Arbeidsomstandigheden en de OR Oktober 2007
Inhoud <ul><li>Wat is arbo </li></ul><ul><li>Arbo- regels </li></ul><ul><li>Arbo- rollen </li></ul><ul><li>Arbo- beleidsc...
Wat is ´arbo´?
Wat zijn arbeidsomstandigheden? <ul><li>Veel termen in omloop voor het vakgebied: </li></ul><ul><ul><li>Safety, health & ...
Nieuwe Arbowet … Wat is arbo?
Veiligheid <ul><li>Voorkomen ongevallen: </li></ul><ul><ul><li>een aan een werknemer in verband met het verrichten van arb...
Gezondheid <ul><li>Niet zozeer het bevorderen van gezondheid als het vermijden van gezondheidsschade is uitgangspunt. </li...
Psycho-sociale arbeidsbelasting (1) <ul><li>Voorheen welzijn. </li></ul><ul><li>Term ´welzijn´ al in 1998 ter discussie, n...
PSA (2) <ul><li>Art 3, lid 1 sub c </li></ul>de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid geb...
PSA (3) <ul><li>De werkgever voert beleid tegen PSA (art 3, 2): </li></ul><ul><li>De werkgever voorkomt tempodwang en houd...
PSA (4) <ul><li>Doorgaans niet zo concreet te meten: </li></ul><ul><ul><li>Belasting: Klimaat, sfeer, cultuur, leiderschap...
VBBA
Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><...
Wet- en regelgeving: waar staat wat moet, mag, kan?
Arboregels
Over drie jaar: arbocatalogi Arboregels
De arbeidsomstandighedenwetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregels Arbeid...
Naast wetten … <ul><li>CAO: </li></ul><ul><ul><li>In CAO´s aanvullende regels op brancheniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Middel- en doelvoorschriften <ul><li>Steeds meer doelvoorschriften. </li></ul><ul><li>Regels die precies vastleggen hoe za...
Arboregels
De Arbowet <ul><li>Algemene kaders en bevoegdheden </li></ul><ul><li>Wet brengt drie partijen in balans: </li></ul><ul><u...
De arbodriehoek: checks and balances OR Werkgever Bedrijfsarts en veiligheidskundige art. 27, 1d WOR Instemming regelingen...
Arbodienstverlening <ul><li>Na 1 juli 2005: in principe doet werkgever zoveel mogelijk –preventiemedewerker- op het vlak v...
Lagere regelgeving <ul><li>Meer concrete regels en voorschriften. </li></ul><ul><li>In nummering verwantschap tussen deze ...
<ul><li>Strikt genomen geen wet, maar beleid van arbeidsinspectie. Inherente afwijkingsbevoegdheid (overheid magvan voorge...
Arboconvenant <ul><li>Afspraken op brancheniveau tussen werknemers- en werkgeversorganisaties samen met MinSZW </li></ul><...
www.arbo.nl Arboregels                       
Handhaving <ul><li>Arbeidsinspectie ziet toe op wettelijke normen en kan bestuurlijke boetes opleggen en strafrechteli...
 
Arboregels
Claims <ul><li>Werknemer kan aansprakelijk stellen. </li></ul><ul><li>Stappen: relatie met het werk: zo ja, bewijsplicht b...
Arboregels
Arboregels
Arboregels
Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><...
Wie spelen bij arbo een rol?
Wettelijk verplicht: <ul><li>Driehoek ! </li></ul><ul><li>Werkgever maakt beleid maken rond arbo. </li></ul><ul><li>OR h...
Werkgever <ul><li>Werkgever maakt beleid maken rond arbo. </li></ul><ul><li>Werkgever heeft een zorgplicht voor werknemers...
Preventiemedewerker <ul><li>De preventiemedewerker moet elke onderneming hebben. </li></ul><ul><li>Vanaf 1/1/2006 toetst d...
Arbo-rollen
Arbo-rollen
BHV <ul><li>Bedrijfshulpverleners op basis van art. 15 Arbowet: </li></ul><ul><li>Hoeveel? Voldoende! Zie de RI&E om het o...
Arbodienst <ul><li>Arbodienst (art 14 Arbodienst) mag, maar tenminste: </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfsarts voor medische b...
Arbo-rollen
OR <ul><li>De OR  heeft instemmingsrecht. </li></ul>Arbo-rollen
OR kan bevoegdheden aan commissie geven <ul><li>VGW(M)-commissie, arbocommissie, … </li></ul>Arbo-rollen
Niet-verplicht <ul><li>Extern: </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsinspectie als externe controleur die toeziet op naleving regel...
Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><...
De arbobeleidscyclus: vijf W´s
Let op <ul><li>Noteer bij elke W: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><...
