Mematuhi spesifikasi dan peraturan </li></ul></ul><ul><ul><li>dengan mengambil kira </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspek keselamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktikal dan mudah disenggara – ‘best practices’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai astetik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepuasan pelanggan </li></ul></ul>
 3. 3. Keperluan Penyeliaan Penyelia Tapak Kemahiran & Pengetahuan: Spesifikasi JKR Elektrik IEE & Standard Akta & Peraturan SPK - Kualiti Pengujian - Tanpa bekalan & dengan bekalan Pemasangan – betul dan kaedah terbaik Bahan & Kelulusan Bahan
 4. 4. Keperluan Penyeliaan Dokumen Rujukan Senarai Kuantiti Lukisan Pembinaan Dokumen Kontrak Surat Kelulusan / Persetujuan Pihak Berkuasa
 5. 5. Keperluan Penyeliaan Mesyuarat Pra Pembinaan Pemasangan khas / khusus atau di luar kebiasaan Struktur Organisasi – Rantaian arahan Sijil sah kalibrasi alat pengujian Status terkini dengan pihak berkuasa Taklimat pembinaan – ‘Do & Don’t’, tanggungjawab melulus / memeriksa / menerima Orang kompeten
 6. 6. Dokumen & Rujukan <ul><li>Spesifikasi LS + Dokumen Kontrak </li></ul><ul><li>Akta Bekalan Elektrik 1990 </li></ul><ul><li>Peraturan – Peraturan Elektrik 1994 </li></ul><ul><li>Peraturan IEE </li></ul><ul><li>Standard – BS7671, MS IEC 364… </li></ul><ul><li>Peraturan & Garispanduan TNB / TM </li></ul><ul><li>Jabatan Bomba & Penyelamat </li></ul><ul><li>Jabatan Alam Sekitar </li></ul><ul><li>Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam </li></ul><ul><li>Seumpamanya… </li></ul>
 7. 7. Penyeliaan : Pembahagian Skop <ul><li>Penyeliaan boleh dibahagi kepada 3 bahagian :- </li></ul><ul><ul><li>Urusan dengan pihak berkuasa (TNB, TM, PBT, JAS) - kelulusan - laluan kabel, paip masuk - peparit (trench), manhole - sistem melawan kebakaran - jumlah beban, saiz janakuasa - spesifikasi lampu, penutup trench, pintu, louvres… - Tarikh - Jadual - CPM - lawatan pemeriksaan - tentukur meter (ct) - pemasangan - masuk bekalan </li></ul></ul>
 8. 8. Penyeliaan : Pembahagian Skop <ul><li>Penyeliaan boleh dibahagi kepada 3 bahagian :- </li></ul><ul><ul><li>Koordinasi dengan disiplin lain - Jadual – CPM - Kehendak beban - Bilik - Laluan / lurang / lubang - Estetik - Kemasan </li></ul></ul>
 9. 9. Penyeliaan : Pembahagian Skop <ul><li>Penyeliaan boleh dibahagi kepada 3 bahagian :- </li></ul><ul><ul><li>Teknikal - Jadual - CPM - Pendawaian - Bahan - Pemasangan - Kaedah terbaik - Rekod dan dokumen - penerimaan bahan - NCP - keputusan ujian </li></ul></ul>
 10. 10. Penyeliaan : Kaedah Pemeriksaan <ul><li>Dibuat berdasarkan 2 kaedah :- </li></ul><ul><ul><li>Pemeriksaan Visual / Penglihatan / Perbandingan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerja – Kerja Ujian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standard & Peraturan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fungsi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pemeriksaan Visual Mengguna Deria : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penglihatan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendengaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sentuhan </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Penyeliaan <ul><li>Boleh dibahagikan pada 3: </li></ul><ul><ul><li>Pendawaian </li></ul></ul><ul><ul><li>Peralatan / Bahan Elektrik </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemasangan (pendawaian + peralatan) </li></ul></ul>
 12. 12. Kerja Awalan <ul><li>Senarai Semak </li></ul><ul><ul><li>Carta Organisasi – Wakil Tapak </li></ul></ul><ul><ul><li>Orang Kompeten – Borang A1 & A2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Jadual Perlaksanaan – CPM </li></ul></ul><ul><ul><li>Lukisan Kerja / Shop Drawing & BQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Sijil Kalibrasi Peralatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sijil Pendaftaran CIDB </li></ul></ul><ul><ul><li>Sijil Pendaftaran PSU / Switchboard </li></ul></ul>JKR.PK(O).04-SKE.1A
