Euroopan digitaaliset sisämarkkinat

506 views

Published on

Katsaus digitaaliseen murrokseen ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden tilanteeseen

Published in: News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Euroopan digitaaliset sisämarkkinat

 1. 1. Euroopan digitaaliset sisämarkkinat Timo Argillander @timoargillander 27.10.2013
 2. 2. Agenda 1. 2. 3. 4. Johdanto: Digitaalinen murros Digitaaliset sisämarkkinat Digitaalisten sisämarkkinoiden tilanne Toimijoiden näkemykset digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä 5. Johtopäätökset ja suositukset © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 3. 3. 1. Johdanto: Digitaalinen murros © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 4. 4. Digimurros tapahtui jo: laajakaistayhteydet Suomessa Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri [verkkojulkaisu].
Joulukuu 2012, Liitekuvio 14.
 Tietokoneen ja internet-yhteyden yleisyys kotitalouksissa 2/2001–11/2012 Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.
5.
2013].
 © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 5. 5. Maarajat murtuvat © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 6. 6. Mainonta murtuu Eri medioiden osuus mediamainonnasta maailmassa (PwC, visualisointi Digital Media Finland) © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 7. 7. Arvoverkot murtuvat © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 8. 8. Sovelluskehitys murtuu Ansaintamallit murtuvat © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 9. 9. Eikä tässä vielä kaikki… © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 10. 10. 2. Digitaaliset sisämarkkinat © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 11. 11. Digitaaliset sisämarkkinat • Euroopan unionin sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja valuutta siirtyvät yhtä vapaasti maasta toiseen kuin maan sisällä. • Euroopan unionin digitaalisilla sisämarkkinoilla 1. digitaaliset tuotteet siirtyvät yhtä vapaasti maasta toiseen kuin maan sisällä 2. tavaroita ja palveluita ostetaan ja myydään digitaalisissa kanavissa yhtä vapaasti eri maiden välillä kuin yhden maan sisällä. © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 12. 12. Miksi tämä on tärkeää? • • • • Digitalisoituminen ja tietoverkkojen kehittyminen muuttavat perusteellisella tavalla yritysten, kansalaisten ja julkisten toimijoiden toimintaympäristöä Digitalous vaikuttaa oleellisesti työllisyyteen ja talouskasvuun Digitaalisen talouden osuus ja merkitys kasvavat jatkuvasti, yhtenäismarkkinoiden toiminta on vietävä myös digitaaliseen talouteen Digitalouden veturit tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 13. 13. Lähtökohdat • Vaikuttaa oleellisesti talouskasvuun ja työllisyyteen • Komission toimenpide-ehdotukset on linjattu Digitaalistrategiassa ja Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 14. 14. 3. Digitaalisten sisämarkkinoiden tilanne © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 15. 15. Digitaalisten markkinoiden jaottelu Fyysiset tuotteet Palvelut Digitaaliset sisällöt Kuluttajakauppa (B-to-C) kuluttajatuotteet kuluttajapalvelut mediasisällöt Yritysten välinen kauppa (B-to-B) raaka-aineet ja alihankinnat palvelualihankinnat tietopalvelut ja Bto-B-media; kuluttajasisältöjen aggregointi Kuluttajien välinen kauppa (C-to-C) käytetyt tavarat kotiapupalvelut kuluttajien sisältötuotanto © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 16. 16. Yhteenveto digitaalisten sisämarkkinoiden tilanteesta EU27 Suomi Huomioita Vähittäiskaupan arvo (ilman autokauppaa), 2009 2.700 mrd € 34 mrd € Suomen osuus 1,3 % EU:sta Sähköisen kaupankäynnin osuus yritysten liikevaihdosta, 2009 13 % 18 % Suomi edelläkävijä Verkko-ostamisen osuus kuluttajien rahankäytöstä, 2010 6% 8% Suomi edelläkävijä Internetistä ostaneet kuluttajat, % väestöstä, 2010 40 % 59 % Suomi edelläkävijä Toisesta EU-maasta internet-ostoja tehneet kuluttajat, % väestöstä, 2009 8% 17 % Suomi kärkijoukossa Internet-kauppaa käyvien yritysten osuus vähittäiskaupan yrityksistä, 2009 51 % 39 % Suomi jäljessä Kuluttajien rahankäyttö digitaalisiin sisältöihin 13 mrd € 140 milj. € Suomen osuus 1,1 % EU:sta
