Laman web pengajian al quran

277 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laman web pengajian al quran

 1. 1. Laman web pengajian al-quran<br />Disediakan:AhmadNazrin bin Amran<br />
 2. 2.
 3. 3. Apakah yang terdapatpadalaman web ini?<br />Terdapatbeberapabahagian yang bolehdilawatipadalaman web ini…<br />Diantaranyaialahtafsirseluruh al-Quran yang manadiambildaripdaulamamu’tabar..sepertiIbnKathir,SayyidQutub,Qurtubi, danabeberapaulamatafsir yang terkemuka..<br />
 4. 4.
 5. 5. Sambungan….<br />Selainituiajugamengandungibahagiantajwid…yang manaianyasedikitsebanyakdapatmembantukitauntukmengenalihukum-hukumtajwid..<br />Yang menariknyadisiniialahhukumtajwidbolehdikenalidandiketahuimelaluiwarna..contohnyajikasesuatuayatituberwarna ‘maroon’.maknanyahukumdisituadalah mad lazim.<br />
 6. 6.
 7. 7. Sambungan…<br />TerdapatjugabahagianI’rab..<br />DidalamnyaterdapatI’rabtentangsesuatuayat…<br />Inijugasebenarnyadapatmembantukitauntukmemperbaikiilmubahasaarab.<br />
 8. 8.
 9. 9. Sambungan…<br />Selainituiajugaterdapatbahagianterjemahan..<br />Tetapiiaadalahterjemahandaripadabahasainggerissahaja yang bolehkitafahami..daniatidakmempunyaibahasaibundasetiapbangsa.<br />Mungkininiadalahsatukelemahan yang bolehkitadapati..<br />
 10. 10.
 11. 11. Sambungan….<br />terdapatjugabahagianmu’amdimanabahagianiniiamembantuuntukmencariperkataan yang ingindicari…<br />Contohnyaperkataan yang ingindicaribermuladenganhuruf BA’…makadisanaakanterteraperkataan yang bermuladenganhuruftersebut.<br />
 12. 12.
 13. 13. Sambungan….<br />Selainitujugakitaakandapatmendengarbacaandaripadabeberapa imam-imam yang terkemukaduniaketikaini.<br />Contohnyadibahagianatassekaliterdapatseperti mp3 jikakitainginmendengarbacaan imam-imam tersebut.sepertibacaan Al-imam al-kabirsyeikhAbd.Rahman As-Sudaisi.<br />
 14. 14.
 15. 15. Sambungan…<br />Dibahagiantepisebelahkananterda[at beberapatafsir yang kitaingincari…<br />Contohnya. ayat 14 daripadasurah As-Sajdah..tetapikitainginmencaritafsiranayattersebutdenganmenggunakantafsir Al-Baidhowi, makaklikpadabahagiantafsir..<br />

×