De vijf W´s Willen Weten Wegen Werken Waken Willen : Beleid formuleren, intenties vastleggen , arboorganisatie opzetten . ...
Cyclus in balans? Weten Werken Wegen Waken Weten Werken Wegen Waken Alleen maar analyse, rapporten en geen actie Alleen ma...
Willen = beleid en organisatie Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>De werkgever voert een arbobeleid: </li></ul><ul><u...
WAO wordt WIA Verzuimbeleid en reïntegratie blijven punt van aandacht Arbo-cyclus
www.werkennaarvermogen.nl
Werkhervatting gedeeltijk arbeidsgeschikten Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Wet Werk naar Inkomen en Arbe...
Als de beschuldiging aannemelijk is, dan is de beschuldigde aan zet Arbo-cyclus Seksuele intimidatiegevallen zijn voor wer...
Willen Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>De werkgever voert een arbobeleid </li></ul><ul><li>De werkgever voert een ...
Weten = onderzoek doen en overleggen. Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Risico - inventarisatie (art 5 Arbowet): ha...
Overleg OR <ul><li>Aantal verplichte meldingen geschrapt uit nieuwe Arbowet </li></ul><ul><li>Maar art 31 WOR en 31b WOR...
Vervallen … <ul><li>Verplichte jaarlijkse rapportage over uitvoering plan van aanpak RI&E; </li></ul><ul><li>Verplichting ...
RI&E (1) <ul><li>Arbowet: </li></ul>Arbo-cyclus <ul><li>Risico´s; dus niet gezondheid of psa-bevordering. </li></ul><ul><l...
RI&E (2) <ul><li>Typisch doelvoorschrift: </li></ul><ul><ul><li>Er is geen standaardopzet voor de RI&E. Elke onderneming...
RI&E (3) <ul><li>Risico´s nog eens bezien door de ogen van bijzondere groepen: </li></ul><ul><ul><li>Jeugdigen </li></ul><...
RI&E (4) <ul><li>Bepaal opzet: </li></ul><ul><ul><li>Wat willen we weten? (arbobeleid en VGW ) </li></ul></ul><ul><ul><li...
VG en W (=psa) <ul><li>Arbobeleid en organisatie; wetgeving </li></ul><ul><li>Veiligheid onderzoeken is meten waar risico´...
Hoe RI&E aanpakken? Arbo-cyclus OR Bedrijfsarts/ veiligheidsk. Preventiemw. Werkgever Na Tijdens Voor Wie
Geen standaardinhoud, wel een aandachtspuntenlijst <ul><li>AI-blad 1 Arbo- en verzuimbeleid : </li></ul><ul><ul><li>Arbo...
Arbo-cyclus Weten
Wegen = zwaarte risico bepalen Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Risico - evaluatie : weging van de geinventariseerd...
 
Risico-evaluatie <ul><li>Risico is geïnventariseerd. Dan gewicht bepalen: </li></ul><ul><ul><li>Prioriteit </li></ul></ul>...
De weging … Arbo-cyclus
Plan van aanpak (1) <ul><li>Maatregelen per risico. Soms onleesbare catalogus maatregelen. </li></ul><ul><li>Urgentie en z...
Maatregelen kiezen in het PvA <ul><li>Bron is het uitgangspunt </li></ul><ul><li>Collectieve bescherming daarna </li></ul>...
Redelijkerwijs <ul><li>Hoe groter het risico, hoe meer de werkgever moet doen. </li></ul><ul><li>Daarnaast kosten van onge...
Plan van aanpak (2) <ul><li>Zijn maatregelen voldoende concreet? </li></ul><ul><ul><li>Wie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doet...
Werken = uitvoeren Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Werknemers zijn verplicht onveilige situaties te voorkomen en ...
Werknemers Arbo-cyclus
 
 
Voorlichting en onderricht <ul><li>Over de risico´s, pbm, procedures, … </li></ul><ul><li>Bijzondere zorgplicht voor jong...
Overleg <ul><li>Bepaling dat arbo in werkoverleg hoort, is geschrapt </li></ul><ul><li>Kan wel in overleg worden bepaald <...
Waken = toezien op naleving en eventuele nieuwe risico´s zien Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Cijfers en analyses:...
Waken (2) <ul><li>OR en commissie kunnen ook rondgangen doen. </li></ul><ul><li>Vergezelrecht Arbeidsinspectie (art 12 Arb...
Waken (3) <ul><li>Beleid, organisatieverandering en dergelijke checken op arbo-consequenties, dus ook in adviestrajecten v...
PAGO <ul><li>Ter voorkoming en beperking risico´s uit het werk, die door RIE in kaart gebracht zijn. </li></ul><ul><li>Per...
Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arbobeleidscyclus 2007

1,943 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Arbobeleidscyclus 2007

  1. 1. Arbeidsomstandigheden en de OR Oktober 2007
  2. 2. Inhoud <ul><li>Wat is arbo </li></ul><ul><li>Arbo- regels </li></ul><ul><li>Arbo- rollen </li></ul><ul><li>Arbo- beleidscyclus </li></ul>
  3. 3. Wat is ´arbo´?
  4. 4. Wat zijn arbeidsomstandigheden? <ul><li>Veel termen in omloop voor het vakgebied: </li></ul><ul><ul><li>Safety, health & environment </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit, arbo en milieu </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiligheid, gezondheid en welzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>De Arbowet: VGW wordt VG en PSA </li></ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezondheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Psycho- sociale arbeidsbelasting </li></ul></ul><ul><ul><li>NB: Arbowet beschermt, niet milieu </li></ul></ul>Wat is arbo?
  5. 5. Nieuwe Arbowet … Wat is arbo?
  6. 6. Veiligheid <ul><li>Voorkomen ongevallen: </li></ul><ul><ul><li>een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad ; </li></ul></ul><ul><li>Risico met lange historie: Veiligheidswet </li></ul><ul><li>Doorgaans concreet zichtbaar: instorten, vallen, werken op ladders. </li></ul><ul><li>Maatregelen kunnen ook concreet zijn. </li></ul><ul><li>Korte blootstelling kan acuut tot schade leiden. </li></ul>Wat is arbo?
  7. 7. Gezondheid <ul><li>Niet zozeer het bevorderen van gezondheid als het vermijden van gezondheidsschade is uitgangspunt. </li></ul><ul><li>Beschermen van werknemers tegen risico´s waarvan zij ziek worden: toxische stoffen, straling, asbest, ergonomie. </li></ul><ul><li>Blootstelling kan langer zijn dan bij veiligheidsrisico´s. </li></ul><ul><li>Risico´s zijn doorgaans meetbaar net als maatregelen. </li></ul><ul><li>NB: ´Welzijn´ en gezondheid lopen wel eens door elkaar: RSI, burn out, somatiseren, … </li></ul>Wat is arbo?
  8. 8. Psycho-sociale arbeidsbelasting (1) <ul><li>Voorheen welzijn. </li></ul><ul><li>Term ´welzijn´ al in 1998 ter discussie, nu definitief vervangen door PSA. </li></ul><ul><li>Ook niet meer de aparte opdracht om beleid tegen seksuele intimidatie en agressie te maken. </li></ul>Arbowet (art 1, lid 1 sub e) Wat is arbo?
  9. 9. PSA (2) <ul><li>Art 3, lid 1 sub c </li></ul>de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast; Volgens de kantonrechter is een werkgever op grond van de Arbowet verplicht het werk zoveel als mogelijk aan te passen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Dit betekent onder meer dat hij dient te zorgen voor een adequaat evenwicht tussen de belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin. Omdat de werkgever daarin tekort is geschoten, is hij aansprakelijk voor de - nader te bepalen - schade.
  10. 10. PSA (3) <ul><li>De werkgever voert beleid tegen PSA (art 3, 2): </li></ul><ul><li>De werkgever voorkomt tempodwang en houdt rekening met de verdeling van bevoegdheden (art 3): </li></ul>
  11. 11. PSA (4) <ul><li>Doorgaans niet zo concreet te meten: </li></ul><ul><ul><li>Belasting: Klimaat, sfeer, cultuur, leiderschap, sociale ondersteuning, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Belastbaarheid: fysieke conditie, copingstijl </li></ul></ul><ul><li>WEBA, VBBA blijven nuttige instrumenten </li></ul>Wat is arbo?
  12. 12. VBBA
  13. 13. Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor de OR/commissie </li></ul></ul><ul><li>Rapporteer zo meteen de belangrijkste bevindingen. </li></ul>
  14. 14. Wet- en regelgeving: waar staat wat moet, mag, kan?
