Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Mulleres Creadoras

 1. 1. Mulleres<br />creadoras<br />
 2. 2. PRESENZA FEMININA NA ARTE<br />Moitísimas figuras de mulleresescribiron, pintaron, esculpiron ou compuxeron música antes do século XIX.<br />Foronsistemáticamentepresentadas nos manuais de historia da arte dunha forma marxinal o que poderíafacernos pensar que apenas existiran.<br />
 3. 3. "Ben feliz es,lector -escribiríaa discípula favorita de Montaigne-, se non pertences a este sexo ao cal lleestán vedados todos os bens ao vedárselle a liberdade, a fin de concederlle como única felicidade, como virtudes soberanas e únicas, facer o bobo e servir." <br />
 4. 4. Moitas pinturas realizadas por mulleresforon inicialmente atribuídas a homes, o que indicaría que nonhaidiferenzasobxectivas entre a arte realizada por mulleres ou por homes. <br />
 5. 5. Unha panorámica da arte feminina desde a pintura barroca de ARTEMISA GENTILESCHI ata a arquitectura dunha artista consagrada e libre como ZAHA HADID <br />
 6. 6.  <br />ARTEMISIA GENTILESCHI<br />Artista italiana do século XVII, filladun pintor. <br />Xa desde pequena achégase á pintura observando os cadros do seu pai, quendesexaba que fosemonxa e mantenapracticamente encerrada en casa, permitíndolle o acceso ao tallercoacondición de que ninguénlledirixa a palabra. <br />AUTORRETRATO COMO ALEGORÍA DA PINTURA<br />
 7. 7. ARTEMISIA GENTILESCHI<br />SUSANA E OS VELLOS, 1610<br />Pintora de éxito.Primeira muller admitida na Academia do Deseño de Florenciaen1616.<br />
 8. 8. ARTEMISA GENTILESCHI<br />Nas súas pinturas fansepatentes as heroínas femininas. As mulleres que representa teñengran fortaleza de espírito, enfróntanseá forza masculina.<br />JUDITH E HOLOFERNES, 1614<br />
 9. 9. JUDITH E A SÚA DONCELA (1619)<br />Magdalena como la melancolía<br />Foi a primeira mulleren pintar motivos ou escenasrelixiosas.<br />ARTEMISIA GENTILESCHI<br />
 10. 10. SÉCULO XIX <br />Crece o número de mulleres dedicadas á arte, aínda que o modelo feminino segue a relegar á muller ao papel de esposa, nai e anxo do fogar. <br />
 11. 11. Coavangarda artística francesa,créanseasociacións de mulleres artistas e os grandes mestres abren as portas dos seus talleres ás mulleres.<br />
 12. 12. MANET: RETRATO DE BERTHE MORISOT <br />BERTHE MORISOT, MARY CASSAT, E A ESCULTORA CAMILLE CLAUDEL asumiron os seus roles de mulleres que crearon a par dos seus colegas. Claro que o seu nome asóciaseaínda ao dun mestre, e Morisot é cuñada de Manet, Cassat amante de Degas e Claudel irmá de Paul e a desgraciada namorada de Rodin. <br />Pero pintaron, modelaron e tallaron.<br />CAMILLE CLAUDEL<br />MARY CASSAT: AUTORRETRATO, 1878<br />
 13. 13. A PASIÓN IMPRESIONISTA<br />BERTHE MORISOT (1841-1895)<br />
 14. 14. MANET: <br />RETRATO DE <br />BERTHE MORISOT<br />«É importante expresarse ... coacondicion de que as sensaciónssexan verdadeiras e procedan da propiaexperiencia».<br />
 15. 15. A IRMÁ DA ARTISTA XUNTO Á FIESTRA<br />Escenas familiares en interiores <br />A súa técnica, baseada en grandes pinceladas aplicadas libremente en todas as direccións.<br />Calidades transparentes, <br /> iridiscentes e <br /> tornasoladas.<br />
 16. 16. O BERCE<br />O efecto atmosférico, por medio da luz que difumina os contornos.<br />Emprego de veladuras e de contrastes de cor.<br />
