Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011

1,242 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011

 1. 1. Հրավիրումենքսովորելու<br />Արհեստներիդպրոց<br />740022<br />091551440<br />http://arhest.mskh.am/<br />
 2. 2.   Արտադրությամբ ուսուցում<br />ոսկերիչ-զարդագործի<br />     խեցեգործ-դիզայների<br />     լուսանկարչության, պոլիգրաֆիայի<br />     գործվածքի, գորգի-կարպետագործի<br />     վարսավիր-դիմահարդարի<br />     խոհարարի, սննդիկազմակերպման<br />     կենդանաբուծության <br />     ատաղձագործության<br />     մետաղագործության<br />     կարի և մոդելավորման<br />     համակարգիչներիշահագործման<br />     շինարարականաշխատանքների<br />     ռազմականգործի <br />     սպասարկմանոլորտիծառայությունների<br />
 3. 3. ատաղձագործության<br />
 4. 4. գործվածքի, գորգի-կարպետագործի<br />
 5. 5. կարի և մոդելավորման<br />
 6. 6. կենդանաբուծության<br />
 7. 7. համակարգիչների շահագործման<br />
 8. 8. ոսկերիչ-զարդագործի<br />
 9. 9. վարսավիր-դիմահարդարի<br />
 10. 10. խոհարարի, սննդի կազմակերպման<br />
 11. 11. Արհեստներիդպրոց740022091551440http://arhest.mskh.am/<br />

×