Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het licht van de wereld

532 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het licht van de wereld

  1. 1. Het Licht van de Wereld<br />Johannes 9<br />
  2. 2. Oordeel ?<br />God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3,17<br />Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen Johannes 9, 39 HSV<br />Johannes 9<br />
  3. 3. Reden voor dit wonder<br />Gods werk moet door hem zichtbaar worden Johannes 9, 4<br />Johannes 9<br />
  4. 4. Reacties op dit wonder<br />Buren, bekenden en ouders geven geen oordeel over optreden van Jezus<br />Johannes 9<br />
  5. 5. Blinde gaat steeds meer zien<br />Iemand die Jezus heet (10)<br />Hij is een profeet (17)<br />Hij komt van God (33)<br />Johannes 9<br />
  6. 6. Reactie van de Joden<br />Ontkennen (18)<br />Dringen aan op verloochening (24-33)<br />Jagen ex-blinde weg (34)<br />Johannes 9<br />
  7. 7. Jezus leert je zien<br />‘Ik geloof, Heer’, en hij boog zich voor Jezus neer. <br />Johannes 9<br />

×