יין של מחלל שבת

379 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
156
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

יין של מחלל שבת

  1. 1. 1‫יין‬‫של‬‫שבת‬ ‫מחלל‬‫קאהן‬ ‫דוד‬ ‫ארי‬ ‫הרב‬1.‫ב‬ ‫פסוק‬ ‫א‬ ‫פרק‬ ‫ויקרא‬‫יב‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַּק‬‫י‬‫י־‬ִ‫כ‬ ‫ם‬ ָ‫ָאד‬ ‫ם‬ ֶ‫ֵּה‬‫ל‬ֲ‫א‬ ָ‫ת‬ ְּ‫ר‬ ַּ‫ָאמ‬ ְּ‫ו‬ ‫ל‬ ֵּ‫א‬ ָ‫ר‬ ְּ‫יִש‬ ‫ֵּי‬‫נ‬ ְּ‫ל־ב‬ ֶ‫א‬ ‫ר‬ֵּ‫ב‬ ַּ‫ד‬‫ם‬ֶּ‫כ‬ ִ‫מ‬‫ן־‬ ִ‫מ‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ֵּ‫ה‬ ְּ‫ב‬ ַּ‫ן־ה‬ ִ‫מ‬ ‫ַּה‬‫ל‬ ‫ן‬ָ‫ב‬ ְּ‫ר‬ ָ‫ק‬‫ר‬ ָ‫ק‬ָ‫ב‬ ַּ‫ה‬:‫ְּכֶם‬‫נ‬ַּ‫ב‬ ְּ‫ר‬ ָ‫ת־ק‬ ֶ‫א‬ ‫יבּו‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ק‬ ַּ‫ת‬ ‫ֹּאן‬‫צ‬ ַּ‫ן־ה‬ ִ‫ּומ‬2.‫א‬ ‫עמוד‬ ‫ה‬ ‫דף‬ ‫חולין‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫תלמוד‬‫מכם‬ :‫מיתיבי‬-‫ול‬‫מכם‬ ,‫המומר‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ,‫כולכם‬ ‫א‬-‫מן‬ ,‫באומות‬ ‫ולא‬ ‫חלקתי‬ ‫בכם‬‫הבהמה‬-‫מפושעי‬ ‫קרבנות‬ ‫מקבלין‬ :‫אמרו‬ ‫מכאן‬ ,‫לבהמה‬ ‫שדומים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להביא‬‫שבתות‬ ‫ומחלל‬ ‫היין‬ ‫את‬ ‫ומנסך‬ ‫המומר‬ ‫מן‬ ‫חוץ‬ ,‫בתשובה‬ ‫בהן‬ ‫שיחזרו‬ ‫כדי‬ ‫ישראל‬‫מכם‬ :‫אמרת‬ ,‫קשיא‬ ‫גופא‬ ‫הא‬ ;‫בפרהסיא‬-,‫המומר‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ,‫כולכם‬ ‫ולא‬:‫תני‬ ‫והדר‬‫מציעתא‬ ,‫כולה‬ ‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫מומר‬ ‫רישא‬ :‫קשיא‬ ‫לא‬ ‫הא‬ !‫ישראל‬ ‫מפושעי‬ ‫קרבנות‬ ‫מקבלין‬,‫בפרהסיא‬ ‫שבת‬ ‫ומחלל‬ ‫היין‬ ‫את‬ ‫ומנסך‬ ‫המומר‬ ‫מן‬ ‫חוץ‬ :‫סיפא‬ ‫אימא‬ ;‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫מומר‬,‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫מומר‬ ‫ואי‬ !‫רישא‬ ‫היינו‬ ,‫כולה‬ ‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫מומר‬ ‫אי‬ ?