 13. 13. Kerja Awalan <ul><li>Semua maklumat tadi perlu disampaikan pada wakil penyelia tapak – mesyuarat penyerahan tanggungjawab menyelia & taklimat pra pembinaan. </li></ul><ul><li>Ini memastikan perkara berikut disampai & dilaksanakan: </li></ul><ul><ul><li>Kehendak rekabentuk asal </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat & isu pihak berkuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Pematuhan pada teknik & kualiti pemasangan, bahan dan pendawaian. </li></ul></ul>
 14. 14. Borang – Borang Berkaitan <ul><li>Mengikut Borang Pemeriksaan Penerimaan Bahan </li></ul><ul><li>JKR.PK(O).04-SKE.2A </li></ul><ul><li>Ujian Alatan Di Kilang </li></ul><ul><li>JKR.PK(O).04-SKE.2B </li></ul>
 15. 15. Standing Supervision <ul><li>Perlu disaksikan di tapak; </li></ul><ul><li>Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah JKR.PK(O).04-SKE.3A   </li></ul><ul><li>Pemasangan Elektrod Bumi JKR.PK(O).04-SKE.3B </li></ul>
 16. 16. Standing Supervision <ul><li>Pemasangan Kabel Bawah Tanah </li></ul>
 17. 17. Standing Supervision <ul><li>Pemasangan Elektrod Bumi </li></ul>
 18. 18. Pemeriksaan Pemasangan <ul><li>Pendawaian/ Konduit/ Trunking JKR.PK(O).04-SKE.4A   </li></ul><ul><li>Bilik Suis/Mesin Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4B   </li></ul><ul><li>PSU/PSK/Papan Suis JKR.PK(O).04-SKE.4C   </li></ul><ul><li>Papan Agihan JKR.PK(O).04-SKE.4D   </li></ul><ul><li>Kelengkapan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4E   </li></ul><ul><li>Sistem Perlindungan Kilat JKR.PK(O).04-SKE.4F </li></ul>
 19. 19. Pengujian <ul><li>Ujian Keterusan / Continuity Test </li></ul><ul><li>Ujian Rintangan Penebatan / Insulation Resistance Test </li></ul><ul><li>Ujian Kekutuban / Polarity Test </li></ul><ul><li>Ujian Rintangan Elektrod Bumi / Earth Electrode Resistance Test </li></ul><ul><li>Ujian Galangan Gelung Kerosakan Bumi / Earth Fault Loop Impedance Test </li></ul><ul><li>Ujian Pemutus Litar Ke Bumi / RCD Test </li></ul>JKR.PK(O).04-SKE.5A
 20. 20. Pengujian <ul><li>Ujian Komponen Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.5B </li></ul><ul><li>Ujian Fungsi Pemasangan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.5C </li></ul>
 21. 21. Pentauliahan <ul><li>Pentauliahan Pemasangan/Peralatan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.6A </li></ul>
 22. 22. Risiko Tidak Diselia <ul><li>Peralatan / Bahan Tidak Mengikut Spesifikasi Dan Tidak Diluluskan Dipasang Di Tapak </li></ul><ul><li>Kuantiti bahan & aksesori mungkin dikurangkan terutamanya di bahagian tersembunyi </li></ul><ul><li>Sistem Pendawaian Dipasang Secara Tidak Sempurna, Cacat & Tidak Selamat </li></ul>
 23. 23. Risiko Tidak Diselia Data diperolehi dari : National Institute for Occupational Safety and Health, US ARUS (1 saat) KESAN TERHADAP FIZIKAL BADAN 1 mA Kesan kejutan pada badan 5 mA Jumlah maksimum manusia boleh bertahan 10-20 mA Otot mula kejang. Otot tidak boleh dikawal (tahap permulaan boleh menyebabkan kematian). 100 mA - 300 mA Jantung tidak berfungsi dengan betul, pengaliran darah terhenti atau sedikit sahaja yang mengalir 6 A Kerosakan organ dalaman berlaku. Pernafasan lumpuh sementara. Tisu badan terbakar. 15/20 A Nilai yang biasa digunakan untuk fius dan pemutus litar
 24. 24. Arus Bocor Dibenarkan IEC 60950 Type of Equipment Terminal A of Measuring Instrument Connected To Maximum Touch Current mA rms 1 Maximum Protective Conductor Current All equipment Accessible parts and circuits not connected to protective earth 0.25 — Handheld   0.75 — Movable (other than handheld but including transportable equipment)   3.5 — Stationary, pluggable type A Equipment main protective earthing terminal (if any) 3.5 — All other stationary equipment —not subject to the conditions of 5.1.7 —subject to the conditions of 5.1.7   3.5 — — 5% of input current 1 If peak values of touch current are measured, the maximum values are obtained by multiplying the rms values by 1.414. Table I. Typical earth leakage currents.
