SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Onboarding
Management van verwachtingen
Mijn levensloop
1985 - 1992 1992 -1994 1994 -2000 2000 - nu
Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer
Talent Manager Recruitment & Onboarding
2012 2011 2006-2008-2010 2013
Boek “recruitment” Berlicum 3 kinderen Recruitment Essentials
Onboarding van kandidaten
Inhoud Webinar
- Wat is onboarding?
- Waarom maakt onboarding het verschil?
- Resultaten van het onderzoek Intelligence Group
- Acties naar aanleiding van het onderzoek
Onboarding van kandidaten
Inhoud Webinar
- Wat is onboarding?
- Waarom maakt onboarding het verschil?
- Resultaten van het onderzoek Intelligence Group
- Acties naar aanleiding van het onderzoek
Onboarding
Het voorkomen van broken promisses
- Iedere nieuwe ervaring van een
medewerker bij een organisatie die
bijdraagt aan zijn succes en die zorgt
voor betrokkenheid bij de visie,
strategie, doelstellingen en
cultuur van de organisatie.
- Een combinatie van
introductieactiviteiten en het
leerproces dat een werknemer
doormaakt om zijn rol binnen de
organisatie succesvol in te vullen.
- Het zijn zowel geplande als
ongeplande activiteiten
- Het is een samenspel tussen
Recruitment, HRM, lijn en nieuwkomer
Onboarding
Het voorkomen van broken promisses
Goede onboarding
voorkomt verloren dromen
Onboarding van kandidaten
Inhoud Webinar
- Wat is onboarding?
- Waarom maakt onboarding het verschil?
- Resultaten van het onderzoek Intelligence Group
- Acties naar aanleiding van het onderzoek
Versnellen van transities
Van outsider naar insider
Doelstellingen Onboarding
Optimale transities
- Nieuwkomers in hun kracht
- Sneller resultaten
- Betrokkenheid en trots creeren
- Retentie versterken
- Werkgeversmerk verstevigen
- Kosten efficient
Onboarding van kandidaten
Inhoud Webinar
- Wat is onboarding?
- Waarom maakt onboarding het verschil?
- Resultaten van het onderzoek Intelligence Group
- Kort wat over de achtergronden voor het onderzoek
- Een aantal opmerkelijke cijfers
- Acties naar aanleiding van het onderzoek
Belang van onboarding binnen recruitment
Waarom dit onderzoek?
3,4
0
2
4
6
8
10
12
Attracting the candidate
job brand awareness
sourcing channel
organisation brand awareness
application method
sources of information
Welke factoren binnen recruitment spelen een rol bij het lange termijn
succes van kandidaten?
From “Getting it right from the start”
Recruitment Rondtable
0
2
4
6
8
10
12
14
navigation early experiences
organisational support
info,resources, tools
delivery on expectations
Aantrekken van kandidaten Onboarding van kandidaten
Belang van onboarding binnen recruitment
Waarom dit onderzoek?
3,4
0
2
4
6
8
10
12
Attracting the candidate
job brand awareness
sourcing channel
organisation brand awareness
application method
sources of information
Welke factoren binnen recruitment spelen een rol bij het lange termijn
succes van kandidaten?
From “Getting it right from the start”
Recruitment Rondtable
0
2
4
6
8
10
12
14
navigation early experiences
organisational support
info,resources, tools
delivery on expectations
Aantrekken van kandidaten Onboarding van kandidaten
Drie pijlers voor onboarding
1 Support binnen de organisatie
Netwerken bouwen, cultuur, (loop)baan,
regels en procedures
2 Informatie & tools
Onboardingplan, eerste dag, introcursus,
intranet / app
3 Managen van verwachtingen
Belang van onboarding binnen recruitment
Waarom dit onderzoek?
Management van verwachtingen:
Cruciaal voor lange termijn succes voor nieuwkomers
Rol Recruitment / HRM:
- Een aantrekkelijke en realistische job brand: Verwachten wat ze krijgen
- Goed georganiseerde onboarding: Krijgen wat ze verwachten
Anker voor onboarding:
Percepties van werknemers
Verwachtingen van
een nieuwkomer
bij binnenkomst van
een organisatie
Ontstaan tijdens de werving
en selectie
(Psychologisch contract - UvT)
Wat wordt er
van mij verwacht?
Gedrag/prestatie
Flexibiliteit
Loyaliteit
Ethiek
Employability
Wat verwacht ik
van een werkgever?
Inhoud van baan
Loopbaanmogelijkheden
Sfeer
Beloning
Organisatiebeleid
Wat wordt er
van mij verwacht?
Gedrag/prestatie nieuwe klanten werven
Flexibiliteit werk in weekend
Loyaliteit ook voor mezelf
Ethiek integriteitstandaard
Employability inzetbaar in Randstad
Wat verwacht ik
van een werkgever?
Inhoud van baan senior consultant energie
Loopbaanmogelijkheden over drie jaar in maatschap
Sfeer gedreven collega’s
Beloning omzetgerelateerde bonus
Organisatiebeleid sociaal gezicht
Mensen die actief checken
of hun verwachtingen
kloppen:
Denken positiever
Presteren beter
Zijn gelukkiger
Blijven langer
(Psychologisch contract - UvT)