‫דמי‬ ‫היכי‬ ‫מומר‬ ‫האי‬‫קא‬ ‫הכי‬ ‫לאו‬ ‫אלא‬ !‫מציעתא‬ ‫קשיא‬‫שבתות‬ ‫ולחלל‬ ‫היין‬ ‫את‬ ‫לנסך‬ ‫המומר‬ ‫מן‬ ‫חוץ‬ :‫מר‬,‫כולה‬ ‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫מומר‬ ‫הוה‬ ‫כוכבים‬ ‫לעבודת‬ ‫מומר‬ ‫אלמא‬ ,‫בפרהסיא‬3.‫א‬ ‫עמוד‬ ‫ה‬ ‫דף‬ ‫חולין‬ ‫מסכת‬ ‫רש"י‬‫ה"ק‬ ‫לאו‬ ‫אלא‬-‫לנסך‬ ‫המומר‬ ‫מן‬ ‫חוץ‬ ‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫במומר‬ ‫ישראל‬ ‫מפושעי‬ ‫קרבנות‬ ‫מקבלין‬‫מומר‬ ‫אלמא‬ ‫חמירי‬ ‫דהני‬ ‫שבתות‬ ‫ולחלל‬ ‫היין‬ ‫את‬‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫כמומר‬ ‫כוכבים‬ ‫לעבודת‬,‫דמי‬ ‫כולה‬‫כופר‬ ‫כוכבים‬ ‫עבודת‬ ‫דהעובד‬ ‫כוכבים‬ ‫כעבודת‬ ‫שבת‬ ‫ליה‬ ‫חמירא‬ ‫תנא‬ ‫האי‬‫בראשית‬ ‫במעשה‬ ‫הקב"ה‬ ‫שבת‬ ‫שלא‬ ‫שקר‬ ‫ומעיד‬ ‫במעשיו‬ ‫כופר‬ ‫שבת‬ ‫והמחלל‬ ‫בהקב"ה‬.4.‫א‬ ‫עמוד‬ ‫ה‬ ‫דף‬ ‫חולין‬ ‫מסכת‬ ‫למאירי‬ ‫הבחירה‬ ‫בית‬‫שום‬ ‫ממנו‬ ‫מקבלין‬ ‫ואין‬ ‫הגוי‬ ‫מן‬ ‫פחות‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ‫בפרהסיא‬ ‫שבת‬ ‫לחלל‬ ‫או‬ ‫לע"ז‬ ‫משומד‬‫לכל‬ ‫משומד‬ ‫ואינו‬ ‫הואיל‬ ‫קרבן‬ ‫כל‬ ‫ממנו‬ ‫מקבלין‬ ‫עבירות‬ ‫לשאר‬ ‫משומד‬ ‫היה‬ ‫ואם‬ ‫קרבן‬‫הוא‬ ‫שאם‬ ‫ר"ל‬ ‫ממנו‬ ‫מקבלין‬ ‫אין‬ ‫בה‬ ‫משומד‬ ‫שהוא‬ ‫עצמה‬ ‫עבירה‬ ‫באותה‬ ‫ומ"מ‬ ‫התורה‬‫לדרך‬ ‫הן‬ ‫לתיאבון‬ ‫הן‬ ‫במזיד‬ ‫חלב‬ ‫לאכול‬ ‫משומד‬‫הדבר‬ ‫ואירע‬ ‫להכעיס‬ ‫הן‬ ‫עול‬ ‫פירוק‬‫שב‬ ‫שאינו‬ ‫אחר‬ ‫הימנו‬ ‫מקבלין‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫קרבן‬ ‫להביא‬ ‫ורוצה‬ ‫בשוגג‬ ‫עכשיו‬ ‫שאכלו‬:‫בזה‬ ‫כיוצא‬ ‫וכל‬ ‫הימנו‬ ‫מקבלין‬ ‫דם‬ ‫על‬ ‫קרבן‬ ‫שהביא‬ ‫חלב‬ ‫לאכל‬ ‫משומד‬ ‫אבל‬ ‫מידיעתו‬5.‫שצד‬ ‫סימן‬ ‫הריב"ש‬ ‫שו"ת‬,‫כלה‬ ‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫מומר‬ ‫דהוי‬ ,‫לע"א‬ ‫ומומר‬ .