Musyawarah Dalam Islam

7,455 views

Published on

PAI Kelas X SMA
Bab Musyawarah Dalam Islam
Tadabbur Ali Imran 159 dan Asy-Syura 38

Published in: Education
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Musyawarah Dalam Islam

 1. 1. 1 X-1Ali-Imran : 139 Asy-Syura : 38
 2. 2. AyatKesimpulan Tajwid Ali Imran : 159Kandungan Terjemah Asbabun Nuzul
 3. 3. Ayat Tajwid Terjem ah Asbabu n Nuzul Kandu ngan“Fabimaa rahmatim minallahi linta lahum, walaw kunta Kesimp fazhzhan ghaliizal qalbi lanfadhdhu min haulik, ulan fa‟fu‟anhum wastaghfirlahum wasyawirhum fil amr, faidza „azamta fatawakkal „alallah, innallaha yuhibbul Home mutawakkilin”
 4. 4. Ayat Tajwid Terjem ah Asbabu n Nuzul Mad IzharQomariah Alif LamSyafawi Izhar Haqiqi Ikhfa’ Ashli AridhHalqi Mad Lissukun Idghom Bighunnah Alif lamNunsukunqaf (hurufwau. Ta’Nunfathahbertemu qomariah). Mim sukun bertemu ta’. bertemu bertemu alif. kasratain bertemuha. sukun Mad Zho’ fathatainbertemu mim. ashli diakhir kalimat di-waqafkan. fa. ‘gha.Dibaca samar-samar dandengan(lingta)di(kungta). Alif lamDibaca Dibacaditahansukun lam. dibaca panjang 2 harakat. jelas jelas. Dibaca jelas dan ditahansedikit Dibaca panjang dengung.Dibaca samar-samar lewat tenggorokan.(langfa). Dibaca samar-samar. sedikit dengan 2 harakat. Kandu ngan Kesimp ulan Home
 5. 5. “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut Ayat kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, Tajwid tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu Terjem maafkanlah mereka, mohonkanlah ah ampun bagi mereka, dan Asbabu bermusyawarahlah dengan mereka n Nuzul dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Kandu ngan maka bertawakallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang- Kesimp ulanorang yang bertawakal kepada-Nya” Home
 6. 6. Ayat„ Kemenangan perang badar, mendapat ghanimah Tajwid Terjem„ Rasulullah memanggil Abu Bakar dan Umar bin Khattab ah Asbabu n„ Abu Bakar memilih untuk melepaskan Nuzul Kandu ngan„ Umar memillih untuk membunuh semuanya Kesimp ulan„ Turunlah surat Ali Imran ayat 159 Home
 7. 7. Ayat Tajwid Lemah Saling Lembut Memaafkan Terjem ah Asbabu Kandungan n Nuzul Ali Imran : 159 Kandu nganMusyawarah Bertawakal Kesimp ulan Home
 8. 8. AyatMusyawarah dengan lemah lembut. TajwidTidak berperilaku keras dalam musyawarah. TerjemSaling memaafkan apabila ada ah perbedaan pendapat yang Asbabu n Nuzul menyinggung orang lain dalam musyawarah. Kandu nganHasil musyawarah ditawakalkann kepada Allah. Kesimp ulan Home
 9. 9. AyatKesimpulan Tajwid Asy- Syura : 38Kandungan Terjemah Asbabun Nuzul
 10. 10. AyatTajwidTerjem ahAsbabu n NuzulKandu nganKesimp “Wal ladziinas tajabuu lirabbihim wa aqamus sholah. Wa ulan amruhum syuro baynahum. Wa mimma razaqnahum yunfikun””Home
 11. 11. AyatTajwidTerjem ahAsbabu n Nuzul Ikhfa’Thabi’i Mad Haqiqi Gunnah Nunbertemu fathatain. JimMim bertasydid. fa. sukun bertemuKandu ngan Dibaca panjang 2 harakat. DibacaDitahan 2 harakat. samar-samar (yungfiqu)Kesimp ulanHome
 12. 12. AyatTajwid Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya,Terjem ah Dan mendirikan sholat,Asbabu n Nuzul Dan urusan merekaKandu diselesaikan dengan ngan musyawarah,Kesimp ulan Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.Home
 13. 13. Ayat TaqwaTajwidTerjem ahAsbabu Asy- n Nuzul Zakat Syura : SalatKandu ngan 38Kesimp ulanHome Musyawarah
 14. 14. Ayat Senantiasa melaksanakan perintahTajwid Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya.Terjem Disiplin dalam menjalankan sholat ah yang hukumnya wajib.Asbabu Selalu bermusyawarah, dalam hal-hal n Nuzul yang perlu dimusyawarahkan (urusan dunia).Kandu ngan Menafkahkan sebagian rezeki karunia Allah SWT, untuk hal-hal yangKesimp ulan diridhoinnya (infaq fi sabilillah).Home
 15. 15. Ayat AyatTajwid TajwidTerjem Terjem ah ahAsbabu Asbabu n n Nuzul NuzulKandu Ali Imran : Kandu ngan 159 Asy-Syura : nganKesimp 38 Kesimp ulan ulanHome Home

×