Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
AB-testing: Slik gjør du det
Next

Share

NTNU - Internett for alle

Foredrag om tilgjengelighet, ved Are Halland, NetLife Resarch

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

NTNU - Internett for alle

 1. 1. Are Gjertin Urkegjerde Halland Senior informasjonsarkitekt are @ netliferesearch.com Tlf. + 47 908 70 026 Internett for alle
 2. 2. NetLife Research – ledende på brukeropplevelse i Norge <ul><li>Spesialisert </li></ul><ul><li>Uavhengig </li></ul><ul><li>Faglig tyngde </li></ul><ul><li>Brukerfokuserte utviklingsløp </li></ul><ul><ul><li>Strategi, brukere, innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Konseptuvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksjonsdesign </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsarkitektur </li></ul></ul><ul><li>Brukertester og ekspertevalueringer </li></ul><ul><ul><li>Over 800 brukertester siste 5 år </li></ul></ul><ul><li>Ekstern kvalitetssikring </li></ul><ul><li>Kurs, mentoring, rådgivning </li></ul>Typiske tenester
 3. 3. Kort om meg <ul><li>Senior informasjonsarkitekt i NetLife Research </li></ul><ul><li>Tidligere fagansvarlig i WM-data/IconMedialab </li></ul><ul><li>Spesialområder: søk, navigasjon, innhald </li></ul><ul><li>Lokal ambassadør for UXnet Norge </li></ul><ul><li>Blogger på brukaropplevingar.com og iallenkelhet.no </li></ul><ul><li>Hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo </li></ul>
 4. 5. <ul><li>” Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og universell utforming. ” K ap 5.2, eNorge 2005 </li></ul>eNorge 2009: &quot;I 2004 oppfylte 7 prosent av offentlige nettsteder kriteriene for tilgjengelighet ifølge Norge.no .&quot; &quot;I løpet av 2007 skal 80 prosent av offentlige nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier for tilgjengelighet&quot;.
 5. 6. Bruksmåter og behov <ul><li>Blinde: Skjerm-leser som tolker og leser skjermbildet, en leselist som viser punktskrift og/eller syntetisk tale. </li></ul><ul><li>Svaksynte: Må kunne forstørre skrift og trenger gode kontraster </li></ul><ul><li>Døve: Trenger teksting eller utskrift av lyd </li></ul><ul><li>Bevegelseshemmede: Mulighet for å navigere med tastatur eller alternative pekeredskaper </li></ul><ul><li>Lesevansker: Behov for lettlest tekst og konsistent navigasjon </li></ul>Video!
 6. 7. Tilgjengelighet – ikke bare for funkjonshemmede <ul><li>EU regner med at minst 15% av befolkningen i alderen 16-67 år opplever å ha en eller annen funksjonsnedsettelse </li></ul><ul><li>Andelen over 67 år vil øke fra 13% i dag til 23% i 2040 </li></ul><ul><li>Brukere av PDA-er og mobiltelefoner </li></ul><ul><li>Brukere av gamle eller spesialtilpassede nettlesere </li></ul><ul><li>Brukere som er slitne </li></ul><ul><li>Brukere som er uvant med å bruke Internett </li></ul><ul><li>I tillegg er verdens mest aktive nettbruker er blind... </li></ul>
 7. 8. Vanlige problemer <ul><li>Manglende beskrivelser av bilder </li></ul><ul><li>Ikke-skalerbar tekst </li></ul><ul><li>Når det som er klikkbart blir for smått </li></ul><ul><li>Når tastaturet brukes til navigasjon </li></ul><ul><li>Innstilling av tekststørrelse i Internet Explorer </li></ul><ul><li>Manglende alternativ til multimedia og spesielle filformater </li></ul><ul><li>Arbeidsplass med leselist, skanner og høyttalere </li></ul><ul><li>Vanskelige tekster </li></ul>
 8. 9. Manglende beskrivelser av bilder <ul><li>Når ALT-tekst eller ikke beskriver </li></ul>Video!
 9. 10. Heter ikke denne siden ”Akutt legehjelp”? Hvorfor står det ingenting om legehjelp da?
 10. 11. Beskrivende lenkenavn <ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul><ul><li>Les mer </li></ul>
 11. 12. Lag gode alternative tekster! Jeg har vondt i magen, hvilken lege skal jeg spørre?
