Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ariunaa8854

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ariunaa8854

 1. 1. Анализ Сурагчдын сэтгэл ханамжийнБЗЦСургууль судалгаа 1 2 3 4 5 6 7 Та сургуулийн Бусад Тухайн Цэцэрлэгт Чөлөөт Багшийн номын хүүхдүүд та хичээлийн байх цагаараа зааж буй сангаас өөрт нартай цагийг үр сургуульд анги хамт хичээл хэрэгтэй #NAME? сайхан бүтээлтэй орохоос гоё олонтойгоо таалагдаж номоо авч харьцаж өнгөрөөж уу тоглох гоё уу байна уу хэрэглэдэг байна уу чаддаг уу? Бүлэг Хүйс Анги Нас№ Овог Нэр үү? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. 1 гансүх ариунзул 1 в 7 эм 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Энхбаясгалан Анунгоо 1 в 7 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 Ариунбаатар Анужин 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 Даваадорж Батсүх 1 в 6 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 Зэмүү Ган-Ирээдүй 1 в 6 эм 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 Осгон Даваадорж 1 в 6 эр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Батмөнх Номин 1 в 6 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 Батжаргал Номулин 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 Алтансүх Мичидмаа 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10 Түмэнзул Маралмаа 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 Отгончимэг Цогтбаяр 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12 Отгончимэг Хулан 1 в 6 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 13 Мөнх Нямжав 1 в 6 эм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 1
 2. 2. Анализ14 Чимэд Балжинням 1 в 6 эр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Алтанзул Дөлгөөн 1 в 6 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 016 Мөнх – Оргил Бат-Оргил 1 в 6 эр 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 017 Бүүвэйбаатар Сүхбат 1 в 6 эм 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 018 Энхбаясгалан Энхтөгс 1 в 6 ЭР 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нийт 0 13 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 7 0 14 0 0 0 0 14 0 14 1 Хуудас 2
 3. 3. Анализ7 8 Ангийн хамтAME? олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг d. Маш сайн c. Сайн d. c. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 3
 4. 4. Анализ0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 15 0 Хуудас 4
 5. 5. АнализХуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. АнализХуудас 7
 8. 8. АнализХуудас 8
 9. 9. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 0 13 0 0 14 12 10 a. Тийм 8 b. Үгүй c. 6 d. 4 2 0Асуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 15 0 0 0 16 14 12 10 a. Тийм Хуудас 9 b. Үгүй 8 c. d.
 10. 10. График 16 14 12 10 a. Тийм b. Үгүй 8 c. d. 6 4 2 0Асуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 14 0 0 0 14 12 10 a. Тийм 8 b. Үгүй c. 6 d. 4 2 0 Хуудас 10
 11. 11. ГрафикАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 1 0 0 7 7 6 5 a. Тийм 4 b. Үгүй c. 3 d. 2 1 0Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн 0 0 14 0 0 Хуудас 11
 12. 12. График 14 12 10 a. Тааруухан b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн 6 d. Маш сайн 4 2 0Асуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 0 0 14 0 Хуудас 12
 13. 13. График 14 12 10 a. Тийм 8 b. Үгүй c. 6 d. 4 2 0Асуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 14 1 0 0 Хуудас 13
 14. 14. График 14 12 10 a. Тийм 8 b. Үгүй c. 6 d. 4 2 0Асуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн 0 0 0 15 0 Хуудас 14
 15. 15. График161412 a. Таалагдааг10 үй b. Дунд8 зэрэг c. Сайн6 d. Маш сайн420 Хуудас 15
 16. 16. 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Гансүх Нас 7 Анги 1Нэр Ариунзул Хүйс эм Бүлэг вАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт бАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт аАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт а Хуудас 16
 17. 17. 1Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт сАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт аАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 17
 18. 18. 1Хуудас 18
 19. 19. 1Хуудас 19
 20. 20. 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батбаяр Нас 7 Анги 1Нэр Ариунсанаа Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт аАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Хуудас 20
 21. 21. 2 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 21
 22. 22. 2Хуудас 22
 23. 23. 2Хуудас 23
 24. 24. 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Халиунаа Нас 6 Анги 1Нэр Анужин Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт dАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Хуудас 24
 25. 25. 3 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 25
 26. 26. 3Хуудас 26
 27. 27. 3Хуудас 27
 28. 28. 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Тулга Нас 6 Анги 1Нэр Баттулга Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 28
 29. 29. 4Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 29
 30. 30. 4Хуудас 30
 31. 31. 4Хуудас 31
 32. 32. 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Улсболд Нас 6 Анги 1Нэр Баясгалан Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 32
 33. 33. 5Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 33
 34. 34. 5Хуудас 34
 35. 35. 5Хуудас 35