Let op: - Na 3 maanden is het beeld gevormd: “90-dagen”
- Uitzoeken hoe het met verwachtingen gesteld is
Bij wie zoeken ze info over verwachtingen?
Collega’s / buddies
Peers (nieuwkomers)
Managers
Mentoren
(Psychologisch contract - UvT)
Onboarding van kandidaten
Inhoud Webinar
- Wat is onboarding?
- Waarom maakt onboarding het verschil?
- Resultaten van het onderzoek Intelligence Group
- Kort wat over de achtergronden voor het onderzoek
- Een aantal opmerkelijke cijfers
- Acties naar aanleiding van het onderzoek
Onderzoek Intelligence Group:
550 mensen die afgelopen jaar van baan veranderden
- Zijn verwachtingen die u had uitgekomen?
- En als het tegenviel, met wie besprak u dat?
2 zaken centraal:
- Over verwachtingen van kandidaten
- Over hetgeen is geregeld door de organisatie
U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan
gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met
betrekking tot onderstaande aspecten
uitgekomen?
1 De eerste dag
2 Wat er voor mij geregeld was ter introductie
3 De inhoud van de baan
4 De financiële beloning
5 De loopbaanmogelijkheden
6 Mijn manager
7 Mijn collega’s
8 De sfeer in de organisatie
9 Het beleid van de organisatie
10 De normen en waarden van de organisatie
11 De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht
12 De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht
13 De prestaties die de organisatie van mij verwacht
Resultaten van het onderzoek door IG!
Onderzoek naar
13 aspecten bij onboarding onder te
verdelen in 3 groepen:
Wat is er geregeld?
Wat verwacht je dat je gaat krijgen?
Wat verwacht je dat je gaat brengen?
U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan
gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met
betrekking tot onderstaande aspecten
uitgekomen?
(Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen
De financiële beloning 26% 43% 31%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28%
De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26%
Mijn manager 19% 39% 43%
Het beleid van de organisatie 18% 50% 32%
De sfeer in de organisatie 14% 39% 46%
De inhoud van de baan 14% 51% 35%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36%
De eerste dag 14% 39% 47%
De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36%
Mijn collega’s 10% 38% 52%
Resultaten van het onderzoek van IG!
1. Wat is er geregeld?
26% vindt de onboarding niet goed geregeld.
Dat geldt niet voor de eerste dag want de helft
van de mensen vindt die beter dan verwacht.
Juist voor periode er na.
Onderzoek Intelligence Group:
Up to speed krijgen
Ruimte voor verbetering in support tijdens de eerste 90 dagen
Om nieuwkomers sneller up to speed te krijgen
U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan
gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met
betrekking tot onderstaande aspecten
uitgekomen?
(Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen
De financiële beloning 26% 43% 31%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28%
De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26%
Mijn manager 19% 39% 43%
Het beleid van de organisatie 18% 50% 32%
De sfeer in de organisatie 14% 39% 46%
De inhoud van de baan 14% 51% 35%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36%
De eerste dag 14% 39% 47%
De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36%
Mijn collega’s 10% 38% 52%
Resultaten van het onderzoek
2. Wat krijg je: Wat valt je tegen?
1 op 4 valt financiële beloning en
loopbaanmogelijkheden tegen.
Ruim 40% van deze ontevreden medewerkers
bespreekt dit met niemand. (1 op 10 van alle
nieuwkomers!)
In het geval van financiële beloning bespreekt
1 op 3 van alle nieuwkomers zijn onvrede
buiten de deur.
Onderzoek Intelligence Group:
Realistische verwachtingen
Ruimte voor verbetering
Werf met realistische verwachtingen
Belang van Realistic Job Profiling (RJP)
Experiment RJP en Niet RJP groep:
50% minder vertrek bij de RJP groep
( www.shrm.org, T. Bauer)
Rol voor recruitment:
- Veel accurate info
- Meer on the job experiences
U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan
gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met
betrekking tot onderstaande aspecten
uitgekomen?
(Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen
De financiële beloning 26% 43% 31%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28%
De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26%
Mijn manager 19% 39% 43%
Het beleid van de organisatie 18% 50% 32%
De sfeer in de organisatie 14% 39% 46%
De inhoud van de baan 14% 51% 35%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36%
De eerste dag 14% 39% 47%
De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36%