 17. 17. Puerto de L'Orient, 1869<br />A escenarecolle a luz do serán, que alaga de tonalidades claras todo o espazo e crea sombras coloreadas. <br />
 18. 18. Logo da morte de BertheMorisot, o pintor PISSARROescribiuao seu fillo : <br />Nonpodes imaxinar que sorprendidos estamos todos nós e que conmovidostamén, poladesaparición desta distinguida muller, quentivoun talento feminino tanespléndido e quen proporcionou honra ao noso grupo Impresionista que desaparece - como todas as cousas-. ¡Pobre Mme. Morisot, o público apenas a coñece!. <br />AUTORRETRATO<br />
 19. 19. “Coñecín a algunhaspersoas co meu sentido artístico, sentiron o amor e a vida. <br />¿Hai algo comparable a esta alegría para unha artista?”<br />MARY CASSAT<br />AUTORRETRATO<br />
 20. 20. MARY CASSAT <br />Artista norteamericana.<br />Estudiouna Pennsylvania Academy of Fine Arts. O seuencontro con Edgar Degas cambia o curso da súa formación artística. <br />O pintor, fascinado polo estilo e a personalidade da moza americana, convértese no seu mentor e introdúcea no ambiente da vangarda e máis concretamente no grupo impresionista. <br />AUTORRETRATO<br />
 21. 21. MULLER SOSTENDO UN ABANICO, 1879<br />MARY CASSAT <br />En 1904 Francia concedeulle a Lexión de <br />Honra. <br />Nomeadamembro da Academia Nacional de Debuxo de Nova York en 1910.<br />O seu tema preferido será o retrato de mulleres e nenos.<br />Como Degasprefire as escenas de interior pero tamén realiza obras importantes ao airelibre.<br />
 22. 22. MARY CASSAT: “No baño”, 1890<br />ESTAMPA XAPONESA<br />EISHOSAI CHOKI1789-1795<br />Aprende a técnica do gravado e estuda a arte xaponesa que chega a engaiolala. <br />
 23. 23. PASEO EN BARCO, 1895<br />
 24. 24. CAMILLE CLAUDEL<br />«Mostreilleonde atopar o ouro; o ouro que ela busca está en si mesma.»<br />AUGUSTE RODIN <br />«¡Oh canto talento, non ceso de gritalo! Pero ¿qué queres? ¡Non se dan conta, non o perciben!»<br />EMILE ZOLA <br />
 25. 25. Escultora francesa. A pesar da oposición da familia o seu irmán, Paul, escritor e único amigo, conseguiu que os seus pais autorizasen a entrada dá súairmánuntaller. <br />Entra en contacto convariosescultores. A eles sorprendeulles a mestría e ou dominio que xaexpresabaCamille, polo que lleprestaron a súaaxuda para ingresarnunha Academia de arte. <br />CAMILLE CLAUDEL (1864-1943) <br />“Unha fronte soberbia, baixo ela uns ollos magníficos, dese raro azul, tan difícil de atopar”... <br /> PAUL CLAUDEL<br />O escultor Rodin foi o seu mestre e marcou a vida e a obra de Camille.<br />
 26. 26. A SÚA RELACIÓN CON RODIN A NIVEL PERSOAL<br />Naquela época, Camille Claudel roldaba os 20 anos e atopábase na plenitude da súa beleza e da forzacreativa. <br />O contacto co escultor Auguste Rodin desemboca nunharelaciónamorosa moi atormentada que a marcaría desde o punto de vista profesional e personal. <br />Rota a súarelación co escultor, entra na súa vida Claude Debussy pero taménelestá unido a outra muller. <br />Mentres, as súas obras alcanzan certo éxito e aparecenconfrecuencia artigos sobre ela nas revistas de arte.<br />
 27. 27. A SÚA RELACIÓN CON RODIN A NIVEL PROFESIONAL<br />CAMILLE POR RODIN<br />Esta relacióninfluíu de xeito decisivo na obra de Camille.<br />Ela aprendeu rápido e Rodin permitiulle participar en moitas das súas grandes esculturas. Aíndaque, medorento da súa personalidade e talento arrasadores, intentaba rebaixar o seu protagonismo no estudo. <br />RODIN <br />POR CAMILLE CLAUDEL<br />
