Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engineering Service

434 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engineering Service

 1. 1. Engineering Infrast r ucture Services שרותי תשתיות הנדסיות TOYO RAM ELEC.
 2. 2. Business Partners <ul><li>BPT ec - Technology to Business Alignment </li></ul>
 3. 3. השקפה <ul><li>דאגה לתועלת הלקוח גם בזמני מיתון , ע &quot; י נתינת הניסיון הדרוש ואנשי מקצוע חזקים בתחומם . </li></ul><ul><li>בית אחד עבור פתרונות הנדסיים משותפים וצרכים תפעוליים עבור כל מחזור חיי המוצרים . </li></ul><ul><li>25 שנים בעיצוב מוצרים , הנדסה וייצור תעשייתי . </li></ul><ul><li>הצוות - 12 אנשי TOYORAM מנוסים במתן תשתית הנדסית . </li></ul>
 4. 4. המטרות <ul><li>תמיכה – SU ו - SBU עם מעגל מלא עבור פעילויותיהם היומיות . </li></ul><ul><li>מינוף השותפות עם קבוצות הנדסה ותפעול ותיקות בשוק העבודה . </li></ul>
 5. 5. Toyo Ram <ul><li>ספק שרותי תשתיות הנדסיות - ניסיון של 25 שנים </li></ul><ul><li>העברה מפיתוח ליצור , שיפור האיכות ביצור , שיפור המוצר . </li></ul><ul><li>הקמת מבדקים ( צב &quot; ד ). </li></ul><ul><li>הכנת תיקים הנדסיים . </li></ul><ul><li>הנדסת רכיבים . </li></ul><ul><li>העברה מפיתוח ליצור כולל mass production . </li></ul><ul><li>הכנת נהלים פנימיים והעמדה לתקינה בין - לאומית . </li></ul><ul><li>הקמה , ניתוח והנדסת ערך לעצי מוצר . </li></ul><ul><li>רכש מלא לפרויקטים . </li></ul><ul><li>ניהול ובקרת תצורה מלאים לחומרה ותוכנה . </li></ul><ul><li>שירותי תפעול – מחסן , תפ &quot; י , הרכבות . </li></ul><ul><li>אפיון RFP וניתוח חלופות למערכות PLM . </li></ul><ul><li>הטמעת תהליכי עבודה הנדסיים . </li></ul>
 6. 6. ערך החברה <ul><li>אנו מחזיקים בבסיס מידע רחב ביותר אשר אותו אנו מציעים ללקוחותינו . </li></ul><ul><li>אבל .... </li></ul><ul><li>מתמקדים בצרכים הפרטיים של כל לקוח ולקוח כדי למקסם עלות - תועלת ככל שניתן . </li></ul>
 7. 7. ערך החברה <ul><li>פיתוח – עיצוב וייעוץ </li></ul><ul><li>עיצוב מכני ויצירת אב - טיפוס . </li></ul><ul><li>עי ב ו ד עבור מחיר – ערך הנדסי . </li></ul><ul><li>עבודות פלסטיקה . </li></ul><ul><li>בדיקות אלקטרוניות – PCB RF & EMI . </li></ul><ul><li>התקני בדיקה נייח ונייד . </li></ul><ul><li>אוטומציה . </li></ul>
 8. 8. ערך החברה <ul><ul><li>תהליכים </li></ul></ul><ul><ul><li>מקורות מתקדמים לרכישות חוץ . </li></ul></ul><ul><ul><li>הנדסת רכיבים ופתרון התיישנותם . </li></ul></ul><ul><ul><li>ניהול חוזים . </li></ul></ul><ul><ul><li>ניהול ייצור וקבלני משנה . </li></ul></ul><ul><ul><li>גיבוש BOM ופרוצדורות עבודה לפי תקנים ובחינות איכות קפדניים . </li></ul></ul><ul><ul><li>הנדסת איכ ות עבור הלקוח לפי תקנים בינלאומיים . </li></ul></ul>
 9. 9. ערך החברה <ul><li>ניהול פרויקטים </li></ul><ul><li>לפי כל אחד מפרוצדורת התחלת מוצר של הלקוח כולל NPI (New project introduction) באתר קבלן המשנה . </li></ul>
 10. 10. סוגי חוזים <ul><li>תמחור לפי שעה </li></ul><ul><li>שכר ייעוץ </li></ul><ul><li>מסגרת תקציב – תשלום עבור שירות מסויים </li></ul><ul><li>פרוייקטי Turn Key מלא </li></ul>
 11. 11. יתרונות תחרותיים <ul><li>M & M – מיקרו ומקרו – למידת מערכות מהירה . </li></ul><ul><li>יכולת הקמת פונקציה ספציפית גמישה עבור הצרכים המשתנים . </li></ul><ul><li>שימוש בקשרי החברה הרבים בארץ ו - APAC . </li></ul>
 12. 12. לקוחות
 13. 13. צור קשר <ul><li>אתר : http://www.toyoram.co.il/161.html </li></ul><ul><li>אימייל : [email_address] </li></ul><ul><li>טלפון : 054-4775388 </li></ul><ul><li>אריה גולדברג </li></ul>

×