Mijn collega’s 10% 38% 52%
Resultaten van het onderzoek
2. Wat krijg je: wat valt je mee?
U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan
gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met
betrekking tot onderstaande aspecten
uitgekomen?
(Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen
De financiële beloning 26% 43% 31%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28%
De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26%
Mijn manager 19% 39% 43%
Het beleid van de organisatie 18% 50% 32%
De sfeer in de organisatie 14% 39% 46%
De inhoud van de baan 14% 51% 35%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36%
De eerste dag 14% 39% 47%
De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36%
Mijn collega’s 10% 38% 52%
Resultaten van het onderzoek
3. Wat moet je leveren: Wat valt je tegen?
De verwachtingen over wat iemand denkt te
krijgen (baan, beloning, sfeer, beleid) vallen meer
tegen dan wat iemand denkt te moeten geven
(loyaliteit, flexibiliteit, prestaties).
En andersom?
Valt het werkgevers tegen wat
nieuwkomers geven?
Onderzoek Intelligence Group:
Krijgen en geven
Resultaten van het onderzoek door IG!
Met wie bespreek je dit?
Onderzoek
Met wie heeft u die tegenvallende
resultaten besproken?
Met niemand
Met mijn manager
Met mijn mentor of coach
Met mijn buddy
Met mijn collega ('s)
Buiten de organisatie
Resultaten van het onderzoek
Met wie bespreek je dit?
Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Buiten de organisatie
Mijn collega’s 38%
De financiële beloning 32%
De inhoud van de baan 31%
De normen en waarden van de organisatie 31%
De sfeer in de organisatie 30%
Mijn manager 29%
Het beleid van de organisatie 27%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 26%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 26%
De eerste dag 25%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 22%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 18%
De loopbaanmogelijkheden 16%
Bespreken
buiten de organisatie
“Hoe is je nieuwe baan?”
Impact op je branding
Resultaten van het onderzoek
Met wie bespreek je dit?
Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Met niemand
De loopbaanmogelijkheden 45%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 44%
De financiële beloning 41%
Mijn manager 40%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 39%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 34%
Mijn collega’s 29%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 29%
De eerste dag 28%
De normen en waarden van de organisatie 27%
De sfeer in de organisatie 26%
Het beleid van de organisatie 25%
De inhoud van de baan 18%
Bespreken
met niemand
“In stilte mopperen”
Uitgestelde mobiliteit?
Verminderde motivatie?
1 op 8 van alle nieuwkomers
ontevreden over introductie
zonder dat iemand het weet.
Resultaten van het onderzoek
Met wie bespreek je dit?
Met wie heeft u die tegenvallende resultaten
besproken?
Met mijn
collega(‘s)
Met mijn
buddy
Met mijn
mentor of
coach
Het beleid van de organisatie 34% 6% 15%
De normen en waarden van de organisatie 32% 7% 10%
De prestaties die de organisatie van mij verwacht 28% 9% 9%
De sfeer in de organisatie 27% 4% 12%
De eerste dag 27% 13% 12%
De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 26% 7% 9%
Mijn manager 25% 7% 7%
De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 23% 7% 10%
Wat er voor mij geregeld was ter introductie 22% 6% 11%
De inhoud van de baan 21% 10% 8%
De financiële beloning 18% 8% 6%
Mijn collega’s 17% 8% 8%
De loopbaanmogelijkheden 13% 6% 6%
Bespreken
met collega’s
“Wat vind jij?”
Hopelijk wel de goede…
Er wordt weinig gebruik gemaakt van een buddy
om tegenvallers te bespreken (gemiddeld 7%)
Echter: Peer support kan een zeer effectieve
laagdrempelige rol invullen tijdens onboarding
Onderzoek Intelligence Group:
Support tijdens onboarding
Vervolgstappen
Evalueer huidige onboarding
• Wat is er geregeld voor de eerste 90 dagen?
• Is er een vluchtplan met de ‘3 pijlers’ om mensen goed
te laten landen?
• Worden verwachtingen getoest?
• Wordt er duidelijke feedback over en weer gegeven
over verwachtingen?
• Is er sprake van peer-support?
Meer informatie / ondersteuning?
Realistic Job Profiling:
Campaign group: www.campaigngroup.nl
Of bel:010 - 213 17 00
Onboarding optimaliseren:
• Ontwikkeling van een onboardingstrategie en
individuele onboardingsplannen
• Een onboardingsworkshop voor recruitment en HRM
• Ontwikkeling van peer-support.
Workwonders: www.workwonders.nl
Of bel Ardienne Verhoeven: 06 53371412
ardienne@workwonders.nl
this works wonders!
Ardienne@workwonders.nl
www.workwonders.nl
+31 6 5337 14 12
Vragen?

