Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğirimi

573 views

Published on

Avrupa Birliği'nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim amaç ve kapsamıdır.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğirimi

 1. 1. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Türkiye 2010 – Ön Katılım Desteği İçin Ulusal Program INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001 EĞİTİM AMAÇ ve KAPSAMI AVRUPA ve TÜRKİYE COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI TEMEL EĞİTİMİ
 2. 2. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. CAD/BD T …1960 ... 1980 ... 1990 … 2000s…. 2007 TUCBS Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
 3. 3. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sayısal Yükseklik Modeli Binalar Toprak Üretim ve Endüstriyel Tesisler Tarımsal olanaklar Enerji Kaynakları Habitatlar Bitki/Hayvan Türlerinin Dağılımı Korunan / Sınırlanan Alanlar Nüfus Dağılımı Altyapı ve Kamu Hizmetleri Akıllı Kentler Çevresel Hizmetler Risk Yönetimi … Sağlık Çevre Enerji Birlikte çalışabilirlik…
 4. 4. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.Amaç • CBS uygulamalarında gerekli coğrafi bilgi (ISO 191XX ve OGC) standartlarını anlamak ve çalışma alanında yorumlamaktır. • Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı kurulması sürecinde, gerekli politika, teknoloji ve standart bileşenlerini anlamak ve çalışma alanında yapılandırmaktır. • INSPIRE standartlarına uygun açık veri değişimini sağlayan coğrafi veri setlerini (GML, vb.) üretmektir. • Ağ Servislerini anlamak, coğrafi veri setleri ve servislerine ait metaverileri Coğrafi Veri Portallarında tanımlamaktır. Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği konusunda, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde çalışan teknik personel/uzmanların farkındalığını sağlamak amaçlanmaktadır. Beklenen Öğrenme Çıktıları;
 5. 5. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II INSPIRE / Ulusal Coğrafi Veri Portalı Kullanımı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü/Paylaşı mı Coğrafi Veri Portalı Kavramsal Veri Modeli Bileşenleri ve Birlikte Çalışabilirlik Ağ Servisleri INSPIRE / TUCBS Politika, Prensipleri ve Bileşenleri Metaveri Uygulamada INSPIRE Veri Harmonizasyonu için INSPRIRE Veri Stand. Kullanılması Coğrafi Veri Altyapısı INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları Coğrafi Veri Standartları, Örneklerle ISO 191XX ve OGC INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veri Modelleri Harita Projeksiyonları ve Veri Üretim Teknikleri Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Ulusal CBS Projeleri ve Kamu Kurumları Sorumlulukları İçerik
 6. 6. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II Ulusal Coğrafi Veri Portalı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü / Paylaşımı INSPIRE Ağ Servisleri INSPIRE Geoportal Metaveri INSPIRE Metaveri Profili INSPIRE Veri Tanımlama Kuralları INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları INSPIRE Kavramsal Model Bileşenleri ve Veri Setlerinin Birlikte Çalışabilirliği Uygulamada INSPIRE Politika ve Teknoloji Bileşenleriyle Coğrafi Veri Altyapısı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları INSPIRE Prensipleri, Bileşenleri ve Uygulaması Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veri Modelleri Harita Projeksiyonları ve Veri Üretim Teknikleri Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi İçerik Farklı disiplinlerden katılımcılar için ortak formasyon sağlamak amacıyla, CBS’nin temelleri, veri üretim teknikleri ve veritabanı tasarımı hakkında giriş bilgisi verilecektir.
 7. 7. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II Ulusal Coğrafi Veri Portalı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü / Paylaşımı INSPIRE Ağ Servisleri INSPIRE Geoportal Metaveri INSPIRE Metaveri Profili INSPIRE Veri Tanımlama Kuralları INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları INSPIRE Kavramsal Model Bileşenleri ve Veri Setlerinin Birlikte Çalışabilirliği Uygulamada INSPIRE Coğrafi Veri Altyapısı Coğrafi Veri Standartları, Örneklerle ISO 191XX ve OGC INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları INSPIRE / TUCBS Politika, Prensipleri ve Bileşenleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veri Modelleri Harita Projeksiyonları ve Veri Üretim Teknikleri Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi İçerik CBS’den Coğrafi Veri Altyapısı’na gelişim sürecinde ilgili kavramlar, politika, standart ve teknoloji bileşenleri ile anlatılarak gelişmeler irdelenecektir.