  15. 15. Arboregels
  16. 16. Over drie jaar: arbocatalogi Arboregels
  17. 17. De arbeidsomstandighedenwetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregels Arbeidsomstandighedenbeleidsregels Doelvoorschriften Middelvoorschriften AI- bladen Arboregels
  18. 18. Naast wetten … <ul><li>CAO: </li></ul><ul><ul><li>In CAO´s aanvullende regels op brancheniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgevers en werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>OR heeft opdracht toe te zien op naleving </li></ul></ul><ul><li>Convenant: </li></ul><ul><ul><li>tussen werkgevers, werknemers en overheid per risicobranche </li></ul></ul><ul><ul><li>afspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>over arborisico´s voor die branche. </li></ul></ul><ul><ul><li>Handhaving: convenantpartijen en arbeidsinspectie </li></ul></ul><ul><ul><li>NB: Dit worden de arbocatalogi! </li></ul></ul><ul><li>Zelfgekozen normen, zoals ISO, waaraan de onderneming wil voldoen. </li></ul>Arboregels
  19. 19. Middel- en doelvoorschriften <ul><li>Steeds meer doelvoorschriften. </li></ul><ul><li>Regels die precies vastleggen hoe zaken geregeld moeten worden zijn middelvoorschriften : </li></ul><ul><ul><li>Na twee uur beeldschermwerk ander werk of pauze </li></ul></ul><ul><ul><li>onder sprinklers tenminste 70 centimeter vrijlaten </li></ul></ul><ul><li>Regels die aangeven wat er geregeld moet worden en aan partijen overlaten hoe dat gedaan moet worden, zijn doelvoorschriften : </li></ul><ul><ul><li>de werkgever zorgt voor een beleid tegen risico´s uit psa </li></ul></ul><ul><ul><li>er dienen voldoende BHV´ers aanwezig te zijn </li></ul></ul><ul><li>Checks and balances! </li></ul>Arboregels
  20. 20. Arboregels
  21. 21. De Arbowet <ul><li>Algemene kaders en bevoegdheden </li></ul><ul><li>Wet brengt drie partijen in balans: </li></ul><ul><ul><li>de werkgever </li></ul></ul><ul><ul><li>de arbodienst </li></ul></ul><ul><ul><li>de ondernemingsraad. </li></ul></ul><ul><li>Geeft opdracht en: </li></ul><ul><ul><li>Risico-inventarisatie en -evaluatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb beleid op het vlak van PSA </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiseer BHV. </li></ul></ul>Arbowet Arbobesluit Arboregels Arbobeleidsregels AI-bladen Arboregels
  22. 22. De arbodriehoek: checks and balances OR Werkgever Bedrijfsarts en veiligheidskundige art. 27, 1d WOR Instemming regelingen VWG & Arbowet Art. 14 Arbowet: verplichte deskundige bijstand art. 12 en 14 Arbowet: adviezen naar OR Werkgever moet deze twee rollen inhuren. Arboregels
  23. 23. Arbodienstverlening <ul><li>Na 1 juli 2005: in principe doet werkgever zoveel mogelijk –preventiemedewerker- op het vlak van arbo, behalve: </li></ul><ul><ul><li>Medische benadering werknemers, bij verzuim of in bepaalde PAGO´s. Moet door bedrijfsarts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsing van de RI&E. Moet door geceritificeerde veiligheidskundige. </li></ul></ul><ul><li>Als het intern niet kan: groter beroep arbodienst. </li></ul>Arboregels
  24. 24. Lagere regelgeving <ul><li>Meer concrete regels en voorschriften. </li></ul><ul><li>In nummering verwantschap tussen deze twee normsystemen. </li></ul><ul><li>Een voorbeeld: </li></ul><ul><li>Arbobesluit Hst 5 Fysieke belasting, afd 2 Beeldschermwerk: </li></ul><ul><ul><li>art. 5.10 Dagindeling van de arbeid: na 2 uur ander werk of pauze; </li></ul></ul><ul><ul><li>art. 5.11 Maatregelen voor bescherming van de ogen. </li></ul></ul><ul><li>Arboregeling Hst 5 Beeldschermarbeid </li></ul><ul><ul><li>art. 5.1 bepalingen over de apparatuur en het meubilair; </li></ul></ul><ul><ul><li>art. 5.2 inrichting van de werkplek </li></ul></ul><ul><ul><li>art. 5.3 programmatuur </li></ul></ul>Arbowet Arbobesluit Arboregels Arbobeleidsregels AI-bladen Arboregels
  25. 25. <ul><li>Strikt genomen geen wet, maar beleid van arbeidsinspectie. Inherente afwijkingsbevoegdheid (overheid magvan voorgenomen beleid afwijken) versus vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. </li></ul><ul><li>Normen aan de hand waarvan arbeidsinspectie zal toetsen. </li></ul><ul><li>Concreet en in aansluiting op arbobesluit en -regels. </li></ul>Arbowet Arbobesluit Arboregels Arbobeleidsregels AI-bladen Arboregels