‫בנותיהן‬ ‫משום‬ ‫שנאסר‬ ,‫יינן‬ ‫מסתם‬ :‫וראיה‬‫ה‬ :‫גבי‬ ,):‫(ד‬ ‫דחולין‬ ‫בפ"ק‬ ‫כדאמרינן‬ .‫זו‬ ‫גזרה‬ ‫בכלל‬ ‫הוא‬ ‫שהרי‬ :‫אסור‬ ‫יינו‬ ‫סתם‬‫כי‬‫שאחר‬ :‫משמע‬ !‫כוכבים‬ ‫עוב‬ ‫של‬ ‫יין‬ ;‫נאסר‬ ‫לא‬ ‫ועדיין‬ !‫הוא‬ ,‫יינן‬ ‫סתם‬ ?‫שתיה‬ :‫השתא‬.‫בנותיהן‬ ‫משום‬ :‫בו‬ ‫שאין‬ ‫ע"פ‬ ‫אף‬ ;‫אסור‬ ‫לע"ז‬ ‫מומר‬ ‫יין‬ ,‫כוכבים‬ ‫עוב‬ ‫של‬ ‫יינן‬ ‫שנאסר‬,‫יינו‬ ‫שקצת‬ ‫דכיון‬ :‫דמלתא‬ ‫וטעמא‬ !‫שחטא‬ ‫אעפ"י‬ ,‫הוא‬ ‫דישראל‬ :‫קדושין‬ ‫ג"כ‬ ‫וקדושיו‬,‫לע"ז‬ ‫ודאי‬ ‫שנתנסך‬ ‫שזהו‬ :‫אסור‬‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫כמומר‬ ‫שהוא‬ ‫כיון‬ ;‫אסור‬ ‫יינו‬ ‫סתם‬ ‫גם‬.‫מדותיהם‬ ‫חכמים‬ ‫בו‬ ‫והשוו‬ .‫כלה‬
  2. 2. 26.7.‫שחיטה‬ ‫הלכות‬ ‫דעה‬ ‫יורה‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬‫ה‬ ‫סעיף‬ ‫ב‬ ‫סימן‬‫מומר‬ )‫טז‬ ‫יז‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ ]‫טו‬ ,‫אחד‬ ‫לדבר‬ )‫(ז‬ ‫אפי‬ ]‫יד‬ ,‫להכעיס‬ )‫(ו‬ ‫מומר‬ )‫טו‬ <‫<ח‬ ]‫יג‬ ‫טז‬‫חוץ‬ ‫אפילו‬ ,‫התורה‬ ‫לכל‬ ‫מומר‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ ,‫בפרהסיא‬ )‫(ח‬ ‫שבת‬ ‫לחלל‬ ‫או‬ ‫כוכבים‬ ‫לעבודת‬‫ואוכל‬ ‫בשחיטה‬ ‫חושש‬ ‫שאינו‬ ‫ומי‬ ]‫טז‬ :‫הגה‬ .)‫ירוחם‬ ‫(ר‬ .‫כוכבים‬ ‫כעובד‬ ‫דינו‬ ,‫אלו‬ ‫משתים‬‫בל‬ ‫נבלות‬‫הב"י‬ ‫העלה‬ ‫(כך‬ ,‫להכעיס‬ ‫כמומר‬ ‫דינו‬ ,‫להכעיס‬ ‫עושה‬ ‫שאינו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫תיאבון‬ ‫א‬.)‫הרא"ש‬ ‫מדברי‬8.‫קכד‬ ‫סימן‬ ‫נסך‬ ‫יין‬ ‫הלכות‬ ‫דעה‬ ‫יורה‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬‫ח‬ ‫סעיף‬‫עושה‬ ,‫מהול‬ ‫שהוא‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ,‫ומומר‬ ]‫טז‬ .‫נסך‬ ‫יין‬ ‫עושה‬ ‫אינו‬ ‫יד‬ ‫בערלתו‬ ‫משוך‬ ]‫טו‬ )‫(א‬ ‫יג‬‫בת‬ ‫ששב‬ ‫לומר‬ ‫ונאמן‬ ]‫יז‬ ‫טו‬ ;‫במגעו‬ ‫נסך‬ ‫יין‬.