 36. 36. 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Жаргалсайхан Нас 6 Анги 1Нэр Буянравжих Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 36
 37. 37. 6Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 37
 38. 38. 6Хуудас 38
 39. 39. 6Хуудас 39
 40. 40. 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ширчин-Ойдов Нас 6 Анги 1Нэр Батэрдэнэ Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 40
 41. 41. 7Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 41
 42. 42. 7Хуудас 42
 43. 43. 7Хуудас 43
 44. 44. 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Бат Нас 6 Анги 1Нэр Дөлгөөнөө Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт dАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Хуудас 44
 45. 45. 8 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 45
 46. 46. 8Хуудас 46
 47. 47. 8Хуудас 47
 48. 48. 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Жаргал Нас 6 Анги 1Нэр Энхжаргал Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт dАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Хуудас 48
 49. 49. 9 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 49
 50. 50. 9Хуудас 50
 51. 51. 9Хуудас 51
 52. 52. 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Энхээ Нас 6 Анги 1Нэр Хонгорзул Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт dАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Хуудас 52
 53. 53. 10 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 53
 54. 54. 10Хуудас 54
 55. 55. 10Хуудас 55
 56. 56. 11 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баяр Нас 6 Анги 1Нэр Золзаяа Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 56
 57. 57. 11Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 57
 58. 58. 11Хуудас 58
 59. 59. 11Хуудас 59
 60. 60. 12 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Шарав Нас 6 Анги 1Нэр Дашдаваа Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 60
 61. 61. 12Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 61
 62. 62. 12Хуудас 62
 63. 63. 12Хуудас 63
 64. 64. 13 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Тайван Нас 6 Анги 1Нэр сарнай Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 3: Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 4: Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 64
 65. 65. 13Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 8: Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 65
 66. 66. 13Хуудас 66
 67. 67. 13Хуудас 67
 68. 68. 14 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Хишигт Нас 6 Анги 1Нэр Тэмүүжин Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1:Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bБусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 68
 69. 69. 14 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 69
 70. 70. 14Хуудас 70
 71. 71. 14Хуудас 71
 72. 72. 15 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Зангад Нас 6 Анги 1Нэр Тэмүүлэн Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт b Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 72
 73. 73. 15 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 73
 74. 74. 15Хуудас 74
 75. 75. 15Хуудас 75
 76. 76. 16 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Энхбаяр Нас 6 Анги 1Нэр Төгөлдөр Хүйс эр Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт b Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 76
 77. 77. 16 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 77
 78. 78. 16Хуудас 78
 79. 79. 16Хуудас 79
 80. 80. 17 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ууганбаяр Нас 6 Анги 1Нэр Янжинлхам Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт b Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 80
 81. 81. 17 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 81
 82. 82. 17Хуудас 82
 83. 83. 17Хуудас 83
 84. 84. 18 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Бат-Эрдэнэ Нас 6 Анги 1Нэр Ганчимэг Хүйс ЭР Бүлэг БАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт b Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 84
 85. 85. 18 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 85
 86. 86. 18Хуудас 86
 87. 87. 18Хуудас 87
 88. 88. 19 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Болд Нас 6 Анги 1Нэр Сараннэмэх Хүйс эм Бүлэг БАсуулт 1:Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bБусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 88
 89. 89. 19 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 89
 90. 90. 19Хуудас 90
 91. 91. 19Хуудас 91
 92. 92. 20 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Цолмон Нас 6 Анги 1Нэр Урангаа Хүйс эм Бүлэг бАсуулт 1: Цэцэрлэгт байх сургуульд орохоос гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт b Бусад хүүхдүүд та нартай сайхан харьцаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Чөлөөт цагаараа анги хамт олонтойгоо тоглох гоё уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Багшийн зааж буй хичээл таалагдаж байна уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт d Хуудас 92
 93. 93. 20 Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт bТухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт cСурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт a Ангийн хамт олон чинь таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 93
 94. 94. 20Хуудас 94
 95. 95. 20Хуудас 95

×