 12. 13. Ikke-skalerbar tekst
 13. 14. Vanskelig språk <ul><li>ALL-undersøkelsen (2003) anslår at 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har en leseferdighet som er utilstrekkelig i forhold til kravene i dagens arbeids- og hverdagsliv </li></ul>
 14. 15. Når det som er klikkbart blir for smått
 15. 16. Når tastaturet brukes til navigasjon
 16. 17. Komplisert oppbygging av sidene <ul><li>www.antonsport.no </li></ul>Video!
 17. 19. <ul><li>Kompliserte tabeller til layout gir: </li></ul><ul><ul><li>Lengre nedlastingstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanskeligere å lese med skjermlesere </li></ul></ul><ul><li>Alternativet: Bruk stilsett (CSS) for plassering og utseende </li></ul>
 18. 21. Manglende alternativ til multimedia og spesielle filformater
 19. 22. Standarder og anbefalinger <ul><li>USA: Section 508 </li></ul><ul><li>W3C: Web Accessibility Initiative (WAI) </li></ul><ul><li>Norge: Flere initiativ og anbefalinger. Ingen lovpålagte retningslinjer, men dette kommer… </li></ul>
 20. 23. Hvor tilgjengelige er nettsted i dag (Disability Rights Commission, 2004) <ul><li>81 % av britiske nettsider oppfyller ikke WAI sine krav på nivå 1 (utvalg på 1000 nettsider) </li></ul><ul><li>Nettstedseiere: oppmerksomme på tilgjengelighet, men får det ikke helt til </li></ul><ul><li>Utviklere av nettsted: har ikke nok forståelse for tilgjengelighet </li></ul>
 21. 24. Hvorfor skal vi ikke lage nettstedet tilgjengelig? <ul><li>Må bruke kjedelig design… </li></ul><ul><ul><li>Feil: Bruk stilsett, CSS </li></ul></ul><ul><li>Det blir komplisert og dyrt å tilrettelegge løsningen </li></ul><ul><ul><li>Feil: Det koster ikke mye </li></ul></ul><ul><li>Kan vi ikke heller lage en egen tekstversjon </li></ul><ul><ul><li>Tja: Hvorfor? </li></ul></ul><ul><li>Det er jo så få brukere dette gjelder </li></ul><ul><ul><li>130 000 er synshemmede i Norge… </li></ul></ul><ul><li>Alle har nytte av forbedringer av tilgjengeligheten! </li></ul>
 22. 25. 20 ting å huske på!
 23. 26. 1. Sørg for enhetlig layout på nettstedet
 24. 27. 2. Skriv inn alternative tekster for grafiske elementer <ul><li>Dette må det være enkel støtte for i publiseringssystemet </li></ul>
 25. 28. 3. Bruk overskrifter for å vise strukturen
 26. 29. 4. Lær deg forskjellen mellom avsnitt og linjeskift <ul><li>Avsnitt samler innhold, linjeskift er noe annet </li></ul><ul><li>Avsnitt begynner med koden ”<p>”og slutter med ”</p>” </li></ul><ul><li>Linjeskift vises som ”<br>” eller ”<br />” </li></ul>
 27. 30. 5. Kjenn dine tagger og bruk dem riktig
 28. 31. 6. Datatabeller må gjøres forståelige <ul><li>Gjør tabeller så enkle som mulig, helst ikke mer avansert enn en timeplan </li></ul><ul><li>Lag heller flere enkle tabeller enn én stor og kompleks tabell </li></ul><ul><li>Sørg for at rad- og kolonneoverskriftene er markert som tabelloverskrifter </li></ul><ul><li>Gi tabellen en egen overskrift </li></ul><ul><li>Lag eventuelt et tekstlig resymé som klargjør de viktigste konklusjonene man kan trekke av tabellen </li></ul><ul><li>http://www.accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/table-builder/ </li></ul>
 29. 32. 7. Bruk meningsbærende lenketekster <ul><li>Alternativer til Les mer... </li></ul><ul><ul><li>La nyhetsoverskriften være lenken </li></ul></ul><ul><ul><li>Endre ”les mer” til ”les mer om konferansen i Wien” </li></ul></ul><ul><ul><li>Det beste er om lenkene har et meningsbærende ord først. For eksempel: ”Konferansen i Wien” </li></ul></ul>
 30. 33. 8. Bruk synlige lenker <ul><li>Særlig gjelder dette dersom de ikke er merket slik lenker vanligvis er det. </li></ul><ul><li>I de fleste nettlesere er lenker merket med blå, understreket tekst. </li></ul>