 25. 25. Risiko Kepada Manusia Luka Terbakar Oleh Elektrik Tempat Masuk Rintangan tinggi kulit menyebabkan haba yang tinggi dihasilkan (Hukum Joule). Kesan terbakar (hitam) boleh dilihat di sekeliling tempat masuk arus elektrik. Tempat Keluar Arus mengalir keluar dari badan ke arah titik yang mana hampir pada bumi. Luka ini belum kelihatan sepenuhnya yang biasanya kelihatan selepas 24 –72 jam selepas renjatan.
 26. 26. Risiko Kepada Manusia Mangsa terkena renjatan dari alat yang digunakan. Kesan terbakar kelihatan. Tangan yang sama beberapa hari kemudian. Bengkak mula berlaku, kulit tangan terpaksa dibelah/buka untuk mengurangkan tekanan. Luka Dalaman
 27. 27. Risiko Kepada Manusia Pergelangan tangan yang bengkok adalah disebabkan otot tendon yang telah kejang dan terbakar. Kejang
 28. 28. Penerimaan Bahan <ul><li>Mengikut Prosidur JKR.PK(O).04-SKE.2A </li></ul><ul><li>Perlu dilaksanakan bagi menjamin kualiti bahan dan spesifikasi dipatuhi. </li></ul><ul><li>Penggunaan bahan yang tidak mengikut spesifikasi dan tidak berkualiti boleh mencacat keseluruhan pemasangan elektrik walaupun ianya hanya merupakan ‘ cable connector” </li></ul>
 29. 29. Contoh Bergambar Pemasangan Elektrik
 30. 30. Pecahan Pemasangan MSB SSB DB Final Point 60% - 90% PEMASANGAN DALAMAN / INTERNAL PEMASANGAN LUARAN / EXTERNAL
 31. 31. Papan Suis <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Skru pengikat panel papan suis yang tidak mengikut spesifikasi. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Jenis skru pengikat yang dibenarkan ( chromed type of screws with cylindrical knurled head ) </li></ul>
 32. 32. Papan Suis <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Litar lampu dan litar kuasa berkongsi pelindung RCCB yang sama. Tidak mematuhi speksifikasi & Peraturan </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Litar lampu dan kuasa diasingkan. </li></ul>
 33. 33. Papan Suis <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pelapik getah atau copper bush tidak dipasang di tempat pemotongan. Ini telah melukakan kabel dan kesannya amat berbahaya. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan menggunakan pelapik getah. </li></ul>
 34. 34. Pembumian <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tamatan pada copper rod yang tidak mengikut spesifikasi. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Kaedah tamatan yang menggunakan cadweld . </li></ul>
 35. 35. Pembumian <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Penggunaan Earth Chamber yang tidak dibenarkan </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Antara jenis Earth Chamber yang diluluskan </li></ul>
 36. 36. Peralatan Elektrik <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Air terkumpul di dalam lampu. Tidak mematuhi spesifikasi IP </li></ul>Numbers in the I P system First Number Mechanical protection against Second Number Water protection against 0 Not protected 0 Not protected 1 Solid objects exceeding 50mm 1 Dripping water 2 Solid objects exceeding 12mm 2 Dripping water when tilted up to 15° 3 Solid objects exceeding 2.5mm 3 Spraying water 4 Solid objects exceeding 1.0mm 4 Splashing Water 5 Dust protected 5 Water jets 6 Dust tight 6 Heavy seas - - 7 Effects of immersion - - 8 Submersion
 37. 37. Peralatan Elektrik <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Lampu KELUAR yang menggunakan mentol tungsten </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Mentol lampu yang mengikut spesifikasi. </li></ul>
 38. 38. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tidak menggunakan aksesori yang betul sebaliknya pita penebat digunakan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Penggunaan aksesori yang betul. </li></ul>
 39. 39. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Saiz trunking yang tidak sesuai. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Saiz trunking yang mempunyai kelegaan yang sesuai. </li></ul>
 40. 40. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>Faktor Ruang </li></ul><ul><li>Konduit </li></ul><ul><li>Trunking </li></ul>45% 55% 40% 60%
 41. 41. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Trunking untuk dua servis berbeza digabungkan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pengasingan servis trunking yang sempurna. </li></ul>
 42. 42. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan trunking yang tidak selesai dan sempurna. Kabel tidak dilindungi sepenuhnya. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan yang kemas. </li></ul>
 43. 43. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan kabel atas cable tray yang terlalu padat </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Saiz cable tray yang mempunyai kelegaan yang sesuai. Pemasangan juga kemas. </li></ul>
 44. 44. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan konduit yang tidak secara fish bone - 90 darjah. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Teknik pemasangan yang kemas. Penyokong besi digunakan. </li></ul>