More Related Content

What's hot

ysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-spysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-spNanda Bartelse
 
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009gentlemen
 
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014UmanID
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRimkopleidingenbv
 
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomstInformatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomstWilma Nijboer
 
Strategisch Hr Debat Het Proeflokaal Januari 2011
Strategisch Hr Debat  Het Proeflokaal Januari 2011Strategisch Hr Debat  Het Proeflokaal Januari 2011
Strategisch Hr Debat Het Proeflokaal Januari 2011IMKopleidingen
 
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...Sadhna Meijer
 
CV Bart Janssen, 2014.
CV Bart Janssen, 2014.CV Bart Janssen, 2014.
CV Bart Janssen, 2014.BJ01015
 
Social recruitment en HR advertising, De Wijs Case
Social recruitment en HR advertising, De Wijs CaseSocial recruitment en HR advertising, De Wijs Case
Social recruitment en HR advertising, De Wijs CaseIlse Jansoone
 
Sheets Employability Haconplus 2010
Sheets Employability Haconplus 2010Sheets Employability Haconplus 2010
Sheets Employability Haconplus 2010annehallema
 
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersTrends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersAnneke Dekkers
 
Workshop Werkbaar Werk
Workshop Werkbaar WerkWorkshop Werkbaar Werk
Workshop Werkbaar WerkMartine Aarts
 
Adcforce presentatie nl millennials
Adcforce presentatie nl  millennialsAdcforce presentatie nl  millennials
Adcforce presentatie nl millennialsJohnMegens
 
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Chantal Wind
 

What's hot (20)

ysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-spysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
 
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009
Keynote Pieter Van Gent P&O2009 Min Van Justitie 11 Juni 2009
 
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
 
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomstInformatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomst
 
Strategisch Hr Debat Het Proeflokaal Januari 2011
Strategisch Hr Debat  Het Proeflokaal Januari 2011Strategisch Hr Debat  Het Proeflokaal Januari 2011
Strategisch Hr Debat Het Proeflokaal Januari 2011
 
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...
Presentatie Bedrijfscounselling: Motivatie leidt tot meer passie / Passie lei...
 
HR strategy HZPC
HR strategy HZPCHR strategy HZPC
HR strategy HZPC
 
CV Marien van Westen (NL)
CV Marien van Westen (NL)CV Marien van Westen (NL)
CV Marien van Westen (NL)
 
CV Bart Janssen, 2014.
CV Bart Janssen, 2014.CV Bart Janssen, 2014.
CV Bart Janssen, 2014.
 
Presentatie Ovbh 13042011
Presentatie Ovbh 13042011Presentatie Ovbh 13042011
Presentatie Ovbh 13042011
 
Chemiebeurs 300915 investors in people
Chemiebeurs 300915 investors in peopleChemiebeurs 300915 investors in people
Chemiebeurs 300915 investors in people
 
Social recruitment en HR advertising, De Wijs Case
Social recruitment en HR advertising, De Wijs CaseSocial recruitment en HR advertising, De Wijs Case
Social recruitment en HR advertising, De Wijs Case
 
Pbm brochure nov 2014
Pbm brochure nov 2014Pbm brochure nov 2014
Pbm brochure nov 2014
 
Sheets Employability Haconplus 2010
Sheets Employability Haconplus 2010Sheets Employability Haconplus 2010
Sheets Employability Haconplus 2010
 
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersTrends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
 
Workshop Werkbaar Werk
Workshop Werkbaar WerkWorkshop Werkbaar Werk
Workshop Werkbaar Werk
 