 28. 28. Colaborou con Rodin en “As Portas do Inferno” e “Os Burgueses de Calais”. <br />Esta época foi realmente produtiva para Rodin, mais a Claudel impediulle desenvolver o seu propioestilo. <br />OS BURGUESES DE CALAIS<br />
 29. 29. Prodúcese entre ambos un clima de colaboración e enfrontamento que enriquece o labor mutuo. <br />Camilledeixou escrita, na súacorrespondencia da época, que Rodin se aproveitaba dela, que as obras que presentaba como propiaseran produto do seu talento menosprezado. <br />
 30. 30. Os dous artistas inflúense mutuamente; a “Mociñacongavela” anuncia a “Galatea” de Rodin e a “Muller fauno axeonllada” están na orixe das figuras femininas de <br />“A Vague” de Camille Claudel.<br />
 31. 31. DERRADEIROS ANOS DE CAMILLE CLAUDEL<br />Pasou os 30 últimos anos da súa vida no manicomio. Alí morreu soa. Abandonada por todo o mundo, incluída a súafamilia. Camille Claudel cargaba ás súas costas 79 anos dunha vida tan dramática como fascinante. E aíndatería que transcorrer moito tempo para que se recoñecese o seu talento como escultora. Sobre todo, para que a súa personalidade artística voase por encima da súarelacióncon Auguste Rodin.O seu mestre. O seu amante. Unxenio déspota e vantaxista, da que Claudel foi vítima. Como o foi da súafamilia ingrata e da sociedade misóxinada época.<br />
 32. 32. “RAPARIGA CON GAVILLA”, 1886<br />As formas saen da misma materia, do bloque de mármore.<br />Camille cegou a Rodin coasúaobra. Ao ver as súas esculturas enxesodescubriu nela un alma xemelga, alguén que como elvivía por e para os perfís. Alguén que se zafaba do academicismo para liberar as figuras, dotalas de movemento e emoción, transformando pouses clásicasen novas formas de poderosa vitalidade. <br />
 33. 33. Logo da súa ruptura con Rodin, mostra cambios na concepción da súaobra: <br />unha expresividade apaixonada e exclusiva do corpo espido, conactitudesmáis elegantes. Os panos envolven o corpo. <br />Unha obra mestra como “O vals” é un exemplo da evolución de Camille.<br />O VALS,1889<br />Bronce<br />
 34. 34. O VALS,1898<br />En mármore<br />
 35. 35. FANTASÍA Á CALOR DO LUME OU “O PENSAMENTO”, 1898<br />Grupo que representa a unha mozaaxeonlladadiante dunhacheminea, a fronte apoiada contra o mármore parece anticipar a carta delirante que escribirá ao seu irmán logo de 19 anos de internamento:<br />“¡Deus meu, que pena, eu querería estar xunto á cheminea de Villeneuve (a súa casa da infancia), pero creo que non sairei xamais de Montdevergues, o trenxa partiu!”<br />
 36. 36. Novo estilo derivado do xaponesismo, entón de actualidade. Composiciónscon elegantes xogos de curvas. <br />«A Onda» vai caer sobre as mozas que danzan sobre a area e esperan a caída da auga con estremecimentos de alegría. Representa o enfrontamentodun grupo humano co mar.<br />“A ONDA” OU “AS BAÑISTAS”<br />Mármore, ónice e bronce. <br />
 37. 37. A IDADE MADURA, 1899-1903<br />O home (a idade madura) é arrastrado por unhaanciá figura feminina(a vellez) mentresunha moza axeonllada(a mocidade) parece suplicar para que non a abandone. Malia que non se observa ningunha alusión nos rostros dos personaxes, parece que nos atopamos ante unha referencia ao triángulo amoroso entre Rodin, Rose Beuret -representada polaanciá- e a propia Camille Claudel. <br />
