Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åpne spørsmål om kommunikasjonsstrategi

Åpne spørsmål om kommunikasjonsstrategi i Arendal kommune.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Åpne spørsmål om kommunikasjonsstrategi

 1. 1. Kommunikasjons- og informasjonsstrategi<br /> Strategisk ledergruppe – 4. mai 2010<br />Samling i forvaltningsskikk og -etikk<br /> Anne Cathrine Haugland<br />
 2. 2.
 3. 3. Hva mener vi med enkommunikasjons- og informasjonsstrategi?<br />
 4. 4. Trenger Arendal kommune en kommunikasjons- og informasjonsstrategi?<br />
 5. 5. På hvilken måte kan en kommunikasjons- og informasjonsstrategi hjelpe deg i arbeidet ditt?<br />
 6. 6. Eller var det omdømmestrategi?<br />Hva er egentlig forskjellen?<br />Vår atferd/resultater<br />Egen opplevelse<br />Omdømme<br />Hva andre sier<br />Medieomtale<br />Vår kommunikasjon<br />
 7. 7. Hvem har ansvaret for vår kommunikasjon?<br /><ul><li>for at informasjon om at nye betalingssatser kommer ut?
 8. 8. for at telefoner blir besvart?
 9. 9. for å informere om telefonnummer til private barnehager?
 10. 10. for å arkivere mail?
 11. 11. for at foreldre vet hvilke tiltak en skole setter inn mot mobbing?
 12. 12. for at ansatte vet om organisasjonsendringer før de omtales i avisen?
 13. 13. for at vi bruker et godt og enkelt språk?
 14. 14. for at en mor vet når den syke spesialpedagogen blir erstattet av en vikar?
 15. 15. for at folk får informasjon om stenging av vann?
 16. 16. for at informasjonen er koordinert og riktig i krisesituasjoner?</li></li></ul><li>Hvilken nytte har vi av å informere/kommunisere?- Kan vi unngå klager?- Kan folk der ute hjelpe oss?- Blir folk mer fornøyde?<br />
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Informasjon og kommunikasjoner virkemidler for å nå kommunens mål. (Kommuneplan, handlingsprogram/budsjett)<br />
 22. 22. Arendal: Varm – stolt – utadvendt <br />
 23. 23. Hva gjør vi nå?<br />Oppretter en arbeidsgruppe <br />Oppsummerer innspill fra dagens samling<br />Ønsker flere tanker og innspill www.arendalbeta.no<br />Mål: Politisk behandling i løpet av 2010<br />
 24. 24. Noen som vil være med i arbeidet?<br />
 25. 25. Takk for oss!<br />

×