 17. 17. 4. Toimijoiden näkemykset digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 18. 18. Digitaalistrategian tunnistamat keskeiset esteet • • • • • • • • Hajanaiset digitaaliset markkinat Puutteellinen yhteentoimivuus Yleistyvä verkkorikollisuus Alhainen luottamus verkkoihin Puutteelliset investoinnit verkkoihin Riittämättömät t&k-investoinnit Digitaalisen osaamisen ja lukutaidon puutteet Menetetyt mahdollisuudet vastata yhteiskunnan haasteisiin © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 19. 19. Merkittävimmät DSM:n esteet: selvityksen tuloksia • • • • • Verkkopalvelujen tarjoajien toimintavalmiudet ja –edellytykset Kieli- ja kulttuurikysymykset Yksittäisten toimijoiden valta-asema Kuluttajansuoja ja verotus (ALV) Palvelujen löydettävyys ja käytettävyys © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 20. 20. Kotimaisten tahojen pääteemat • Hallitus ja eduskunta: työllisyysasteen ja tuottavuuden kasvu • Oikeudenomistajat ja sisällöntuottajat: tekijänoikeuskysymykset • Digitaalisen sisältökaupan harjoittajat: tekijänoikeuskysymykset • Fyysisten tavaroiden ja palvelujen tarjoajat: kuluttajansuojakysymykset • Teknologian toimittajat: riippuu yrityksen koosta • Kuluttajat: verkkorikollisuuden ja huijareiden kuriin saaminen © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 21. 21. 5. Johtopäätökset ja suositukset © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 22. 22. Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset: sisämarkkinaperiaatteet ja digitaalinen ympäristö • Digitaalisuus yleistyy, pian ei enää erityisalue • Keskustelussa otettava huomioon digitaalisen toimintaympäristön erityispiirteet kuten uudenlaiset ekosysteemit • Yksittäisille yrityksille DSM mahdollisuus ja uhka • Keskustelussa on punnittava kansalliset ja EU:n edut • Digitaalisten markkinoiden näkökulma on otettava huomioon läpileikkaavasti kaikissa poliittisissa päätöksissä © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 23. 23. Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset: digitaalisten sisältöjen ja palvelujen sekä digitaalisten kanavien kautta tapahtuva fyysisten tuotteiden ja palvelujen kauppa • • • • • • • • Verkkokauppa avaa suomalaisille yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia sekä koti- että kv-markkinoilla Rajat ylittävissä palveluissa Suomen asema epäedullinen Erityisesti pk-yritysten tietotaito ja asenteet eivät ajan tasalla Suomalaiset yritykset ovat liian passiivisia Kuluttajat entistä arvaamattomampia, sosiaalisen median rooli tärkeä Suomalaiset yritykset pystyvät kilpailemaan paremmin erikoistumalla kuin volyymituotteiden hinnoilla Julkisten yrityspalvelujen ja –tukien on sovelluttava myös digitaalisilla markkinoilla toimiville yrityksille Sisältöjen osalta peliteollisuuden kilpailukyvystä tulee huolehtia myös jatkossa © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 24. 24. Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset: sääntely • • • • • • • Kuluttajien luottamuksen kannalta olennaista kuluttajien oikeuksien toteutumisen varmistamisen ADR-menettelyjen edistäminen suositeltavaa rajat ylittävien kuluttajariitojen ratkaisussa Yksityisyyden suojan huomioiminen ymmärrettävin keinoin Roskaposti suurin käytännön tietosuojaongelma Reilun kilpailutilanteen takaaminen (esim. yhteensopivuus) Tekijänoikeuskysymyksissä rajat ylittävien palvelujen lisensiointia tulee helpottaa Nopea markkinakehitys vaatii nopeampaa reagointia – EU-tason sääntelyn hitaus © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 25. 25. Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset: kuluttajat • • • • • • Kuluttajien luottamusta ja digitaalisia taitoja parannettava Sosiaalinen media tärkeä tekijä kuluttajien ostopäätöksissä ja sisältöjen löytämisessä Sosiaalinen media myös lisäansainnan lähde Verkkokaupan ja viranomaispalvelujen tarjonnan kasvu hyvä asia kuluttajille Kuluttajien välinen verkkokauppa potentiaalinen kasvualue, vaatii kuitenkin pelinsääntöjä Sijaintitietoon perustuviin palveluihin kiinnitettävä erityistä huomiota © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 26. 26. Skenaariot Suomi menestyy, jos: Kotimaiset yritykset tarttuvat ripeästi uusiin mahdollisuuksiin Infrastruktuuri ja kansalaisten verkkotaidot ja –aktiivisuus ovat huipputasolla Kuluttajat luottavat verkkopalveluihin ja ottavat ne osaksi arkipäiväistä elämäänsä Valtiovallan toimet tukevat optimaalisesti kehitystä Suomi putoaa kehityksestä, jos: Kotimaiset yritykset ovat edelleen passiivisia Laadukas kotimainen sisältötuotanto tyrehtyy Infrastruktuurin kehitys laahaa kvkehitystä jäljessä Kansalaisten verkkotaidot ovat hyvin eri tasoilla Kuluttajat suhtautuvat verkkopalveluihin edelleen epäilevästi Valtiovalta ei pysty luomaan tehokasta verkkomarkkinoita koskevaa sääntelyä ja sen toimeenpanoa
 27. 27. Pääviestejä • Digitaalisuus sulautuu pian saumattomaksi osaksi sisämarkkinoita • Verkon ekosysteemeissä ei menestyäkseen ole pakko olla keskellä, mutta hyvin toimivat alustat tärkeitä • Kuluttaja muuttuu arvaamattomaksi ja hänen valtansa kasvaa • EU ei ole verkkopalveluja määrittävä raja • Kotimaisten yritysten on aktivoiduttava ja löydettävä kilpailuetunsa lähinnä erikoistumisesta • Ei lisäsääntelyä vaan jo olemassa olevan implementointia © 2013 Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 28. 28. facebook.com/digitalmediafinland @digitalmediafi digitalmedia.fi etunimi.sukunimi@digitalmedia.fi Korkeavuorenkatu 30 A, 2. krs, FI-00130 Helsinki Helsinki – Tampere – Oulu – Lappeenranta

×