Adcforce presentatie nl millennials
Adcforce presentatie nl  millennialsAdcforce presentatie nl  millennials
Adcforce presentatie nl millennials
 
YSE BV
YSE BVYSE BV
YSE BV
 
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
 

Similar to Onboarding management van verwachting

De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013
De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013
De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013Marlene De Koning
 
DAVID Masterclass employer branding
DAVID Masterclass employer brandingDAVID Masterclass employer branding
DAVID Masterclass employer brandingdavid
 
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkers
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkersEngaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkers
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkersSD Worx Belgium
 
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)Ivanka Overvliet
 
Top 5 trends in Talentwerving 2013
Top 5 trends in Talentwerving 2013Top 5 trends in Talentwerving 2013
Top 5 trends in Talentwerving 2013Sebastian Rudolph
 
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROI
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROIMonsterboard op Emerce eRecruitment: ROI
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROIJackyMonster
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
 
CV-OK Seminar Performa 2010
CV-OK Seminar Performa 2010CV-OK Seminar Performa 2010
CV-OK Seminar Performa 2010harmvoogt
 
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmark
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmarkFinext Financial Services - Integrale besturing benchmark
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmarkFinext Customer Value
 
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1Hugo321
 
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagement
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagementTalent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagement
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagementSjoerd de Vries
 
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014Kirsten Hummel ✔
 
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzen
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzenKandidaat select jaap nieuwenhuijzen
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzenBigDataExpo
 
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisition
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisitionHow Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisition
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisitionEndouble
 
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfZo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfPaul137735
 
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductie
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductieHR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductie
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductieAnalitiQs
 
Whitepaper: Talent voor behoud
Whitepaper: Talent voor behoudWhitepaper: Talent voor behoud
Whitepaper: Talent voor behoudarthurnederlof
 

Similar to Onboarding management van verwachting (20)

De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013
De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013
De top 5 Nederlandse trends in recruitment 2013
 
DAVID Masterclass employer branding
DAVID Masterclass employer brandingDAVID Masterclass employer branding
DAVID Masterclass employer branding
 
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkers
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkersEngaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkers
Engaging for succes - een verhaal over geëngageerde medewerkers
 
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)
Presentatie odyssee or informatie congres 2013 (1)
 
Strategic Workforceplanning 2014
Strategic Workforceplanning 2014Strategic Workforceplanning 2014
Strategic Workforceplanning 2014
 
Top 5 trends in Talentwerving 2013
Top 5 trends in Talentwerving 2013Top 5 trends in Talentwerving 2013
Top 5 trends in Talentwerving 2013
 
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROI
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROIMonsterboard op Emerce eRecruitment: ROI
Monsterboard op Emerce eRecruitment: ROI
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
CV-OK Seminar Performa 2010
CV-OK Seminar Performa 2010CV-OK Seminar Performa 2010
CV-OK Seminar Performa 2010
 
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmark
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmarkFinext Financial Services - Integrale besturing benchmark
Finext Financial Services - Integrale besturing benchmark
 
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1
Te Belgium (Dutch) Brochure Mailversion V1
 
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagement
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagementTalent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagement
Talent management Raet_HR_Benchmark_2016_onderzoeksrapport_talentmanagement
 
Cmg story
Cmg storyCmg story
Cmg story
 
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
 
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzen
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzenKandidaat select jaap nieuwenhuijzen
Kandidaat select jaap nieuwenhuijzen
 
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisition
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisitionHow Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisition
How Sandd uses data to improve the quality of hire in their talent acquisition
 
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfZo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
 
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductie
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductieHR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductie
HR analytics & HR reporting = HR Intelligence, een introductie
 
Wat is Lean?
Wat is Lean?Wat is Lean?
Wat is Lean?
 
Whitepaper: Talent voor behoud
Whitepaper: Talent voor behoudWhitepaper: Talent voor behoud
Whitepaper: Talent voor behoud
 

