Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İLKYARDIM BİLGİSİ ARIN SÜRÜCÜ KURSU
 
<ul><li>ÜNİTE 1: TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ </li></ul><ul><li>KONU 1: GENEL OLARAK KAZALAR VE TRAFİK KAZALARI ...
<ul><li>FELAKET </li></ul><ul><li>Kasıt olmaksızın oluşan, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen doğal kaynaklı olaylardı...
<ul><li>B- KAZALARIN SEBEBLERİ: </li></ul><ul><li>Kazalara yol açan üç temel unsur vardır. </li></ul><ul><li>• İNSAN: kaz...
<ul><li>C- TRAFİK KAZALARININ TANIMI ,KAPSAMI VE UNSURLARI </li></ul><ul><li>Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket hali...
<ul><li>D- ÜLKEMİZDE ve DÜNYADA TRAFİK KAZALARI: </li></ul><ul><li>Ülkemiz her yıl binlerce insanı yaşamından eden, binl...
 
<ul><li>E- TRAFİK KAZALARININ SEBEPLERİ: </li></ul><ul><li>1. ARAÇ FAKTÖRÜ: Trafik kazalarında araçların yüzde payı yok d...
<ul><li>3. İNSAN FAKTÖRÜ: </li></ul><ul><li>Trafik kazalarına sebep olma açısından %95-97 hata payı ile insan faktörü biri...
<ul><li>Sürücülerin Trafik kazalarına yol açan davranışları: </li></ul><ul><li>Sorumsuz ,saygısız ev Bilinçsizce araç kul...
<ul><li>Yolcu ve yayaların trafik kazalarına yol açan davranışları şunlardır. </li></ul><ul><li>Sürücülerin dikkatini dağ...
<ul><li>Trafik kazası mı, terör mü? </li></ul><ul><li>Ülkemizde yeterli duyarlılığın gösterilmediği alanlardan biri trafik...
<ul><li>Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir....
<ul><li>ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI </li></ul><ul><li>Cumhuriyetçilik </li></ul><ul><li>Halk egemenliğinin hakim kılındığı...
ARIN SÜRÜCÜ KURSU
<ul><li>KONU :2 </li></ul><ul><li>TRAFİK KAZALARI VE İLKYARDIM </li></ul><ul><li>A-TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIMI GEREKTİRE...
<ul><li>B- İLKYARDIM TANIMI ve AMACI: </li></ul><ul><li>TANIMI : Aniden hastalanan veya yaralanan kişiye tıbbi tedavi yap...
<ul><li>İLKYARDIMIN İLKE VE HEDEFLERİ: </li></ul><ul><li>ilkyardımın , 3T (tanı- tedavi- taşıma) olarak adlandırılan temel...
<ul><li>İLKELERİ: </li></ul><ul><li>İyi bir ilkyardım için şu ilkelere uyulmalıdır: </li></ul><ul><li>- Çabuk karar verere...
<ul><li>HEDEFLERİ: </li></ul><ul><li>- Solunumun sağlanması </li></ul><ul><li>- Kalbin çalıştırılması </li></ul><ul><li>-...
<ul><li>AŞAMALARI: </li></ul><ul><li>1. Trafik emniyet önlemlerini almak </li></ul><ul><li>- Kaza yapan aracın arkasına 15...
<ul><li>2. Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli yere almak </li></ul><ul><li>3. Hangi konuda ilkyardım yapılacağına karar ver...
<ul><li>D- İLK YARDIMCININ ÖZELLİKIERI : </li></ul><ul><li>Yaşamak bir insan hakkı, yaşatmak için çaba harcamak da bir yur...
Atatürk’ün Sağlık İle İlgili Sözleri <ul><li>Türk milletinin sağlığı ile yakından ilgilenen Atatürk’ün, sağlık ile ilgili ...
ARIN SÜRÜCÜ KURSU İLKYARDIM BİLGİSİ 1.ÜNİTE TEST SORULARI TEST - 1 BAŞARILAR DİLERİZ…
1-Ani Meydana gelen önceden tahmin edilemeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan;ölüm,yaralanma veya maddi hasarla sonuçlana...
2-Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazaların hepsini önceden tahmin etmek mümk...
3-Aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebep olur? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Çevre şartları </li></ul></ul></ul></ul></ul...
4-Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen,insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen,çoğunluğu doğal kaynaklı olan “olay” ...
5-Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait özelliklerdendir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Daha çok araç ve gerecin yanlış kullan...
6-Kazaları felaketten ayıran en önemli fark nedir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalara felaketlerden daha az rastlanır </li><...
7-Ülkemizde “en çok” ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik kazası </li...
8-Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı,ölüm,yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan “olay” aşağıda...
9-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Tarlada çift sürerken traktörün devrilmesi ...
10-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hatalı park etmiş araçlar <...
11-Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yayalar </li></ul></ul></ul></u...
12-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının “en önemli”sebeplerindendir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kullanılan araçtaki arı...
13-Şehir içinde trafik kazalarından “en çok” etkilenen yaya grupları aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>K...
14-Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden birisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın bozuk yold...
15-Sürücülerin trafik kazlarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Ku...
16-Şehir içi ve dışı yollarda yaya ve sürücülerin kazalarda ölüm veya yaralanmalara neden olmaları bakımından aşağıdakile...
17-”Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye,tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar ,anında ve olay yerinde,çevre imkan...
18-İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaralının hayatını kurtarmak </li></ul></ul></u...
19-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım temel kurallarından değildir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hızlı sakin telaşa kapılmadan ...
20-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaşamın korunması ve sürdürülmesini...
21-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Durumun kötüye gitmesini önlemek </...
22-Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Araçların bakım ve ...
23- 1- her zaman tedbirli olmak 2-Soğukkanlılığı koruyabilmek 3-Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdaki özellik...
24-Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudan sürücüden kaynaklanan bir sebeptir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın ...
25-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir ? <ul><ul><ul><ul><u...
26-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının gelişmiş ülkelerden fazla olmasının nedenleri...
27-Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın kullanıldığı yolun bozuk o...
Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
<ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>KONU-1. İNSAN VÜCUDUNUN GENEL YAPISI </li></ul><ul><li>A-HÜCRENİN TANIMI: i...
<ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>B-DOKUNUN TANIMI : Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yap...
<ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>C-ORGANIN TANIMI : Dokuların birleşmesiyle oluşur. Aynı görevi yapan değişi...
<ul><li>E- SİSTEMLER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ: </li></ul><ul><li>Sistemler işbirliği içinde çalışmak zorundadırlar. Sistemlerd...
<ul><li>KONU-2. </li></ul><ul><li>TRAFİK KAZALARINDA EN ÇOK YARA ALAN VÜCUT BÖLGELERİ VE ORGANLARI </li></ul><ul><li>A. ...
<ul><li>B- VÜCUT BOŞLUKLARI </li></ul><ul><li>1- Kafatası boşluğunda: Beyin, Beyincik, Soğanilik </li></ul><ul><li>2- Göğü...
<ul><li>3. BAZI VÜCUT SİSTEMLERİ VE ORGANLARI </li></ul><ul><li>HAREKET SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Hareket sistemi 3 bölümd...
<ul><li>D- leğen boşluğunda Üreme organları ve idrar torbası </li></ul><ul><li>E- Omurga boşluğunda: Omurilik ve sinirler ...
<ul><li>DOLAŞIM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Dolaşım Sistemi: Kalp, kan, damarlar (Atar, toplar ve kılcal damarlar), Lenf dam...
<ul><li>Kalp: </li></ul><ul><li>4 odacıklıdır. üsttekiler kulakçık (atrium) , alttakiler karıncıktır. (Ventrikül) </li></...
<ul><li>Damarlar: </li></ul><ul><li>Kan dağıtım yollarıdır: 3 çeşittir </li></ul><ul><li>a- Atardamarlar: Kalbin pompaladı...
<ul><li>SOLUNUM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Solunum; fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. ...
<ul><li>Solunum organları </li></ul><ul><li>ASIL ORGANLAR: </li></ul><ul><li>1. Burun </li></ul><ul><li>2. Yutak </li></u...
<ul><li>SOLUNUM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>YARDIMCI ORGANLAR: </li></ul><ul><li>1. Diyaframa karın kası </li></ul><ul><li>2...
<ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parç...
<ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI: </li></ul><ul><li>ASIL ORGANLARI: </li></ul><ul><li>1 Ağız: Dudaklar , yanaklar , dama...
<ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI </li></ul><ul><li>Yardımcı organlar: </li></ul><ul><li>1 Tükürük bezleri: Dil, dudak, ç...
<ul><li>E-SİNİR SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sinir sistemidir....
<ul><li>Sinir sistemi 3 bölümdür: </li></ul><ul><li>1. Merkezi sinir sistemi </li></ul><ul><li>2. Çevresel sinir sistemi: ...
Kadın Haklarının Tanınması <ul><li>Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını ar...
 
<ul><li>A. YARALININ ÇIKARILMASINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖNLEMLER. </li></ul><ul><li>Kapılar açılmıyorsa bazı aletlerle (levye g...
<ul><li>B. YARALININ ARAÇTAN ÇIKARILMASI </li></ul><ul><li>Yaralının araçtan çıkarılması son derece önemlidir. Yapılacak b...
<ul><li>1. YARALIYA UYGUN POZİSYONUN VERİLMESİ. </li></ul><ul><li>Bilinci yerinde olan yaralı ve kazazedeler uygun ve raha...
<ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Omurga Kırığında: </li></ul><ul><li>Yaralı set zemin...
<ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Kol ve Bacak kemiği Kırığında: </li></ul><ul><li>Kol...
<ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Açık Karın Yaralanmasında : Yaralı sırt üstü yatırıl...
<ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Baş ve yüz Yaralanmasında: </li></ul><ul><li>Yaralı ...
<ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Şok durumda veya bilinci yerinde olamayan olmayan ya...
 
<ul><li>ÜNİTE-3 KAZA YERİ İLK YARDIM ÖNEMLERİ VE İLK YARDIM ÇANTASI </li></ul><ul><li>A. KAZA YERİ TRAFİK GÜVENLİK ÖNLEM...
<ul><li>B. KAZA YERİNİN ZARARSIZLAŞTIRILMASI: </li></ul><ul><li>- Mümkünse kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motoru de...
<ul><li>İlkyardımın temel kurallarından birisi de yaralının yaşamsal bulgular şunlardır; </li></ul><ul><li>Soluğu : Solunu...
<ul><li>1. YARALILARI TAŞIMAYA HAZIRLAMA </li></ul><ul><li>a. Yaralıların Gözlenmesi </li></ul><ul><li>İlk yardım yapıldık...
<ul><li>BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ OLANLAR </li></ul><ul><li>- Solunum zorluğu olanlar, </li></ul><ul><li>- Göğüs yaralanm...
<ul><li>C. ARAÇ ILKYARDIM ÇANTA </li></ul><ul><li>Karayolları Trafik Konuna ve buna bağlı yönetmeliğe göre tüm motorlu taş...
<ul><li>2 İLKYARDIM ÇANTASININ MALZEMELERİ VE MİKTARLARI: </li></ul><ul><li>ilkyardım çantasının malzeme miktarı hiçbir za...
<ul><li>1 adet hava yolu borusu: Solunum zorluğunda özellikle komada kaslar gevşeyip geriye doğru toplanarak soluk borusun...
 
<ul><li>Ünite 4 </li></ul><ul><li>Konu:1 SOLUNUM SAĞLANMASI </li></ul><ul><li>a) Solunumun Durma Sebepleri </li></ul><ul><...
<ul><li>b)Solunum Durmasının Belirtileri </li></ul><ul><li>Baş dönmesi, nefes darlığı </li></ul><ul><li>Süratli ve düzens...
<ul><li>c) Soluğun Durmasını Tanıma </li></ul><ul><li>Yaralının karın ve göğüs hareketi incelenir. </li></ul><ul><li>Pamu...
<ul><li>B.SOLUNUM SAĞLAMA  UYGULAMALARI 1. Solunumu kolaylaştırıcı pozisyonlar a. Çene göğüsten uzaklaştırılarak baş geri ...
<ul><li>SUDA BOĞULMA Sudan kurtarmanın temel kuralı: “At (simit gibi) çek (ağaç dalı gibi), kürek çek işe yaramazsa yüzere...
<ul><li>2. BOĞULMALARDA İLKYARDIM </li></ul><ul><li>Boğazdan Yabancı Cismin Çıkarılması Heimlich Yöntemi: Soluk yoluna yab...
<ul><li>Çocuk ise, ayak bilekleri tutularak yukarıya kaldırılır, bu pozisyonda suyun boşaldığı görülecektir.  Su bir mikta...
<ul><li>C-SUNİ SOLUNUM UYGULAMALARI 1. ÖNEMİ İlkyardımda öncelikle hedef solunumu sağlamaktır.eğer bu sağlanamaz ise 3.da...
<ul><li>2.ÇEŞİTLERİ: dünya genelinde uygulanan pek çok suni solunum yöntemi bulunmaktır. Burada yangın ve etkin suni solun...
<ul><li>A. Ağızdan ağza suni solunum yöntemi: En etkili solunum yöntemidir.yaralı sırt üstü yatırılarak ilkyardımcı yaralı...
<ul><li>B. Ağızdan buruna: Ağız boşluğunda kanama varsa ve dil geriye doğru toplanıyorsa tercih edilmesi gereken bir yönt...
<ul><li>C. Maske ile:  İlkyardım çantasında bulunması zorunlu malzemelerden biriside solunum makinesidir. Bilindiği gibi ...
<ul><li>D. Holger- Nielsen (Sırttan bastırma) Ağızdan, burundan kan geliyorsa, yüzde büyük yaralanma varsa ise ağızdan bu...
<ul><li>E. Silvester Yöntemi: Göğüsten Bastırma. Silvester Yöntemi: Göğüsten Bastırma. </li></ul><ul><li>Yine ağız ve buru...
<ul><li>D. SUNİ  SOLUNUM UYGULANAN YARALININ İZLENMESİ </li></ul><ul><li>Suni solunum yöntemlerine yaralı kendiliğinden so...
<ul><li>  </li></ul>
<ul><li>KANAMANIN DURDURULMASI VE KAN DOLAŞIMININ SAĞLANMASI 1. KANAMALARIN İLKYARDIM AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ Kanın, ...
<ul><li>ÇEŞİTLERİ: A. Kanayan damar cinsine göre: *Atardamar kanaması: Kalp sıkıştıkça, kan ileri doğru fışkırır, açık kır...
<ul><li>İç kanamanın belirtileri  şöyle sıralanabilir 1. Nabız zayıf ve hızlı 2. Deri soluk ve nemli 3. Gözler donuk, göz ...
<ul><li>GEÇİCİ KANAMA DURDURMA YÖNTEMLERİ A. Kanayan yere,elle baskı: </li></ul><ul><li>Kanayan damar parmakla kemik arası...
<ul><li>B. Basınç noktalarına  baskı uygulamak: Vücutta bazı atardamarların üzerine basınç yapılarak alt tarafa kan geçmes...
<ul><li>Basınç noktaları: - Kafa derisi ve şakak. bölgesi kanamalarında, 4 kulak önüne iki parmakla bastırılır. - Yüz kana...
<ul><li>  C. Kanayan Bölgesinin Kalp  Hizasından Yukarıda Tutulması: </li></ul><ul><li>Kanayan yer kalp düzeyinden üstte...
<ul><li>KONU:3 </li></ul><ul><li>İLKYARDIM MALZEMELERİ İLE KANAMA DURDURMA YÖNTEMLERİ </li></ul><ul><li>Yukarıda açıklanan...
<ul><li>A. Basınçlı Sargı İle Kanama Durdurma Uygulamaları: </li></ul><ul><li>Kanayan yerin üzerine temiz bir, bez veya g...
<ul><li>B. Turnike İle Kanama Durdurma Uygulaması: </li></ul><ul><li>Kol ve bacaktaki büyük kanamaların durdurulmasında en...
<ul><li>Uygulanışı: - Turnike malzemesi uygulanacak yere yani el ve koldaki kanamalar için omuz-ile dirsek arasına , bacak...
<ul><li>TURNİKE UYGULANAN KAZAZEDENİN İZLENMESİ. </li></ul><ul><li>- Turnike uygulandıktan sonra uygulama zamanı, yaralını...
 
<ul><li>KONU 4: </li></ul><ul><li>ŞOK- BAYILMA VE KOMADA İLKYARDIM </li></ul><ul><li>A. ŞOK: </li></ul><ul><li>Tanımı ve ...
<ul><li>ŞOKUN SEBEPLERİ: </li></ul><ul><li>- İç ve dış kanamalar büyük kan kaybı                         </li></ul><ul><li...
<ul><li>ŞOKUN BELİRTİLERİ: </li></ul><ul><li>Huzursuzluk - endişe </li></ul><ul><li>Nabzın süratli ve zayıf olması </li></...