  26. 26. Arboconvenant <ul><li>Afspraken op brancheniveau tussen werknemers- en werkgeversorganisaties samen met MinSZW </li></ul><ul><li>Belangrijkste risico´s geïdentificeerd en maatregelen voorgesteld; branche-RI&E </li></ul><ul><li>Binnenkort verplichting per branche arbocatalogus te hebben </li></ul>Arboregels
  27. 27. www.arbo.nl Arboregels                       
  28. 28. Handhaving <ul><li>Arbeidsinspectie ziet toe op wettelijke normen en kan bestuurlijke boetes opleggen en strafrechtelijk vervolging starten. </li></ul><ul><ul><li>Art.3, lid 1 Werkgever voert arbobeleid 2.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>art. 9, lid 1 Arbeidsongevallen met ernstig letsel of dood melden 2.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Hst 5 5.1 Arboregeling Beeldscherm is voldoende stabiel 100,- </li></ul></ul><ul><li>Medewerker kan werkgever civiel aansprakelijk stellen. </li></ul>Arboregels
  29. 30. Arboregels
  30. 31. Claims <ul><li>Werknemer kan aansprakelijk stellen. </li></ul><ul><li>Stappen: relatie met het werk: zo ja, bewijsplicht bij werkgever </li></ul><ul><li>Beroepsziekten voor rekening werkgever: silicose, OPS, bakkersasthma. </li></ul><ul><li>Werkgever aansprakelijk tenzij bewust roekeloos of opzet </li></ul>Arboregels
  31. 32. Arboregels
  32. 33. Arboregels
  33. 34. Arboregels
  34. 35. Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor de OR/commissie </li></ul></ul><ul><li>Rapporteer zo meteen de belangrijkste bevindingen. </li></ul>
  35. 36. Wie spelen bij arbo een rol?
  36. 37. Wettelijk verplicht: <ul><li>Driehoek ! </li></ul><ul><li>Werkgever maakt beleid maken rond arbo. </li></ul><ul><li>OR heeft instemmingsrecht. </li></ul><ul><li>Arbodienst adviseert en toetst. </li></ul><ul><li>Preventiemedewerker adviseert. </li></ul><ul><li>BHV in geval van calamiteiten. </li></ul><ul><li>Naar niet-verplichte rollen </li></ul>Arbo-rollen
  37. 38. Werkgever <ul><li>Werkgever maakt beleid maken rond arbo. </li></ul><ul><li>Werkgever heeft een zorgplicht voor werknemers en moet dus risico´s wegnemen. </li></ul><ul><li>Werkgever heeft een onderzoeksplicht en moet dus actief onderzoeken, maatregelen treffen en toezien op naleving. </li></ul><ul><li>Dus niet: delegeren naar arbocoördinator, laten tekenen voor verantwoordelijkheid van werknemers </li></ul>Arbo-rollen
  38. 39. Preventiemedewerker <ul><li>De preventiemedewerker moet elke onderneming hebben. </li></ul><ul><li>Vanaf 1/1/2006 toetst de Arbeidsinspectie </li></ul><ul><li>Art 13 Arbowet, lid 7: </li></ul>Arbo-rollen
  39. 40. Arbo-rollen
  40. 41. Arbo-rollen
  41. 42. BHV <ul><li>Bedrijfshulpverleners op basis van art. 15 Arbowet: </li></ul><ul><li>Hoeveel? Voldoende! Zie de RI&E om het op maat te bepalen </li></ul>Arbo-rollen
  42. 43. Arbodienst <ul><li>Arbodienst (art 14 Arbodienst) mag, maar tenminste: </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfsarts voor medische begeleiding (verzuim, PAGO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiligheidskundige voor toetsing RI&E. </li></ul></ul><ul><li>De OR heeft instemmingsrecht. </li></ul>Arbo-rollen
  43. 44. Arbo-rollen
  44. 45. OR <ul><li>De OR heeft instemmingsrecht. </li></ul>Arbo-rollen
  45. 46. OR kan bevoegdheden aan commissie geven <ul><li>VGW(M)-commissie, arbocommissie, … </li></ul>Arbo-rollen
  46. 47. Niet-verplicht <ul><li>Extern: </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsinspectie als externe controleur die toeziet op naleving regels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere dienstverlening arbodienst: arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiekundige, vertrouwenspersoon </li></ul></ul><ul><li>Intern kan de arbo-organisatie allerlei professionals bevatten, zoals een veiligheidskundige, arbocoördinator, arboplatform, … </li></ul>Arbo-rollen
  47. 48. Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor de OR/commissie </li></ul></ul><ul><li>Rapporteer zo meteen de belangrijkste bevindingen. </li></ul>
  48. 49. De arbobeleidscyclus: vijf W´s
  49. 50. Let op <ul><li>Noteer bij elke W: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ga na of de onderneming voldoet aan de gestelde eis </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor de OR/commissie </li></ul></ul>
