Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αρκαδικεσ ειδησεισ Pdf 12 6-2010

247 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

αρκαδικεσ ειδησεισ Pdf 12 6-2010

  1. 1. ÁÑÊÁÄÉÊÅÓ ΤΡΙΠΟΛΗ Αρ.Α.2 ÅéäÞóåéò ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÁÑÊÁÄÉÁÓ * ÅÔÏÓ 10ï *ÁÑ. ÖÕË 2376 ÔÉÌÇ € 0.30 Σάββατο 12 Ιουνίου 2010 Νέα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία 8,1% Η (ΕΠΙΣΗΜΗ) ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Γυναίκες και νέοι εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας Σ το 8,1% «κλείδωσε» η επίσημη ανεργία στην πε- ριφέρεια Πελοποννήσου για τον Μάρτιο του 2010. Να σημειωθεί ότι τον αμέσως προηγούμενο μήνα, η ανεργία ήταν στο 9,1 % και στον 9% τον Ιανουάριο του 2010. Μεγαλύτερο πρόβλημα για να βρουν εργασία έχουν οι γυναίκες και τα άτομα μέχρι 34 ετών. Λεπτομέρειες στη σελίδα 8. Αναδιάρθρωση σε πανεπιστήμια και συγχώνευση σχολείων προανήγγειλε η Υφυπουργός Παιδείας από την Τρίπολη Στην Τρίπολη περιόδευσε την Παρασκευή η υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εύη Χρι- στοφιλοπούλου. Επισκέφθηκε σχολικές μονάδες, τα ερ- γοτάξια των υπό ανέγερση σχολείων (Μουσικό και Πειραματικό), παρακολούθησε εκπαιδευτική τηλεδιά- σκεψη και συναντήθηκε με τον πρύτανη του πανεπιστη- μίου Πελοποννήσου, ενώ προήδρευσε σύσκεψης, στα γραφεία της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Πε- λοποννήσου, με εκπαιδευτικούς, προϊσταμένους γρα- φείων και εκπροσώπους της ΕΛΜΕ των δασκάλων και των γονέων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ ανέφερε ότι ξεκινά αξιολόγηση από την νέα χρονιά των σχολικών μανάδων και του σχολικού έργου κι εξέφρασε λώσω ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει από λουκέτα’’ και πως ‘’βαίνουν ομαλά οι αλλαγές στην παι- την πεποίθηση ότι πολλά σχολεία θα συμμετάσχουν στην καιρό εξαγγείλει ότι συζητά το χωροταξικό των πανεπι- δεία’’. αξιολόγηση, αφού την επόμενη χρονιά είναι προαιρετικό. στημίων. Το συζητά, το έθεσε και η υπουργός κα Διαμαν- Τέλος σε ότι αφορά σχολικές μονάδες είπε ότι θα υπάρξει Σε ερώτηση που έγινε στην κα Χριστοφιλοπούλου για το τοπούλου στη σύνοδο των πρυτάνεων και ο κ. Πανάρετος συγχώνευση σχολείων εκεί όπου υπάρχουν λίγοι μαθητές αν στις προθέσεις τις κυβέρνησης υπάρχει θέμα ‘’Καλλι- και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε συν- σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και με εξαίρεση κράτη’’ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας είπε ότι ‘’χρειαζόμαστε τεταγμένα σ’ ένα ουσιαστικό διάλογο με όλα τα πανεπι- τις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ τό- πανεπιστήμια ανοικτά, πανεπιστήμια χωρίς βία πιο αυτο- στήμια κι αυτό δεν σημαίνει να κλείσουν πανεπιστήμια νισε πως ‘’εκεί όπου θα υπάρξουν συγχωνεύσεις σχο- τελή και πιο υπεύθυνα’’ και πρόσθεσε ότι ‘’η πανεπιστη- αλλά να υπάρξει σημαντική αναδιάρθρωση με προτάσεις λείων θα γίνει με γνώμονα να γίνει παιδαγωγικά καλύτερο μιακή εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την τοπική για να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας πιο ποιοτικά, πιο βιώ- το μάθημα, σε σχολεία όμως που να είναι σε κοντινά μέρη ανάπτυξη. Άρα τα πανεπιστήμια πρέπει να συνδεθούν με σιμα και κυρίως να παρέχουν σπουδές που να έχουν αν- έτσι ώστε να είναι εύκολή η μετακίνηση των μαθητών. τις τοπικές αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες κι τίκρισμα και να συνδεθούν με την ανάπτυξη και Εκεί όπου δεν είναι εύκολη η μετακίνηση των μαθητών αυτό είναι κάτι που θα γίνει’’. Όσον αφορά είπε ‘’τις φήμες προτείνουμε στα πανεπιστήμια και μορφές Δια Βίου εκ- θα πρέπει να διατηρηθούν έστω και με λίγους δασκάλους για μελέτες και άλλα τέτοια είναι μόνο φήμες. Στο υπουρ- παίδευσης για να μπορούμε να προσελκύσουμε φοιτητές ή καθηγητές τα σχολεία και λέω για συγχώνευση διότι το γείο παιδείας δεν έχουμε κάποια μελέτη που να προτείνει κι από άλλες χώρες. Δεν υπάρχει τίποτα προαποφασι- θέμα το παιδαγωγικό, το συζήτησα ήδη, από ένα αριθμό συρρίκνωση του πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εγώ σέ- σμένο τώρα ξεκινά ο διάλογος’’. και κάτω στα ολιγοθέσια σχολεία μειώνεται η ποιότητα της βομαι τις απόψεις των καθηγητών, θέλω όμως να δη- Πρόσθεσε ότι ‘’δεν απολύεται κανείς και δεν έρχονται εκπαίδευσης’’.

×