<ul><li>Şoku Önleyici İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>- Öncelikle şokun nedeni ortadan kaldırılmaya çalışılır. <...
<ul><li>B. BAYILMA: </li></ul><ul><li>Tanımı: Beyine gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici tam veya kısmen...
<ul><li>Belirtileri: </li></ul><ul><li>- Baş dönmesi, göz kararması </li></ul><ul><li>- Soğuk terleme </li></ul><ul><li>- ...
<ul><li>Bayılmalarda İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>- Temiz hava alması sağlanır </li></ul><ul><li>- Sıkan giys...
<ul><li>C. KOMA </li></ul><ul><li>Tanımı : Hareket sisteminin duyu organlarının işlevsiz kalması sonucu çevreye tepkinin ...
<ul><li>Komanın Belirtileri </li></ul><ul><li>Bilinçsizlik, uyku </li></ul><ul><li>Hareketsizlik, halsizlik </li></ul><ul...
<ul><li>Komada İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>• Soluk yolu açık tutulur, hava yolu borusu konur ,yan çevrilir ...
<ul><li>KONU 5. </li></ul><ul><li>KALP DURMASINDA İLKYARDIM. </li></ul><ul><li>A-KALP DURMASI </li></ul><ul><li>Kalp, dola...
<ul><li>Kalp Durmasının Belirtileri: </li></ul><ul><li>• Atardamarlardan nabız hissedilmez. (En kolay nabız boyun atardam...
<ul><li>Kalp masaj tekniği: </li></ul><ul><li>Kalp masajına, kalbin durmasından sonra 5 dakika içinde başlanmalıdır. Yoks...
<ul><li>YETİŞKİNLERDE KALP MASAJI UYGULAMASI: </li></ul><ul><li>Kazazede sert bir zemine sırtüstü yatırılır. </li></ul><u...
<ul><li>ÇOCUKLARDA, </li></ul><ul><li>Daha az basınçla ya tek el ayası veya parmak uçlan ile dakikada 80-100 kez yapılır....
<ul><li>KALP MASAJININ VE SUNİ SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI </li></ul><ul><li>Hem kalp hem de soluk durmuş ise, ilkyard...
<ul><li>ÜNİTE. 6 </li></ul><ul><li>KAZA SONUCU OLUŞAN YARALANMALAR VE İLK YARDIM </li></ul><ul><li>1. TRAFIK KAZALARI VE...
<ul><li>b. Yaranın Tanımı ve Çeşitleri </li></ul><ul><li>Yara : Çeşitli nedenlerle vücut dokularının bütünlüğünün bozulmas...
<ul><li>2. YARALANMALARDA GENEL ILK YARDIM KURALLARI </li></ul><ul><li>a. Yaranın dış etkenlerden korunması: </li></ul><ul...
<ul><li>b.Yaraların sarılması ve bölgenin tespiti </li></ul><ul><li>• Yaralıya yara kalp düzeyinde üste olacak şekilde ...
<ul><li>KONU 3. </li></ul><ul><li>ÖNEMLİ BÖLGE YARALANMALARI </li></ul><ul><li>A. BAŞ YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Tr...
<ul><li>a. Belirtileri </li></ul><ul><li>• Başta şişlik, yara , kanama </li></ul><ul><li>• Çöken kırık </li></ul><ul><...
<ul><li>b. Kafa yaralanmalarında İlkyardım ve önlemleri: </li></ul><ul><li>• Uygun pozisyon verilir kan geliyorsa ; kan ...
<ul><li>B. GÖĞÜS YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Göğüste Açık ve kapalı yara meydana gelebilir. Göğüs bölgesinde yüzeysel...
<ul><li>b. İlk yardım </li></ul><ul><li>• Göğüste delici yara var ise bu delikten hava girmesi temiz bez üzerine naylon k...
<ul><li>C. KARIN YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Trafik kazalarında vurma çarpma ve basınç altında kalmaya bağlı olarak a...
<ul><li>Açık karın yaralanmasında </li></ul><ul><li>Gözle görülen yara </li></ul><ul><li>- İç organların görünmesi veya dı...
<ul><li>b. İlk yardım </li></ul><ul><li>- Kapalı karın yaralanması ise soğuk uygulama yapılır </li></ul><ul><li>- Açık kar...
<ul><li>B-Omurilik Yaralanmaları: </li></ul><ul><li>Trafik kazalarında görülen ve felç riskinin yüksek olduğu en tehlikeli...
<ul><li>b. İlk yardım • Solunum kontrol edilir, çene göğüsten uzaklaştırılır. • Şok önlenir • Yaralı hareket ettirilmeden ...
<ul><li>KONU 4: </li></ul><ul><li>YANGINLAR VE YANIK YARALARI ARAÇ YANGINLARINA KARŞI ÖNEM ALMA Karayolları Trafik Kanun...
<ul><li>Kazadan sonra yangın ihtimalini ortadan kaldırmak için Aracın kontağı kapatılır ya da akünün kutup başları sökülür...
<ul><li>YANIK YARALARI, ÇEŞİTLERİ </li></ul><ul><li>Ateş, sıcak su, buhar, kızgın katı cisimler, asit-baz, elektrik akımı...
<ul><li>*İkinci derece yanıklar : Derinin üst ve orta tabakası yanmış, bütünlüğü bozulmuştur. Kılcal damar ve sinir uçları...
<ul><li>Yanık Yaralarında İlk yardım: Yaralının üzerine naylon olmayan kalın bir örtü ile başından ayağına doğru örtülere...
<ul><li>KONU 5: </li></ul><ul><li>DOKU VE ORGAN BAĞIŞI Bir hastanın ağır bir hastalık sonucu fonksiyonlarını kaybeden orga...
<ul><li>B. KİMLER BAĞIŞLAYABİLİR? • 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olanlar. Çocuklarda aile izin verirse 2 yaşından s...
<ul><li>ORGAN BAĞIŞININ DİNİ DURUM Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980 tarihinde aldığı kara...
 
<ul><li>ÜNİTE-7 KIRIK-ÇIKIK VE BURKULMALAR </li></ul><ul><li>A.  KIRIKLAR VE İLK YARDIM </li></ul><ul><li>a. Tanımı: Kırık...
<ul><li>b. Belirtileri </li></ul><ul><li>- Ani şişme, morarma </li></ul><ul><li>- Ani şiddetli ağrı veya hareketle ağrı, ...
 
<ul><li>c. Çeşitleri </li></ul><ul><li>1. Kapalı (basit) kırık: Kemik uçları deriyi delmemiştir, yara yoktur. Kemik uçları...
<ul><li>d. Genel ilk yardım kuralları </li></ul><ul><li>- Kırığın durumunu, nerede olduğunu anlamadan, yaralıyı gereksiz h...
<ul><li>e. Önemli Kırıklarda Tespit ve İlk Yardım </li></ul><ul><li>1. Köprücük Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- Kırık...
<ul><li>2. Kol Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- Kırk kol taraftaki koltuk altı boşluğu doldurulur, </li></ul><ul><li>-...
<ul><li>3. Ön Kol Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- İki atel var ise başparmak yukarıda kalacak şekil de kolun 2 tarafı...
<ul><li>4. Kaburga Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>Daha önce sayılan kırık belirtilerine ek olarak; </li></ul><ul><li>-...
<ul><li>5. Omurga Kırıkları </li></ul><ul><li>- Felç riskinin yüksek olduğu kırıklar dır, </li></ul><ul><li>-Yaralını önce...
<ul><li>6. Kalça Kırığı </li></ul><ul><li>Omurga kırıklarında yapılanlar kalça kırığında da yapılarak sevk edilmelidir, </...
<ul><li>B. ÇIKIKLAR VE ILK YARDIM Eklemi oluşturan kemik uçlarının yer değiştirmesine eklem yüzeylerinin birbirinden ayrıl...
<ul><li>b. İlk Yardım </li></ul><ul><li>- Kesinlikle çıkığı yerine yerleştirmek için uğraşmamalı, </li></ul><ul><li>- Çıka...
<ul><li>C. BURKULMALAR VE ILK YARDIM </li></ul><ul><li>Eklemlerin aşırı zorlanmasına bağlı olarak eklemi bağlarının ve yüz...
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL

7,317 views

Published on

ARIN SÜRÜCÜ KURSU İLKYARDIM BİLGİSİ SİNCAN/ANKARA 0312.270 90 90
EHLİYET-SÜRÜCÜ ADAYLARI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ilkyardim bilgisi ARIN SÜRÜCÜ KURSU ARİF EMUL

 1. 1. İLKYARDIM BİLGİSİ ARIN SÜRÜCÜ KURSU
 2. 3. <ul><li>ÜNİTE 1: TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ </li></ul><ul><li>KONU 1: GENEL OLARAK KAZALAR VE TRAFİK KAZALARI </li></ul><ul><li>A- Kaza: Beklenmedik bir anda meydana gelen, daha önceden olacağı tahmin edilemeyen, planlanmayan, önlemler alındığı zaman Çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylara KAZA denir. </li></ul><ul><li>Ev kazaları, iş kazaları, spor kazaları , okul kazaları trafik kazaları gibi gruplara ayrılabilirler . </li></ul>
 3. 4. <ul><li>FELAKET </li></ul><ul><li>Kasıt olmaksızın oluşan, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen doğal kaynaklı olaylardır. Depremde ve selde olduğu gibi. </li></ul><ul><li>Kazaların en büyük sorumlusu insan iken felaketlerin sorumlusu doğal olaylardır. Ayrıca meydana geldikleri sırada verdikleri zarar açısından felaketler kazalara göre daha büyük ölçüde zarar verirler. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>B- KAZALARIN SEBEBLERİ: </li></ul><ul><li>Kazalara yol açan üç temel unsur vardır. </li></ul><ul><li>• İNSAN: kazaların oluşunda en çok pay insan unsuruna aittir.(%95)insanlar bazen sadece kendiliğinden değil,başka insanlarında kaza yapmasına sebep olurlar. </li></ul><ul><li>• ARAÇ:Çeşitli işlerde kullanılan araç ve gereçlerde kazalara yol açabilirler.Araçların kazalardaki rolü (%24) tür. </li></ul><ul><li>ÇEVRE ve DOĞA: çevre ve doğa şartlarının kazalardaki rolü (%1)i geçmez. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>C- TRAFİK KAZALARININ TANIMI ,KAPSAMI VE UNSURLARI </li></ul><ul><li>Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve çarpan çarpılan nesnede maddi hasar oluşturan olaylara Trafik kazası denir. </li></ul><ul><li>Trafik kazalarının Kapsamı:Kazanın trafiğe açık sokak,cadde ve yolda meydana gelmiş olması,en az iki taşıtın çarpışması,taşıt ile yayalara çarpma,taşıt ile hayvana veya sabit engellere çarpma gibi olaylar trafik kazası kapsamı içerisine girer. </li></ul><ul><li>Trafik kazalarının unsurları: </li></ul><ul><li>Kazada bir veya birden fazla kişinin ölmesi veya yaralanması,kaza sonucunda çarpan veya çarpılan nesnede maddi zararın olması,en az bir aracın hareketi sonucu kazanın olmasıdır. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>D- ÜLKEMİZDE ve DÜNYADA TRAFİK KAZALARI: </li></ul><ul><li>Ülkemiz her yıl binlerce insanı yaşamından eden, binlercesini sakat bırakan, milyarlarca liralık milli servet kaybına, insanların işgücü kaybına, ruhsal yapılarının bozulmasına neden olan trafik kazaları ile dünyada ilk 10 sırada yer almaktadır. </li></ul><ul><li>Ülkemiz istatistiklerine bakıldığında kaza, yaralı ve ölü sayılarının gerçekçi olmadıkları görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü rakamları, Jandarma kayıtları, Hastanede ölenler veya kırsal alanlarda kayıtlara girmeyenleri toplayabilirsek; rakamlar korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Sadece EGM ve jandarma kayıtlarına göre yaşamını kaybedenlerin sayısı: </li></ul><ul><li>2006 yılında 728.755, 2007 yılında 825.561, 2008 yılında ise 929.304 olarak kaydedilmiştir Araştırmalara göstermiştir ki; ülkemizde en fazla kaza; yaz mevsiminde, haftanın cuma ve cumartesi günleri, günün 12:00- 18:00 saatleri arasında olduğudur. </li></ul><ul><li>Gelişmiş ülkelerde kaza sayısı daha az olduğu gibi toplumsal olarak ilkyardım bilinci ve uygulaması yerleştiği için ölü sayısı da oldukça azdır. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>E- TRAFİK KAZALARININ SEBEPLERİ: </li></ul><ul><li>1. ARAÇ FAKTÖRÜ: Trafik kazalarında araçların yüzde payı yok denilecek kadar azdır %2-4 oranında ,buna rağmen aşağıdaki araç kusurları kaza nedenlerindendir. </li></ul><ul><li>- Araçlara ilişkin periyodik bakım ve muayenelerin zamanında yapılmayışı </li></ul><ul><li>-Teknik arızalar, Fren, silecek, rot, direksiyon arızaları Lastik patlaması </li></ul><ul><li>-Eski ve yetersiz araçların kullanılması </li></ul><ul><li>2. ÇEVRE ve YOL: yol yapımındaki bozukluklar,yol ve işaretlemelerin eksikliği aşırı sıcak veya soğuk,yağış,sis,buzlanma gibi nedenler kazalara sebep olmaktadır.Kazalar içinde oranı % 1 </li></ul>
 8. 10. <ul><li>3. İNSAN FAKTÖRÜ: </li></ul><ul><li>Trafik kazalarına sebep olma açısından %95-97 hata payı ile insan faktörü birinci sıradadır. </li></ul><ul><li>İnsan faktörünü,sürücü, Yolcu veya yaya olmak üzere üç kısımda değerlendirmek mümkündür.Sürücü faktörü trafik kazalarında daha etkindir (%75-85 ) Bunu (%15) le yaya, % 2 ilede yolcular takip ederler. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Sürücülerin Trafik kazalarına yol açan davranışları: </li></ul><ul><li>Sorumsuz ,saygısız ev Bilinçsizce araç kullanmak. </li></ul><ul><li>Trafik kurallarına uymamak. </li></ul><ul><li>Bedensel organ eksiklik ve Ruhsal yapılarında dengesizlik . </li></ul><ul><li>Araçları amaç dışı kullanmak. </li></ul><ul><li>Dikkatsiz ,uykusuz ve yorgun araç kullanmak. </li></ul><ul><li>2. Alkollü araç kullanmak. </li></ul><ul><li>Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak. </li></ul><ul><li>Hız kurallarına riayet etmemek. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Yolcu ve yayaların trafik kazalarına yol açan davranışları şunlardır. </li></ul><ul><li>Sürücülerin dikkatini dağıtmak. </li></ul><ul><li>Dikkatsizlik,bilgisizlik. </li></ul><ul><li>Yaya ve üst geçitlerini kullanmamak. </li></ul><ul><li>Trafik işaret ve işaretçilerine uymamak. </li></ul>DOĞRU ADRES DOĞRU KARAR..
