Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kongestia w systemach i procesach logistycznych

1,991 views

Published on

W systemach logistycznych bardzo wyraźna jest tendencja do wyrównywania przepływów. Ideałem staje się ciągłe uzupełnianie czy też system przepływu jednej sztuki. Cele takich działań są oczywiste: zmniejszanie zapasów, lepsze wykorzystanie urządzeń służących przemieszczaniu itd. Te dążenia mają jednak swoje granice. Nie zawsze warto likwidować każdy przypadek oczekiwania. Aby dobrze zrozumieć kwestię opłacalności likwidacji kolejek i przestojów należy odwołać się do pojęcia kongestii. Trzeba przy tym pominąć jej znaczenie, w którym oznacza ona po prostu zatłoczenie.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×