  50. 51. De vijf W´s Willen Weten Wegen Werken Waken Willen : Beleid formuleren, intenties vastleggen , arboorganisatie opzetten . Weten : in kaart brengen arbo-risico´s (VGW). Wegen : gewicht risico´s bepalen en daarmee prioriteit . Waken : afspraken bewaken, monitoren arbo. Werken : veilig, gezond en met oog voor welzijn werken. Regelingen uitvoeren Arbo-cyclus
  51. 52. Cyclus in balans? Weten Werken Wegen Waken Weten Werken Wegen Waken Alleen maar analyse, rapporten en geen actie Alleen maar actie en bijsturen geen analyse Willen Willen Arbo-cyclus
  52. 53. Willen = beleid en organisatie Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>De werkgever voert een arbobeleid: </li></ul><ul><ul><li>Zorgplicht & onderzoeksplicht: actief invullen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteund door preventiemedewerker en adviseurs </li></ul></ul><ul><li>De werkgever voert een beleid op VG en PSA: </li></ul>Arbo-cyclus
  53. 54. WAO wordt WIA Verzuimbeleid en reïntegratie blijven punt van aandacht Arbo-cyclus
  54. 55. www.werkennaarvermogen.nl
  55. 56. Werkhervatting gedeeltijk arbeidsgeschikten Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen
  56. 57. Als de beschuldiging aannemelijk is, dan is de beschuldigde aan zet Arbo-cyclus Seksuele intimidatiegevallen zijn voor werkgever van belang om te regelen.
  57. 58. Willen Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>De werkgever voert een arbobeleid </li></ul><ul><li>De werkgever voert een beleid op VG en PSA </li></ul><ul><li>De werkgever regelt de arbo-organisatie: </li></ul><ul><ul><li>Intern: preventiemedewerker en BHV (art 13 Arbowet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern: tenminste bedrijfsarts en veiligheidskundige; eventueel vangnetregeling (=meer diensten arbodienst) </li></ul></ul><ul><li>PAGO´s (art 18 Arbowet): periodiek meten van gezondheidskundige aspecten van werk. Koppelen aan RI&E en als manier om te waken. </li></ul><ul><li>Vaststellen werkwijze overleg OR (art 12 Arbowet): “Bij de uitvoering van de Arbowet werken werkgever en werknemers samen.” </li></ul>Arbo-cyclus
  58. 59. Weten = onderzoek doen en overleggen. Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Risico - inventarisatie (art 5 Arbowet): hart van het arbobeleid en basis van alle maatwerk. </li></ul><ul><li>Voorlichting en onderricht (art 8 Arbowet): m.n. bijzondere groepen, zoals jongeren of thuiswerkers </li></ul><ul><li>Overleg ondernemingsraad (art 12 Arbowet) </li></ul><ul><li>Melden en registreren arbeidsongevallen (art 9 Arbowet): registeren in geval van dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname. </li></ul>Arbo-cyclus
  59. 60. Overleg OR <ul><li>Aantal verplichte meldingen geschrapt uit nieuwe Arbowet </li></ul><ul><li>Maar art 31 WOR en 31b WOR zijn informatierecht en informatie op sociaal personele gegevens </li></ul><ul><li>Art 24 WOR halfjaarlijkse terug- en vooruitblik kan ook op het vlak van arbo </li></ul><ul><li>Overleg arbodienst periodiek, uit art 14 Arbowet en in contract arbodienst. Ook convenant mogelijk </li></ul><ul><li>Algemene bepaling blijft van kracht: </li></ul>Arbo-cyclus
  60. 61. Vervallen … <ul><li>Verplichte jaarlijkse rapportage over uitvoering plan van aanpak RI&E; </li></ul><ul><li>Verplichting om vooraf te overleggen met de OR over de jaarlijkse rapportage over uitvoering plan van aanpak RI&E (om te bespreken of de RI&E nog actueel is; </li></ul><ul><li>Verplichting tot melden van arbeidsongevallen; </li></ul><ul><li>Verplichting tot het toesturen van een afschrift van de RI&E; </li></ul><ul><li>Verplichting om de OR op de hoogte te stellen van een door de toezichthouder gestelde eis; </li></ul><ul><li>Verplichting om de OR op de hoogte te stellen van een door de toezichthouder gestelde eis tot stillegging van het werk; </li></ul><ul><li>Verplichting om de OR op de hoogte te stellen van een verzoek tot vrijstelling van bepaalde voorschriften door de werkgever. </li></ul>Weten
  61. 62. RI&E (1) <ul><li>Arbowet: </li></ul>Arbo-cyclus <ul><li>Risico´s; dus niet gezondheid of psa-bevordering. </li></ul><ul><li>Werkgever brengt ze in kaart. </li></ul>