Onboarding management van verwachting

 • 2. Mijn levensloop 1985 - 1992 1992 -1994 1994 -2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer Talent Manager Recruitment & Onboarding 2012 2011 2006-2008-2010 2013 Boek “recruitment” Berlicum 3 kinderen Recruitment Essentials
 • 3. Onboarding van kandidaten Inhoud Webinar - Wat is onboarding? - Waarom maakt onboarding het verschil? - Resultaten van het onderzoek Intelligence Group - Acties naar aanleiding van het onderzoek
 • 4. Onboarding van kandidaten Inhoud Webinar - Wat is onboarding? - Waarom maakt onboarding het verschil? - Resultaten van het onderzoek Intelligence Group - Acties naar aanleiding van het onderzoek
 • 5. Onboarding Het voorkomen van broken promisses - Iedere nieuwe ervaring van een medewerker bij een organisatie die bijdraagt aan zijn succes en die zorgt voor betrokkenheid bij de visie, strategie, doelstellingen en cultuur van de organisatie. - Een combinatie van introductieactiviteiten en het leerproces dat een werknemer doormaakt om zijn rol binnen de organisatie succesvol in te vullen. - Het zijn zowel geplande als ongeplande activiteiten - Het is een samenspel tussen Recruitment, HRM, lijn en nieuwkomer
 • 6. Onboarding Het voorkomen van broken promisses Goede onboarding voorkomt verloren dromen
 • 7. Onboarding van kandidaten Inhoud Webinar - Wat is onboarding? - Waarom maakt onboarding het verschil? - Resultaten van het onderzoek Intelligence Group - Acties naar aanleiding van het onderzoek
 • 8. Versnellen van transities Van outsider naar insider
 • 9. Doelstellingen Onboarding Optimale transities - Nieuwkomers in hun kracht - Sneller resultaten - Betrokkenheid en trots creeren - Retentie versterken - Werkgeversmerk verstevigen - Kosten efficient
 • 10. Onboarding van kandidaten Inhoud Webinar - Wat is onboarding? - Waarom maakt onboarding het verschil? - Resultaten van het onderzoek Intelligence Group - Kort wat over de achtergronden voor het onderzoek - Een aantal opmerkelijke cijfers - Acties naar aanleiding van het onderzoek
 • 11. Belang van onboarding binnen recruitment Waarom dit onderzoek? 3,4 0 2 4 6 8 10 12 Attracting the candidate job brand awareness sourcing channel organisation brand awareness application method sources of information Welke factoren binnen recruitment spelen een rol bij het lange termijn succes van kandidaten? From “Getting it right from the start” Recruitment Rondtable 0 2 4 6 8 10 12 14 navigation early experiences organisational support info,resources, tools delivery on expectations Aantrekken van kandidaten Onboarding van kandidaten
 • 12. Belang van onboarding binnen recruitment Waarom dit onderzoek? 3,4 0 2 4 6 8 10 12 Attracting the candidate job brand awareness sourcing channel organisation brand awareness application method sources of information Welke factoren binnen recruitment spelen een rol bij het lange termijn succes van kandidaten? From “Getting it right from the start” Recruitment Rondtable 0 2 4 6 8 10 12 14 navigation early experiences organisational support info,resources, tools delivery on expectations Aantrekken van kandidaten Onboarding van kandidaten Drie pijlers voor onboarding 1 Support binnen de organisatie Netwerken bouwen, cultuur, (loop)baan, regels en procedures 2 Informatie & tools Onboardingplan, eerste dag, introcursus, intranet / app 3 Managen van verwachtingen
 • 13. Belang van onboarding binnen recruitment Waarom dit onderzoek? Management van verwachtingen: Cruciaal voor lange termijn succes voor nieuwkomers Rol Recruitment / HRM: - Een aantrekkelijke en realistische job brand: Verwachten wat ze krijgen - Goed georganiseerde onboarding: Krijgen wat ze verwachten
 • 14. Anker voor onboarding: Percepties van werknemers Verwachtingen van een nieuwkomer bij binnenkomst van een organisatie Ontstaan tijdens de werving en selectie (Psychologisch contract - UvT)
 • 15. Wat wordt er van mij verwacht? Gedrag/prestatie Flexibiliteit Loyaliteit Ethiek Employability Wat verwacht ik van een werkgever? Inhoud van baan Loopbaanmogelijkheden Sfeer Beloning Organisatiebeleid
 • 16. Wat wordt er van mij verwacht? Gedrag/prestatie nieuwe klanten werven Flexibiliteit werk in weekend Loyaliteit ook voor mezelf Ethiek integriteitstandaard Employability inzetbaar in Randstad Wat verwacht ik van een werkgever? Inhoud van baan senior consultant energie Loopbaanmogelijkheden over drie jaar in maatschap Sfeer gedreven collega’s Beloning omzetgerelateerde bonus Organisatiebeleid sociaal gezicht
 • 17. Mensen die actief checken of hun verwachtingen kloppen: Denken positiever Presteren beter Zijn gelukkiger Blijven langer (Psychologisch contract - UvT) Let op: - Na 3 maanden is het beeld gevormd: “90-dagen” - Uitzoeken hoe het met verwachtingen gesteld is
