Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sirah di mekah

2,207 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to like this

Sirah di mekah

  1. 1. STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH
  2. 2. Strategi Dakwah Rasulullah saw <ul><li>Berdakwah secara rahsia </li></ul><ul><li>Berdakwah secara terus terang kepada kaum kerabat. </li></ul><ul><li>Berdakwah secara terus terang kepada oang ramai </li></ul>
  3. 3. Dakwah secara rahsia/sulit <ul><li>Menyeru orang perseorangan daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat kepada Islam </li></ul><ul><li>Cth: khadijah bt Khuwailid, Ali b. Abi Talib, Abu Bakar dll </li></ul><ul><li>Dakwah secara sulit berjalan selama 3 tahun </li></ul><ul><li>Pusat penyebaran Pada peringkat ini dijalankan di rumah A-Arqam b. Abi Al-Arqam </li></ul>
  4. 4. Dakwah secara terus terang kepada kaum kerabat <ul><li>Pada masa ini Rasulullah mendapat tentangan hebat daripada keluarganya sendiri terutamanya Abu Jahal dan Abu Lahab </li></ul>
  5. 5. Hikmah dakwah secara rahsia dan terus terang <ul><li>Hikmah dakwah secara rahsia </li></ul><ul><li>Ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan </li></ul><ul><li>Penentangan secara terbuka oleh kaum Quraisy dpt dihindari </li></ul><ul><li>Kedudukan umat Islam bertambah mantap </li></ul><ul><li>Hikmah dakwah secara terus terang </li></ul><ul><li>Umat Islam berani menegakkan kebenaran </li></ul><ul><li>Penganut Islam mantap pegangan akidahnya </li></ul><ul><li>Agama Islam tersebar luas </li></ul>
  6. 6. Teknik Rasulullah Berdakwah <ul><li>Berhikmah </li></ul><ul><li>Bijaksana </li></ul><ul><li>Sifat peribadi yang unggul </li></ul><ul><li>Contoh teladan yang baik spt </li></ul><ul><li>* Pemaaf </li></ul><ul><li>* Amanah </li></ul><ul><li>* Bercakap benar </li></ul><ul><li>* Sabar menghadapi dugaan </li></ul>
  7. 7. Faktor-faktor penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah <ul><li>Agama- Islam menghapuskan penyembahan berhala dan amalan tradisi nenek moyang mereka. </li></ul><ul><li>Sosial- Islam menggalakkan persamaan hak sedangkan Quraisy hidup berpuak-puak. </li></ul><ul><li>Politik- Kedudukan pemimpin Mekah tergugat dengan kedatangan Islam </li></ul><ul><li>Ekonomi- punca perdagangan & perniagaan berhala terancam. </li></ul>

×