 11. 13. <ul><li>Trafik kazası mı, terör mü? </li></ul><ul><li>Ülkemizde yeterli duyarlılığın gösterilmediği alanlardan biri trafik kazalarıdır. </li></ul><ul><li>Kuralları ihlal et; içki iç, hatalı sollama yap, hızlı araba kullan, ters şeritten git ... insanları öldür. </li></ul><ul><li>Sonra adı trafik kazası olsun... Buna kaza deyip geçmemek gerekir. </li></ul><ul><li>Bunun adı cinayet mi, kaza mı? Yoksa savaş mı ya da terör mü demek lazım? </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürk çü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin felsefesinde yapıcılık, en doğruya, yararlıya yöneliş yatar. </li></ul><ul><li>Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar. </li></ul><ul><li>Bu ilkeler, Atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan , Ulusal Egemenlik ve hedefinden kaynaklanmaktadır. </li></ul><ul><li>Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyetçi halk Fırkası’nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir.1937’de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası’na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk ulusuna mâl edilmiştir. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI </li></ul><ul><li>Cumhuriyetçilik </li></ul><ul><li>Halk egemenliğinin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir. </li></ul><ul><li>Milliyetçilik </li></ul><ul><li>Atatürk’e göre millet; geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve duygu birliği, olan insanlar topluluğudur. </li></ul><ul><li>Halkçılık </li></ul><ul><li>Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser. Devlet, vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar. Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Atatürk’ün halkçılık ilkesinden anlaşılan; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kimse başkalarına karşı din, dil, ırk, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlük sağlayamaz. </li></ul><ul><li>Laiklik </li></ul><ul><li>Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılması demektir. Diğer bir tanımlamayla da devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca din işleri kişinin vicdanına bırakılarak din özgürlüğü sağlanmıştır. </li></ul><ul><li>Devletçilik </li></ul><ul><li>Devletçilik ilkesi, devletin gerekli gördüğü alanlarda devletin gelişmesi ve yücelmesi için yapılan çalışmalardır. Atatürk’ün devletçilik ilkesi; Türk toplumun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılmasıdır. Devletçilik ilkesine göre, devlet ekonomiyle ilgili olarak doğrudan doğruya müdahale yapabilir. Ekonomik teşebbüsler sadece devlet tarafından yapılmayacak, özel teşebbüslere izin verilecek fakat hiçbir özel teşebbüs devlet kontrolünden ve teftişinden çıkamayacak. </li></ul><ul><li>İnkılapçılık (Devrimcilik) </li></ul><ul><li>Devrimcilik, Türk ulusunun çağdaşlaşması yolunda yapılan Atatürk devrimlerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve her türlü tehlikelere karşı korunmasıdır. </li></ul>
 14. 16. ARIN SÜRÜCÜ KURSU
 15. 17. <ul><li>KONU :2 </li></ul><ul><li>TRAFİK KAZALARI VE İLKYARDIM </li></ul><ul><li>A-TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIMI GEREKTİREN SEBEPLER </li></ul><ul><li>Kaza ve felaketlerin nerede ve ne zaman oluşacağı önceden tahmin edilemediğinden,sağlık personeli her zaman olay yerinde bulunmayabilir. Bunun Kaza ilkyardım çoğu zaman kaza yerinde bulunanlarca yapılır.bunun için herkesin ilkyardım kurallarını bilmesi ve uygulaması gerekir. </li></ul><ul><li>Kazalarda meydana gelen ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada %50 si ilk yarım saatte oluşmaktadır.Kazazedeleri bu kadar kısa sürede bir sağlık kuruluşuna </li></ul><ul><li>Ulaştırmak mümkün değildir.Bu nedenle olay yerinde uygulanacak ilk yardımla bir çok yaralının hayatı kurtarılabilir. </li></ul><ul><li>Kazayı gördüğünde sürücüler her durumda müdahale ve yardım etmek zorundalar.Kazayı görüp te yardım etmeyen sürücülere para cezası ve puan cezası uygulanır. </li></ul>
 16. 18. <ul><li>B- İLKYARDIM TANIMI ve AMACI: </li></ul><ul><li>TANIMI : Aniden hastalanan veya yaralanan kişiye tıbbi tedavi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre olanaklarıyla yapılan geçici müdahaleye ilkyardım nedir. </li></ul><ul><li>AMACI: </li></ul><ul><li>Hayat Kurtarmak. </li></ul><ul><li>Yaralının durumunu kontrol altına almak. </li></ul><ul><li>Yaralının durumunun kötüye gitmemesini engellemek </li></ul><ul><li>Kaza yeri ve güvenliğini sağlamak. </li></ul>
 17. 19. <ul><li>İLKYARDIMIN İLKE VE HEDEFLERİ: </li></ul><ul><li>ilkyardımın , 3T (tanı- tedavi- taşıma) olarak adlandırılan temel ilkeleri şunlardır. </li></ul><ul><li>TEŞHİS: çabuk ve doğru olarak kazazedeyi değerlendirmek ve gerekli uygulamalara karar vermek. </li></ul><ul><li>TEDAVİ: Temel ve ilkyardım kurallarını hatırlayarak kazazedeye en uygun ilkyardımı zamanında ve zarar vermeden uygulamak. </li></ul><ul><li>TAŞIMA: Teşhis ve tedavi safhasından sonra yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna,zarar vermeden ve uygun vasıtasıyla göndermek. </li></ul><ul><li>İLKYARDIM SAKATLIĞI ÖNLER SAKATLIK DERECESİNİ AZALTIR </li></ul><ul><li>İLK YARDIM HAYAT KURTARIR </li></ul>
 18. 20. <ul><li>İLKELERİ: </li></ul><ul><li>İyi bir ilkyardım için şu ilkelere uyulmalıdır: </li></ul><ul><li>- Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek </li></ul><ul><li>- Yaralıyı bulunduğu pozisyondan kurtararak uygun pozisyon vermek </li></ul><ul><li>- Geçici önlemi hemen almak </li></ul><ul><li>- Kalabalığı uzaklaştırmak </li></ul><ul><li>- Moral vermek </li></ul><ul><li>- Bilincini açık tutmak </li></ul><ul><li>- Sıcak tutmak </li></ul><ul><li>- Çamaşırları keserek çıkarmak </li></ul><ul><li>- Güvenli yere almak. </li></ul>
 19. 21. <ul><li>HEDEFLERİ: </li></ul><ul><li>- Solunumun sağlanması </li></ul><ul><li>- Kalbin çalıştırılması </li></ul><ul><li>- Kanamanın durdurulması </li></ul><ul><li>- Şokun engellenmesi </li></ul><ul><li>- Yaranın dış etkenlerden korunması </li></ul><ul><li>- Uygun pozisyon verilmesi </li></ul><ul><li>- Haberleşmenin sağlanması </li></ul><ul><li>yaralının taşınarak sevk edilmesi </li></ul><ul><li>Örneğin, bir otobüs kazasında birçok yaralı var ise, önce soluk almayandan, kalbi çalışmayandan, kanaması olandan başlayarak ilk yardım yapılmalıdır. </li></ul>
 20. 22. <ul><li>AŞAMALARI: </li></ul><ul><li>1. Trafik emniyet önlemlerini almak </li></ul><ul><li>- Kaza yapan aracın arkasına 150m. geriden görülebilecek şekilde reflektör koyulmalı. dönemeçte ise ön tarafa da yerleştirilebilir.( Taş,lastik ve ağaç dalı koymak yanlıştır. Orada bırakılabilecekleri ihtimali düşünülürse başka kazalara neden olabilir.) </li></ul><ul><li>- Böylece hem zincirleme kaza önlenerek yeni yaralanmalar da önlenmiş olacak, hem de araçtaki yaralının durumu ikinci darbe ile daha kötüye gitmemiş olacak </li></ul><ul><li>- İlk yardımcının da güvenliği sağlanmış olacaktır. </li></ul>
 21. 23. <ul><li>2. Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli yere almak </li></ul><ul><li>3. Hangi konuda ilkyardım yapılacağına karar vermek ve uygulamak </li></ul><ul><li>4. Haberleşmeyi sağlamak </li></ul><ul><li>5. Hangi yaralının önce taşına cağına karar vermek; gruplamak </li></ul><ul><li>6. Yaralıları taşıyarak sevk etmek. </li></ul><ul><li>ilerideki konularımızda bu aşamalar tek tek açıklanacağı için burada sadece aşama olarak sayılmış ve detaylandırılmamıştır. </li></ul>
 22. 24. <ul><li>D- İLK YARDIMCININ ÖZELLİKIERI : </li></ul><ul><li>Yaşamak bir insan hakkı, yaşatmak için çaba harcamak da bir yurttaşlık görevidir. Bu bilinçle bir ilkyardımcıda şu özellikler bulunmalıdır: </li></ul><ul><li>- Öncelikle ilkyardım konusunda yeterli bilgi ve beceriye.sahip olmalıdır </li></ul><ul><li>A’da bilgi var beceri yok </li></ul><ul><li>B’de bilgi yok beceri var </li></ul><ul><li>C’de hem bilgi hem de beceri var. </li></ul><ul><li>Örnek bir ilkyardımcı C’de görüldüğü gibidir. </li></ul><ul><li>- Empati geliştirmeli (kendisini yaralının yerine koyma) </li></ul><ul><li>- Yarayı iyi değerlendirmeli </li></ul><ul><li>- Ümitsizlik belirtisi göstermeden sakin olmalı </li></ul><ul><li>- İlkyardımcı kendi güvenliğini riske atmamalı </li></ul><ul><li>- Çevre olanaklarından iyi yararlanmalı </li></ul><ul><li>- Eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmalı </li></ul><ul><li>- Yaralıya moral verebilmeli </li></ul><ul><li>- Ambulans geldiğinde sağlık görevlilerine gerekli bilgileri aktara bilmeli </li></ul><ul><li>İlkyardım bilgi ve becerisini kazanan sürücüler, kazayı gördüğü anda müdahale etmek zorundadırlar. Yoksa hem insanlık görevlerini yapmamış olacaklar hem de puan ve para cezasını birlikte ödeyeceklerdir. </li></ul>
 23. 25. Atatürk’ün Sağlık İle İlgili Sözleri <ul><li>Türk milletinin sağlığı ile yakından ilgilenen Atatürk’ün, sağlık ile ilgili sözleri; </li></ul><ul><li>Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takip ettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi... 1922 (Atatürk’ün S.D. I, S. 217) </li></ul>
 24. 26. ARIN SÜRÜCÜ KURSU İLKYARDIM BİLGİSİ 1.ÜNİTE TEST SORULARI TEST - 1 BAŞARILAR DİLERİZ…
 25. 27. 1-Ani Meydana gelen önceden tahmin edilemeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan;ölüm,yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan “olay” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kaza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Felaket </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Harabiyet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afet </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU Arif EMUL 0312 270 90 90
 26. 28. 2-Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazaların hepsini önceden tahmin etmek mümkündür </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalar aniden meydana gelmez </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalara karşı önlem almak mümkün değildir </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalara karşı önlem alınarak çoğunluğu önlenebilir </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLERİZ
 27. 29. 3-Aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebep olur? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Çevre şartları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İklim şartları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İnsanlar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Araçlar </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 28. 30. 4-Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen,insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen,çoğunluğu doğal kaynaklı olan “olay” hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kaza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Felaket </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yıkım </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 29. 31. 5-Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait özelliklerdendir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Daha çok araç ve gerecin yanlış kullanılmasından meydana gelir </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sonuçta kazalara göre daha çok kayba sebep olur </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Genel sebebi insan hataları olur </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Her zaman önlem almak mümkündür </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 30. 32. 6-Kazaları felaketten ayıran en önemli fark nedir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalara felaketlerden daha az rastlanır </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalara doğal olaylar,felaketlere insan hataları sebep olur </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Felaketlerde bir anda kazalara göre daha fazla kayıp meydana gelir </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kazalarda bir anda felaketlere göre daha fazla kayıp meydana gelir </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 31. 33. 7-Ülkemizde “en çok” ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik kazası </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İş kazası </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spor kazası </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ev kazası </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 32. 34. 8-Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı,ölüm,yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan “olay” aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kaza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik kazası </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Felaket </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU Arif EMUL 0312 270 9090
