Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Master us cvacantes,2014

2,886 views

Published on

Master da USC con prazas vacantes,curso 14-15

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Master us cvacantes,2014

  1. 1. MÁSTER UNIVERSITARIOS PRAZAS VACANTES 19 setembro 2014 1  Os prazos de matrícula en vacantes comezan ás 10:00 horas do día de inicio  A adxudicación das vacantes é por orde de matrícula  A oferta de prazas vacantes nos máster actualizarase o día 22 de setembro coas posibles anulacións que se produzan  A matrícula farase no enderezo electrónico https://matricula.usc.es/loginx CÓDIGO MÁSTER p. vacantes P5103V01 M. en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 5 P3351V01 M. en Avogacía (Lugo) 26 P1171V01 M. en Bioloxía Mariña 2 P1023V01 M. en Biotecnoloxía (3ª Ed.) 20 P4091V01 M. en Computación de Altas Prestacións 21 P3111V01 M. en Comunicación e Industrias Creativas 3 P2081V01 M. en Condicionantes Xenéticos, Nutr. e Amb. do Crec. e do Desenv. 3 P3101V01 M. en Dereito das Administracións e Institucións Públicas 19 P3131V01 M. en Desenvolvemento Económico e Innovación 11 P3151V01 M. en Dirección de Empresas (Lugo) 7 P1053V01 M. en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética 11 P4161V01 M. en Enxeñaría Agronómica 38 P4171V01 M. en Enxeñaría de Montes 38 P4141V01 M. en Enxeñaría Química e Bioprocesos 17 P3321V01 M. en Estudos Avanzados sobre a Ling. a Comunic. e as súas Patoloxías (*) 1 P5191V01 M. en Estudos da Literatura e da Cultura 6 P5201V01 M. en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 5 P3171V01 M. en Estudos Internacionais 5 P5091V01 M. en Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos 2 P1211V01 M. en Física 7 P1041V01 M. en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 31 P5012V01 M. en Historia Contemporánea (2ª Ed.) 6 P1151V01 M. en Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias (*) 7 P2062V01 M. en Investigación Biomédica (2ª Ed.) 1 P2101V01 M. en Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos 9 P2032V01 M. en Investigación en Ciencias da Visión 5 P3091V01 M. en Investigación en Ed., Div. Cultural e Desenv. Comunitario 4 P2111V01 M. en Investigación en Medicina e Sanidade Veterinaria 16 P1201V01 M. en Investigación Química e Química Industrial 64 P5211V01 M. en Lingüística Aplicada 7 P5032V01 M. en Lóxica e Filosofía da Ciencia 10 P3311V02 M. en Marketing, Consult. e Comunic. Política (Inst.Ortega e Gasset) 33 P3311V01 M. en Marketing, Consultoría e Comunic. Política 17 P4151V01 M. en Matemática Industrial 8 P1141V01 M. en Matemáticas 15 P2012V01 M. en Neurociencia (2ª Ed.) (*) 11 P3301V01 M. en Planificación e Xestión do Desenvemento Territorial 18 P3261V01 M. en Procesos de Formación 7 P3271V02 M. en Profesorado de Ed. Sec.esp.FP,It.Sec.prim/sec. (L) 3 P3271V03 M. en Profesorado de Ed. Sec.esp.en Ling.e Lit.(L)-It. Ling. Estranxeira 4 P2171V01 M. en Psicoxerontoloxía (2ª Ed.) 8 P1191V01 M. en Química Orgánica (3ª Ed.) 17 P1182V01 M. en Química Teórica e Modelización Computacional (*) 7 P1061V01 M. en Técnicas Estatísticas 6 P3012V01 M. en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas 5 P3042V01 M. en Xestión e Dirección Laboral 3 P2022V01 M. en Xerontoloxía (2ª Ed.) 38 P4111V01 M. en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio 9 MÁSTER CON VACANTES (19 de setembro) Poderá matricularse o alumnado que cumpra os requisitos, ata o 2 de outubro, ou até esgotar as prazas. Nos máster marcados cun asterisco (*) a matrícula remata o 19 de setembro as 23:59 horas.

×