Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GroupSolutions
Veel gehoorde problemen zijn:
• Door de bomen het bos niet meer zien na
soortgelijke initiatieven zoals bij...
het gedrag van uw organisatie. Dit kan alleen door
zowel aandacht te besteden aan processen,
mensen en de organisatie erom...
Altran Management
Consulting
Altran Management Consulting past OpEx al ge-
ruime tijd toe binnen de industrie en de financ...
Voor meer informatie
Altran Management Consulting
Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol Oost
The Netherlands
T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Altran Operational Excellence 011110

472 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Altran Operational Excellence 011110

  1. 1. GroupSolutions Veel gehoorde problemen zijn: • Door de bomen het bos niet meer zien na soortgelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld TQM, BPR en/of WCM. • Onvoldoende borging in de organisatie, waardoor wordt teruggevallen op de oude werkwijzen. • Onvoldoende kennisopbouw waardoor oude fouten zich herhalen. In de huidige trend van kostenbesparingen is OpEx relevanter dan ooit, maar juist door de focus op kostenbesparing is de kans op falen groot door een te minimale en fragmentarische aanpak. Integrale benadering Onze ervaring leert dat duurzame resultaten alleen zijn te be- halen wanneer Operational Excellence deel wordt van Operational Excellence (OpEx) is een methode en filosofie gericht op het versnellen en verbeteren van productieprocessen, tegen lagere kosten en met hogere tevredenheid van klanten. OpEx richt zich op het verminderen van de hoeveelheid verspilling (waste) binnen een proces om de kwaliteit en productiesnelheid te verhogen en zodoende kosten te verlagen. Six Sigma helpt de vitale problemen in een proces te vinden en de variatie in bijvoorbeeld productiekwaliteit te mini- maliseren, gebaseerd op statistieke onderbouwing. De krachtige combinatie van de twee bewezen methoden wordt samengevat als beter, sneller en (dus) goedkoper. Al decennia lang bewijst OpEx zich als een manier om in te spelen op veranderingen. Onderzoek binnen de industrie wijst uit dat prestatieverbeteringen van 15% à 20% realis- tisch zijn. Meer recentelijk zijn ook financiële instellingen en overheden met OpEx-trajecten begonnen, wat het succes van de methode onderstreept. Uitdagingen Toch is het niet alles goud dat blinkt: veel bedrij- ven hebben Operational Excellence aanvankelijk enthousiast omarmd, maar zijn er uiteindelijk niet in geslaagd OpEx te integreren in de bedrijfs- voering. Operational Excellence Denkwijze en tool voor continue verbetering door Altran Management Consulting
  2. 2. het gedrag van uw organisatie. Dit kan alleen door zowel aandacht te besteden aan processen, mensen en de organisatie eromheen: voor duur- zame resultaten zit minimaal 50% van de inspanning in management- en gedragsverandering. Vaak worden in OpEx-trajecten de methodische aspecten sterk benadrukt. Vanuit het perspectief van operationele professionals is dit voorstel- baar: OpEx-technieken en -tools zijn concreet en leveren meetbare resultaten. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de complexiteit en variëteit binnen de organisatie en het sterk culturele ka- rakter (denkwijze) van Operational Excellence. Continu leerproces Onze visie op OpEx is sterk gebaseerd op gedachtegoed van process maturity: OpEx is geen eenmalig project, maar een continue ver- betering van de bedrijfsprocessen. Regelmatig toetsen van kennis, kunde en het evalueren van projecten staan hierbij centraal. Het is daarbij van belang om perfect aan te sluiten op het uit- gangsniveau van de organisatie om vervolgens verder te bouwen naar een hoger en haalbaar niveau, dat dan weer uitgangspunt is voor de volgende doelstelling. Onze aanpak In de aanpak zit onze visie sterk verankerd, hierbij bewegen we langs twee sporen: enerzijds training, coaching en visievorming, anderzijds integrale implementatie van concrete projecten. Belangrijk onderdeel van onze aanpak is het “Altran OpEx Huis”: een structuur die alle OpEx-elementen bevat, om bijvoorbeeld te bepalen waar het logisch is te starten met een implementatie. Om de OpEx-gedachte daadwerkelijk deel uit te laten maken van de bedrijfscultuur voeren we dit soort trajecten altijd uit in nauwe samenwerking met uw medewerkers. Resultaat staat hierbij al- tijd centraal. Samen met u evalueren wij periodiek de voortgang van het traject: alleen als concrete verbeteringen worden behaald worden projecten voortgezet middels GO/NO-GO criteria. Onze aanpak bevat de volgende componenten: • Readiness assessment We voeren een quick scan uit in uw bedrijf om te zien waar u op dit moment staat ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen en stellen hiermee het verbeterpotentieel vast. • Projectselectie planning We maken een plan met een verbeteraanpak en concrete doelstellingen. Standaard onder- bouwen we het plan met een gedegen business case. • Projectuitvoer We voeren samen met u de geselecteerde projecten uit. Veelal begint dit met het bou- wen van een stevige Lean-basis, zoals 5S, TPM en Standaridised work. Zodra de basis staat met Lean, vult Six-Sigma deze goed aan om hardnekkige problemen in het proces structureel op te lossen. • Training coaching We geven OpEx-trainingen met een theoretisch kader en een game om de theorie zelf te ervaren en in de praktijk te oefenen. We vinden het belangrijk om in korte tijd de gehele organisatie te trainen en op deze manier een uniforme verbeteraanpak en taal in de gehele organisatie te bewerkstelligen. FLOW PRODUCTION EARLY WARNING MISTAKE PROOFING PULL SYSTEM SMOOTING WORKLOAD SIX SIGMA FASTER, LOWER COSTS HIGHER CUSTOMER SATISFACTION LEAN FOUNDATION BETTER FASTER CONTINUOUS IMPROVEMENT TPM 5S VISUALMGT STANDARDISED WORK D C AI M