 • 18. Bij wie zoeken ze info over verwachtingen? Collega’s / buddies Peers (nieuwkomers) Managers Mentoren (Psychologisch contract - UvT)
 • 19. Onboarding van kandidaten Inhoud Webinar - Wat is onboarding? - Waarom maakt onboarding het verschil? - Resultaten van het onderzoek Intelligence Group - Kort wat over de achtergronden voor het onderzoek - Een aantal opmerkelijke cijfers - Acties naar aanleiding van het onderzoek
 • 20. Onderzoek Intelligence Group: 550 mensen die afgelopen jaar van baan veranderden - Zijn verwachtingen die u had uitgekomen? - En als het tegenviel, met wie besprak u dat? 2 zaken centraal: - Over verwachtingen van kandidaten - Over hetgeen is geregeld door de organisatie
 • 21. U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen? 1 De eerste dag 2 Wat er voor mij geregeld was ter introductie 3 De inhoud van de baan 4 De financiële beloning 5 De loopbaanmogelijkheden 6 Mijn manager 7 Mijn collega’s 8 De sfeer in de organisatie 9 Het beleid van de organisatie 10 De normen en waarden van de organisatie 11 De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 12 De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 13 De prestaties die de organisatie van mij verwacht Resultaten van het onderzoek door IG! Onderzoek naar 13 aspecten bij onboarding onder te verdelen in 3 groepen: Wat is er geregeld? Wat verwacht je dat je gaat krijgen? Wat verwacht je dat je gaat brengen?
 • 22. U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen? (Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen De financiële beloning 26% 43% 31% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28% De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26% Mijn manager 19% 39% 43% Het beleid van de organisatie 18% 50% 32% De sfeer in de organisatie 14% 39% 46% De inhoud van de baan 14% 51% 35% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36% De eerste dag 14% 39% 47% De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36% Mijn collega’s 10% 38% 52% Resultaten van het onderzoek van IG! 1. Wat is er geregeld?
 • 23. 26% vindt de onboarding niet goed geregeld. Dat geldt niet voor de eerste dag want de helft van de mensen vindt die beter dan verwacht. Juist voor periode er na. Onderzoek Intelligence Group: Up to speed krijgen
 • 24. Ruimte voor verbetering in support tijdens de eerste 90 dagen Om nieuwkomers sneller up to speed te krijgen
 • 25. U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen? (Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen De financiële beloning 26% 43% 31% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28% De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26% Mijn manager 19% 39% 43% Het beleid van de organisatie 18% 50% 32% De sfeer in de organisatie 14% 39% 46% De inhoud van de baan 14% 51% 35% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36% De eerste dag 14% 39% 47% De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36% Mijn collega’s 10% 38% 52% Resultaten van het onderzoek 2. Wat krijg je: Wat valt je tegen?
 • 26. 1 op 4 valt financiële beloning en loopbaanmogelijkheden tegen. Ruim 40% van deze ontevreden medewerkers bespreekt dit met niemand. (1 op 10 van alle nieuwkomers!) In het geval van financiële beloning bespreekt 1 op 3 van alle nieuwkomers zijn onvrede buiten de deur. Onderzoek Intelligence Group: Realistische verwachtingen
 • 27. Ruimte voor verbetering Werf met realistische verwachtingen Belang van Realistic Job Profiling (RJP) Experiment RJP en Niet RJP groep: 50% minder vertrek bij de RJP groep ( www.shrm.org, T. Bauer) Rol voor recruitment: - Veel accurate info - Meer on the job experiences
 • 28. U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen? (Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen De financiële beloning 26% 43% 31% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28% De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26% Mijn manager 19% 39% 43% Het beleid van de organisatie 18% 50% 32% De sfeer in de organisatie 14% 39% 46% De inhoud van de baan 14% 51% 35% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36% De eerste dag 14% 39% 47% De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36% Mijn collega’s 10% 38% 52% Resultaten van het onderzoek 2. Wat krijg je: wat valt je mee?
 • 29. U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen? (Zwaar) tegengevallen Als verwacht (Enorm) meegevallen De financiële beloning 26% 43% 31% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 26% 46% 28% De loopbaanmogelijkheden 22% 53% 26% Mijn manager 19% 39% 43% Het beleid van de organisatie 18% 50% 32% De sfeer in de organisatie 14% 39% 46% De inhoud van de baan 14% 51% 35% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 14% 51% 36% De eerste dag 14% 39% 47% De normen en waarden van de organisatie 12% 53% 35% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 11% 54% 35% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 11% 53% 36% Mijn collega’s 10% 38% 52% Resultaten van het onderzoek 3. Wat moet je leveren: Wat valt je tegen?
