Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waarzegkaarten van mlle lenormand

1,878 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waarzegkaarten van mlle lenormand

 1. 1. Waarzegkaarten van Mlle. Lenormand
 2. 2. 1. Harten 9, RUITER Ziet ge die ruiter draven? Goed nieuws brengt hij u aan ... Laat ons eens onderzoeken: Vanwaar komt het vandaan?
 3. 3. 2. Ruiten 6, KLAVERBLADEN De mooie klaverbladen Melden geluk dat blijft, Indien geen wolkengevaarte Er dicht langshenen drijft.
 4. 4. 3. Schoppen 10, SCHIP Het schip is steeds een goed teken: Het kondigt u gewis Geluk’ge reis en winsten, Misschien een erfenis.
 5. 5. 4. Harten heer, HUIS Dit huis hier spreekt van welvaart En van gelukkig zijn Maar ‘t zegt ook: Oordeel, vrienden, Te licht niet naar de schijn.
 6. 6. 5. Harten 7, BOOM Een verre boom: gezondheid; Maar ziekte, boom nabij. Veel bomen bij elkander Zijn teken goed en blij.
 7. 7. 6. Klaver heer, WOLKEN De zwarte kant der wolken Is onrustwekkend zicht. Maar waar de blauwte doorschijnt, Daar is het leven licht.
 8. 8. 7. Klaver vrouw, SLANG De slang is iets afschuw’lijks. Bewaak uw lijf en goed; Voor valsaards en verraders, Wees immer op uw hoed’.
 9. 9. 8. Ruiten 9, LIJKKIST Een lijkkist is boos teken: Verval of ziekte of dood. Maar is de kist verwijderd, ‘t Gevaar wordt minder groot.
 10. 10. 9. Schoppen vrouw, RUIKER Die lieflijke ruiker Van bloemen schoon en fris Spreekt slechts van blijde dingen En niet van droefenis.
 11. 11. 10. Ruiten boer, ZEISEN O, vrees, wanneer de zeisen Dicht om u heen komt staan, En hoop dat goede omgeving Het kwade zal verslaan.
 12. 12. 11. Klaver boer, ROEDE De roede meldt nooit vreugde: Met onheil in uw haard, Met ziekten of met tweedracht Gaat zij meestal gepaard.
 13. 13. 12. Ruiten 7, VOGELS Kort leed melden de vogels Die dicht komen te staan; Maar in de verte, dat het Op reis u wel zal gaan.
 14. 14. 13. Schoppen boer, KINDJE Dit kindje spreekt van vriendschap Die uw bestaan verblijdt, En looft uw eigen goedheid En uw gedienstigheid.
 15. 15. 14. Klaver 9, VOSJE Voorzichtig zijn, zo maant u Het vosje sluw en fijn: Vertrouw niet te lichtzinnig Wie om u henen zijn.
 16. 16. 15. Klaver 10, BEER De plompe beer is voorboô Van heil en vrolijkheid; Maar wacht u wel, zo zegt hij, Voor afgunst en voor nijd.
 17. 17. 16. Harten 6, STER Een ster is steeds een goed teken, zolang ze helder blijft En langs de blauwe hemel Geen wolk er dicht langs drijft.
 18. 18. 17. Harten vrouw, OOIEVAAR Verandering, verhuizing Verkondt de ooievaar, Tenzij hij al te verre Van u verwijderd waar’.
 19. 19. 18. Harten 10, HOND De hond is van getrouwheid De vriendelijke tolk, Althans zo hij bij u is, En verre van de wolk.
 20. 20. 19. Schoppen 6, TOREN De toren is het teken Dat heil u tegen vloeit, Indien er uit de wolken Geen onweer boven broeit.
 21. 21. 20. Schoppen 8, TUIN Wie dicht bij deze tuin staat, Vindt schone vriendenschaar; Voor wie er ver van af is, Wordt vriendschap een gevaar.
 22. 22. 21. Klaver 8, BERG De berg dat is een vijand; Die brengt u in ‘t verdriet, Indien geen trouwe vriendschap U kloeke bijstand biedt.
 23. 23. 22. Ruiten vrouw, WEG Een weg beschaduwd door wolken, Dat is een boos bescheid; Maar hoop, indien een afstand U, weg en wolken scheidt.
 24. 24. 23. Klaver 7, MUIZEN Die muizen komen zeggen, Dat diefstal is geschied, ‘t Verlorene krijgt ge weder, Misschien wellicht ook niet.
 25. 25. 24. Harten boer, HART Van goedheid en van liefde Is ‘t hart de klare bron. En ‘t is op ‘s levens wegen De blijde warme zon.
 26. 26. 25. Klaver aas, RING Van een gelukkig huw’lijk Spreekt ring ter rechterhand Maar links verkondt hij twisten En breuk van liefdeband.
 27. 27. 26. Ruiten 10, BOEK Dit boek hier komt vermelden Geheim in uw bestaan, Laat ons, om het t’ontdekken, De kaarten gadeslaan.
 28. 28. 27. Schoppen 7, BRIEF Door deze brief wordt zeker Een groot geluk beloofd, Indien der wolk nabijheid er u niet van berooft.
 29. 29. 28. Harten aas, HEER Dit is der kaarten koning, Heer brengt vreugde of verdriet, Naar gij er schone tekens Of droeve rondom ziet.
 30. 30. 29. Schoppen aas, VROUW De schoonste van de kaarten Is deze wel, de vrouw. Moog’ze u veel voorspoed melden, een leven zonder rouw.
 31. 31. 30. Schoppen heer, LELIE De lelie spreekt van onschuld en blijde levensbaan, Indien de donk’re wolke Er niet bij komt te staan.
 32. 32. 31. Ruiten aas, ZONNE Indien de blijde zonne U gunstig tegenlacht, Dan lijkt gewis uw leven Nooit aan een sombre nacht.
 33. 33. 32. Harten 8, MAANTJE Ziet het vriendlijk maantje Van dichtbij op u neer, Dan meldt het een schoon loopbaan, Dan wacht u roem en eer.
 34. 34. 33. Ruiten 8, SLEUTEL Indien u deze sleutel Goed mag ter zijde staan, Dan zal het in uw leven Naar hartewens u gaan.
 35. 35. 34. Ruiten heer, VISSEN Door ‘t teken van de vissen Wordt heil u toegezegd, Indien de kaart, tenminste, Voordelig is gelegd.
 36. 36. 35. Schoppen 9, ANKER Het anker! Gij moogt hopen Op welvaart en op trouw; Maar ligt het in de verte, Dan is uw hart maar lauw.
 37. 37. 36. Klaver 6, KRUIS Het kruis is een voorspelling Van onheil allerlei. Hoe verder ‘t staat, hoe erger; ‘t Meldt korte smart nabij.
 38. 38. Waarzegkaarten van Mlle. Lenormand

×