Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pag-usbong atPag-unlad ng mgaBayan at Lungsod
1.1   Buhay sa Panahon Ng Dark Ages   - hudyat sa pagkawasak ng isang   kulturang pinili, iginagalang at   pina...
Sistemang Pyudal– pag-asa at pag-ahon1. Nakaahon sa paghihirap ang mga tao2. Nagkaroon ng lakas ng loob upangpahalagahan a...
Krusada-Marami sa mga malalaking lupain ng Romaang nakalimutan-unti unting pagbagsak ng Pyudalismo- pag-akyat na muli ng m...
1.2  Pagsilang ng mga Bayan sa Europa VILLAGE O LUNGSODIto ay kadalasang napapaligiran ng mga lupain nasiyang taniman O m...
Dalawang paraan upang maging bayan1 Pakikipaglaban2 Pagbili o Charter of Freedom.-Maraming bayan ang pumilit sa kanilang m...
-Ang kartang ito ng kalayaan-karapatang magtatag ng kanilang sarilingpamahalaang local-makapili ng kanilang sariling opisy...
1.3 Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa• Perya-Ito ay isang festival ng palengke nakaraniwang ginaganap kung piyes...
• Paglago ng Komersyo1. Nagkaroon ng paglago ngkomersyo noong GitnangPanahon.2. Nagkaroon ng tuwirangugnayan ang mga bansa...
•  Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismoat Pagbabangko (ADAM SMITH)- Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na ...
May dalawa uri ng kapitalismo:1.  Pansamantalang pagsososyo   -Ang pansamantalang pagsososyo ay   binubuo ng dalawang...
1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ngmga Bayan at Lungsod           • Paglago ng Kalakalan       ...
• Pagsilang ngSistemang Guild   - Ang guild ay isangunyon ng manggagawa ngmay kasanayan.   - Layunn nitongmapatatag an...
• Simula ng Moneyed Economy  - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal, nasusukatsa lupang pag-aari ang kayamanan at lakas n...
•  Paghina ng Pyudalismo  - - Noong huling bahagi ngMedieval Period, nagbago angpamumuhay ng mga alipin.  -- Sa pag- u...
1.4   Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan - Venice         - Milan - Flore...
Venice, Italy  Florence, Italy Milan, Italy  Genoa, Italy
Cantenbury, United Kingdom               Santiago de Compostela, Spain
Cambridge, U.K Oxford, U.K              Paris, France          Coimbra, PortugalSalamanca, Spain ...
Venice, Italy           Jerez, Spain         Toledo, SpainDreden, Germany          Munich, Ger...
1.5 Pamanang Ambag oKontribusyon ng Bayan at LungsodMedieval 1. Bilang sentrong pang- industriya,sila ang naglalagay ng p...
3. Pagsilang ng makabagong kalayaang pulitikal.4. Diwa ng malayang pagkamamamayan.5. Karapatang gumawa ng kanilang sarilin...
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Bayan at lungsod
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bayan at lungsod

