Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación1

 1. 1. Don Misael Prieto García(1879-1935) , O defensordos pobres.
 2. 2. • Son moitos os aspectos da obra e do testemuño de Don Misael Prieto ,pero é necesario falar , sobre a súa defensa dos desfavorecidos. Foi un extraordinario exemplo , desa caste de cregos que tanto fixeron polo medio rural galego en tempos nos que o labrego pouco máis podía esperar das castes dominantes que explotación e desprezo.
 3. 3. • A obra feita por Don Misael na parroquia de San Vicente de Meirás foi inmensa. Foi un adiantado dos tempos e un home cunha gran visión de futuro.
 4. 4. O seu labor social• Lembran ,os dirixentes da Cooperativa, que Don Misael, ó chegar a Meirás en 1910 para axudar na parroquia ó seu tío, xa mostraba unha fonda inquedanza polas cuestións sociais, que deseguida daría os seus 1º froitos, coa construcción dun “local social lindeiro a Igrexa da parroquia, para destinalo a escola”. Unha escola de ensinanza gratuita.
 5. 5. No ano 1917 funda a Sociedade do gando e“entrana formar parte da mesma case todos osveciños,dado que a economía era casebasicamente agraria “.Esta nova forma demutualidade xa ten o seu servicio un veterinario, oque contribuye a mellorar a calidade do gando dunxeito notable. Fundar o Sindicato da un novo paso ,xa queun dos primeiros obxectivos do sacerdote e que oscampesiños consigan ser propietarios do gando .Concedelles os préstamos necesarios ,insiste nanecesidade de deixar atrás vellas maneiras dexestión afraria que son prexudiciais para osintereses e a economía dos labregos.
 6. 6. El sindicato, órgano económico.La 1 º sección que fundó el sindicato fue la Caja rural , le ayudó Sanz Martínez, la Caja ruralcomo sección básica en el Sindicato .Estaba bien orientada da que se daba cuenta de que el principal problema de la región era de crédito.
 7. 7. La sección de ganado.• Con el fin de mejorar la raza vacuna ,el sindicato adquirió un toro semental . – Para prevenir enfermedades y ver el modo de remediarlas ,el sindicato nombró un profesor veterinario que hoy día es el cultísimo y entusiasta técnico Don Antonio del Castillo.
 8. 8. El local social. Debido ao aumento de socios do sindicato,construiuse adosado a igrexa,o actual ao queteñen acceso máis de 300 persoas. Na plantabaixa instalouse a cooperativa e a sección de maquinaria. Tamén dispón da caixa rural.
 9. 9. A escola parroquial.Cando fundouse o sindicato non había escola pública , polo que construise unha escola para os socios da cooperativa.
 10. 10. A compra de terras.Meirás tiña moi dividida a propiedade alcanzando esta uns precios disparatados. Existía falta de terra e temor a emigración, como consecuencia disto mesmo. As terras eran propiedade da Duquesa da Conquista. Pretendía o sindicato comprar e parcelar entre os socios máis necesitos ou facer un arrendo colectivo.A Providencia encargouse de arranxar o conflicto de tal maneira que a Duquesa da Conquistaaccedeu a demanda do sindicato e otorgoulles aventa nun precio moi inferior ao verdadeiro valor destas terras.. Cando recibiuse a noticia de que a Duquesa accedera a venta das terras celebrouse unha
 11. 11. Cree Don Misael e con él nos que de esta forma écomo prevense e evitan os conflitos sociais. Osocialismo acudirá as nosas terras cun programamoi distinto do de antes ,colectivo e oportunista.Intentará captar adeptos. Para evitalo ten o seuSindicato .Deulle disgustos, pero moitas máispodrían darlle os outros se no o tivese e sostiveseco seu sacrificio, enamorado do espírito deasociación sabe que ista a de insinorarse de todasas clases sociais. Nesta forma dalles estabilidade, evita asansiais de violencia, contén a emigración ,aumenta a producción e cre riqueza. É obra agraria e patriótica.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

74

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×