 33. 35. 9-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Tarlada çift sürerken traktörün devrilmesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Karayolunda park etmiş olan aracın infilak(patlama)etmesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Demiryolunda iki trenin çarpışması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 34. 36. 10-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hatalı park etmiş araçlar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tarlada çift sürülürken aracın arızalı olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trenlerde hız sınırının yüksek olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Karayolu dışında çalışan iş makinalarının arıza yapması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 35. 37. 11-Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yayalar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yolcular </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sürücüler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik görevlileri </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 36. 38. 12-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının “en önemli”sebeplerindendir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kullanılan araçtaki arıza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Çevre şartlarındaki elverişsizlik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İklim şartlarındaki elverişsizlik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İnsanların kural dışı araç kullanmaları </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 37. 39. 13-Şehir içinde trafik kazalarından “en çok” etkilenen yaya grupları aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kadınlar-Gençler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaşlılar-Gençler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaşlılar-Çocuklar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kadınlar-Çocuklar </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 38. 40. 14-Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden birisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın bozuk yolda kullanılması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın arıza yapması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Soğuk havada araç kullanması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kural dışı araç kullanması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 39. 41. 15-Sürücülerin trafik kazlarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kurallara uymamak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ruhi dengesizlik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Araç kullanırken sigara içmek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 40. 42. 16-Şehir içi ve dışı yollarda yaya ve sürücülerin kazalarda ölüm veya yaralanmalara neden olmaları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Sürücüler şehir içinde,şehir dışına göre daha çok kazaya sebep olurlar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sürücüler şehir içinde,şehir dışına göre daha az kazaya sebep olurlar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sürücüler şehir dışında,şehir içine göre daha az kazaya sebep olurlar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Şehir içi ve şehir içinde eşit kazalar olur </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 41. 43. 17-”Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye,tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar ,anında ve olay yerinde,çevre imkanlarından yararlanarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hastalık </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tedavi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sağlık </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İlkyardım </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN
 42. 44. 18-İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaralının hayatını kurtarmak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Olay yerine polis çağırmak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaralıya ilaç vermek </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 43. 45. 19-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım temel kurallarından değildir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hızlı sakin telaşa kapılmadan yapılmalıdır </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hızır acil servis gelene kadar hiçbir uygulama yapılmadan beklenmelidir </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 44. 46. 20-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan dolaşımını yavaşlatmak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sindiirmi kolaylaştırmak </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 45. 47. 21-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Durumun kötüye gitmesini önlemek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mal kayıplarını engellemek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sakatlıkları önlemek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hayat kurtarmak </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 46. 48. 22-Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Araçların bakım ve onarımını yapmak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Eğitim,dikkatli olmak,kurallara uymak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yolları ve kaldırımları düzenlemek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 47. 49. 23- 1- her zaman tedbirli olmak 2-Soğukkanlılığı koruyabilmek 3-Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kurtarıcıda bulunmalıdır? <ul><ul><ul><ul><ul><li>1-2 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1-3 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2-3 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1-2-3 </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 48. 50. 24-Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudan sürücüden kaynaklanan bir sebeptir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın teknik bakım yetersizliği </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Havanın yağışlı olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alkollü araç kullanılması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sakat olmaması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 49. 51. 25-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Sakin ve tedbirli olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tıp eğitimi almış olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Telsiz kullanmayı bilmesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sakat olmaması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 50. 52. 26-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının gelişmiş ülkelerden fazla olmasının nedenlerinden değildir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>İlk yardım eğitimine gereken öneminin verilmemesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafik kurallarına uyulmaması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ülkemizde iklim şartlarının daha kötü olması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 51. 53. 27-Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Uyarı işaretlerinin yetersiz olması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seyir hakinde iken cep telefonun kullanılması </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aracın arıza yapması </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARIN ARIN SÜRÜCÜ KURSU 0312 270 90 90
 52. 54. Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
 53. 55. <ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>KONU-1. İNSAN VÜCUDUNUN GENEL YAPISI </li></ul><ul><li>A-HÜCRENİN TANIMI: insanda gözle görülemeyecek kadar küçük, bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşıdır hücreler vücut için gerekli besin ve gaz alış verişi bulunurlar. Bir hücrenin yapısı 3 bölümden oluşur: </li></ul><ul><li>- Hücre zarı: Hücre yüzeyini örter hücre beslenmesinde önemli bir rol oynar. </li></ul><ul><li>- Stoplasma (hücre gövdesi) </li></ul><ul><li>- Hücre çekirdeği ve çekirdekçikler </li></ul>
 54. 56. <ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>B-DOKUNUN TANIMI : Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluğuna doku. denir. Epitel, destek, kas, sinir olmak üzere 4 grupta incelenir </li></ul>
 55. 57. <ul><li>ÜNİTE 2 İNSAN VÜCUDU </li></ul><ul><li>C-ORGANIN TANIMI : Dokuların birleşmesiyle oluşur. Aynı görevi yapan değişik dokular organın oluşmasında rol oynarlar. Kalp,Mide,Akciğer.Karaciğer gibi bir çok organ vardır. </li></ul><ul><li>D-SİSTEMİN TANIMI : yaşamsal fonksiyonlardan birisi için değişik organlardan oluşan bir yapıdır. Örneğin; dolaşım sisteminde kalp ve damar gibi organlar bulunur. </li></ul>
 56. 58. <ul><li>E- SİSTEMLER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ: </li></ul><ul><li>Sistemler işbirliği içinde çalışmak zorundadırlar. Sistemlerden biri sinin bozulması diğer sistemleri de olumsuz etkiler. Dolaşım sistemin deki bozukluk, solunum sistemini de bozan Şu sıralamayı hatırlayalım. Hücre- Doku-Organ-Sistem </li></ul>
 57. 59. <ul><li>KONU-2. </li></ul><ul><li>TRAFİK KAZALARINDA EN ÇOK YARA ALAN VÜCUT BÖLGELERİ VE ORGANLARI </li></ul><ul><li>A. VÜCUT BÖLGELERİ </li></ul><ul><li>İnsan vücudu,çeşitli bölgelere ayrılmıştır.Sistemler,organlar veya yaralanmalar vücut bölgelerine göre adlandırılarak ifade edilirler. </li></ul><ul><li>Baş bölgesi : Sinir sistemine ait beyin,beyincik,omurilik soğanı duyu organları. </li></ul><ul><li>Göğüs bölgesi : Solunum sistemine ait akciğerler ve soluk borusu dolaşım sistemine ait kalp,sindirim sistemine ait yemek borusu safra kesesi. </li></ul><ul><li>Karın bölgesi : Sindirim sistemine ait mide,karaciğer,bağırsaklar safra kesesi. </li></ul><ul><li>Bel bölgesi : Boşaltım sistemine ait böbrekler. </li></ul><ul><li>Kasık bölgesi : Boşaltım sistemine ait,idrar yolu,idrar torbası,üreme organları. </li></ul>
 58. 60. <ul><li>B- VÜCUT BOŞLUKLARI </li></ul><ul><li>1- Kafatası boşluğunda: Beyin, Beyincik, Soğanilik </li></ul><ul><li>2- Göğüs boşluğunda Yemek borusu, Soluk borusu, akciğer, kalp </li></ul><ul><li>3- Karın boşluğunda Mide, Pankreas, Böbrekler, Karaciğer, Bağırsaklar. </li></ul><ul><li>4-Leğen boşluğu: idrar kesesi,üreme organları. </li></ul>
 59. 61. <ul><li>3. BAZI VÜCUT SİSTEMLERİ VE ORGANLARI </li></ul><ul><li>HAREKET SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Hareket sistemi 3 bölümde incelenir. </li></ul><ul><li>A- İskelet:Kemiklerin meydana getirdiği,vücudu ayakta tutan çatıdır.İnsan vücudunun yükünü taşır ve her türlü hareketin yapılmasını sağlar.Aynı zamanda taşıdığı organların koruyucusudur. </li></ul><ul><li>B- Eklemler:Kemikleri eklem yüzeylerinden birleştiren ve iskelete hareket sağlayan dokulardır. </li></ul><ul><li>C- Kaslar: Hareket sisteminin aktif dokularıdır. </li></ul>
 60. 62. <ul><li>D- leğen boşluğunda Üreme organları ve idrar torbası </li></ul><ul><li>E- Omurga boşluğunda: Omurilik ve sinirler bulunur </li></ul>
 61. 63. <ul><li>DOLAŞIM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Dolaşım Sistemi: Kalp, kan, damarlar (Atar, toplar ve kılcal damarlar), Lenf damarları ve lenf bezlerinden meydana gelir. </li></ul><ul><li>Sistemin merkezi kalp olduğu için pompa gibi çalışarak kanı damarlara pompalar. Kılcal damarlar aracılığı ile kanın içindeki oksijeni, besinleri, hormonları, iyonları, kafa derisine, ayak parmağındaki hücrelere kadar taşır. </li></ul><ul><li>Buralarda kullanıldıktan sonra artık maddeleri,-karbondioksiti toplar damarlar aracılığı ile toplayarak temizlenmek üzere akciğerlere ve boşaltım sistemine taşır. Bu görevini yapamaz işe metabolizma artıkları biyokimyasal dengeyi bozar ve giderek yaşam sona erer. </li></ul>
 62. 64. <ul><li>Kalp: </li></ul><ul><li>4 odacıklıdır. üsttekiler kulakçık (atrium) , alttakiler karıncıktır. (Ventrikül) </li></ul><ul><li>Kalbin bir tarafı temiz diğer tarafı kirli kanı barındırır. </li></ul><ul><li>Kalp atım sayıları: </li></ul><ul><li>Yetişkinlerde: 60-80 </li></ul><ul><li>Çocuklarda: 80-100 </li></ul><ul><li>Bebeklerde: 1OO-120 arasındadır. </li></ul><ul><li>Kulakçıklar kasılınca kan karıncıklara, kancıklar kan atar damarlara pompalanır. </li></ul>
 63. 65. <ul><li>Damarlar: </li></ul><ul><li>Kan dağıtım yollarıdır: 3 çeşittir </li></ul><ul><li>a- Atardamarlar: Kalbin pompaladığı temiz kanı ( açık kırmızı ) vücuda dağılırlar. </li></ul><ul><li>Atardamarlarda kan kalbin ve damarın basıncıyla sürekli dokuları dolaşır. </li></ul><ul><li>b-Toplardamarlar : Kanı dokulardaki kılcal damarlardan alarak kalbe getiren damarlardır. Taşıdıkları kan kirlidir çünkü içinde C02 besin maddeleri ve artık maddeler vardır. Bu nedenle de koyu kırmızı renktedir. </li></ul><ul><li>Atardamar ve toplar damarlar yan yana durduklarından birbirlerinin kasılmasından etkilenirler ve dolaşımı kolaylaştırırlar. </li></ul><ul><li>c- Kılcal damarlar : Atar damarların en ince dallarıdır. 02 , C02 ve madde değişimini sağlarlar. </li></ul><ul><li>Kan : Yetişkin bir insanda 5-7 kg kan vardır.Vücut ağırlığımızın 1/1 3’ü kandır. Kan; plazma , alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarından (plaket) oluşur. Kanın %55’i plazma; %45 şekilli elemandır. </li></ul>
 64. 66. <ul><li>SOLUNUM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Solunum; fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Temel fonksiyonu, dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan C02’i alıp dışarı atmaktır. Dolaşım sistemiyle koordineli çalışır. Gaz değişimini solunum sistemi; gaz taşıma işlemini ise dolaşım sistemi yapar. </li></ul><ul><li>Solunum sayısı ; </li></ul><ul><li>Yetişkinlerde: 12-20 </li></ul><ul><li>Çocuklarda: 20-24 </li></ul><ul><li>Bebeklerde: 38-40 arasındadır. </li></ul><ul><li>Solunum sayısı hastalık veya hareket esnasında artış gösterebilir. </li></ul>
 65. 67. <ul><li>Solunum organları </li></ul><ul><li>ASIL ORGANLAR: </li></ul><ul><li>1. Burun </li></ul><ul><li>2. Yutak </li></ul><ul><li>3. Gırtlak </li></ul><ul><li>4. Soluk borusu (Branşlar- bronşçuklar ve broşioller- hava kesecikleri) </li></ul><ul><li>5. Akciğerler: SC 3, sol 2 loptur. </li></ul>
 66. 68. <ul><li>SOLUNUM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>YARDIMCI ORGANLAR: </li></ul><ul><li>1. Diyaframa karın kası </li></ul><ul><li>2. Kaburgaları ve arası kasları </li></ul><ul><li>3. Göğüs kasları </li></ul><ul><li>Soluk alıp vermeye ’’ solunum” adı verilir. Solunum, beyindeki solunum merkezinin akciğerlere C02'nin arttığını uyarması ile başlar. Merkezin diyaframı ve göğüs kaslarını uyarması üzerine de kaslar kasılarak göğüs kafesini genişletilir, kasılan kasların bir süre sonra gevşemesi ile göğüs kafesi daralır. Böylece soluk alıp verme işlemi gerçekleşecektir </li></ul>
 67. 69. <ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parçalanması, öğütülmesi, sindirilmesi ve artıkların dışarı atılması işlemlerinden sorumlu sistemidir. Ağızda başlayıp anüste sona erer. Bu işlemleri, organları ve enzimleriyle yapar. </li></ul>
 68. 70. <ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI: </li></ul><ul><li>ASIL ORGANLARI: </li></ul><ul><li>1 Ağız: Dudaklar , yanaklar , damak, dil ve dişler </li></ul><ul><li>2.Yutak </li></ul><ul><li>3.Yemek barosu </li></ul><ul><li>4.Mide </li></ul><ul><li>5.İnce bağırsaklar 3 bölümdür. (12 parmak- jejunum — ileum) </li></ul><ul><li>6.Kalın bağırsaklar: 3 bölümdür. (çekum — kolon - rektum) </li></ul>
 69. 71. <ul><li>SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI </li></ul><ul><li>Yardımcı organlar: </li></ul><ul><li>1 Tükürük bezleri: Dil, dudak, çene altında </li></ul><ul><li>2. Karaciğer </li></ul><ul><li>3. Pankreas </li></ul><ul><li>Ağızda çiğnenen besin maddeleri yutak ve yemek borusundan geçerek mideye gelir. Burada yeterince parçalandıktan sonra 1 2 parmak bağırsağına girerek salgılarla karışır. Daha sonra emilmek üzere ince bağırsaklara gider, oradan da kalın bağırsaklara geçerek artıklar anüsten dışarı atılır. - </li></ul>
 70. 72. <ul><li>E-SİNİR SİSTEMİ </li></ul><ul><li>Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sinir sistemidir. Bu sistem organizmanın tüm sistemleriyle koordineli bir şekilde çalışır ve bu sistemleri yönetir. </li></ul><ul><li>Sinir sisteminde, iletim merkezden çevreye, çevreden merkeze doğru 2 yönlü ger Sinir sistemi milyonlarca sinir hücresinden ve bağ dokudan oluşur. Sinir sisteminin organizma ile çevre arasındaki iletişi mi sağlayarak algılamayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve tepki vermeyi gerçekleştirir. </li></ul>