 45. 45. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Teknik penyambungan yang salah. Air akan mudah masuk ke tempat sambungan Kesalahan ini tidak akan dapat dikesan jika tanah telah dikambus. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Menggunakan kit penyambungan yang betul. </li></ul>
 46. 46. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Sambungan antara dua backbox menggunakan pvc – tiada keterusan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Copper bush sepatutnya digunakan. </li></ul>
 47. 47. Pendawaian / Konduit / Trunking <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Kabel litar akhir disambung kerana tidak cukup panjang – tidak dibenarkan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Tiada sambungan kabel dibenarkan untuk litar akhir. </li></ul>
 48. 48. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tamatan tidak sempurna – tidak menggunakan cable lug. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan yang baik. </li></ul>
 49. 49. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada spring absorber dipasang bagi mengurangkan gegaran ketika janakuasa beroperasi. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Kaedah pemasangan yang sempurna dan mematuhi spesifikasi. </li></ul>
 50. 50. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Bilik Kawalan dipasang dengan sistem pencegah kebakaran jenis air – tiada koordinasi. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Kaedah pemasangan yang sempurna dan mematuhi spesifikasi. </li></ul>
 51. 51. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan cable tray berada dibawah saluran kumbahan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Saluran air perlu berada di bawah pemasangan elektrik dan mempunyai jarak yang sesuai. </li></ul>
 52. 52. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada koordinasi dalam menentukan saiz kabinet bagi menempatkan peralatan audio. Pintu kabinet tidak dapat ditutup. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul>
 53. 53. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Papan suis dipasang bersebelahan dengan tangki air. Tiada pertimbangan dari aspek keselamatan dan selenggara. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Papan suis yang mempunyai ruang yang cukup dan teratur. </li></ul>
 54. 54. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan kabel satu teras ke badan papan suis perlu menggunakan plat ferros metal bagi mengelakkan fenomena eddy current. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Kabel ditamatkan pada plat non-magnetic </li></ul>
 55. 55. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tap-off unit dipasang di depan papan suis. Mustahil untuk membuka pintu papansuis kecuali tap-off unit ditanggal. Tiada pertimbangan dari aspek keselamatan dan selenggara. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Ruang yang cukup selesa untuk penyenggaraan </li></ul>
 56. 56. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada koordinasi. Aircond duct dipasang di bawah lampu. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul>
 57. 57. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tap-off unit dipasang pada kedudukan yang tidak boleh dioperasi atau diselenggara. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan yang praktikal untuk diselenggara dan dioperasikan. </li></ul>
 58. 58. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada perhatian dalam aspek astetik dalam membuat pemasangan. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul>
 59. 59. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Struktur rangka siling menumpang pada pemasangan trunking. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan yang praktikal untuk diselenggara dan dioperasikan. </li></ul>
 60. 60. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Kabel bumi tidak diikat dengan cara yang betul – sepatutnya menggunakan cable lug. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan kabel bumi yang betul menggunakan ‘ cable lug’ . </li></ul>
 61. 61. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Aksesori tidak digunakan </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Setiap pemasangan elektrik perlu menggunakan aksesori yang telah ditetapkan. </li></ul>
 62. 62. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan yang tidak sempurna - selari. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Walaupun melibatkan kontraktor berbeza, pemasangan masih perlu selari. </li></ul>
 63. 63. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Kabel bumi ke rangka (frame) papan suis tidak disambung. . </li></ul>
 64. 64. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Kabel 3 teras untuk kegunaan pemasangan sementara dipasang secara terbenam dan tetap. </li></ul>
 65. 65. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada koordinasi. Soket dipasang pada tempat yang tidak sepatutnya dan bahaya </li></ul>
 66. 66. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan menggunakan connector. Sepatutnya ros siling digunakan. </li></ul>