‫שובה‬‫ט‬ ‫סעיף‬-‫עובד‬ ‫ממגע‬ ‫ליזהר‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫שבהם‬ ‫הטובים‬ ‫אפילו‬ ,‫האנוסים‬ ]‫יח‬ ‫טז‬‫אבל‬ ‫יז‬ ,‫בשבועה‬ ‫אפילו‬ ,‫שלהם‬ ‫על‬ ‫נאמנים‬ ‫אינן‬ ‫עליו‬ ‫חשודים‬ ‫שהם‬ ‫וכיון‬ ,‫כוכבים‬‫בין‬ ‫עדיין‬ ‫שדרים‬ ‫אותם‬ ‫ודוקא‬ .‫במגען‬ ‫יין‬ ‫אוסרין‬ ‫ואין‬ ]‫יט‬ :‫הגה‬ .‫אחרים‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫נאמנים‬‫עבירות‬ ‫ועושין‬ ‫כוכבים‬ ‫העובדי‬‫להם‬ ‫ואפשר‬ ,‫נזהרים‬ ‫בצנעא‬ ‫רק‬ ,‫אונס‬ ‫מפני‬ ‫בפרהסיא‬‫בצנעה‬ ‫גם‬ ‫עוברין‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ]‫כ‬ ,‫בו‬ ‫כיוצא‬ ‫או‬ ‫ממון‬ ‫משום‬ ‫שממתינים‬ ‫רק‬ ,‫נפשם‬ ‫על‬ ‫לברוח‬.)‫ד‬ ‫סי‬ ‫(ריב"ש‬ .‫כוכבים‬ ‫כעובדי‬ ‫הם‬ ‫הרי‬ ,‫באונס‬ ‫מתחלה‬ ‫שעשו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ]‫כא‬ ,‫עבירות‬ ‫על‬9.‫מח‬ ‫סימן‬ ‫דעה‬ ‫יורה‬ ‫יעקב‬ ‫חלקת‬ ‫שו"ת‬)‫יעקב‬ ‫הרב‬‫ברייש‬6891)‫גב‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫בישמעאלים‬ ‫דמשה"כ‬ ‫החילוק‬ ‫שם‬ ‫בב"ח‬ ‫ועי‬‫מגעם‬ ‫עובע"ז‬ ‫אינם‬ ‫כן‬ ‫דגם‬‫מגען‬ ‫מצות‬ ‫ז‬ ‫עליו‬ ‫דקיבל‬ ‫תושב‬ ‫גר‬ ‫אבל‬ ,‫מצות‬ ‫ז‬ ‫עליהם‬ ‫קבלו‬ ‫דלא‬ ‫משום‬ ‫בשתי‬ ‫אסור‬‫תושב‬ ‫לגר‬ ‫ודמי‬ ‫עכ"פ‬ ‫מצות‬ ‫ז‬ ‫דמקיימי‬ ‫דידוע‬ ‫דידן‬ ‫שבתות‬ ‫במחללי‬ ‫א"כ‬ ,‫בשתי‬ ‫מותר‬
  3. 3. 3‫ובזכרוני‬ .‫מותר‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫מגען‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ,‫בנותיהם‬ ‫משום‬ ‫דליכא‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ועדיף‬‫ב‬ ‫שראיתי‬‫איני‬ ‫אבל‬ ,‫להתיר‬ ‫שהאריך‬ ‫שם‬ ‫ח‬ ‫בסי‬ ‫זלאטשוב‬ ‫לאב"ד‬ ‫אשכנזי‬ ‫מהר"י‬ ‫תש‬‫תושב‬ ‫דגר‬ ‫ב‬ ‫סי‬ ‫ריש‬ ‫ביו"ד‬ ‫ועי‬ ,‫תושב‬ ‫מגר‬ ‫ג"כ‬ ‫שהביא‬ ‫לי‬ ‫וכמדומה‬ ,‫ונימוקו‬ ‫טעמו‬ ‫זוכר‬‫בא"א‬ ‫תקי"ב‬ ‫רסי‬ ‫או"ח‬ ‫פמ"ג‬ ‫עי‬ ‫דרבנן‬ ‫רק‬ ‫שבת‬ ‫לחלל‬ ‫ומומר‬ ,‫אסור‬ ‫מה"ת‬ ‫שחיטתו‬.‫שם‬61.