 71. 73. <ul><li>Sinir sistemi 3 bölümdür: </li></ul><ul><li>1. Merkezi sinir sistemi </li></ul><ul><li>2. Çevresel sinir sistemi: Duyu, motor ve bağlantı sinirlerinden oluşur. </li></ul><ul><li>3. Otonom sinir sistemi: Sempatik ve parasempatiktir. Zıt etkilidirler. </li></ul>
 72. 74. Kadın Haklarının Tanınması <ul><li>Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu etmiştir.   </li></ul><ul><li>Daha önceleri Osmanlı toplumunda kadınlar yaşamsal ve sosyal açıdan hiç bir öneme sahip olmazken, Medeni Kanun’la kadınlara toplumsal açıdan bazı haklar tanınmış, siyasal açıdan pek bir değişiklik olmamıştı. </li></ul><ul><li>Atatürk’ün yapmış olduğu girişimler neticesinde, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal yaşama katılımlarının sağlanabilmesi açısından bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Kadınlara, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur. </li></ul><ul><li>Kadınlara tanınan bu hakların o yıllarda bir çok Avrupa devletlerinde bile bulunmayışı, Atatürk’ün kadın haklarına verdiği değer ve önemi en güzel şekilde ortaya koymaktadır. </li></ul>
 73. 76. <ul><li>A. YARALININ ÇIKARILMASINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖNLEMLER. </li></ul><ul><li>Kapılar açılmıyorsa bazı aletlerle (levye gibi ) açılması için uğraş verilir, ilk yardımcının ve yaralının güvenliği için araba sabitlenmeden kesinlikle yaralı çıkarılmalıdır. </li></ul><ul><li>Yaralı araçtan çıkarılıp ne tür bir ilkyardıma gereksinimi olduğuna karar verilir verilmez hemen uygun bir pozisyon verilmelidir. Aksi hal de ilkyardımın etkinliği kalmaz. Hangi yaralıya hangi pozisyonların verileceği ilerideki konularımızda yeri geldiğinde anlatılacaktır. </li></ul>
 74. 77. <ul><li>B. YARALININ ARAÇTAN ÇIKARILMASI </li></ul><ul><li>Yaralının araçtan çıkarılması son derece önemlidir. Yapılacak bir yanlışlık onun ölümüne, durumunun daha kötüye gitmesine veya sakat kalmasına neden olabilir. Eğer yaralı araçta sıkışmamış ise emniyet kemeri çözüldükten sonra mümkünse 3-4 kişiyle çıkarılmalıdır. </li></ul><ul><li>Önce baş ve boyun çıkarılır.Boyun ve bel,ekseninin düzlüğünün bozulmamasına dikkat edilir.Varsa yaralının boynu boyunluk veya atel gibi malzemelerle sarılarak tespit edilir. </li></ul><ul><li>Ancak bir kişiden başka kimse yoksa.ve araç yanıyorsa acele olarak, tek kişi ile çıkarılır. </li></ul><ul><li>Yan yatan araçlardan kazazede araç doğrulduktan sonra çıkarılmalıdır. </li></ul>
 75. 78. <ul><li>1. YARALIYA UYGUN POZİSYONUN VERİLMESİ. </li></ul><ul><li>Bilinci yerinde olan yaralı ve kazazedeler uygun ve rahat olabilecekleri pozisyonda tutularak sevk edilmelidir.Ancak bilinci yerinde olmayan kazazedeler(kırık,göğüs yaralanması,omurga zedelenmesi yoksa)sabit yan yatış pozisyonunda yatırılmalıdır. </li></ul><ul><li>Kazazede sırt üstü yatırılır,hangi tarafa yatırılacak ise o taraftaki kol kalçaya yaklaştırılır.yatırılacağı taraftaki diz bükülür.Yana çevrilir.Altta kalan kol arkaya çekilir,üstte kalan el arkaya bükülerek başın altına yastık olarak yerleştirilir.uygun pozisyona getirilen yaralının durumu sürekli kontrol altında tutulmalıdır. </li></ul>
 76. 79. <ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Omurga Kırığında: </li></ul><ul><li>Yaralı set zemin üzerine veya sedyeye sırt üstü yatırılır.Boyun ,bel her iki taraftan yastıkla sabitleştirilir. Varsa tahta atelle tespit edilir.Gereksiz hareketlerden kaçılır.oturtulmaz,baş öne eğilmez. </li></ul>
 77. 80. <ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Kol ve Bacak kemiği Kırığında: </li></ul><ul><li>Kol ve bacak kırıkları önce tespit edilir.Kol kırıklarında kazazede oturur pozisyonda, bacak kırıklarında ise sırt üstü yatar pozisyonda taşınır. </li></ul><ul><li>Kalça kırığında:yaralı sırt üstü yatırılır.Bacaklar arası desteklendikten sonra birbirine bağlanarak tespit edilir. </li></ul>
 78. 81. <ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Açık Karın Yaralanmasında : Yaralı sırt üstü yatırılır.Yara vücut eksenine dik ise düzler bükülür.Karında açık yara vücut eksenine paralel ise dizler uzatılır,iç organların dışarı çıkması önlenir. </li></ul><ul><li>Solunum Zorluğu Olan Yaralıda: Yaralı sabit yan yatış pozisyonunda taşınır. </li></ul>
 79. 82. <ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Baş ve yüz Yaralanmasında: </li></ul><ul><li>Yaralı yarı oturur pozisyonda taşınır.Baş ve sırt yastıkla desteklenir. </li></ul><ul><li>Baş yaralanması ve kulak kanamasında: </li></ul><ul><li>Yaralının kan gelen kulağı aşağı gelecek şekilde yan yatış pozisyonuna alınır.Kanayan kulağın altına kan emici temiz bir bez konur.Boyunda kırık ihtimali varsa,yaralı yan yatış pozisyonuna alınmaz. </li></ul>
 80. 83. <ul><li>Yaralılara verilecek pozisyonlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Şok durumda veya bilinci yerinde olamayan olmayan yaralıda: Şok pozisyonda veya sabit yan pozisyonda yaralı taşınır.Şok pozisyonda yaralının başı yana çevrilip çene göğüsten uzaklaştırılır.Dil kontrol edilir. </li></ul>
 81. 85. <ul><li>ÜNİTE-3 KAZA YERİ İLK YARDIM ÖNEMLERİ VE İLK YARDIM ÇANTASI </li></ul><ul><li>A. KAZA YERİ TRAFİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: </li></ul><ul><li>İlkyardım uygulamalarına başlamadan önce, ilkyardımcı öncelikle hem kendi hem de yaralının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu nedenle şu önlemleri almalıdır: </li></ul><ul><li>- İşaret vererek araç sağda durdurulur. </li></ul><ul><li>- Dörtlü sinyaller yakılır. </li></ul><ul><li>- Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör veya sinyalli- ışıklı cihaz yerleştirilir. </li></ul><ul><li>- Taş, ağaç dalı, lastik koyulmaz </li></ul><ul><li>- Böylece zincirleme kaza önlenmiş olur. </li></ul>
 82. 86. <ul><li>B. KAZA YERİNİN ZARARSIZLAŞTIRILMASI: </li></ul><ul><li>- Mümkünse kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motoru devreden çıkarılır. </li></ul><ul><li>- Aracın yanma olasılığına karşı dikkatli olmalı </li></ul><ul><li>- Aracın devrilme olasılığı unutulmamalıdır. </li></ul><ul><li>C. UYGUN İLKYARDIM ORTAMININ HAZIRLANMASI: </li></ul><ul><li>- İlkyardımın yapılacağı ortam hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>- Taşımaya uygun bir yer olması </li></ul><ul><li>- Aydınlatma uygun olması </li></ul><ul><li>- İlkyardım malzemelerinin kolay ulaştırılabileceği bir yer olması </li></ul><ul><li>- Araç ve ambulansın girebileceği yer olması </li></ul><ul><li>- İklim koşullarının uygun olduğu ortam olması gerekiyor ki ilkyardımcı, ilkyardımı rahat, uygun bir ortamda süratle uygulayabilsin. </li></ul>
 83. 87. <ul><li>İlkyardımın temel kurallarından birisi de yaralının yaşamsal bulgular şunlardır; </li></ul><ul><li>Soluğu : Solunumun olup olmadığı </li></ul><ul><li>Kalp atımı: Nabzın hissedilip hissedilmediği </li></ul><ul><li>Bilinci: Kaybedip kaybetmediği </li></ul><ul><li>Kanaması: Olup olmadığı çeşidi </li></ul><ul><li>Yarası: Ne tür olduğu </li></ul><ul><li>Rengi: Şoka girip girmediği </li></ul><ul><li>Isısı: Düşüp düşmediği </li></ul><ul><li>Gözbebekleri: Kalbin durup durmadığı veya beyin kanamsı olup olmadığı. </li></ul><ul><li>Bu bulgular ne tür bir ilkyardımın gerektiğin ilkyardımcıya anlatabilir. Bulgular çok iyi gözlenerek değerlendirilmelidir. </li></ul>
 84. 88. <ul><li>1. YARALILARI TAŞIMAYA HAZIRLAMA </li></ul><ul><li>a. Yaralıların Gözlenmesi </li></ul><ul><li>İlk yardım yapıldıktan ve haberleşme sağlandıktan sonra yaralılar gözlenmelidir. Yaralının taşınıncaya kadar durumunda bir kötüleşmenin olmamasına dikkat edilmeli gerekirse ek müdahalede zaman kazanılmalıdır. Bazı yaralılarda başlangıçta fark edilmeyen belirtiler sonra ortaya çıkar.Bu durumda o yaralı tekrar değerlendirilebilir. İlk yardımda zamanla yarışıldığı unutulmamalıdır. </li></ul><ul><li>b. Öncelik Dereceleri </li></ul><ul><li>Yaralıların arasında dolaşarak hangi yaralının kaçıncı sırada taşınması gerektiğini bilmek ve uygulamak ilk yardımın önemli bir aşamasıdır. </li></ul><ul><li>Bu sıra belirlenirken ağırın en önce gitmeyeceğini en hafif yaralının da önce gitmeyeceği bilinmelidir. Amacımız yaşamsal riski olan ama yaşama şansıda olana öncelik tanıyabilmektir. </li></ul>
 85. 89. <ul><li>BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ OLANLAR </li></ul><ul><li>- Solunum zorluğu olanlar, </li></ul><ul><li>- Göğüs yaralanmaları, </li></ul><ul><li>- Şoka girenler, </li></ul><ul><li>- Kanamalılar, </li></ul><ul><li>- Geniş yanıklar %20-40 </li></ul><ul><li>- Açık karın yaralanmaları, </li></ul><ul><li>- Gaz zehirlenmeleri, </li></ul><ul><li>- Ezik, yaygın yaralar, </li></ul><ul><li>- Açık ve kapalı kırıklar. </li></ul>
 86. 90. <ul><li>C. ARAÇ ILKYARDIM ÇANTA </li></ul><ul><li>Karayolları Trafik Konuna ve buna bağlı yönetmeliğe göre tüm motorlu taşıtlarda (motosiklet, motorsiklet, iş makinesi hariç) ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur. Traktörler de romörk takılabildiği için zorunlular listesine alınmıştır. </li></ul><ul><li>1. ARAÇ iLKYARDIM ÇANTASININ YERİ VE ÖNEMİ: </li></ul><ul><li>Bu konuda farklı öneriler bulunmaktadır. İlkyardım çantasının yeri sürücünün ulaşabileceği en yakın yer olarak belirlenmiştir. Bu uygun yerin bagaj olmadığı kesindir. ilkyardım çantası yaşam kurtarmada kullanılacak malzemeleri içerdiğinden bulundurulması son derece önemlidir, ilk yardımcının en büyük yardımcısıdır. </li></ul>
 87. 91. <ul><li>2 İLKYARDIM ÇANTASININ MALZEMELERİ VE MİKTARLARI: </li></ul><ul><li>ilkyardım çantasının malzeme miktarı hiçbir zaman aracın büyüklüğüne göre belirlemez: Taşınan yolcu sayısı bu miktarı belirler. Ne tür malzemelerin olması gerektiği konusunda da farklı listeler olmakla beraber TSE 40 19 ,a göre uygun liste şu şekilde belirlenmiştir (Her 10 kişi için): </li></ul><ul><li>1 adet üçgen sargı bezi : Kırık ,çıkık , burkulmalarda kolu askıya almak için ,ayrıca el, ayak ve boş sargısı alarak kullanılır. </li></ul><ul><li>3 adet sargı bezi: Yararları sarmak için </li></ul><ul><li>3 adet gazlı bez: Yaraları kapatmak için </li></ul><ul><li>1 adet flaster : Gazlı bezi, sargı bezini sabitlemek için </li></ul><ul><li>1 adet küçük makas Çamaşırları keserek çıkarmak için </li></ul><ul><li>10 adet-çengelli iğne Kırık çıkıkta, sargıların bitim yerinde, turnike kağıdını giysiye tutturmada kullanılır. </li></ul><ul><li>1 adet elastik bandaj: Çıkık, burkulma ve kanamada </li></ul><ul><li>10 adet yara bandı : Küçük yaralarda </li></ul>
 88. 92. <ul><li>1 adet hava yolu borusu: Solunum zorluğunda özellikle komada kaslar gevşeyip geriye doğru toplanarak soluk borusunu tıkar. Bunu engellemek için kullanılır. </li></ul><ul><li>1 adet solunum maskesi : Suni solunum için </li></ul><ul><li>1 adet açık renk plastik örtü: (200x150cm.) yaralıyı ısıtmak ve göğüste bir delik varsa kapatmak için kullanılır. </li></ul><ul><li>Not defteri , kurşun kalem, 1 adet turnike </li></ul><ul><li>İlkyardım rehberi. </li></ul><ul><li>Ayrıca liste dışında kalan pamuk, amonyak, eldiven, sıvı yağ, aspirin bulundurulursa iyi olur. </li></ul><ul><li>Görüldüğü gibi artık ilkyardım çantasında tentürdiyot, oksijenli su ve alkol bulunmamaktadır; bu malzemeler listeden çıkarılmıştır. </li></ul><ul><li>Emniyet Genel Müdürlüğünün tentürdiyotu listeden çıkarmasının nedeni açık yaranın üzerine sürüldüğü zaman mikroplarla birlikte canlı hücrelerin de ölmesi ve bu sebeple yaranın erken iyileşmesini engellemesidir oksijenli su da bazı ilkyardımcılar tarafından yanlış kullanılarak iç organların görüldüğü yaralara döküldüğünden bu organlara zarar vermiştir. Bu nedenle listeden çıkarılmıştır. </li></ul>
 89. 94. <ul><li>Ünite 4 </li></ul><ul><li>Konu:1 SOLUNUM SAĞLANMASI </li></ul><ul><li>a) Solunumun Durma Sebepleri </li></ul><ul><li>Soluk yolunun yabancı cisimlerle tıkanması </li></ul><ul><li>kaburga kemiğinin kırılması sonucu (kaburga dışarı çıkmış ise havanın pozitif akciğer etrafındaki negatif basınç nedeniyle akciğerin işlevini yapamayışı veya kaburganın akciğeri parçalaması nedeniyle) </li></ul><ul><li>Solunum hayati bir önem taşır.yetişkin bir insan dakikada 12-20 defa solunum yapar.Solunum güçlüğünde yeterli oksijen akciğerlere alınamaz,durması halinde ise oksijensizlikten 10-15 dakika içinde ölüm olayı meydana gelir.oksijensizliğe en duyarlı organlar;beyin,kalp,böbrekler,karaciğer ve akciğerdir. </li></ul>
 90. 95. <ul><li>b)Solunum Durmasının Belirtileri </li></ul><ul><li>Baş dönmesi, nefes darlığı </li></ul><ul><li>Süratli ve düzensiz nabız atışı </li></ul><ul><li>Bilinç kaybı </li></ul><ul><li>Boyun damarlarında şişme </li></ul><ul><li>Yüzde kızarma, dudaklarda -morarma </li></ul>
 91. 96. <ul><li>c) Soluğun Durmasını Tanıma </li></ul><ul><li>Yaralının karın ve göğüs hareketi incelenir. </li></ul><ul><li>Pamuk titreşimi ile kontrol edilir. </li></ul><ul><li>Beyaz gözlük veya ayna ağız.ve burna yaklaştırılarak buharlaşma olup olmadığına bakılır: :BAK </li></ul><ul><li>ilk yardımcı kulağını, kazazedenin ağzına ve burnuna , yaklaştırarak soluk sesini dinler: DİNLE </li></ul><ul><li>Elin üzeri veya işaret parmağı. ısıtılarak yaralının ağız ve burnuna yaklaştırılır; ısınmış havanın gelip gelmediğine bakılır :HİSSET </li></ul>
 92. 97. <ul><li>B.SOLUNUM SAĞLAMA  UYGULAMALARI 1. Solunumu kolaylaştırıcı pozisyonlar a. Çene göğüsten uzaklaştırılarak baş geri ye çekilir. b. Yan yatış pozisyonuna getirilir. c. Solunum zorluğu göğüs yaralanmasına bağlı ise bu durumda oturtulur veya yarı </li></ul>
 93. 98. <ul><li>SUDA BOĞULMA Sudan kurtarmanın temel kuralı: “At (simit gibi) çek (ağaç dalı gibi), kürek çek işe yaramazsa yüzerek git” Eğer ilkyardım eğitiminden geçmişseniz su içinde ağızdan ağza suni solunuma başlayabilirsiniz. öncelikle iyi yüzme biliyorsanız boğulan kişiyi kurtarmak için suya girmelisiniz. Arkadan ve yandan yaklaşarak koltuk altından tutarak sırtını omzunuzun üzerine getirin böylece baş yukarıda kalacaktır Sırtüstü veya yan yüzerek kişiyi karaya çıkarınız. Hemen sırtüstü yatırarak başını yan çevirip bu arada bir diğer kişi bacaklarından yukarı kaldırarak suyun boşalması sağlanır. Veya boğulanın karnından iki elle tutularak bel yukarı doğru kaldırılır. Vücut ters V şeklinde olmalıdır. Bu pozisyonda su yine boşalacaktır. </li></ul>
