Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud computing we współpracy firm logistycznych

926 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud computing we współpracy firm logistycznych

 1. 1. Cloud computing we współpracy firm logistycznych Arkadiusz Kawa Katedra Logistyki i Transportu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.logical.mwsl.eu
 2. 2. Znaczenie ICT dla firm logistycznych (1)• Firmy stosują IT w celu podniesienia efektywności i zautomatyzowania swojej pracy.• Ważnym celem jest spełnienie oczekiwań klientów, którym w coraz większym stopniu zależy na jakości usług.• Aby sprostać tym wymaganiom, przedsiębiorstwa muszą ciągle inwestować w nowoczesne rozwiązania ICT.
 3. 3. Znaczenie ICT dla firm logistycznych (2)• Informacja o przesyłce jest równie ważna jak sama przesyłka” Frederick W. Smith, założyciel i prezes światowego integratora usług logistycznych FedEx, 1979 r. 3
 4. 4. IT wykorzystywane w branży WMS BI TMSe-Platformy wysyłkowe Dedykowane sieci rozległe GPS / GPRS Technologie mobilne YMSSystemy Automatycznej Identyfikacji Technologie internetowe
 5. 5. Efekt spaghetti
 6. 6. Cloud computing jako rozwiązanie
 7. 7. Czym jest cloud computing?• Model przetwarzania danych i ich udostępniania oparty na użytkowaniu usług lub sprzętu dostarczonych przez zewnętrzne organizacje.• Wszystkie dane są w jednym miejscu.• Bazuje na modelu płatności „pay as you go”.• Eliminuje konieczność zakupu licencji czy instalowania i administracji oprogramowaniem.• Umożliwia dostęp do aplikacji z każdego miejsca z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu.
 8. 8. Dlaczego chmura? Firmy nie chcą antycypować wykorzystania usług, ale chcą korzystać z usług na żądanie. Firmy chcą mieć szybki dostęp do nowych usług. Firmy nie chcą zajmować się problematyką utrzymania najnowszych wersji oprogramowania, sprzętu itp., bo nie jest to ich kluczowa kompetencja.
 9. 9. Co z bezpieczeństwem? Dostawcy chmury są ekspertami w dziedzinie IT i zapewniają najnowsze wersje usług. Dostawcy chmury korzystają z oprogramowania i sprzętu wysokiej jakości, co zmniejsza ryzyko utraty danych lub ataków. Dostawcy chmury zapewniają archiwizowanie i kodowanie danych oraz bezpieczny dostępu do usług.
 10. 10. Projekt LOGICAL (1)• Międzynarodowa poprawa logistyki z użyciem modelu „cloud computing” i innowacyjnych modeli współpracy biznesowej.• Projekt LOGICAL odbywa się w ramach priorytetu 2: „Poprawa dostępności do oraz w Europie Środkowej.” Działanie 2.2. Rozwijanie multimodalnej współpracy w dziedzinie logistyki.• Projekt jest realizowany przez 13 partnerów z 6 krajów.• Głównymi beneficjentami projektu są MŚP.
 11. 11. Projekt LOGICAL (2)• Główne cele projektu: – Nawiązanie współpracy między centrami i sieciami logistycznymi. – Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla współpracy w dziedzinie logistyki. – Wdrożenie multimodalnych rozwiązań logistycznych.
 12. 12. Koncepcja modeluOperator logistyczny A Producent A(transport drogowy)Operator logistyczny B Producent B(magazynowanie) Cloud computing host Operator logistyczny C Dystrybutor C (transport morski)
 13. 13. Oczekiwania 3PL wobec chmury• Najważniejszymi oczekiwaniami badanych firm logistycznych wobec chmury danych są: – Uzyskanie większej przejrzystości wykonywanych procesów. – Ułatwienie komunikacji z kontrahentami. – Automatyczne raportowanie (monitorowanie). – Ułatwienie rozliczeń z kontrahentami.
 14. 14. Jakie procesy przenieść do chmury?• Najlepiej zacząć od procesów, które są najczęściej wykonywane i które są silnie połączone z otoczeniem.• Przykładem są procesy związane z pozyskaniem zlecenia i przewoźnika, proces koordynacji przewozu.• Niektóre z tych procesów można w całości umieścić w chmurze, a niektóre tylko w części.
 15. 15. Kryteria selekcji procesów do chmury• Integracja z aplikacjami.• Integracja z istniejącymi strukturami danych.• Interakcja z użytkownikiem.• Możliwość monitorowania procesów.• Bezpieczeństwo i poufność danych.• Efektywność.
 16. 16. Korzyści chmury dla 3PL (1)• Ograniczenie wymagań w stosunku do własnej infrastruktury informatycznej.• Ograniczenie lub całkowita eliminacja procesu raportowania.• Usprawnienie procesu pozyskiwania i przekazywania zleceń.• Skrócenie czasu realizacji procesów poprzez ułatwienie dostępu do informacji.• Usprawnienie procesu rozliczania – utrzymanie płynności finansowej.• Łatwiejsza, tańsza i bezpieczniejsza archiwizacja danych.
 17. 17. Korzyści chmury dla 3PL (2)• Możliwość łatwej oceny realizowanych procesów – informacje od wszystkich uczestników procesu w jednym miejscu.• Możliwość tworzenia wirtualnych połączeń, ułatwienie nawiązywania współpracy.• Możliwość dostępu do systemu przez urządzenia mobilne – dostęp dla kierowcy!
 18. 18. Zagrożenia / wady chmury dla 3PL (1)• Obawa przed utratą danych znajdujących się w chmurze.• Obawa, że dostęp do danych przedsiębiorstwa uzyskają osoby niepowołane.• Brak ingerencji w kształt procesu – system nie jest dedykowany dla konkretnego przedsiębiorstwa.• Mniejsza elastyczność.
 19. 19. Zagrożenia / wady chmury dla 3PL (2)• Konieczność dostępu do sieci Internet – ew. przystosowanie systemu do urządzeń mobilnych.• Reakcja konkurencji.• Brak możliwości przeniesienia wszystkich procesów => konieczność posiadania własnej infrastruktury informatycznej => dodanie dodatkowego systemu do obsługi.• Eliminacja pośredników (spedytorów)???
 20. 20. Dziękuję za uwagęarkadiusz.kawa@ue.poznan.pl

×