‫א‬ ‫חלק‬ )‫(אסאד‬ ‫יעלה‬ ‫יהודה‬ ‫שו"ת‬-‫נ‬ ‫סימן‬ ‫דעה‬ ‫יורה‬‫הונגריה‬6791-6811‫כמי"ב‬ ‫חכם‬ ‫ושאלת‬ ‫ד"ת‬ ‫דבריו‬ ‫ראיתי‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫וכו‬ ‫ימים‬ ‫זה‬ ‫קבלתי‬ ‫גי"ה‬‫שמחלל‬ ‫מי‬ ‫על‬‫נימא‬ ‫או‬ ‫במגעו‬ ‫יין‬ ‫לאסור‬ ‫בזה‬ ‫גם‬ ‫לע"ז‬ ‫כמומר‬ ‫דינו‬ ‫אם‬ ‫דאו‬ ‫באיסור‬ ‫בפרהסיא‬ ‫שבת‬‫במגעו‬ ‫אוסר‬ ‫אין‬ ‫לעבור‬ ‫שלא‬ ‫בהם‬ ‫ומוחזק‬ ‫עבירות‬ ‫שארי‬ ‫מכל‬ ‫חרד‬ ‫שהוא‬ ‫כיון‬....‫ה‬ ‫סעיף‬ ‫צ"ב‬ ‫ובסי‬ ‫כ"ד‬ ‫וסעיף‬ ‫כ"ג‬ ‫סעיף‬ ‫וברמ"א‬ ‫י"ז‬ ‫סעיף‬ ‫ל"ד‬ ‫סי‬ ‫ח"מ‬ ‫בש"ע‬ ‫ועיין‬‫לעשות‬ ‫ממש‬ ‫גופו‬ ‫לפסול‬ ‫נמי‬ ‫היינו‬ ‫במגעו‬ ‫היין‬ ‫לאסור‬ ‫וה"נ‬‫לא‬ ‫דאם‬ ‫פשיטא‬ ‫גמור‬ ‫כגוי‬ ‫ו‬‫כי‬ ‫וידוע‬ .‫בלבד‬ ‫שמתפשט‬ ‫ההמון‬ ‫הקול‬ ‫עפ"י‬ ‫רק‬ ‫שבת‬ ‫בחילול‬ ‫בפניו‬ ‫הנ"ל‬ ‫כל‬ ‫עליו‬ ‫העידו‬‫כמומר‬ ‫דינם‬ ‫אין‬ ‫התורה‬ ‫עבירות‬ ‫משארי‬ ‫ונזהרים‬ ‫התורה‬ ‫מצות‬ ‫שארי‬ ‫בכל‬ ‫מתנהגים‬ ‫הם‬‫להרחיקם‬ ‫אין‬ ‫מרובה‬ ‫פרוץ‬ ‫שהדור‬ ‫בזמנינו‬ ‫היום‬ ‫כעת‬ ‫גם‬ ‫ומה‬ .‫במגעו‬ ‫יין‬ ‫לאסור‬ ‫לע"ז‬‫ול‬ ‫כ"כ‬.‫בזרוע‬ ‫לקרבם‬ ‫טוב‬ ‫ויותר‬ ‫טפי‬ ‫יפקרו‬ ‫שלא‬ ‫חלילה‬ ‫ידים‬ ‫בשתי‬ ‫דחותם‬‫לשתות‬ ‫לעצמם‬ ‫מקילים‬ ‫דמסתמא‬ ‫הם‬ ‫נכרים‬ ‫של‬ ‫יינם‬ ‫סתם‬ ‫בכלל‬ ‫יינם‬ ‫ודאי‬ ‫כי‬ ‫ואם‬‫יינם‬ ‫סתם‬ ‫על‬ ‫חשודים‬ ‫עבירות‬ ‫משארי‬ ‫שנזהרים‬ ‫אפי‬ ‫שבת‬ ‫שמחללים‬ ‫אחר‬ ‫יינם‬ ‫סתם‬‫א‬ /‫/שנגעו‬ ‫שלגעו‬ ‫יין‬ ‫במגען‬ ‫אוסרים‬ ‫אין‬ ‫מ"מ‬ ‫עליו‬ ‫מעיד‬ ‫ואינו‬.‫הנ"ל‬ ‫תנאים‬ ‫עפ"י‬ ‫לא‬...‫בה‬ ‫שנגעו‬ ‫יין‬ ‫מלשתות‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫להחמיר‬ ‫א"צ‬ ‫נפש‬ ‫בעל‬ ‫שגם‬ ‫נ"ל‬ ‫טעמי‬ ‫הלין‬ ‫מכל‬‫י‬ ‫בפני‬ ‫שחללו‬ ‫הב"ד‬ ‫בפני‬ ‫בפניהם‬ ‫עליהם‬ ‫העידו‬ ‫שלא‬ ‫שבזה"ז‬ ‫כאלו‬ ‫שבתות‬ ‫מחללי‬‫הק‬ .‫ודש"ת‬ ‫בשלותו‬ ‫השש‬ ‫ואוה"נ‬ ‫ידידו‬ ‫והנני‬ ‫כתבתי‬ ‫לענ"ד‬ ‫הנראה‬ ‫וכנ"ל‬ ‫מישראל‬.‫אסאד‬ ‫יהודא‬

×