 94. 99. <ul><li>2. BOĞULMALARDA İLKYARDIM </li></ul><ul><li>Boğazdan Yabancı Cismin Çıkarılması Heimlich Yöntemi: Soluk yoluna yabancı cisim kaçan kişinin arkasına geçilir. Sol el yumruk yapılarak göbekten biraz yukarı yerleştirilir, sağ el ile sol bilek tutulur. Daha sonra aniden sertçe arkaya 4-5 kez basınçla birlikte solunum zorluğu çeken kişi  ilkyardımcıya doğru çekilir. Bu sırada kişinin ağzının açık olmasına dikkat edilmelidir.  Çocuk ise yüzü yere doğru gelecek şekilde dizin veya kolun üzerine yatırarak 2 kürek kemiğinin ortasına 4 kez vurulur. </li></ul><ul><li>Elin ayası göbek çukurunun 3 parmak üstüne konur ve 5-6 kez ani basınç yapılır. Solunum yolu tıkanan kişi yan yatırılarak yine iki kürek kemiğinin ortasına 4 kez vurulur  Çocuk ise ayak bileklerinden sarkıtılarak yine sırtına vurulur.   </li></ul>
 95. 100. <ul><li>Çocuk ise, ayak bilekleri tutularak yukarıya kaldırılır, bu pozisyonda suyun boşaldığı görülecektir.  Su bir miktar boşaldıktan sonra ağzında takma diş veya başka yabancı cisim varsa çıkarılır. Ağızdan ağza suni solunum yapılır ve her defasında baş yana çevrilerek varsa suyun çıkması sağlanır. Ancak bu işlem 5-6 kez yapılmalıdır. Sonra baş çevrilmeden suni solunuma devam edilmelidir. Islak elbiseleri kuru ile değiştirilerek battaniye örtülür. Bilinci yerine gelmişse sıcak içecekler verilir. </li></ul>
 96. 101. <ul><li>C-SUNİ SOLUNUM UYGULAMALARI 1. ÖNEMİ İlkyardımda öncelikle hedef solunumu sağlamaktır.eğer bu sağlanamaz ise 3.dakikadan başlayarak beyin hücreleri oksijensiz kalacağından ölmeye başlar, dışardan hava takviye edilmezse 4.6 dk.sonra ölüm meydana gelebilir.bu süreyi ilkyardımcı çok iyi kullanmak zorundadır.3-4 dakikalık sürede yapılacak son derece kolay uygulamalar ile yaşamın kurtarılabileceği  asla unutulmalıdır. </li></ul>
 97. 102. <ul><li>2.ÇEŞİTLERİ: dünya genelinde uygulanan pek çok suni solunum yöntemi bulunmaktır. Burada yangın ve etkin suni solunum yöntemlerinin  bazılarından söz edilecektir.suni solunum yöntemi yaralının durumuna göre belirlenmelidir </li></ul><ul><li>Ağızdan ağza suni solunum yöntemi: </li></ul><ul><li>Ağızdan buruna: </li></ul><ul><li>Maske ile: </li></ul><ul><li>Holger- Nielsen (Sırttan bastırma) </li></ul><ul><li>Silvester Yöntemi: Göğüsten Bastırma. </li></ul>
 98. 103. <ul><li>A. Ağızdan ağza suni solunum yöntemi: En etkili solunum yöntemidir.yaralı sırt üstü yatırılarak ilkyardımcı yaralının yan tarafına geçer ağız boşluğu kontrol edilerek varsa takma dişler veya diğer yabancı cisimler çıkarılır.ilkyardımcı ellerinden birini (yaralının ayak tarafındaki )yaralının ensesinde altına sokar, diğer eli ile alından bastırarak başı geriye doğru getirir. Alından bastıran elin baş ve işaret parmakları yaralının burnunu kapatır. İlkyardımcı derin bir nefes alarak yaralının ağzından  üfler ve göğsün kabarmasını kontrol eder. İlkyardımcı isterse yaralının ağzına gazlı bez veya mendil koyabilir. Bu aşamada  ağızdan hava kaçakları olmamalıdır.ağız yaralıdan çekildiğinde göğüs aşağı doğru iner. Bu işlem yetişkin bir kişide dakikada 15-20  kez olmak üzere kendiliğinden soluncaya kadar tekrarlanmalıdır ancak ilk 5 soluk verildiğinde göğüs kabarıyorsa ağız boşluğu tekrar kontrol edilmeli veya suni solunum yöntemi değiştirilmelidir. Solunum yoluyla zehirlenmelerde özellikle tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Bu yöntem ağızdan kan gelmiyorsa, çene kemiği kırık değilse uygulanabilir. </li></ul>
 99. 104. <ul><li>B. Ağızdan buruna: Ağız boşluğunda kanama varsa ve dil geriye doğru toplanıyorsa tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Yaralı ağızdan ağza yönteminde olduğu gibi yaratılır. İlkyardımcının eli bu kez ensenin altında değil yaralının çenesin altındadır. Çeneyi yukarı  yiterek baş parmak ağzı kapatır. Burun deliklerinin yukarı gelmesi sağlanarak ilk yardımcı burundan soluğunu üfler. Diğer aşamaları ağızdan olduğu gibidir </li></ul>
 100. 105. <ul><li>C. Maske ile:  İlkyardım çantasında bulunması zorunlu malzemelerden biriside solunum makinesidir. Bilindiği gibi ülkemizde suni solunum bazı gerçeklerle yapılmamaktadır. Bunların başında: • Toplumsal baskı (görüntü açısından) • Direk temasla hastalık bulaşacağı  endişesi gelmektedir. İşte bu sıkıntıları gidermek için maske kullanarak hem ağızdan hem burundan soluk verile bilir. Özellikle bebeklerde suni solunum hem ağızdan hem burundan aynı anda az fakat sık hava üfleyerek yapılacağından maske uygun malzemedir. Az havanın ölçütü ilkyardımcının yanaklarını şişirecek kadar hava ile doldurarak bebeğe üflenmesidir. </li></ul>
 101. 106. <ul><li>D. Holger- Nielsen (Sırttan bastırma) Ağızdan, burundan kan geliyorsa, yüzde büyük yaralanma varsa ise ağızdan burundan suni solunum yapılamayacağından holger- nielsen yöntemi uygulanmalıdır.bu yöntem göğüs ve omurga yaralanmalarında uygulanmaz. Şöyle yapılır: - Yaralı,yüzüstü yatırılarak başı yana çevrilir. - Kollar dirsekten bükülerek başın altına  konur. - İlkyardımcı yaralının baş ucunda bir diz kalkık diğer diz yerde olacak şekilde durur . - İlkyardımcın iki el  parmağını omurgayı bulacak şekilde, diğer parmaklarını kürek kemiğinin üzerine yerleştirir ve basınç uygular Böylece  kirli hava dışarı atılır. - Sonra ellerini kaydırarak dirseklerinden esnetir ve hava girmesini sağlamış olur. - Çocuklarda kollar yanda olmalıdır. </li></ul>
 102. 107. <ul><li>E. Silvester Yöntemi: Göğüsten Bastırma. Silvester Yöntemi: Göğüsten Bastırma. </li></ul><ul><li>Yine ağız ve burunda kanama varsa tercih edilmesi gereken yöntemlerden birisidir. Şöyle uygulanır: - Yaralı sırtüstü yatırılır, - Omzunun altı desteklenerek baş yana çevrilirken  biraz geriye doğru çekilir. - İlkyardımcı yaralının baş ucunda iki diz de yere gelecek şekilde diz çöker - Yaralının dirseklerinden  tarak kolları yukarı ve kendine doğru çeker - Sonra dirsekleri  yere doğru bastırarak akciğerin genişlemesini sağlar - Son hareket ise yaralının kolları  kendi göğsüne baskı yaptırmaktır. </li></ul>
 103. 108. <ul><li>D. SUNİ  SOLUNUM UYGULANAN YARALININ İZLENMESİ </li></ul><ul><li>Suni solunum yöntemlerine yaralı kendiliğinden soluyuncaya kadar (kalbi çalışıyor ise) devam edilir Solumaya  başlamış ise , solunumu rahatlatıcı pozisyonlardan biri olan yan yatış pozisyonu verilerek sevk edilmelidir. </li></ul>
 104. 109. <ul><li>  </li></ul>
 105. 110. <ul><li>KANAMANIN DURDURULMASI VE KAN DOLAŞIMININ SAĞLANMASI 1. KANAMALARIN İLKYARDIM AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ Kanın, yaralanma ve bazı hastalıklar nedeniyle  damarların yırtılması sonucu damar dışına akmasına “kanama” denir. ilkyardımda kanamaların çabuklukla durdurulması yaşatma mücadelesinin temel hedeflerindendir. Vücut ağırlığının 1/1 3’ü kandır. Örneğin 65 kg. ağırlığında olan bir kişide 5 litre civarında kan vardır Bu kanın %20’sı kanamalara kaybedilirse  yaşamsal tehlike oluşur Kandaki kayıp oranı arttıkça bu risk artacaktır. Zamanında gerekli müdahale yapılmaz ise yaşam kısa sürede sonlanabilecektir. Bu nedenle kanamaların durdurulması son derece önemlidir. </li></ul>
 106. 111. <ul><li>ÇEŞİTLERİ: A. Kanayan damar cinsine göre: *Atardamar kanaması: Kalp sıkıştıkça, kan ileri doğru fışkırır, açık kırmızıdır. En tehlikeli damar kanamasıdır. *Toplardamar kanaması: Fışkırmadan sürekli olarak koyu renk akar. Kirli kan taşıyan damar kanamasıdır. *Kılcal damar kanaması : Kan kırmızı ve sızıntı şeklinde yayılarak damla damla  akar. önceliği olmayan kanamalardır. B. Kanın aktığı yere göre.: * Dış kanama: Kan damardan vücut dışına çıkmıştır. Kanayan yer gözle görülebilir. * İç kanama : Kanın damardan çıkarak organların veya iç boşlukların içine akmasıdır. </li></ul>
 107. 112. <ul><li>İç kanamanın belirtileri  şöyle sıralanabilir 1. Nabız zayıf ve hızlı 2. Deri soluk ve nemli 3. Gözler donuk, göz bebeği genişlemiş olabilir, refleks zayıflar 4. Baş dönmesi, baygınlık 5. Susuzluk hissi 6. Bulantı  kusma 7. Yüzeysel ve sık solunum 8. Bazen kanayan bölgede sertlik (karında olduğu gibi) 9. Bir süre sonra dışa açılan organlardan kan gelmesi Beyin kanamalarında kulak ve burundan ; akciğer kanamalarında ağızdan gelir. </li></ul>
 108. 113. <ul><li>GEÇİCİ KANAMA DURDURMA YÖNTEMLERİ A. Kanayan yere,elle baskı: </li></ul><ul><li>Kanayan damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. ilkyardım çantasındaki mikropsuz gazlı bez yaranın üstüne konur ve üzerinden parmakla bastırılır. Gazlı bez yoksa temiz elle de aynı işlem yapılır. Bu yöntemle konama her zaman geçici olarak durdurulabilir. Ancak çöken bir kırıkla birlikte kanama var ise bu yöntem uygulanmaz. </li></ul>
 109. 114. <ul><li>B. Basınç noktalarına  baskı uygulamak: Vücutta bazı atardamarların üzerine basınç yapılarak alt tarafa kan geçmesi engellenir. Atardamar parmakla kemik arasına sıkıştırılır. Bu yöntem bazen kanamayı tamamen durdururken bazen de o yaraya birden fazla atar damarla kan geldiğinden tümüyle durdurulamaz  ama büyük ölçüde azaltabilir. Basınç çıplak deri üzerine yapılırsa daha etkili olacaktır. </li></ul>
 110. 115. <ul><li>Basınç noktaları: - Kafa derisi ve şakak. bölgesi kanamalarında, 4 kulak önüne iki parmakla bastırılır. - Yüz kanamalarında, kanamanın olduğu ta rafta alt çene kemiğinin alt kenar ortalarına bastırılır. - Kanama baş ve yüzün bir tarafında ise, yaralının arkasına geçilerek dört parmakla alt çenenin b€men altında boyun başlangıcına bastırılır - Omuz ve boyundaki kanamalarda  köprücük kemiğinin iç kısmına baş parmak içerde diğer parmaklar dışarıda tutulacak şekilde bastırılır. - Koldaki kanamalarda  kolun iç kısmında koltuk altına yakın nabız alınan noktaya parmakla bastırılır - Bacaktaki  kanamalarda , kasık kıvrımının 1/3 iç kısmına iki elin başparmağı veya yumruk yapılarak bastırılır. </li></ul>
 111. 116. <ul><li>  C. Kanayan Bölgesinin Kalp  Hizasından Yukarıda Tutulması: </li></ul><ul><li>Kanayan yer kalp düzeyinden üstte tutulur ise organdaki kan basıncı azalacağından kanama da azalır. Çevrede bulunan valizler, kaya parçaları, stepne bu iş için kullanılabilir. Kanayan organın altına bu malzemeler koyularak kanayan yerin üzeri temiz bir bezle kapatılır. </li></ul>
 112. 117. <ul><li>KONU:3 </li></ul><ul><li>İLKYARDIM MALZEMELERİ İLE KANAMA DURDURMA YÖNTEMLERİ </li></ul><ul><li>Yukarıda açıklanan 3 kanama durdurma yönteminde de hiçbir malzeme kullanılmamış iken bu bölümdeki yöntemlerde bazı malzemelerin yardımı ile kanama durdurulacaktır. </li></ul>
 113. 118. <ul><li>A. Basınçlı Sargı İle Kanama Durdurma Uygulamaları: </li></ul><ul><li>Kanayan yerin üzerine temiz bir, bez veya gaz bezi konur. Sonra sargı bezi veya kravat, eşarp ile birkaç tur sarıldıktan sonra daha önce hazırlanmış olan tampon (pamuk, gazlı bezden. veya sert malzemelerden olabilir.) sargının üzerine yerleştirilir. Sonra 3-4 tur daha sarılır ve organ kalp düzeyinden üstte tutulur. Burada önemli olan yalnız kanayan yerdeki damarın üzerine basınç yapmaktır. Sargı çok sıkılarak aşağıya kan geçmesi engellenmemelidir. </li></ul>
 114. 119. <ul><li>B. Turnike İle Kanama Durdurma Uygulaması: </li></ul><ul><li>Kol ve bacaktaki büyük kanamaların durdurulmasında en etkili yöntemdir özellikle organ ve doku kayıplarını olduğu kanamalarda kesinlikle turnike yöntemi uygulanmalıdır. Turnike yöntemi tek kemikler üzerini uygulanan ve damarın deri ile kemik arasına sıkıştırılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Sıkma bağı olarak da adlandırılan bu yöntem vücutta 4 tek kemik üzerine uygulanır (2 kol- pazı ,2 bacak –uyluk) Sıkma bağı olarak ilkyardım çantasındaki turnike (lastik borucuk) kullanılabileceği gibi 5-6 cm.lik elastik bandaj, kravat, büyük bez mendil, eşarp, kaşkol, fular çorap, kemer, ince lastik, gömlek kolu da kullanılabilir. Sicim, tel kablo, metal malzeme bu amaçla kullanılamaz. </li></ul>
 115. 120. <ul><li>Uygulanışı: - Turnike malzemesi uygulanacak yere yani el ve koldaki kanamalar için omuz-ile dirsek arasına , bacak ve ayaktaki kanamalar diz ile kalça arasına yerleştirilerek 2 kez sarılır ve 2 düğümle bağlanır. - İkinci düğümün ortasına turnike çubuğu olarak bir ağaç dalı veya bir kalem yerleştirilerek kanama duruncaya kadar bu çubuk döndürülür. - Kanama durduğu zaman çubuk bir başka düğümle sabitleştirilir. - Turnike 20 dk. sıkılı kaldıktan sonra kangreni önlemek, alttaki organ ve dokuları beslemek için 5-10 saniye gevşetilmelidir. - Sıkıldığı süre, yaralının üzerine bir kağıda yazılarak çengelli iğne ile tutturulmalıdır. - Turnikenin en ideal uygulama süresi 1 saattir. Ancak yaralı sevk edilememiş ve organ kaybı varsa 2 saat de uygulanabilir. - Ancak bu durumda sıkılı kalma süresi 10 dakikaya indirilmelidir. C. Kırık kemiklerin tellenmesi yöntemi: Kırık kemik atellerle sabitlenir ise kanama duracaktır. Kırıkların tellenme şekilleri Kırıklar ünitesinde anlatılacaktır </li></ul>
 116. 121. <ul><li>TURNİKE UYGULANAN KAZAZEDENİN İZLENMESİ. </li></ul><ul><li>- Turnike uygulandıktan sonra uygulama zamanı, yaralının üzerine bir kağıda yazılarak çengelli iğne ile tutturulmalıdır. - Turnikenin en ideal uygulama süresi 1 saattir. Ancak yaralı sevk edilememiş ve organ kaybı varsa 2 saat de uygulanabilir. - Ancak bu durumda sıkılı kalma süresi 10 dakikaya indirilmelidir. </li></ul><ul><li>Kazazedelerin hayati faaliyetleri kontrol edilir. </li></ul><ul><li>Turnike uygulanan yaralılar taşımada 2.derecede önceliğe sahiptir.Kol ve bacak kopmaları varsa,kopan uzuvla birlikte hastaneye götürülmelidir. </li></ul>
 117. 123. <ul><li>KONU 4: </li></ul><ul><li>ŞOK- BAYILMA VE KOMADA İLKYARDIM </li></ul><ul><li>A. ŞOK: </li></ul><ul><li>Tanımı ve önemi: Pek çok tanımı vardır. Genel bir çerçeve ile şöyle tanımlana bilir: Çeşitli nedenlerle özellikle dolaşım sisteminin yetersizliği sonucu vücudun her yerine yeterli kan akışının sağlanamaması nedeniyle sistemlerdeki çalışmanın azalmasıdır. Bu durumda kan, doku ve organlara gitmesi gereken yeterli oksijen ile besin maddeleri sağlanamaz. Bu olaydan pek çok organ etkilenir; ancak öncelikle beyin etkilenecektir. </li></ul>
 118. 124. <ul><li>ŞOKUN SEBEPLERİ: </li></ul><ul><li>- İç ve dış kanamalar büyük kan kaybı                         </li></ul><ul><li>- Çok şiddetli ağrı                               </li></ul><ul><li>- Beklenmedik bir olayla karşılaşma Ani korku,ani heyecan                     </li></ul><ul><li>Yüksek ateş                                    </li></ul><ul><li>- Geniş yanıklar                                  </li></ul><ul><li>- Zehirlenmeler gıda ve ilaç alerjisi                                 </li></ul><ul><li>- Aşırı su ve tuz kaybı                         </li></ul><ul><li>- Alerjiler                                          </li></ul><ul><li>- Kalp krizleri                                     </li></ul><ul><li>- Ciddi enfeksiyonlar                             </li></ul><ul><li>                          </li></ul>