  62. 63. RI&E (2) <ul><li>Typisch doelvoorschrift: </li></ul><ul><ul><li>Er is geen standaardopzet voor de RI&E. Elke onderneming maakt zijn RI&E. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen cylcus in jaren: actuele RI&E is de eis (art 5, lid 4). </li></ul></ul><ul><li>Kleine ondernemingen kunnen standaard RI&E gebruiken. </li></ul>Arbo-cyclus
  63. 64. RI&E (3) <ul><li>Risico´s nog eens bezien door de ogen van bijzondere groepen: </li></ul><ul><ul><li>Jeugdigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwangeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuiswerkers </li></ul></ul><ul><ul><li>Parttimers </li></ul></ul><ul><ul><li>Inleners en gedetacheerden </li></ul></ul><ul><ul><li>Klanten, gasten, bezoekers, derden </li></ul></ul>Arbo-cyclus
  64. 65. RI&E (4) <ul><li>Bepaal opzet: </li></ul><ul><ul><li>Wat willen we weten? (arbobeleid en VGW ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe gaan we onderzoeken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie gaat het doen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe rapporteren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe toetsen? </li></ul></ul><ul><li>OR heeft instemmingsrecht op RI&E, inclusief plan van aanpak. </li></ul><ul><li>Veiligheidskundige toetst RI&E. </li></ul>Arbo-cyclus
  65. 66. VG en W (=psa) <ul><li>Arbobeleid en organisatie; wetgeving </li></ul><ul><li>Veiligheid onderzoeken is meten waar risico´s zijn voor ontploffing, lekken, instorten, vallen, … </li></ul><ul><li>Gezondheid is opsporen gezondheidsbedreigingen, zoals ergonomische risico´s, klimaat, toxische stoffen, lawaai, straling, … </li></ul><ul><li>Welzijn (PSA) is onderzoek naar sociaal-psychische belasting, zoals pesten, werkdruk, intimidatie, teamproblemen </li></ul>Rondgang, analyse, meting door deskundige. Interviews, groepsgesprek, observeren. Documenten en interviews. Arbo-cyclus
  66. 67. Hoe RI&E aanpakken? Arbo-cyclus OR Bedrijfsarts/ veiligheidsk. Preventiemw. Werkgever Na Tijdens Voor Wie
  67. 68. Geen standaardinhoud, wel een aandachtspuntenlijst <ul><li>AI-blad 1 Arbo- en verzuimbeleid : </li></ul><ul><ul><li>Arbozorg en verzuimbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemene voorzieningen: inrichting, gebouw, BHV, noodplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysische factoren: geluid, trillingen, licht, klimaar, straling </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevaarlijke stoffen en biologische agentia </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysieke belasting: tillen, duwen, beeldschermwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkplekinrichting: staan, zitten, bewegingsruimten </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsmiddelen: stoppen, noodinrichting, stabiliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijke beschermingsmiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuele informatie: opschriften, borden, markeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Functie-inhoud en werkdruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk- en rusttijden </li></ul></ul><ul><li>Ook zijn er producten op de markt: digi -RI&E of RI&E´s voor branches, koepels </li></ul>Arbo-cyclus
  68. 69. Arbo-cyclus Weten
  69. 70. Wegen = zwaarte risico bepalen Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Risico - evaluatie : weging van de geinventariseerde risico´s </li></ul><ul><li>Plan van aanpak : hoe worden risico´s tegengegaan? </li></ul><ul><li>Andere wegingen: redelijkerwijs , naar stand wetenschap </li></ul>Arbo-cyclus
  70. 72. Risico-evaluatie <ul><li>Risico is geïnventariseerd. Dan gewicht bepalen: </li></ul><ul><ul><li>Prioriteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat kan redelijkerwijs van de werkgever gevergd worden. </li></ul></ul><ul><li>Aantal klassen (1 als hoogste tot 3 of 5), daarnaast categorie W voor wettelijke verplichtingen </li></ul><ul><li>R isico = W aarschijnlijk x B lootstelling x E ffect </li></ul><ul><li>Soms minus A fwendbaarheid. </li></ul><ul><li>Voor alle risico´s doen. </li></ul><ul><li>PSA-risico´s zijn lastiger te classificeren. </li></ul>Arbo-cyclus
  71. 73. De weging … Arbo-cyclus