 38. 38. A SIRENA, 1904<br />
 39. 39. “O ABANDONO”<br />Inspírasenunha evocación literaria: un drama dun poeta hindú: o reencontro de Sakountala e do seu esposo tras unha separación provocada por un encantamento.<br />
 40. 40. A AURORA<br />Camille posúe unha gran habilidade técnica para a escultura dominando á perfección a talla do mármore<br />
 41. 41. O SÉCULO XX <br />Avances do movemento feminista e da loitapolosdereitos da muller, pero aínda na primeira metade do século as mulleres artistas seguen á sombra dos homes. <br />Asíse coñece a Sonia Terk como esposa de Robert Delaunay ou a XeorxiaO’Keeffede Alfred Stieglitz, a GabrielleMünter como parella de Wassily Kandinsky, a Le Krasner de Jackson Pollock ou a Doura Maar de Pablo Picasso. <br />
 42. 42. XEORXIA O’KEEFF (1887-1986)<br />Nacida en 1887 en Wisconsin, De intensa vida artística, desde a súaprimeira exposición en 1917, sempre conducida e apoiada, polo seu marido, Stiegelitz. <br />Realiza seuscadros case abstractos baseados en ampliacións de plantas e flores, obras de gran elegancia e vitalidade, cuxas formas sensuais están cheas de suxestións.<br />
 43. 43. “A toda forma natural, a toda roca, a todo froito ou flor, ata ás pedras soltas que cobren o camiño, concedinlles unha vida espiritual, vinas sentir, asocieicon elas un sentimento.”XEORXIA O’KEEFF<br />
 44. 44. XEORXIA O’KEEFF<br />“Iris negro”<br />Como algún dos órganos reprodutores das plantas mostran verdadeiro parecido cos humanos, podenestablecerseasociacións eróticas ao observar o interior do caliz aberto da flor.<br />O’Keeffdeixa no aire a explicitación deste elemento,<br />o que constituirá unha característica esencial da súa pintura e conferiralle ao mesmo tempo forza e profundidade.<br />
 45. 45. Innovador uso da corede la forma.<br />Equilibrio das súascomposicións, baseadonasformas e ritmos da natureza.<br />
 46. 46. Pinta as formas abstractas das cousas visiblessen abandonar do todo a aparencia natural das mesmas.<br />Na correside a forzaemocional que emana da súaobra.<br />
 47. 47. “Sócando se elixe, deíxansecousasde lado e fixanse os puntos básicos, tropézase un cosignificado verdadeiro das cousas”<br />“No lago”<br />“Pelvis con lúa”<br />
 48. 48. Hotel Shelton con manchas de sol, 1926<br />Edificio Radiator, noite, Nova York, 1927<br />Durante a súa estancia en Nova York realiza unha serie de teas con paisaxes urbanas nas que a cidade se transforma nunhas imaxes fantásticas cunhas visionarias composicións de formas xeométricas moi coloristas.<br />
 49. 49. TAMARA DE LEMPICKA (Polonia,1898 – México,1980)<br />Viviu o século XX con toda a súa intensidade. <br />Foi testemuña da Revoluciónrusa, gozou os aloucados anos vinte enParís e triunfou como artista ArtDecó. <br />En 1933 emigra a Estados Unidos e traballacon Willem de Kooning e XeorxiaO’Keeffe. Madonna, Jack Nicholson e Babra Streisand soncoleccionistas da súa obra. <br />ArtDecó, estilo propio das artes decorativas desenvolvido no período de entreguerras, entre 1920 e 1939 en Europa e América. <br />
 50. 50. Obra de acabado perfecto que dá a impresión de ser concibida como obra publicitaria, marcada polo cine, cunencadremoi curto.<br />Autorretrato no Bugatti Verde<br />