 67. 67. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan menggunakan connector. Sepatutnya ros siling digunakan. </li></ul>
 68. 68. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan Feeder Pillar tidak sama dengan lukisan kerja. </li></ul>
 69. 69. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan tidak menggunakan aksesori junction box. . </li></ul>
 70. 70. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Proses kerja yang salah dan jadual yang tidak sempurna. Kerja-kerja konduit belum selesai tetapi kabel sudah mula dipasang. </li></ul>
 71. 71. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan tanpa backbox. </li></ul>
 72. 72. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan tanpa perlindungan kabel. </li></ul>
 73. 73. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pendawaian yang tidak mengikut amalan terbaik. </li></ul>
 74. 74. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Trunking tidak dipasang tetapi pendawaian telah dibuat. Kabel didapati pendek. </li></ul>
 75. 75. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Bilangan konduit yang banyak sepatutnya diganti dengan trunking. </li></ul>
 76. 76. Pemasangan <ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan menggunakan kaedah heat shrink yang sempurna. </li></ul>
 77. 77. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Penamatan kabel neutral tidak menggunakan bar. </li></ul>BETUL <ul><li>Lebih kemas dan jelas </li></ul>
 78. 78. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Konduit fleksibel dipasang secara terbenam. </li></ul>
 79. 79. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tiada koordinasi. Manhole dipasang di tengah jalan. </li></ul>
 80. 80. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan trunking yang tidak semrpurna dan boleh mencacatkan kabel. Bracket sepatutnya digunakan </li></ul>
 81. 81. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan padat dan tiada penyokong kabel. Plat non ferros juga tidak digunakan. Sebahagian tidak dipasang kabel bumi. Kabel yang dipintal akan menjadi induktor – tidak dibenarkan. </li></ul>
 82. 82. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 83. 83. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tamatan trunking ke pit yang tidak sempurna. Sebahagian trunking ditanam dalam konkrit. </li></ul>
 84. 84. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tamat trunking ke papan suis yang salah. </li></ul>
 85. 85. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Sambungan trunking yang tidak kemas. Perlu menggunakan aksesori yang siapbina. </li></ul>
 86. 86. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Backbox tidak dipasang. </li></ul>BETUL <ul><li>Pemasangan yang betul. </li></ul>
 87. 87. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Perlindungan kabel yang tidak bersambung. </li></ul>
 88. 88. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Amalan pemasangan yang salah. </li></ul>
 89. 89. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pemasangan kabel terlampau padat dalam konduit </li></ul>
 90. 90. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Tamatan konduit fleksibel yang tidak sempurna. </li></ul>
 91. 91. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Siling ros tidak digunakan. Konduit fleksibel sepatutnya tidak dipasang. </li></ul>
 92. 92. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Panel suis sepatutnya digunakan disini. </li></ul>
 93. 93. Pemasangan <ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan yang sempurna dan bahan yang betul. </li></ul>
 94. 94. Pemasangan <ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Cabletray yang dibengkok dengan sempurna (atau guna aksesori siap) akan menjamin ketahanan kabel. </li></ul>SALAH <ul><li>Cabletray yang dibengkok dengan kaedah tidak sempurna. </li></ul>
 95. 95. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Saiz bilik yang tidak sesuai. Ruang bekerja sempit. Laluan ke belakang hanya dapat dimasuki oleh orang yang berbadan kurus sahaja. Saiz bilik yang kecil juga dikhuatiri menjejaskan pengudaraan alatubah. Keadaan ini juga menyukarkan kerja senggara kelak. </li></ul>
 96. 96. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Ruang bekerja sempit. Laluan belakang selebar kurang 2 kaki. </li></ul>
 97. 97. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Pintu bilik suis kecil. Laluan selebar kurang 2 kaki. </li></ul>
 98. 98. Pemasangan <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Lokasi pemasangan lampu yang terlalu tinggi. Kerja-kerja senggara menjadi sukar kelak. </li></ul>
 99. 99. Papan Suis <ul><li>SALAH </li></ul><ul><li>Papan suis dilekap terus ke dinding. </li></ul><ul><li>BETUL </li></ul><ul><li>Pemasangan menggunakan ‘bracket’. Ini akan memastikan wujud pemisahan antara papan suis dengan dinding. </li></ul>
 100. 100. Ujian Di Kilang
 101. 101. Sijil Kelulusan
 102. 102. Jadual Perlaksanaan / CPM Contoh CPM

×