 31. 34. 9. Unngå lenker som åpner sider i nye vinduer <ul><li>http://www.storebrand.no/ </li></ul>
 32. 35. 10. Strukturer teksten <ul><li>To versjoner, en kortversjon og en lengre </li></ul>
 33. 36. 11. Skriv forståelig <ul><li>Unngå faguttrykk og fremmedord i tekster med alminnelig innhold </li></ul><ul><li>Husk at ca 40 prosent av den voksne befolkningen har en leseferdighet som ikke er bedre enn nivået på 6.skoletrinn </li></ul><ul><li>Skriv derfor enkelt med korte, direkte og aktive setninger. </li></ul>
 34. 37. 12. Bruk farger med omtanke <ul><li>Unngå å bruke farge som eneste designelement </li></ul><ul><li>I diagrammer kan du fylle ut søyler med mønstre </li></ul><ul><li>I tekst kan du føye til nummer eller andre henvisninger for å markere forskjeller </li></ul><ul><li>Velg farger som har god kontrast </li></ul>
 35. 39. 13. Illustrasjoner og ikoner kan understøtte teksten <ul><li>Ikoner må fremme forståelse </li></ul><ul><li>Bør alltid ledsages av tekst og ALT-tagger </li></ul>
 36. 40. 14. Unngå forkortelser <ul><li>NSB, EU og (kanskje) UD går bra </li></ul><ul><li>IA, SHDIR, TPH, ROI er lang verre </li></ul><ul><li>Bruk evt <abbr> og <acronym> </li></ul>
 37. 41. 15. Sørg for alternativer til plugins <ul><li>Noter alle plugins som er i bruk, og sørg for alternativer </li></ul>
 38. 42. 16. Sørg for å gjøre nedlastbare filer tilgjengelige
 39. 43. 17. PDF – ikke tilgjengelig for alle
 40. 44. 18. Husk å angi dokumentopplysninger <ul><li>Det viktigste er tittelen på dokumentet </li></ul><ul><li>Angi språk </li></ul><ul><ul><li><html lang=”no” ...> </li></ul></ul><ul><ul><li><meta name=”DC.language” scheme=”ISO 639-2/B” content=”no”> </li></ul></ul><ul><ul><li>www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html </li></ul></ul>
 41. 45. 19. Lydfiler må ha tekstalternativer http://www.doit.wisc.edu/accessibility/
 42. 46. 20. Angi alternativer til video-filer og animasjoner
 43. 47. 21. Kontroller resultatet av eget arbeid <ul><li>Disse punktene kan følges opp i sjekklisteform </li></ul><ul><li>http://www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner/ </li></ul><ul><li>http://www.norge.no/kvalitet/ </li></ul>
 44. 48. En ”mini-sjekk” av eget nettsted <ul><li>Kan man justere skriftstørrelsen? </li></ul><ul><li>Bruker dere alternative tekster for bilder? </li></ul><ul><li>Er kontrasten god nok? </li></ul><ul><li>Bruker dere ”Les mer” lenker? </li></ul><ul><li>Følger dere WAI-standarden? </li></ul><ul><li>Bruker dere PDF-dokumenter? </li></ul><ul><li>Har dere tenkt på hvem dere stenger ute? </li></ul><ul><li>Nå flere brukere og få et bedre nettsted! </li></ul>
 45. 49. Mer informasjon: <ul><li>WAT: Web Accessibility Toolbar (Internet Explorer) </li></ul><ul><li>Denne kan lastes ned fra http:// www.nils.org.au / ais /web/ resources / toolbar / </li></ul><ul><li>Evalueringsversjon av Jaws - skjermleser </li></ul><ul><li>http:// www.freedomscientific.com / fs_downloads / jaws.asp </li></ul><ul><li>W3C sine krav WCAG 1.0 </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/TR/WCAG10/ </li></ul><ul><li>Veiledere fra Sosial og helsedirektoratet </li></ul><ul><li>http:// www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner/ </li></ul><ul><li>EU initiativ </li></ul><ul><li>http://www.wabcluster.org/ </li></ul>
 46. 50. Spørsmål? Kommentarer? <ul><li>E-post: [email_address] </li></ul><ul><li>Mobil: 908 70 026 </li></ul><ul><li>Blogg: www.iallenkelhet.no / www.brukaropplevingar.com </li></ul>
 47. 51. www.webdagene.no
 • anjakb

  Feb. 25, 2009
 • ovedalen

  Jun. 13, 2008
 • evjohnsen

  Jan. 30, 2008
 • bodil

  Jan. 30, 2007

Foredrag om tilgjengelighet, ved Are Halland, NetLife Resarch

Views

Total views

2,680

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

106

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×