 8. 8. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II Ulusal Coğrafi Veri Portalı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü / Paylaşımı INSPIRE Ağ Servisleri INSPIRE Geoportal Metaveri INSPIRE Metaveri Profili INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları Metaveri Uygulamada INSPIRE Veri Harmonizasyonu için INSPRIRE Veri Stand. Kullanılması Coğrafi Veri Altyapısı Coğrafi Veri Standartları, Örneklerle ISO 191XX ve OGC INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları INSPIRE / TUCBS Politika, Prensipleri ve Bileşenleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veri Modelleri Harita Projeksiyonları ve Veri Üretim Teknikleri Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi İçerik INSPIRE veri temaları kapsamı ve içerikleri incelenecek, metaveri, uygulamada ve veri harmonizasyonu için INSPIRE standartlarının kullanılması için gerekli bileşenler açıklanacaktır.
 9. 9. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II INSPIRE / Ulusal Coğrafi Veri Portalı Kullanımı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü / Paylaşımı Ağ Servisleri Coğrafi Veri Portalı Kavramsal Veri Modeli Bileşenleri ve Birlikte Çalışabilirlik Ulusal CBS Projeleri ve Kamu Kurumları Sorumlulukları INSPIRE Veri Tanımlama Kuralları INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları INSPIRE Kavramsal Model Bileşenleri ve Veri Setlerinin Birlikte Çalışabilirliği Uygulamada INSPIRE Politika ve Teknoloji Bileşenleriyle Coğrafi Veri Altyapısı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları INSPIRE Prensipleri, Bileşenleri ve Uygulaması CBS’nin Temelleri ve Coğrafi Veri Modelleri Veri Üretim Teknikleri ve Harita Projeksiyonları Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Coğrafi Veri Standartları, Örneklerle ISO 191XX ve OGC İçerik INSPIRE mimarisi ve elektronik ağ servisleri incelenecek, verilerin birlikte çalışabilirliği için bileşenler ve CBS Genel Müd. Ulusal CBS projeleri açıklanacaktır.
 10. 10. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Veri Uyumlaştırması Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü I Şema Eşleştirme ve Veri Dönüşümü II INSPIRE / Ulusal Coğrafi Veri Portalı Kullanımı INSPIRE Uygulama Esasları Coğrafi Veri Altyapısı (CVA) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) INSPIRE Ağ Servisleri UYGULAMA: Veri Dönüşümü / Paylaşımı INSPIRE Ağ Servisleri INSPIRE Geoportal Metaveri INSPIRE Metaveri Profili INSPIRE Veri Tanımlama Kuralları INSPIRE Veri Temaları ve Veri Tanımlama Dökümanları INSPIRE Kavramsal Model Bileşenleri ve Veri Setlerinin Birlikte Çalışabilirliği Uygulamada INSPIRE Politika ve Teknoloji Bileşenleriyle Coğrafi Veri Altyapısı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri INSPIRE Direktifi ve İlgili AB Politikaları INSPIRE Prensipleri, Bileşenleri ve Uygulaması CBS’nin Temelleri ve Coğrafi Veri Modelleri Veri Üretim Teknikleri ve Harita Projeksiyonları Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Coğrafi Veri Standartları, Örneklerle ISO 191XX ve OGC İçerik Mevcut coğrafi veri setlerinin INSPIRE standartlarına uyumlaştırması için kavramlar özetlenecektir. Veri dönüşüm ve eşleme konuları irdelenerek, örnek uygulama ile veri dönüşümü yapılacak ve portalda tanımlanacaktır.
 11. 11. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.Eğitmen Listesi Adı Soyadı Görevi / Kurumu Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU Proje Eğitim Lidesi ve Veri Uzmanı Gebze Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Erkan TIN Proje Süreç Modeleme ve Yönetimi Uzmanı Ekinoks Doç. Dr. Melih BAŞARANER Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Tarık TÜRK Cumhuriyet Üniversitesi Y. Doç. Dr. Ercüment AYAZLI Cumhuriyet Üniversitesi Ali TOKSOY Proje Yazılım Geliştirme Uzmanı Ekinoks
 12. 12. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.Eğitmen Listesi Adı Soyadı Görevi / Kurumu Dursun Yıldırım BAYAR CBS Genel Müdürlüğü, Proje Kurum Temsilcisi Yük. Müh. Selman ÇOBANOĞLU Hrt. Yüksek Teknik Okulu Hacettepe Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah KARA Yıldız Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Rabia BOVKIR Gebze Teknik Üniversitesi Engin GEM Proje Yazılım Geliştirme Uzmanı / Ekinoks Coşkun KARA Proje Veri Uzmanı / Ekinoks Dr. Andrej ABRAMIC Las Palmas de Gran Canaria
 13. 13. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın ve eğitim, Avrupa Birliği’nin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Yayının ve eğitimin içeriğinden sadece Yüklenici, BPR Danışmanlık, sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıcı olarak değerlendirilemez. Teşekkürler... Doç. Dr. Arif Cagdas AYDINOGLU Proje Eğitim Lideri ve Veri Uzmanı Gebze Teknik Üniversitesi www.arifcagdas.com / arifcagdas@gmail.com

×