  72. 74. Plan van aanpak (1) <ul><li>Maatregelen per risico. Soms onleesbare catalogus maatregelen. </li></ul><ul><li>Urgentie en zwaarte maatregel is afhankelijk van risico </li></ul><ul><li>Per maatregel datum vermelden. </li></ul><ul><li>Uitgangspunt is bronbestrijding, dan collectieve bescherming en pas dan individuele bescherming. </li></ul><ul><li>Criterium is ´ redelijkerwijs ´. </li></ul>Arbo-cyclus
  73. 75. Maatregelen kiezen in het PvA <ul><li>Bron is het uitgangspunt </li></ul><ul><li>Collectieve bescherming daarna </li></ul><ul><li>Individuele bescherming als laatste: meest belastend voor werknemers én vraagt toezicht en naleving </li></ul><ul><li>Vaak kwestie van investering en dus afweging: redelijkerwijs </li></ul>
  74. 76. Redelijkerwijs <ul><li>Hoe groter het risico, hoe meer de werkgever moet doen. </li></ul><ul><li>Daarnaast kosten van ongeluk: </li></ul><ul><li>Verzuim </li></ul><ul><li>Reïntegratie en begeleiding </li></ul><ul><li>Aansprakelijkheid </li></ul><ul><li>Vervanging </li></ul><ul><li>Faalkosten </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Operationele haalbaarheid: is het in de praktijk te realiseren? </li></ul><ul><li>Technische haalbaarheid: is het te bouwen? </li></ul><ul><li>Economische haalbaarheid: zijn de kosten in verhouding met het risico? </li></ul>Arbo-cyclus
  75. 77. Plan van aanpak (2) <ul><li>Zijn maatregelen voldoende concreet? </li></ul><ul><ul><li>Wie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doet wat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><li>Maak ook ´verder onderzoek´ concreet </li></ul><ul><li>Bouw PAGO´s in om te controleren </li></ul>Arbo-cyclus
  76. 78. Werken = uitvoeren Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Werknemers zijn verplicht onveilige situaties te voorkomen en volgens voorschriften te werken. </li></ul><ul><li>Voorlichting en onderricht . </li></ul><ul><li>OR en werkgever overleggen over arbo. </li></ul><ul><li>Maatregelen plan van aanpak uitvoeren. </li></ul>Arbo-cyclus
  77. 79. Werknemers Arbo-cyclus
  78. 82. Voorlichting en onderricht <ul><li>Over de risico´s, pbm, procedures, … </li></ul><ul><li>Bijzondere zorgplicht voor jongeren. </li></ul>Arbo-cyclus
  79. 83. Overleg <ul><li>Bepaling dat arbo in werkoverleg hoort, is geschrapt </li></ul><ul><li>Kan wel in overleg worden bepaald </li></ul><ul><li>Opdracht in Arbowet (art 12): </li></ul>Arbo-cyclus Willen Weten Werken
  80. 84. Waken = toezien op naleving en eventuele nieuwe risico´s zien Willen Weten Werken Wegen Waken <ul><li>Cijfers en analyses: </li></ul><ul><ul><li>Verzuim, (bijna-)ingevallen en incidenten, calamiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Audits, rondgangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Klachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortgang plan van aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>PAGO ´s </li></ul></ul><ul><li>Externe partijen </li></ul><ul><ul><li>Adviezen arbodienst die niet individueel zijn. Arbospreekuur en verzuimgevallen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanwijzingen Arbeidsinspectie </li></ul></ul>Arbo-cyclus
  81. 85. Waken (2) <ul><li>OR en commissie kunnen ook rondgangen doen. </li></ul><ul><li>Vergezelrecht Arbeidsinspectie (art 12 Arbowet) </li></ul><ul><li>Overlegrecht arbodienst (art 14 Arbowet) </li></ul><ul><li>Overleg met: </li></ul><ul><ul><li>Werkgever </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventiemedewerker </li></ul></ul><ul><ul><li>KAM/SHE/Arbo/… </li></ul></ul>Arbo-cyclus
  82. 86. Waken (3) <ul><li>Beleid, organisatieverandering en dergelijke checken op arbo-consequenties, dus ook in adviestrajecten van de OR. </li></ul>Arbo-cyclus
  83. 87. PAGO <ul><li>Ter voorkoming en beperking risico´s uit het werk, die door RIE in kaart gebracht zijn. </li></ul><ul><li>Periodiciteit hangt af van risico en doelgroep (verslechteren ogen versus werken met asbest). </li></ul><ul><li>Aanbod aan medewerkers, waarvan zij geen gebruik hoeven maken. </li></ul><ul><li>Doelgroepen kunnen bijzondere behoeften hebben, zoals ouderen, zwangeren, jongeren. </li></ul>Arbo-cyclus Willen PvA
  84. 88. Opdracht <ul><li>Loop de sheets nog eens door. </li></ul><ul><li>Noteer: </li></ul><ul><ul><li>Vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor de OR/commissie </li></ul></ul><ul><li>Rapporteer zo meteen de belangrijkste bevindingen. </li></ul>

  ×