 51. 51. O “ArtDéco” baséase principalmente na xeometría do cubo, a esfera e a liñarecta. <br />Modela as figuras, sempre aristadas e de volumes moixeométricos, logrando coniso unha maior artificiosidade nas súas figuras, que asíaíndaresultanmáisestrañas e suxestivas. <br />Mozaen verde en 1932<br />
 52. 52. SAINT-MORITZ. 1929<br />RETRATO DO HOME CON ABRIGO. 1928<br />
 53. 53. DORMENTE, 1932<br />Desenvolve un estilo enigmático e persoal, onde ponungran contraste entre as imaxes angulares e as cores.<br /> CHAL AZUL, 1930 <br />
 54. 54. RETRATO DA DUQUESA DA SALLE. 1925<br />RETRATO DA SEÑORA BOUCARD. 1931<br />
 55. 55. Convértese na retratista de moda da aristocracia. Visualizar os retratos realizados por Tamarapermítenos contemplar unha galería onde se pasea a alta burguesíaadiñeirada e a decadente aristocracia de entreguerras, onde se cheira o perfume embriagador de Chanel e se pode percibir o luxo, o esnobismo, a pretendida sofisticación e a calma que dá moitas veces a riqueza<br />RETRATO DO CONDE VETTOR MARCELLO, 1933<br />
 56. 56. RETRATO DE MARJORIE FERRY, 1932<br />RETRATO DE MADAME ALLAN BOTT<br />Glamurosa e adiantada ao seu tempo, reflicte a súa personalidade nas súas pinturas, retratando a atractivasmulleres que dominan a vida moderna. <br />
 57. 57. MARUJA MALLO <br />Viveiro, 1902 – Madrid, 1995 <br />Pintora surrealista española.Peza crave na vangarda. <br />Galega universal, muller adiantada ao seu tempo, feminista, transgresora, inconformista e independente e sobre todo artista.Estivo vinculada coa esquerda revolucionaria. Relacionousecos poetas Rafael Alberti e Miguel Hernández, tivogran amizade co escultor Alberto Sánchez e o poeta chileno Pablo Neruda. <br />“Agran transgresora da xeración do 27"<br />
 58. 58. “Maruja Mallo, entre Verbena e Espantallotoda a beleza do mundo cabe dentro do ollo, os seuscadros son os que vin pintados con máisimaxinación, emoción e sensualidade."FEDERICO GARCÍA LORCA<br />“Estampa escaparate”, 1927<br />
 59. 59. “[...] e eu que cría boa á humanidade toda, vin as súasmesquindades, as súasmiserias [...] e sentín a dor dos pesares alleos, e chorei cosoprimidos e envexei os mundos onde nonhabitan os homes [...] E asísufrindo e amando [...] entre bágoas e gocesformouse o meu espírito de hoxe [...] Viaxei [...] estudei [...] aduláronme e zahirieronme[...] Hoxe só creo na arte e acepto o amor como bela mentira, unha forma máisperfecta da amizade...”<br />MARUJA MALLO <br />“Espantapeces”, 1931<br />
 60. 60. MARUJA MALLO <br />" Para a maioría, Mallo é unha total descoñecida no panorama cultural español(...) para min é a pintora máisextraordinaria da nosavangarda artística e unha figura esencialsencuxa presencia non se pode entender a arte española do século XX ".<br /> JOSÉ LUIS FERRIS<br />…canta a igualdade das razas<br />“Cabeza de negra”, 1946<br />
 61. 61. Os seus retratos, temática imprescindible, onde prevalecen as protagonistas femininas en grandes figuras, alegóricas, como enigmáticas mulleres de perfil. <br />MARUJA MALLO <br />
 62. 62. MARUJA MALLO <br />A artista foi unha mulleractiva, inconformista, independente e transgresora que explorou o imaxinariocreativo do século XX<br />"Oro. Retrato bidimensional" (1951)<br />