18,421 views

Published on

Published in: Education, Travel

Bayan at lungsod

 1. 1. Pag-usbong atPag-unlad ng mgaBayan at Lungsod
 2. 2. 1.1 Buhay sa Panahon Ng Dark Ages - hudyat sa pagkawasak ng isang kulturang pinili, iginagalang at pinagyaman. -Naging malupit ang mga ito hindi lamang sa mga tao kundi sa mga ari-ariang maaaring mapakinabangan ngunit sinira upang maglahong tuluyan. - Napilitan ang mga tao na manirahan sa mga liblib na pook na kadalasan ay napakalungkot.
 3. 3. Sistemang Pyudal– pag-asa at pag-ahon1. Nakaahon sa paghihirap ang mga tao2. Nagkaroon ng lakas ng loob upangpahalagahan ang sarili at sarilingkakayahan.3. Pananampalataya sa DiyosMuling nagbago dahil sa Krusada dahil sa Seljuk Turks
 4. 4. Krusada-Marami sa mga malalaking lupain ng Romaang nakalimutan-unti unting pagbagsak ng Pyudalismo- pag-akyat na muli ng mga hari sakapangyarihan-nabuksan ang bagong sistema at uri ngpamumuhay-higit na nagdulot ng malaking pagbabago sarelihiyon at kultura ng Europa.-Nagkaroon ng malaking pag-asam sa kalakalng Asya
 5. 5. 1.2 Pagsilang ng mga Bayan sa Europa VILLAGE O LUNGSODIto ay kadalasang napapaligiran ng mga lupain nasiyang taniman O manor. Iba pang gawain sa lungsod:-pagpapanday-pagtatanim ng trigo-pangangalakal-paggawa ng mga daan at tulay-nagkaroon ng mga pagawaan
 6. 6. Dalawang paraan upang maging bayan1 Pakikipaglaban2 Pagbili o Charter of Freedom.-Maraming bayan ang pumilit sa kanilang mgapinuno na pagkalooban sila ng isangnagsasariling pamahalaan sa pamamagitan ngpaghihimagsik.- Subalit marami sa mga bayan ang binili nalamang ang kanilang karta ng kalayaan sakanilang mga panginoon.
 7. 7. -Ang kartang ito ng kalayaan-karapatang magtatag ng kanilang sarilingpamahalaang local-makapili ng kanilang sariling opisyal,-magkaroon ng kanilang sariling hukumanng batas at-makagawa ng kanilang sariling buwis.-Sa pamagitan ng kasunduan, ang panginoonay hindi maaaring makapasok sa malalayangbayan nang walang pahintulot ng mgapinunong lokal.
 8. 8. 1.3 Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa• Perya-Ito ay isang festival ng palengke nakaraniwang ginaganap kung piyesta opisyal.- Umakit ito ng mga mamamayang mamimili.• Pagbabalik ng mga mangangalakal nasumama sa krusada - Nagbigay daan sa EKSPLORASYON atPANGGAGALUGAD NG LUPAIN
 9. 9. • Paglago ng Komersyo1. Nagkaroon ng paglago ngkomersyo noong GitnangPanahon.2. Nagkaroon ng tuwirangugnayan ang mga bansa saSilangan at Kanluran sapamamagitan ng kalakalan.
 10. 10. • Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismoat Pagbabangko (ADAM SMITH)- Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalanat pagbukas ng komunikasyon.- Layunin ng bangko ang magpautang sa mgamagsisimulang magnegosyo at ang kanilanginutang ay ito yung kanilang kapital opuhunan.
 11. 11. May dalawa uri ng kapitalismo:1. Pansamantalang pagsososyo -Ang pansamantalang pagsososyo ay binubuo ng dalawang pangkat: mangangalakal at pangkat ng namimili sa ibang pook na kasamang nagbibiyahe ng produkto at tiyak na kabayaran.2. Pagsososyo ng pamilya -Ang pagsososyo naman ng pamilya na humigit na tumagal.
 12. 12. 1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ngmga Bayan at Lungsod • Paglago ng Kalakalan - umusbong ang kalakalan sa pagitan ng 12th – 13th na siglo. - Dahil may ugnayan ang Silangan at Kanluran, nagkaroon ng pagsigla ng kalakalan sa pagitan nila na nagresulta ng pag-unlad lalo ng mga bayan at lungsod.
 13. 13. • Pagsilang ngSistemang Guild - Ang guild ay isangunyon ng manggagawa ngmay kasanayan. - Layunn nitongmapatatag ang kanilangkalagayan, maipagtanggolang kanilang karapatan, atmapanatli ang mataas nauri ng gawain o produkto.
 14. 14. • Simula ng Moneyed Economy - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal, nasusukatsa lupang pag-aari ang kayamanan at lakas ngkapangyarihan ng mga maharlika. - Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng kalakalan,natuklasan ang paggamit ng salapi bilang midyum ngpakikipagkalakalan. - Ito ngayon ang naging isa pang sukatan ng yamanng tao.
 15. 15. • Paghina ng Pyudalismo - - Noong huling bahagi ngMedieval Period, nagbago angpamumuhay ng mga alipin. -- Sa pag- uunlad ng bayan, nabiling mga aliping ito ang kanilangkalayaan. -- Sa paggamit ng lupa , hindi napaglilingkod ang kabayaran kundisalapi na. - Pumayag ang mga maharlika napalayain ang ibang alipin kapalit angsalapi. - May alituntunin sa Europe nakapag naglayas ang isang alipin atnagtago sa isang bayan nang isangtaon at isang araw, matatamo na niyaang kanyang kalayaan.
 16. 16. 1.4 Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan - Venice - Milan - Florence - Genoa2. Bayang sentro ng paglalakbay - Canterbury - Santiago de Compostella3. Bayang tanyag sa mga unibersidad - Oxford - Bologne - Cambridge - Laouvain - Paris - Coimbra - Salamanca4. Bayang tanyag sa gawaing kamay - Venice ( bubog ) - Toledo ( espada ) - Jerez ( sherry) - Munich ( beer ) - Dreden ( porselana )
 17. 17. Venice, Italy Florence, Italy Milan, Italy Genoa, Italy
 18. 18. Cantenbury, United Kingdom Santiago de Compostela, Spain
 19. 19. Cambridge, U.K Oxford, U.K Paris, France Coimbra, PortugalSalamanca, Spain Laouvain, Belgium Bologne, Italy
 20. 20. Venice, Italy Jerez, Spain Toledo, SpainDreden, Germany Munich, Germany
 21. 21. 1.5 Pamanang Ambag oKontribusyon ng Bayan at LungsodMedieval 1. Bilang sentrong pang- industriya,sila ang naglalagay ng pundasyon sakalakalan at paglalayag napandaigdigan. 2. Pinaunlad ng mga bayangmedieval ang sining- pagpipinta,iskultura, at arkitekura.
 22. 22. 3. Pagsilang ng makabagong kalayaang pulitikal.4. Diwa ng malayang pagkamamamayan.5. Karapatang gumawa ng kanilang sariling batas. - parlamentaryo6. Kilusang pangkaisipan sa edukasyon- gitnang uri ng tao -Peter Abelard = paggamit ng katwiran -Thomas Aquinas = Summa Theologica -Algebra = Arab at Trigonometry = Muslim -Geometry = Euclid -Roger Bacon= observation -Roland = Song of Roland -Dante Alighieri = Divine Comedy “Ama ng Makabagong Italy”

×