  3. 3. Altran Management Consulting Altran Management Consulting past OpEx al ge- ruime tijd toe binnen de industrie en de financiële sector. Hiervoor beschikken wij onder andere over een aantal Green Belts, Black Belts en Master Black Belts, die u kunnen trainen en coachen en kunnen helpen bij implementaties met begeleiden en toepassen van Operational Excellence-methoden. De meerwaarde van Altran Management Consulting zit echter niet alleen in kennis en expertise. Ruime ervaring in het operationele veld en inzicht in behoeften van het management en de problematiek van ingrijpende veranderprocessen stellen ons in staat OpEx daadwerkelijk deel uit te laten maken van uw organisatie. De praktijk: recente projecten • Voor een grote energieproducent een efficiency optimalisatie van meer dan 60% doorgevoerd binnen 9 maanden voor de reststoffen opwerking- activiteiten. • Voor een farmaceutisch bedrijf alle operationele en aanliggende afdelingen naar een Operational Excellence niveau gebracht met drastische door- looptijden reducties van maanden naar weken en voorraadverminderingen in de orde van € 2 mln. • Voor een wereldleider in consumentenelektronica de interne logistiek geoptimaliseerd aan de hand van onze unieke Lean-aanpak gecombineerd met innovatieve RFID technologie. ROI 1,5 jaar. • Voor een grote speller in de Nederlandse verzeke- ringsmarkt de processen efficiënter gemaakt met in totaal een kostenbesparing van meer dan € 3 mln. • Enkele reacties op onze trainingen: “Hartstikke goed, en voor het “eerst” in ons bestaan, zeer leuke dingen gehoord. Vooral de menselijke kant gekop- peld aan de praktische invulling” - “Waardevol om te beseffen dat je met minder energie makkelijker kan werken”.
  4. 4. Voor meer informatie Altran Management Consulting Hendrik Walaardt Sacréstraat 405 1117 BM Schiphol Oost The Netherlands Tel: + 31 (0 )20 449 83 90 Fax: + 31 (0) 20 449 99 99 Email: info@altran.nl www.altran.com www.altran.nl/mc Altran Management Consulting  is de specialist als het gaat om het innoveren en verbeteren van organisaties en hun processen. In onze aanpak staan úw strategische doelstellingen centraal en werken wij samen met u aan een opti- male afstemming tussen organisatie, processen, mensen en middelen. Dit kan zowel op individuele basis als in project- verband. En vanaf de initiële start tot en met het inbedden van de veranderingen in uw organisatie. Wij onderscheiden ons door onze onafhan- kelijkheid en resultaatgerichte, pragmatische en innovatieve aanpak. We maken gebruik van bewezen methoden en technieken die we samen met onze klanten succesvol hebben geïmplementeerd. Onze kennis en expertise leveren we aan klanten in: • Industrie • Logistieke dienstverlening • Utilities Dit doen we op het gebied van: • Operational Excellence / Lean Six Sigma Management • Supply Chain Management and Logistics • IT Management • Project-, Program- and Portfolio Management Aanpak van Altran Management Consulting In de aanpak zit onze visie sterk verankerd, waarbij we bewegen langs twee sporen: enerzijds training, coaching en visievorming, anderzijds integrale implementatie van concrete projecten. Om de Operational Excellence-gedachte daadwerkelijk deel te maken van de bedrijfs- cultuur voeren we dit soort trajecten altijd uit in nauwe samenwerking met uw medewerkers. Resultaat staat hierbij altijd centraal. Samen met u evalueren wij periodiek de voortgang van het traject: alleen als concrete verbeteringen worden behaald worden projecten voortgezet middels vooraf bepaalde GO/NO-GO criteria. Toegevoegde waarde Altran Management Consulting Altran Management Consulting hecht veel waarde aan een duidelijke en effectieve relatie met haar klanten. Binnen deze relatie zijn begrip van de bedrijfsvoering van de klant en inzicht in diens strategie, doelstellingen, cultuur, waardesystemen en managementstijl van cruciaal belang. Bij het oplossen van vraagstukken hanteren we een resultaatgerichte benadering met veel aandacht voor de organisatorische consequenties en aspecten rond change management. Doordat onze consultants af- wisselend optreden als adviseur en projectmanager waarborgt Altran Management Consulting de praktische uitvoerbaarheid van haar adviezen. Altran Management Consulting is er op gericht topprofessionals aan te trekken. Wij bieden een motiverende werkomgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing wordt gestimuleerd. Door een combinatie van passende werkopdrachten en een gericht trainingsprogramma bouwen consultants een brede deskundigheid op rond strategische, organisatorische en IT- vraagstukken. Mede hierdoor ontwikkelen onze consultants zich tot multidisciplinaire experts die met effectieve oplossingen voor complexe problemen komen.

×