WOR

1,282 views

Published on

Wet op de ondernemingsraden

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WOR

 1. 1. Inleiding en toelichting bevoegdheden Wet op de ondernemingsraden Aftrap september 2009 [email_address]
 2. 2. Vragen? Welke bevoegdheden gebruiken jullie? Wat kan beter /anders? Hebben jullie invloed ? Zijn jullie goed geïnformeerd ?
 3. 3. Inhoud <ul><li>Een wet gebruiken? </li></ul><ul><li>De positie van de OR in de WOR. </li></ul><ul><li>Wat gebeurt in de onderneming ? </li></ul><ul><li>De belangrijkste bevoegdheden . </li></ul>
 4. 4. I. Een wet gebruiken
 5. 5. “ Wij hebben zo’n goede relatie … “
 6. 6. WOR geeft aan wat ‘wij’ vinden.
 7. 7. WOR helpt bij scheve verhoudingen .
 8. 8. Regels zijn er om …
 9. 9. Welke conclusies of acties komen uit voorafgaande?
 10. 10. II. Positie OR
 11. 11. Ondernemingsraad Zeggenschap Medezeggenschap Onderdeelcommissie GOR COR
 12. 12. Gelijkwaardigheid in overleg
 13. 13. Ondergrens : individuele gevallen Bovengrens : Wetgeving en CAO
 14. 14. … in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen OR is er: (art 2. WOR) … ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen
 15. 15. Welke conclusies of acties komen uit voorafgaande?
 16. 16. III. Wat gebeurt er in de onderneming ?
 17. 17. Wat zijn de top 3 thema’s ?
 18. 18. Strategisch Tactisch Operationeel “ In de hemel bedacht en op aarde gebouwd.”
 19. 19. Strategisch Tactisch Operationeel Bijv. arbo Bijv. structuur Bijv. missie
 20. 20. Lastig: proefballonnen en plotse donderslagen
 21. 21. Faciliteiten: tijd, ruimte, middelen, …
 22. 22. Welke thema’s of acties komen uit voorafgaande?
 23. 23. IV. Belangrijkste bevoegdheden
 24. 24. Info en overleg Adviseren Instemmen
 25. 25. Strategisch Tactisch Operationeel Info en overleg Adviseren Instemmen
 26. 26. IV. Belangrijkste bevoegdheden Info en overleg Adviseren Instemmen
 27. 27. <ul><li>Alle informatie die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor zijn taak (art 31 WOR) </li></ul><ul><li>Financiële info (art 31a WOR) </li></ul><ul><li>Sociaal personeel info (art 31b WOR) </li></ul>
 28. 28. Geheimhouding past niet bij ‘overleg met de (…) onderneming’ (art 2 WOR) Als geheim, dan: wat precies, hoelang en ten opzichte van wie?
 29. 29. Overleg OR en bestuurder in overlegvergadering (art 23 WOR) .
 30. 30. Bespreking algemene gang van zaken (art 24 WOR) . Terugblik Vooruitblik
 31. 31. NB Aanwezigheid commissaris Vooruitblik 1. Visie, trends, … 2. Aankondigen advies en instemming 3. Bespreken rol OR Terugblik Sociaal personeel Financieel Andere thema’s (bijv. OR)
 32. 32. Normale situatie Probleem Wat kunnen we doen? Wat zullen we doen? Besluit Invoering Voorgenomen besluit
 33. 33. Vuile handen maken Waakhond
 34. 34. Raadplegen externe deskundige (art 16 WOR) .
 35. 35. Contact RvC (art 24, 25 WOR) .
 36. 36. IV. Belangrijkste bevoegdheden Info en overleg Adviseren Instemmen
 37. 37. Als … Nederland/primaat politiek Voorgenomen besluit Valt onder art 25 of 30 WOR (‘belangrijk’) Dan … Beweegredenen, voorgenomen besluit, gevolgen personeel, maatregelen tegen gevolgen Tenminste één OV Advies OR Besluit
 38. 38. Als … OR initiatief (23,3 WOR) Dan … Tenminste één OV Gemotiveerde reactie bestuurder
 39. 39. Pak artikel 25 en 30 WOR erbij en lees door.
 40. 40. Beroep aantekenen: niet in redelijkheid tot besluit had kunnen komen (art 26 WOR)
 41. 41. IV. Belangrijkste bevoegdheden Info en overleg Adviseren Instemmen
 42. 42. Als … Voorgenomen besluit tot regeling Valt onder art 27 WOR Dan … Beweegredenen, voorgenomen besluit, gevolgen personeel, maatregelen tegen gevolgen Tenminste één OV Advies OR Besluit
 43. 43. Pak artikel 27 WOR erbij en lees door.
 44. 44. Wat als het niet goed loopt? (art 27 WOR)
 45. 45. Welke conclusies of acties komen uit voorafgaande?

×