Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak nie zwariować z tymi pakietami

1,229 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak nie zwariować z tymi pakietami

 1. 1. Co z tymi pakietami<br />Arkadiusz Beer<br />
 2. 2. Kim ja jestem?<br />Jestem mistrzem świata w zarządzaniu czasem<br />Zawsze się spóźniam<br />Zawsze znajdę coś ważniejszego do zrobienia<br />Wszystko jest zaczęte, a nie skończone<br />C C# Matlab<br />DRY and DIE<br />Don't Repeat Yourself and Duplication is Evil<br />Open Source<br />
 3. 3. Jak nie zwariować z tymi pakietami<br />
 4. 4. Co z tymi pakietami<br />Arkadiusz Beer<br />
 5. 5. Problem<br />Dodanie systemu logującego do projektu<br />
 6. 6. Rozwiązanie<br />log .net @ google<br />codeplex.com ( log4net, NLog, Common.Logging, LogThis, ….) <br />Download (ver. 2.0, 3.5, 4.0, mono, sl4 …)<br />Licencja<br />Dodaniereferencje<br />Zależnebiblioteki<br />web.configapp.config<br />
 7. 7. Rozwiązanie nr 2<br />
 8. 8. NuGet DEMO<br />
 9. 9. Szybki sposób dodania najnowszych bibliotek do projektu<br />Czy to jest coś nowego??<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. RubyGems<br /> $ geminstallrails<br />Synaptic<br />sudoapt-getinstall php5<br />
 13. 13. NU - Gems for .NET<br />Gems pod .NET<br />Wymaga IronRuby lub Ruby 1.8.6+<br />
 14. 14. Jakie mamy pakiety w NuGet??<br />EFCodeFirst<br />ELMAH<br />AroLibrary.ExtensionMethods<br />AutoMapper <br />IE9 Helper <br />FileHelpers<br />
 15. 15. EFCodeFirst<br />„Najpierw kod potem baza”<br />Zwiększa produktywność<br />POCO<br />
 16. 16. POCO<br />Po co ??<br />Plain Old CLR Objects<br />Definiuje model w bazie danych poprzez kod<br />Convention Over Configuration<br />
 17. 17. EFCodeFirst DEMO<br />
 18. 18. AutoMapper<br />Object to Object mapper<br />Proste w użyciu<br />Konwencja nazewnictwa<br />Taka sam nazwa właściwości<br />Mapuje wewnętrze właściwości<br />Metody zaczynające się na Get<br />Własna konfiguracja mapowania<br />
 19. 19. AUTOMAPPER DEMO<br />
 20. 20. ELMAH<br />Error Logging Modules and Handlers<br />Dodanie do strony nie wymaga rekompilacji lub re-deploymentowania<br />Loguje wszystkie nie obłużone wyjątki<br />RSS błędów, Twitter, JSON, CSV, ASP AJAX (partial update), MAIL<br />
 21. 21. ELMAH DEMO<br />
 22. 22. IE9 Helper<br />Site Pinning<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Let's get some nuggets<br />
 27. 27. LINKS<br />nuget.org<br />nuget.codeplex.com<br />nuget-stats.apphb.com<br />
 28. 28. Links EF-CF<br />http://blogs.msdn.com/b/efdesign/archive/2010/03/30/data-annotations-in-the-entity-framework-and-code-first.aspx<br />http://blogs.msdn.com/b/adonet/archive/2010/07/14/ctp4codefirstwalkthrough.aspx<br />http://blogs.msdn.com/b/efdesign/archive/2010/06/21/productivity-improvements-for-the-entity-framework.aspx<br />
 29. 29. LINKs ELMAH<br />http://code.google.com/p/elmah/<br />http://dotnetslackers.com/articles/aspnet/ErrorLoggingModulesAndHandlers.aspx<br />http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479332.aspx<br />
 30. 30. AutoMapper<br />http://automapper.codeplex.com/<br />http://lostechies.com/jimmybogard/2009/01/23/automapper-the-object-object-mapper/<br />
 31. 31. LIKNs <br />http://bartekszafko.pl/2010/08/08/rubygems-w-net/<br />http://nu.wikispot.org/Current_Packages<br />
 32. 32. ie9ify ie9helper<br />http://csell.net/2011/01/29/IntroducingTheIE9HelperV1.aspx<br />http://ie9helper.codeplex.com<br />http://msdn.microsoft.com/library/gg131029.aspx<br />http://ie9ify.codeplex.com/<br />
 33. 33. ASP.NET WEB HELPERS<br />http://www.mikesdotnetting.com/Article/162/Using-Web-Pages-Helpers-in-ASP.NET-Web-Forms<br />

×