Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

America

6,076 views

Published on

Published in: Technology, Education

America

 1. 1. SINAUNANGSIBILISASYON SAAMERIKA-AMERINDS-PUEBLO INDIANS-MAYAS-AZTECS-INCA
 2. 2. AMERINDS O AMERICAN INDIANS  Christopher Columbus  New World 0 America  Indians – mga tao  Pamumuhay  Namamastol at nagsasaka  Naghahabi ng tela o damit  Gumagawa ng palayok  Mais ang produkto
 3. 3. PUEBLO INDIANS Timog-kanluran Bahay na adobe May sariling sistemag pulitikal  Council of Elders Sistema ng panulat Irigasyon Agrikultura
 4. 4. PUEBLO INDIANS ZUNI CHIEF
 5. 5. PUEBLO INDIANS
 6. 6. AZTECS MAYAS INCAS
 7. 7. SIBILISASYONG MAYA Mula sa Mexico at gitnang Amerika Peninsula ng Yucatan AMBAG  Pagtatatag ng lungsod AT pyramide  Paggawa ng kalendaryo na 365 ¼ days  Sistema ng pagsulat - hieroglypic  Teokatikong pamahalaan  Pagtatayo ng monumento,piramide,observatoryo  Paggamit ng limestone sa mga istruktura  Social Classes, Propesiya at hula, at larong POC-TA- TOK  Human sacrifice at paniniwala sa maraming diyos  Pamilihan
 8. 8. MAYA
 9. 9. PANLENQUE
 10. 10. PYRAMIDE
 11. 11. TEMPLE
 12. 12. CALENDAR
 13. 13. PALACE OF MAYANS KING MAYAN SCULPTURE
 14. 14. Mayan corn god GODS Mayan sun god Mayan rain god
 15. 15. Mayan writing: Hieroglyphics
 16. 16. POC-TA-TOK
 17. 17. PROPHECY OSIBILISASYONGMAYA HULA
 18. 18. Mayan decorated jugMayan market activity
 19. 19. SIBILISASYONG AZTECS New Mexico at Arizona Aztec meaning “Taong Heron” Heron – ibon na may mahahabang tuka Tenochtitlan – sentro ng sibilisasyonAMBAG  Templo at pamilihan  Maliliit na gym o himnasyo at larong basketbol  Makukulay na bahay  Pagtatatag ng unang imperyo ng amerika  Sariling pamahalaan - chief of men (lider)  Training center (school)  Human sacrifice  Kalendaryo – 20 araw bawat buwan
 20. 20. MAP
 21. 21. Tenochtitlan-Over time, theyconquered the areaaround the lakeand eventuallycreated largeempire in CentralMexico.-Warfare wasimportant becausethey needed aconstant supply ofhuman sacrifices.
 22. 22. CALENDAR
 23. 23. Aztec Social Structure:-Aztec Empire was ruled by an emperor.-priests and nobles-warriorsWarrior in armor Emperor Moctezuma
 24. 24. SIBILISASYONG INCA Peru Anak ng araw – mula sa diyo sng Araw Manco Capac – tagapagtatag Cuzco – sentrong lunsod AMBAG  Malawak na imperyo – Pachacuti Inca  Teokratikong pamamahala  Suyu o estadong may 10 distrito  Poncho o damit ng mga Incas  Pagsasaka  Irigasyon at hanging bridge  Sosyalismo – ang pamahalaan ay nakasentro sa pamayanan

×