Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minor B& C 2007 2008 Session 1

464 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minor B& C 2007 2008 Session 1

  1. 1. Minor Beeld & Communicatie Week 1 Connie van der Molen Len Middelbeek Arent Roggeveen
  2. 2. Thema’s • Beeld en context • Beeld en psychologie • Beeld en betekenis - Analyse en interpretatie • Techniek en productie
  3. 3. Beeld en context • Geschiedenis van het beeld • Invloed van technologie • De veranderende rol van het beeld in de samenleving • Beeld en cultuur • Ethiek etc • Beeld en intermedialiteit (Het gebruik van beeld in verschilende media) • Beeld en Nieuwe Media in een massamediale context
  4. 4. Beeld en psychologie • Het brein en waarnemen • Beeld en bewustzijn • Identiteit en expressie • Testen
  5. 5. Beeld en betekenis - Analyse en interpretatie • Mogelijkheden tot manipulatie • Iconografie en semantiek • Moodboard
  6. 6. Techniek en Productie • Maken foto’s • Logo’s • Grafische vormgeving • Maken affiches / posters • Maken films • Budgeteren
  7. 7. Leerdoelen • Beeld, Perceptie en Werkelijkheid: Bewustwording van processen bij het produceren en waarnemen van beelden. • Theorie en héél veel praktische oefeningen
  8. 8. Planning / Media • Week 1 Algemene inleiding • Week 2 Beeldhouwwerken / Schilderijen • Week 3 Pictogram / Signing • Week 4 Fotografie • Week 5/6 Film • Week 7 Televisie • Week 8 Posters • Week 9 Cartoon / strip • Week 10 Reclame • Week 11 Multimedia & Games • Week 12 Master proof

×