 63. 63. ZAHA HADID <br />NaceenBagdad 1950. É unha prominentearquitectaangloiraquí. A maior parte da súa vida pasounaen Londres onde se sitúa o seu estudo de arquitectura. <br />Recibiu o Premio Pritzkerde arquitectura (equivalente ao Nobel). <br />É a primeira muller que consegue este galardón.<br />
 64. 64. Este proxectode ZahaHadid obtuvo oPremio Mies van der Rohe 2003<br />APARCAMENTO E TERMINAL HOENHEIM NORTE, ESTRASBURGO (FRANCIA), 2001<br />
 65. 65. PISTA DE SALTOS DE ESQUÍ EN BERGISEL, 2002<br />
 66. 66. PISTA DE SALTOS DE ESQUÍ EN BERGISEL<br />Como unhaserpe,<br /> a rampa desenrolase<br />como unhacinta de 90 metros cara abaixo. <br />
 67. 67. Peirao da cidade de Reggio. Calabria<br />
 68. 68. Magnifica instalación chamada “AURA” realizada por ZahaHadidArchitecs en un palacio renacentista pretode Venecia, en 2008.<br />A escultura representa as proporciónsharmónicas empleadas nestavila, representando intervalos musicáis.<br />
 69. 69. CENTRO DA CIENCIA EN WOLFSBURG <br />
 70. 70. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ROSENTHALCincinatti, Ohio (EEUU) 2003<br />
 71. 71. A obra da arquitectaZahaHadid está no límite entre o deseñoarquitectónico e a enxeñería<br />SALA DE CONCIERTOS<br />
 72. 72. Estética etérea, da levidade, onde a tecnoloxíaestase levando ao límite para crear edificios cuxas formas xogan con inclinacións, curvaturas e interseccións<br />PERFORMING ARTS CENTRE (Golfo Pérsico) e as DANCING TOWERS en BURJ DUBAI, a urbanizaciónmáis importante do novo milenio.<br />
 73. 73. PAVILLON PONTE. EXPO ZARAGOZA, 2008<br />
 74. 74. …Unhas mulleres, desenvolveron a súa profesión <br /> con éxito a pesar dás dificultades …<br />PIONERAS<br />Foi a filósofa e <br />matemática máis<br />relevante da antigüidade grega. Deseñou instrumentos, como o astrolabio plano con o <br />que se medíaa posición das estrelas, planetas... <br />AGNODICE , 300 a.C.<br />HIPATIA DE ALEJANDRÍA, SÉCULO I<br />Muller ateniense, que vestida de home exerceu a súaprofesión de médica conéxito entre as mulleres. Foi denunciada polos médicos e condenada á morte. As mulleres da cidade ameazaroncon morrer con ela se era executada.<br />Foi brutalmente asasinada por un grupo de fanáticos xa que a consideraban como unha representante perigosa do pensamento pagán.<br />
 75. 75. Outrasconseguiron premios como o NOBEL e saíron do anonimato<br />AUNG SAN SUU KYI <br />RITA LEVI-MONTALCINI<br />MARIE CURIE<br />Nobel de Medicina en 1986<br />Nobel en Física en 1903<br />Nobel en Química en 1911 <br />Nobel de la Paz en 1991 <br />…o seuesforzofoirecoñecido<br />
 76. 76. …E outrasforon casi descoñecidasdesenvolveron a súacreatividade en silencio<br />E a maioría<br /> formaron parte dese <br /> colectivo, fundamental <br /> e enorme, <br />de seres humanos, que <br /> coa súacapacidade e esforzo, <br />contribuíron, desde seuspostos de <br />traballo, a que este universo funcione.<br />
 77. 77. “Asegúrovos que alguén se acordará <br /> de nós no futuro”<br />SAFO DE LESBOS<br />“Se realmente desexamos transformar a vida, temos que aprender a mirar a través dos ollos das mulleres”. <br />LEÓN TROTSKY<br />
 78. 78. MÚSICA<br />MADREDEUS, O espíritu da paz: <br />“Concertino”e “Minueto”<br />CARLA BRUNI: “Quelqu'un m'a dit”<br />CORALIE CLEMENT: “Je ne sais pas pourquoi”<br />LUZ CASAL: “Un nuevo día brillará”<br />DIANA CRAWL: “CharmedLife”<br />NORAH JONES: “Sunrise”<br />JOHN LENNON: “Imagine”<br />

×