 • 30. De verwachtingen over wat iemand denkt te krijgen (baan, beloning, sfeer, beleid) vallen meer tegen dan wat iemand denkt te moeten geven (loyaliteit, flexibiliteit, prestaties). En andersom? Valt het werkgevers tegen wat nieuwkomers geven? Onderzoek Intelligence Group: Krijgen en geven
 • 31. Resultaten van het onderzoek door IG! Met wie bespreek je dit? Onderzoek Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Met niemand Met mijn manager Met mijn mentor of coach Met mijn buddy Met mijn collega ('s) Buiten de organisatie
 • 32. Resultaten van het onderzoek Met wie bespreek je dit? Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Buiten de organisatie Mijn collega’s 38% De financiële beloning 32% De inhoud van de baan 31% De normen en waarden van de organisatie 31% De sfeer in de organisatie 30% Mijn manager 29% Het beleid van de organisatie 27% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 26% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 26% De eerste dag 25% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 22% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 18% De loopbaanmogelijkheden 16% Bespreken buiten de organisatie “Hoe is je nieuwe baan?” Impact op je branding
 • 33. Resultaten van het onderzoek Met wie bespreek je dit? Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Met niemand De loopbaanmogelijkheden 45% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 44% De financiële beloning 41% Mijn manager 40% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 39% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 34% Mijn collega’s 29% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 29% De eerste dag 28% De normen en waarden van de organisatie 27% De sfeer in de organisatie 26% Het beleid van de organisatie 25% De inhoud van de baan 18% Bespreken met niemand “In stilte mopperen” Uitgestelde mobiliteit? Verminderde motivatie? 1 op 8 van alle nieuwkomers ontevreden over introductie zonder dat iemand het weet.
 • 34. Resultaten van het onderzoek Met wie bespreek je dit? Met wie heeft u die tegenvallende resultaten besproken? Met mijn collega(‘s) Met mijn buddy Met mijn mentor of coach Het beleid van de organisatie 34% 6% 15% De normen en waarden van de organisatie 32% 7% 10% De prestaties die de organisatie van mij verwacht 28% 9% 9% De sfeer in de organisatie 27% 4% 12% De eerste dag 27% 13% 12% De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht 26% 7% 9% Mijn manager 25% 7% 7% De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht 23% 7% 10% Wat er voor mij geregeld was ter introductie 22% 6% 11% De inhoud van de baan 21% 10% 8% De financiële beloning 18% 8% 6% Mijn collega’s 17% 8% 8% De loopbaanmogelijkheden 13% 6% 6% Bespreken met collega’s “Wat vind jij?” Hopelijk wel de goede…
 • 35. Er wordt weinig gebruik gemaakt van een buddy om tegenvallers te bespreken (gemiddeld 7%) Echter: Peer support kan een zeer effectieve laagdrempelige rol invullen tijdens onboarding Onderzoek Intelligence Group: Support tijdens onboarding
 • 36. Vervolgstappen Evalueer huidige onboarding • Wat is er geregeld voor de eerste 90 dagen? • Is er een vluchtplan met de ‘3 pijlers’ om mensen goed te laten landen? • Worden verwachtingen getoest? • Wordt er duidelijke feedback over en weer gegeven over verwachtingen? • Is er sprake van peer-support?
 • 37. Meer informatie / ondersteuning? Realistic Job Profiling: Campaign group: www.campaigngroup.nl Of bel:010 - 213 17 00 Onboarding optimaliseren: • Ontwikkeling van een onboardingstrategie en individuele onboardingsplannen • Een onboardingsworkshop voor recruitment en HRM • Ontwikkeling van peer-support. Workwonders: www.workwonders.nl Of bel Ardienne Verhoeven: 06 53371412 ardienne@workwonders.nl

Editor's Notes

 1. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.
 2. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.
 3. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.
 4. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.
 5. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.
 6. Kandidaten geven aan dat zij de job brand heel belangrijk vonden. 12% van de respondenten noemde dit als een van zijn antwoorden. Dit is dubbel zo veel als de andere onderdelen van het aantrekken van kandidaten. Logisch ook: Het loont dus om te investeren in een goede job brand.