 119. 125. <ul><li>ŞOKUN BELİRTİLERİ: </li></ul><ul><li>Huzursuzluk - endişe </li></ul><ul><li>Nabzın süratli ve zayıf olması </li></ul><ul><li>Yüzeysel solunum </li></ul><ul><li>Soğuk nemli cilt, titreme </li></ul><ul><li>Vücut ısısının hızla düşmesi </li></ul><ul><li>Giderek bilinç kaybı </li></ul><ul><li>Bulantı, kusma </li></ul><ul><li>Göz bebekleri büyük, anlamsız bakış </li></ul><ul><li>Kan basıncında düşme     </li></ul><ul><li>Deride solukluk </li></ul>
 120. 126. <ul><li>Şoku Önleyici İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>- Öncelikle şokun nedeni ortadan kaldırılmaya çalışılır. </li></ul><ul><li>- Mutlaka şok pozisyonu verilir (iç kanamalar hariç). Sırtüstü baş aşağıda; bataklar yukarıda, üstü örtülü başı yana döndürülen pozisyondur </li></ul><ul><li>- Soluk yolu açık tutulur. </li></ul><ul><li>- Bilincinin açık kalması için çaba gösterilir. </li></ul><ul><li>- Bilinci açık ve iç kanama yoksa ılık içecekler verilir. </li></ul><ul><li>- Kesinlikle alkol verilmez üzeri örtülür. </li></ul><ul><li>- Kanama varsa öncelikle durdurulmalıdır </li></ul>
 121. 127. <ul><li>B. BAYILMA: </li></ul><ul><li>Tanımı: Beyine gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici tam veya kısmen bilinç kaybıdır. </li></ul><ul><li>Nedenleri: </li></ul><ul><li>- Kan kaybı, kan görme </li></ul><ul><li>- Kan basıncının düşmesi </li></ul><ul><li>- Havasızlık </li></ul><ul><li>- Beklenmedik bir olayla karşılaşma </li></ul><ul><li>- Çok şiddetli ağrı </li></ul><ul><li>- Stres </li></ul><ul><li>- Açlık, kan şekerinin düşmesi </li></ul><ul><li>- Kansızlık </li></ul><ul><li>- Çok sıcak, yüksek ateş </li></ul>
 122. 128. <ul><li>Belirtileri: </li></ul><ul><li>- Baş dönmesi, göz kararması </li></ul><ul><li>- Soğuk terleme </li></ul><ul><li>- Nabızda artma, zayıflama </li></ul><ul><li>- Yüzün solması - </li></ul><ul><li>- Solunumun sık ve yüzeysel olması </li></ul><ul><li>- Kasların hareket edememe - Kusma, bulantı </li></ul><ul><li>- Bilinç kaybının hemen oluşması </li></ul><ul><li>- Kendinden geçme </li></ul>
 123. 129. <ul><li>Bayılmalarda İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>- Temiz hava alması sağlanır </li></ul><ul><li>- Sıkan giysileri gevşetilir </li></ul><ul><li>- Şok pozisyonu verilir. </li></ul><ul><li>- Sıcak tutulur </li></ul><ul><li>- Duyu organları uyarılır. (Amonyak, soğan koklatılabilir.) </li></ul><ul><li>- Solunumu kontrol edilir. </li></ul><ul><li>- Takma dişi varsa çıkarılır. </li></ul><ul><li>- Yüzü soğuk su ile yıkanır. </li></ul><ul><li>- Tokat atılmaz, yakın mesafeden uzun süre alkol koklatılmaz </li></ul><ul><li>- Ayıldığında yeterli süre dinlendirilir. </li></ul><ul><li>- Tüm bu yapılanlara karşın ayılamıyorsa komaya geçiş düşünülerek hemen bir sağlık kurumuna gönderilmelidir. </li></ul>
 124. 130. <ul><li>C. KOMA </li></ul><ul><li>Tanımı : Hareket sisteminin duyu organlarının işlevsiz kalması sonucu çevreye tepkinin verilmediği derin bir bilinç kaybı ve uyandırılamayacak biçimde uyku halidir. </li></ul><ul><li>Nedenleri: </li></ul><ul><li>Baş travmaları: beyin kanaması </li></ul><ul><li>Kanamalara bağlı şok, elektrik şoku </li></ul><ul><li>Psikojenik şok </li></ul><ul><li>Alkol, zehirlenmeler </li></ul><ul><li>Alerjiler </li></ul><ul><li>Suda boğulma </li></ul><ul><li>Bazı hastalıklar (şeker hastalığı, sara gibi) </li></ul><ul><li>Sıcak çarpması, donma </li></ul>
 125. 131. <ul><li>Komanın Belirtileri </li></ul><ul><li>Bilinçsizlik, uyku </li></ul><ul><li>Hareketsizlik, halsizlik </li></ul><ul><li>Uyarılara reaksiyonsuzluk refleks kayıpları </li></ul><ul><li>Hırıltılı solunum (Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması) </li></ul><ul><li>Komadaki belirtirler, koma öncesi (prekoma ) dönemden başlayarak tam koma aşamasına gelinceye kadar ağırlaşırlar </li></ul>
 126. 132. <ul><li>Komada İlkyardım uygulamaları: </li></ul><ul><li>• Soluk yolu açık tutulur, hava yolu borusu konur ,yan çevrilir </li></ul><ul><li>• Solunum durmuşsa suni solunum yapılır </li></ul><ul><li>• Komaya neden olan etken ortadan kaldırılır </li></ul><ul><li>• Vücut ısısı korunur </li></ul><ul><li>• Sıvı verilmez </li></ul><ul><li>• Uygun pozisyonda sevk edilir. </li></ul>
 127. 133. <ul><li>KONU 5. </li></ul><ul><li>KALP DURMASINDA İLKYARDIM. </li></ul><ul><li>A-KALP DURMASI </li></ul><ul><li>Kalp, dolaşım sistemi bölümünde anlatıldığı gibi dolaşım sisteminin merkezidir. Bir dakika içinde yetişkin bir kişide 60-80 defa kasılıp gevşeyerek kanı damarlar yoluyla tüm vücut organlarına iletir ve hücreler, dokular için yaşamsal önemdeki maddeleri taşır. Ayrıca hücrelerden ar tık maddelerin alınarak boşaltım sistemine gönderilmesinde rol oynar. </li></ul>
 128. 134. <ul><li>Kalp Durmasının Belirtileri: </li></ul><ul><li>• Atardamarlardan nabız hissedilmez. (En kolay nabız boyun atardamarından alınır.) </li></ul><ul><li>• Göz bebekleri büyür, sabitlenir </li></ul><ul><li>• Bilinç kaybolur </li></ul><ul><li>• Solunum durur </li></ul><ul><li>• Refleksler kaybolur </li></ul><ul><li>• Vücut soğur </li></ul><ul><li>• Kulakla kalp sesi duyulmaz </li></ul><ul><li>• Deri kül rengi olur sonra, morarır </li></ul>
 129. 135. <ul><li>Kalp masaj tekniği: </li></ul><ul><li>Kalp masajına, kalbin durmasından sonra 5 dakika içinde başlanmalıdır. Yoksa yapılacak masajı hiçbir faydası olmaz. Çalışan kalbe asla masaj yapılamayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle kalbin durduğundan emin olmadan masaj yapılmaz. </li></ul>
 130. 136. <ul><li>YETİŞKİNLERDE KALP MASAJI UYGULAMASI: </li></ul><ul><li>Kazazede sert bir zemine sırtüstü yatırılır. </li></ul><ul><li>İlkyardımcı kazazedenin yan tarafında diz çöker </li></ul><ul><li>Kalp masajının yapılacağı yer belirlenir </li></ul><ul><li>Kalp masajı önde kaburgaların birleştiği </li></ul><ul><li>göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına uygulanır. </li></ul><ul><li>İlkyardımcı bu belirlenen yerden elini yumruk yaparak önce şoklar: </li></ul><ul><li>Şok ile çalışmamışsa: </li></ul><ul><li>Bir elinin ayasını 1/3 kısmına ,diğer elini de öbür elinin üzerine koyar. Parmaklar vücuda değmemeli, basınç ellerin ayası ile yapılmalı dır. Ayrıca üste konan elin parmakları diğer elin parmakları arasına sokularak da pozisyon alınabilir. Kollar gergin olmalıdır. </li></ul><ul><li>Ellerin ayaları ile 5-7 an. esnetecek kadar basınç yapılır, sonra basınç kaldırılır. Bu işle 1 dakika 60-80 kez tekrarlanır. </li></ul><ul><li>1 dakika aralıklarla en fazla 10 saniye süren kontroller yapılır. Kalp çalışmış ise hemen masaja son verilir. </li></ul>
 131. 137. <ul><li>ÇOCUKLARDA, </li></ul><ul><li>Daha az basınçla ya tek el ayası veya parmak uçlan ile dakikada 80-100 kez yapılır. </li></ul><ul><li>Bebeklerde baş parmakla aynı noktaya 100-120 kez daha az basınçla uygulanır. </li></ul>
 132. 138. <ul><li>KALP MASAJININ VE SUNİ SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI </li></ul><ul><li>Hem kalp hem de soluk durmuş ise, ilkyardımcının sayısına göre şu şekilde uygulanır: </li></ul><ul><li>a) İlkyardımcı tek ise, </li></ul><ul><li>- Önce 2 suni solunum </li></ul><ul><li>- Sonra 15 kalp masajı </li></ul><ul><li>b) İlkyardımcı sayısı 2 ise, </li></ul><ul><li>- 1 suni solunum </li></ul><ul><li>- 5 kalp masajı </li></ul><ul><li>Burada unutulmaması gereken, suni solunum yapılırken ikinci ilkyardımcı göğse elleriyle basınç yapmamalı, sadece kalp masajı yapacağı yere ellerini koyup beklemelidir. Göğüs suni solunum ile yükselip sonra inmeye başladığı anda kalp masajına başlanır </li></ul>
 133. 139. <ul><li>ÜNİTE. 6 </li></ul><ul><li>KAZA SONUCU OLUŞAN YARALANMALAR VE İLK YARDIM </li></ul><ul><li>1. TRAFIK KAZALARI VE YARALANMALAR </li></ul><ul><li>a. Trafik kazalarında yaralanmaların önemi: </li></ul><ul><li>ülkemizde trafik kazalarının durumu, yaralı ve ölümlü kazaların çokluğundan 1 ve 2. ünitede söz etmiştik Ne yazık ki trafik kazalarında yüz binlerce kişi çeşitli yerlerinden yaralanıyor. Bu yaralanmalarda ilk yardım yapılmadığı için ya ölüyor yada yanlış yapıldığı için sakat kalıyor. Bu nedene yaralanmalarda ilk yardım son derece önemlidir. </li></ul>
 134. 140. <ul><li>b. Yaranın Tanımı ve Çeşitleri </li></ul><ul><li>Yara : Çeşitli nedenlerle vücut dokularının bütünlüğünün bozulması </li></ul><ul><li>yada bir kısmının kaybı ile mikroplar için giriş kapısı haline gelmesidir. </li></ul><ul><li>Çeşitleri: </li></ul><ul><li>- Ezik yaralar : Trafik kazalarında en sık görülen yara çeşididir. Sert (künt) batıcı, delici olmayan cisimler ile vücut arasındaki temas akını geniştir. Deri bütünlüğü tümüyle bozulmamıştır ancak çarpma nedeniyle deri altında kanamalara neden olduğu gibi boş organların yırtılmasına da neden olabilirler. En büyük tehlikesi tetanos ve gazlı kangrendir. </li></ul><ul><li>- Batıcı ve Delici Yaralar: Sivri uçlu kesici cisimlerle meydana gelir. Kanama ve felç yönünden önemlidir. </li></ul><ul><li>- Kesik yaralar: Kesici cisimlerle meydana gelen ağrılı ve kanamalı yaralardır . Yara kenarları düzgün ve uzun görünümlüdür. </li></ul><ul><li>- Diğer yaralar: Ateşli silah yaralanmaları, hayvan ısırıkları, yanıklar. </li></ul>
 135. 141. <ul><li>2. YARALANMALARDA GENEL ILK YARDIM KURALLARI </li></ul><ul><li>a. Yaranın dış etkenlerden korunması: </li></ul><ul><li>• Yaralı araçtan güvenli bir yere alınmalı </li></ul><ul><li>• Varsa öncelikle kanama durdurularak şok ve koma engellenmeli. </li></ul><ul><li>• Yara dış etkenlerden korunmalı (mikrop, kirli maddelerden) </li></ul><ul><li>• Yaşamsal fonksiyonlar kontrol edilmeli </li></ul><ul><li>• Yaralı yara üstte kalacak şekilde sevk edilmeli </li></ul>
 136. 142. <ul><li>b.Yaraların sarılması ve bölgenin tespiti </li></ul><ul><li>• Yaralıya yara kalp düzeyinde üste olacak şekilde pozisyon verilir. </li></ul><ul><li>• Çamaşırlar kesilerek çıkarılır. </li></ul><ul><li>• Yarada batan cisim varsa çıkarılmaz kenarları bezden hazırlanmış simit ile desteklenir üzeri kapatılır. </li></ul><ul><li>• İç organların göründüğü yaraların üzerine temiz bir bezle kapatılır. </li></ul><ul><li>• Çok kirli yüzeysel yaralar sabunlu su ile temizlenebilir. </li></ul><ul><li>• Yaranın içine asla tentürdiyot sürülmez (varsa yara kenarı tentürdiyot ile silinebilir.) </li></ul><ul><li>• Kesik yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılır. </li></ul><ul><li>• Yara üzerine pamuk değil gazlı bez konur. </li></ul><ul><li>• Ağrı, morluklar ise şişliği gidermek için soğuk uygulama yapılır. </li></ul><ul><li>• Yaraya tütün, kül basılmaz merhem yara tozu sürülmez. </li></ul><ul><li>• Yaralı organın hareketsizliği sağlanarak gönderilir. </li></ul>
 137. 143. <ul><li>KONU 3. </li></ul><ul><li>ÖNEMLİ BÖLGE YARALANMALARI </li></ul><ul><li>A. BAŞ YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Trafik kazalarının %70 inde kafa travması meydana gelir sert bir cismin başa yada başın sert bir cisimlere çarpması sonucunda, başta yüzeysel yaralar , kırıklar, beyin sarsıntıları veya kanamaları meydana gelebilir. </li></ul>
 138. 144. <ul><li>a. Belirtileri </li></ul><ul><li>• Başta şişlik, yara , kanama </li></ul><ul><li>• Çöken kırık </li></ul><ul><li>• Baş ağrısı, baş dönmesi </li></ul><ul><li>• Göz çevresinde morluk </li></ul><ul><li>• Göz bebeklerinde büyüklük farkı ( biri küçük diğeri büyük ) </li></ul><ul><li>• Kızarmış yüz </li></ul><ul><li>• Deriden hissedilen nabız </li></ul><ul><li>• Bulantı – Kusma </li></ul><ul><li>• Hırıltılı soğuk alma </li></ul><ul><li>• Tam veya yarı felç </li></ul><ul><li>• Geçici hafıza kaybı </li></ul><ul><li>• Bilinç kaybı, Koma </li></ul><ul><li>• Beyin kanaması var ise kulak ve burundan önce sarımsı bir sıvı ( </li></ul><ul><li>BOS)Sonra kan gelmesi </li></ul>
 139. 145. <ul><li>b. Kafa yaralanmalarında İlkyardım ve önlemleri: </li></ul><ul><li>• Uygun pozisyon verilir kan geliyorsa ; kan gelen kulak alta olacak şekilde yan yatırılır, kanama engellenemez </li></ul><ul><li>• Baş – Beyine batan cisim varsa asla çıkarılmaz </li></ul><ul><li>• Beyin görünüyorsa üzerine temiz bir bez kapatılır. </li></ul><ul><li>• Beyin kanaması yoksa baş yara üste gelecek şekilde yükseltilir. </li></ul><ul><li>• Kısa sürede sevk edilir. En aza 12 – 24 saat hastanede gözetim altında tutulur. </li></ul>
 140. 146. <ul><li>B. GÖĞÜS YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Göğüste Açık ve kapalı yara meydana gelebilir. Göğüs bölgesinde yüzeysel yaralar olabileceği gibi kaburga kırıkları sonucu kaburganın göğsü delip dışarı çıkması veya akciğere batması , sıkışma nedeniyle akciğer dokusunda harabiyet görülebilir. </li></ul><ul><li>a. Belirtileri </li></ul><ul><li>• Yara </li></ul><ul><li>• Solunum güçlüğü morarma </li></ul><ul><li>• ağzından açık kırmızı, köpüklü öksürükle kan gelmesi </li></ul><ul><li>• Kaburga kırığı,batma hissi </li></ul><ul><li>• Ağrı </li></ul><ul><li>• Şok belirtileri </li></ul>
 141. 147. <ul><li>b. İlk yardım </li></ul><ul><li>• Göğüste delici yara var ise bu delikten hava girmesi temiz bez üzerine naylon koyarak veya ıslak bezle elin ayası ile engellenir </li></ul><ul><li>• Batan cisim çıkarılmaz </li></ul><ul><li>• Kapalı göğüz yarası ise soğuk uygulanır </li></ul><ul><li>• Kaburga kırığı sabitlenir (kırıklar ünitesinde anlatılacaktır.) </li></ul><ul><li>• Yarı oturur veya oturur pozisyonda sevk edilir. </li></ul>
 142. 148. <ul><li>C. KARIN YARALANMALARI </li></ul><ul><li>Trafik kazalarında vurma çarpma ve basınç altında kalmaya bağlı olarak açık ve kapalı karın yaralanmaları meydana gelir. iç organların dışarı çıkması veya organların patlaması ile sonuçlanabilir, </li></ul><ul><li>a. Belirtileri: </li></ul><ul><li>Kapalı karın yaralanmasında </li></ul><ul><li>Karında kızarıklık morarma </li></ul><ul><li>- Karında sertlik </li></ul><ul><li>- Şok </li></ul><ul><li>- Kusma bulantı </li></ul><ul><li>- Karında kramplar </li></ul><ul><li>- Susuzluk hissi </li></ul>
 143. 149. <ul><li>Açık karın yaralanmasında </li></ul><ul><li>Gözle görülen yara </li></ul><ul><li>- İç organların görünmesi veya dışarı çıkması </li></ul><ul><li>- Kusma bulantı </li></ul><ul><li>- Yaygın ağrı </li></ul>
 144. 150. <ul><li>b. İlk yardım </li></ul><ul><li>- Kapalı karın yaralanması ise soğuk uygulama yapılır </li></ul><ul><li>- Açık karın yaralanması ve organ dışarı çıkmamış ise yaranın durumuna göre pozisyon verilerek yaranın üzerine temiz bir bez veya şef af naylon kapatılır. </li></ul><ul><li>- Eğer organlar dışarı çıkmışsa; kanı, içine sokulmadan yaranın üst kısmına toplanarak temiz ıslak bir bezle kapatılır </li></ul><ul><li>- Yara enine ise; sırtiistü yatırılarak baş yükseltilirken dizler bükülür. </li></ul><ul><li>Yara boyuna ise; bacaklar birleştirerek ayak gergin tutulur. Her iki pozisyonda da amaç yara kenarlarının birbirine yaklaştırılarak daha fazla organın çıkmasını engellemek ve yarayı korumaktır. </li></ul><ul><li>- Kesinlikle ağızdan bir şey verilmez, dudakları ıslatılabilir. </li></ul><ul><li>-Kısa sürede sağlık kurumuna gönderilir. </li></ul>
 145. 151. <ul><li>B-Omurilik Yaralanmaları: </li></ul><ul><li>Trafik kazalarında görülen ve felç riskinin yüksek olduğu en tehlikeli yaralanmalardandır. Omurgayı meydana getiren omurların kayması omurga bağlarının yırtılması, omurların kırılması, sinirlerin zedelenme ve omuriliğin yaralanması olarak ortaya çıkabilirler. Sıklıkla boyun ve bel omurga bölgelerinde görülür. a. Belirtileri • Yaralanan bölgenin aşağısında uyuşukluk, güçsüzlük, duyu kaybı, hareketsizlik(sorun boyun bölgesinde ise boyundan aşağıda, bel bölgesinde ise belinde aşağıda duyu kaybı olacak • Hareketle ağrı • Yaralanan yerde yara, şişme olabilir • Boyun omurga kırıklarında başın öne sarkması sonucu solunum güçlüğü </li></ul>
 146. 152. <ul><li>b. İlk yardım • Solunum kontrol edilir, çene göğüsten uzaklaştırılır. • Şok önlenir • Yaralı hareket ettirilmeden atellenir. • Felç olasılığına karşı kesinlikle oturtulmaz. • Omurga kırk ise sert zeminde sırtüstü yatırılır. • Omurga kırık değilse yara sarılarak yaralı bölge üstte alacak şekilde pozisyon verilir. • Ambulansla sevk edilir. </li></ul>
 147. 153. <ul><li>KONU 4: </li></ul><ul><li>YANGINLAR VE YANIK YARALARI ARAÇ YANGINLARINA KARŞI ÖNEM ALMA Karayolları Trafik Kanununa göre A1-A2-F sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan motosiklet, motor bisiklet, traktör dışındaki tüm araçlarda söndürme cihazı bulundurulmalıdır.Çalışır durumda olmalıdır. </li></ul><ul><li>Yakıt hortumları,karbüratör ve otomatiğin kontrol edilmesi </li></ul><ul><li>Elektrik donanımının kontrolü </li></ul>
 148. 154. <ul><li>Kazadan sonra yangın ihtimalini ortadan kaldırmak için Aracın kontağı kapatılır ya da akünün kutup başları sökülür. </li></ul><ul><li>Elektrik donanımın kontrolü </li></ul><ul><li>Yakıt hortumları,yakıt ve gaz kaçağının önlenmesi </li></ul><ul><li>Aracın çevresi boşaltılarak emniyet alınır Yangın başlamış durumda ise Söndürme cihazı alınarak motordan başlayan bir yangında Önce kaput açılmadan (hava ile teması önlemek İçini motorun alt ve ön kısımlarına sıkılır.Bu işlem bitmeden aracın kaputu açılmaz . </li></ul>
 149. 155. <ul><li>YANIK YARALARI, ÇEŞİTLERİ </li></ul><ul><li>Ateş, sıcak su, buhar, kızgın katı cisimler, asit-baz, elektrik akımı, yıldırım, güneş gibi nedenlerle dokularda meydana gelen yaraya YANIK denir. Vücut yüzeyinin %20 sinden daha fazlasının yanması hayati tehlike oluşturur. Bebeklerde bu oran %10 dur. Yanık yüzeyinin genişliği ve derinliği önemlidir. </li></ul><ul><li>*Birinci derece yanıklar : Derinin sadece üst tabakası yanmıştır. Deri bütünlüğü bozulmamıştır, gerginlik, ağrı, kızarıklık vardır. İz bırakmayan çok hafif yanıklardır.. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 150. 156. <ul><li>*İkinci derece yanıklar : Derinin üst ve orta tabakası yanmış, bütünlüğü bozulmuştur. Kılcal damar ve sinir uçları açıkla olabileceğinden fazlaca ağrı vardır. Gerginlik, kızarıklık su dolu kesecikler oluşur.Kısmen iz bırakabilirler. *Üçüncü derece yanıklar : Deri bütünlüğü tümüyle bozulmuştur, kemiğe kadar inebilir, doku ve organlarda kömürleşme görülebileceği gibi derin iz ve sakatlıklara neden olur. Sinir hücrelerinde yandığından çoğu kez ağrı duyusu yoktur, sızıntı şeklinde sıvı akar. </li></ul>
 151. 157. <ul><li>Yanık Yaralarında İlk yardım: Yaralının üzerine naylon olmayan kalın bir örtü ile başından ayağına doğru örtülerek alevler söndürülür. Giysileri deriye yapışmamış ise soğuk su dökülür, kesilerek çıkarılır Yanık yerin merkezi ve çevresi soğuk su veya buzla uzun süre soğutulmalı Kimyasal maddelerle yanık olmuşsa bol su ile yıkanmalı Kesinlikle diş macunu, yoğurt, salça, yumurta akı, tentürdiyot sürülmemelidir. 2 . derece yanıkta su kesecikleri ( Bül ) oluşmuşsa patlatılmamalıdır. Yanan yerin üzerine temiz ıslak bez kapatılır Bilinci yerinde ise bol su verilir Gözdeki yanıklarda soğuk su ile 5–10 dakika yıkanır sonra temiz bir bezle kapatılır </li></ul>
 152. 158. <ul><li>KONU 5: </li></ul><ul><li>DOKU VE ORGAN BAĞIŞI Bir hastanın ağır bir hastalık sonucu fonksiyonlarını kaybeden organlarının yerine bir başkasından sağlam doku ve organlarının nakle dilmesi için verilmesine DOKU VE ORGAN BAGIŞI, bu amaçla yapılan işlemlere DOKU VE ORGAN NAKLİ denir. </li></ul><ul><li>A. BAĞIŞLANABİLECEK DOKU VE ORGANLAR Kan,böbrek, kalp, karaciğer, pankreas, kemik iliği, akciğer, gözün kornea tabakası. ülkemizde en çok bağışlanan kan dır. Kan bağışından sonra böbrek bağışı gelmektedir. </li></ul>
 153. 159. <ul><li>B. KİMLER BAĞIŞLAYABİLİR? • 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olanlar. Çocuklarda aile izin verirse 2 yaşından sonra organ ve dokusu alınabilir. • Organ bağışına engel olan hastalıkları olmayanlar bağışlayabilir. C. ORGAN BAĞIŞINA ENGEL DURUMLAR Böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, AİDS, sarılık, ağır iltihabı durumu olanlar bağışlayamazlar. </li></ul><ul><li>D. ORGAN BAĞIŞININ HUKUKİ DURUMU HUKUKİ DURUM Doku ve organ nakli 29.05.1979 tarih ve 2238 yasa ile düzenlenmiştir. Yasa bir bedel karşılığı doku ve organ alınmasını, satılmasını ve reklamını yasaklamıştır. Bundan çıkar sağlayanlara ağır para ve 2-4yıl hapis cezası verilir. </li></ul>
 154. 160. <ul><li>ORGAN BAĞIŞININ DİNİ DURUM Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980 tarihinde aldığı karardaki koşullara uyulursa dinimize göre bir sakınca sı olmadığı belirtilmiştir. - Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayati bir organını veya hayatını kurtarmak için bundan başka çaresinin kalmadığı hekimce belir - Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine hekimin kesin kanısının ve onayının bulunması - Doku ve organın alınması sırasında kişinin ölmüş olması (böbrek kan hariç) - Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması için organ ve dokusu alınacak kişinin yaşarken bir açıklaması yok ise yakınlarının izninin alınması. Görüldüğü gibi organ ve doku bağışının hukuken ve dine bir sakıncası yoktur. Oysa ülkemizde ne yazık ki yeterince bağış yapılmıyor. Bilinmeli ki binlerce hasta böbrek bekliyor yaşamak için, göz bekliyor karanlıktan çıkmak için. Bugün o hastalara gereken organlar belki yarın bize ve yakınlarımıza gerekebilir. Toplumsal bilinçle dayanışmanın bir örneğini daha göstermek zorundayız. Yaşarken birçok yaşam kurtarabiliriz, ama önemli olan öldükten sonrada bir hayat kurtarabilmektir. </li></ul>
 155. 162. <ul><li>ÜNİTE-7 KIRIK-ÇIKIK VE BURKULMALAR </li></ul><ul><li>A.  KIRIKLAR VE İLK YARDIM </li></ul><ul><li>a. Tanımı: Kırık esnekliği aşan direkt veya endirekt travma nedeniyle kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırık kemiğin herhangi bir yerin de olabilir. </li></ul>
 156. 163. <ul><li>b. Belirtileri </li></ul><ul><li>- Ani şişme, morarma </li></ul><ul><li>- Ani şiddetli ağrı veya hareketle ağrı, hassasiyet </li></ul><ul><li>- Normal olmayan görünüş, şekil bozulduğu.- Kemik uçları oynatıldığında sürtünme sesi </li></ul><ul><li>- Hareketlerde azalma, hareketsizlik </li></ul><ul><li>- Açık kırıkta kemik ucunun dışarı çıkması, yara-kanama </li></ul>
 157. 165. <ul><li>c. Çeşitleri </li></ul><ul><li>1. Kapalı (basit) kırık: Kemik uçları deriyi delmemiştir, yara yoktur. Kemik uçları birbirinden fazla ayrılmamıştır. </li></ul><ul><li>2. Açık kırık: Kırılan kemik uçlarından birisi veya ikisi dışarı çıkmıştır, yara ve kanama vardır. Sinirlerde hasar gördüğünden sakatlık riski vardır.3. Çöken kırık ; Yassı kemiklerde görülen kırık tır. baş kemikleri gibi) </li></ul><ul><li>4. Komplike kırık Kırılan kemik komşu organa zarar verir. Kaburga kemiklerinin akciğere zarar verir. </li></ul><ul><li>5. Yaş ağaç kırığı: Kemik bütünlüğü tümüyle bozulmamıştır. Bozukluk bir bölümdedir. Sıklıkla çocuklarda görülür. </li></ul><ul><li>6. Parçalı kırık Kemik bir çok yerinden kırılmıştır. </li></ul>
 158. 166. <ul><li>d. Genel ilk yardım kuralları </li></ul><ul><li>- Kırığın durumunu, nerede olduğunu anlamadan, yaralıyı gereksiz hareketlerden kaçınmalı </li></ul><ul><li>- Açık bir kırık ise önce kanama durdurulmalı, sonra üzeri temiz bir bezle kapatılmalı </li></ul><ul><li>- Kırık yerleştirmek için uğraşılmamalı, küçük kırık kemik parçalarını çıkarmamalı. </li></ul><ul><li>- Kırıldı bölge hareketsiz hale getirilmeli. Bu amaçla tahta parçaları, ağaç dalları, karton, gazete, kalem, çengelli iğne, sargılar kullanılabilir. Sayılanların bir çoğu kırığı hareketsiz hale getiren düz nesne olarak tanımlanan ATEL diye de düşünülebilir. </li></ul><ul><li>- Bazı dinlendirilmek için askıya alınmalı </li></ul><ul><li>- Uygun pozisyonda yaralı sevk edilmelidir. </li></ul>
 159. 167. <ul><li>e. Önemli Kırıklarda Tespit ve İlk Yardım </li></ul><ul><li>1. Köprücük Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- Kırık köprücük kemiği taraftaki koltuk altı boşluğu bezle doldurulur, </li></ul><ul><li>- Her iki köprücük kemiği üzerine katlanmış sargı konur ve koltuk altından bağlanır, </li></ul><ul><li>- Arkadan 3. bağ, 2 sargı arasından geçirilerek iki omuz aynı düzeye gelinceye kadar gerdirilir ve bağlanır, </li></ul><ul><li>- Kırık taraftaki kol askıya alınır, kırık iki tarafta da var ise o zaman 2 kolda askıya alınır, </li></ul><ul><li>- Kesinlikle atel kullanılmaz. </li></ul><ul><li>- Yaralı oturtularak sevk edilir. </li></ul>
 160. 168. <ul><li>2. Kol Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- Kırk kol taraftaki koltuk altı boşluğu doldurulur, </li></ul><ul><li>- Atel koltuk altına konan bezle beraber 2 yerden bağlanır, </li></ul><ul><li>- Atellenen kol geniş bir sargı ile karşı taraf koltuk altından bağlanır, kola 90° lik açı verilir, </li></ul><ul><li>- Kol üçgen sargı bezi ile askıya alınır,- Yaralı oturtularak sevk edilir. </li></ul>
 161. 169. <ul><li>3. Ön Kol Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- İki atel var ise başparmak yukarıda kalacak şekil de kolun 2 tarafından atellenir, </li></ul><ul><li>- Tek atel varsa avuç içi yere gelecek şekilde k atelin üzerine yerleştirilir. Avuç içi ve bilek altındaki boşluk pamuk ile doldurulur. Düğümler atelin üzerine gelecek şekilde kol ile atel bağlanır, </li></ul><ul><li>- Kırık kol 90° açı ile parmak uçları karşı koltuk altına gelecek biçimde Üçgen sargı ile askıya alınır veya kol üzerinden ceketin, gömleğin alt ucu kaldırılarak çengelli iğne ile ceketin üst tarafına iğnelenir. </li></ul><ul><li>- Yaralı oturtularak gönderilir. </li></ul>
 162. 170. <ul><li>4. Kaburga Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>Daha önce sayılan kırık belirtilerine ek olarak; </li></ul><ul><li>- Solunum güçlüğü yüzeysel oluşu, </li></ul><ul><li>- Batma hissi, </li></ul><ul><li>- Kırık kaburga sayısı fazla ise göğüsün bir bölümü kabarık bir bölümü çöküktür. </li></ul><ul><li>- Kaburga kırıklarında </li></ul><ul><li>- 2 türlü tespit işlemi yapılabilir; </li></ul><ul><li>a. Yaralıya derin nefes verdirilerek kırık kaburganın 3 üst, 3 alt kaburgayı da kapsayacak şekilde göğüs üzerine konan sargı sağlam taraf koltuk altında bağlanır. </li></ul><ul><li>b. Koltuk altı bezle desteklenir, sargı kırık taraftaki kol üzerine konur karşı taraf koltuk altında bağlanır. </li></ul><ul><li>- Kol 45° açı ile parmak uçlar karşı omzu bulacak şekilde askıya alınır. </li></ul><ul><li>- Yaralı oturtulur veya yarı oturtulur Şekilde sevk edilir. </li></ul>
 163. 171. <ul><li>5. Omurga Kırıkları </li></ul><ul><li>- Felç riskinin yüksek olduğu kırıklar dır, </li></ul><ul><li>-Yaralını önce soluk yolunun açık olup olmadığına bakılır, açık değilse ( boyun omuru kırıklarında çene göğüsten yavaşça ayrılır ve boyun kalın bezden, ceketin kolundan boyunluk yapılarak sarılır.) önce solunum yolu açılır, </li></ul><ul><li>- Yaralı, varsa sırt üstü sert bir tahta veya sedyenin üzerine yatırılarak boyun, bel ve diz altı boşlukları doldurulur,yaralı geniş bağlarla bağlanır, </li></ul><ul><li>- Geniş tahta yok ise 2 atel koltuk altından topuğa kadar 2 yanına konur ve bağlarla bağlanır. </li></ul><ul><li>- Yaralının sedyeye yatırılması için 3 kişi gereklidir, 1. kişi baş ve boyundan 2. kişi sırt ve kalçadan 3. kişi ise bacak ve ayak bileğinden tutar, komutla aynı anda kaldırılmalıdır. Boyun omuru kırık ise 4. kişi sadece başını tutar. Başın kenarı ayakkabı veya kum torbalarıyla desteklenir </li></ul><ul><li>- Kesinlikle ayağa kaldırılmaz, oturtulmaz, aksi halde felç olabilir. </li></ul>
 164. 172. <ul><li>6. Kalça Kırığı </li></ul><ul><li>Omurga kırıklarında yapılanlar kalça kırığında da yapılarak sevk edilmelidir, </li></ul><ul><li>7. Bacak Kemiği Kırıkları </li></ul><ul><li>- Kırk; diz ile kalça arasında ise; baştaki atel koltuk altından topuğa kadar uzatılır, 2ç atel kırık bacağın iç kısmına yerleştirilerek 2 atel ortada bacak kalacak şekilde bağlanır. Sonra 2 bacak birbirine bağlanır.- Kırık diz ile ayak arasında ise; </li></ul><ul><li>Dıştaki atel kalça ili topuk arasına uzatılır, diğer işlemler yukarıdaki gibi yapılır, </li></ul><ul><li>- Eğer atel yok ise; 2 bacak arasındaki boşluk ceket, palto, örtü gibi yumuşak malzemeyle </li></ul><ul><li>doldurularak 2 bacak birbirine bağlanır. Burada sağlam bacak atelin yerine geçmiştir. </li></ul><ul><li>- Bacak kırığı olan yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile gönderilir </li></ul>
 165. 173. <ul><li>B. ÇIKIKLAR VE ILK YARDIM Eklemi oluşturan kemik uçlarının yer değiştirmesine eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılma sına ÇIKIK adı verilir.Hareketli eklemlerde meydana gelir. </li></ul><ul><li>a. Belirtileri </li></ul><ul><li>- Ağrı </li></ul><ul><li>- Şişme, morarma </li></ul><ul><li>- Şekil bozukluğu, vücut simetrisinin bozulması, </li></ul><ul><li>- Hareketsizlik veya hareket azlığı, </li></ul><ul><li>- Eklem çukurunun ele boş olarak gelmesi. </li></ul>
 166. 174. <ul><li>b. İlk Yardım </li></ul><ul><li>- Kesinlikle çıkığı yerine yerleştirmek için uğraşmamalı, </li></ul><ul><li>- Çıkan organ hareketsiz duruma getirilir, gerekirse askıya alınmalı </li></ul><ul><li>- H bölgeye soğuk uygulanmalı, </li></ul><ul><li>- Elastiki bandajla bandajlanarak kalp düzeyinden üstte tutulmalı, </li></ul><ul><li>- Vücut sıcak tutulmalı, </li></ul><ul><li>- Uygun pozisyonda sevk edilmelidir. </li></ul>
 167. 175. <ul><li>C. BURKULMALAR VE ILK YARDIM </li></ul><ul><li>Eklemlerin aşırı zorlanmasına bağlı olarak eklemi bağlarının ve yüzeylerinin zedelenmesine BURKULMA denir. Bağların bir kısmı gerilmiş veya yırtılmıştır. Kemik uçları birbirinden ayrılmamıştır. Hareketli eklemlerde meydana g

×