Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Controller En Sociale Media 30 Juni 2011

766 views

Published on

Presentatie Financial Controller bijeenkomst 30 juni 2011

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Controller En Sociale Media 30 Juni 2011

 1. 1. De controller en sociale media Prof. dr. Arco van de Ven RA 30 juni 2011
 2. 2. De Controller en Sociale Media Pagina
 3. 3. Only for the young? De Controller en Sociale Media Pagina
 4. 4. KENMERKEN ‘HIGH MODERNITY’ <ul><li>Kenmerken ‘high modernity’ </li></ul><ul><ul><li>Risicosamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd en plaats onafhankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename onzekerheid </li></ul></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 5. 5. Nutsmaximalisatie met schaarse alternatieve aanwendbare middelen
 6. 6. Naar het centraal stellen van risico’s van alternatieven
 7. 7. KENMERKEN ‘HIGH MODERNITY’ <ul><li>Kenmerken ‘high modernity’ </li></ul><ul><ul><li>Risicosamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd en plaats onafhankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename onzekerheid </li></ul></ul>
 8. 8. Vakanties met het gezin… naar
 9. 10. KENMERKEN ‘HIGH MODERNITY’ <ul><li>Kenmerken ‘high modernity’ </li></ul><ul><ul><li>Risicosamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd en plaats onafhankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename onzekerheid </li></ul></ul>
 10. 11. SNELHEID EN IMPACT VAN INFORMATIE De Controller en Sociale Media Pagina
 11. 12. <ul><li>Kenmerken ‘high modernity’ </li></ul><ul><ul><li>Risicosamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd en plaats onafhankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename onzekerheid </li></ul></ul>KENMERKEN ‘HIGH MODERNITY’
 12. 13. Onzekerheid op meerdere fronten De Controller en Sociale Media Pagina
 13. 15. ‘ In the risk society, the past loses the power to determine the future’ (Beck 1992:34)
 14. 16. CONSEQUENTIES BEDRIJVEN <ul><li>Hoge mate van onvoorspelbaarheid: </li></ul><ul><ul><li>minder harde targets </li></ul></ul><ul><ul><li>beperkte programmeerbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Hoge onvoorspelbaarheid maar lage risico tolerantie </li></ul><ul><li>Kennis eenvoudiger toegankelijk: beperkte houdbaarheid competitive advantages </li></ul><ul><li>Van deliberate naar emerging strategies </li></ul><ul><li>Verschuiving informatiebronnen van ‘intern’ naar ‘extern’ </li></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 15. 17. CONSEQUENCIES VOOR DE CONTROLLER <ul><li>Controller informatie provider: (Simon,1954) </li></ul><ul><ul><li>Scorecard information </li></ul></ul><ul><ul><li>Attention directing </li></ul></ul><ul><ul><li>Problem solving </li></ul></ul><ul><li>Verdere verschuiving van scorecard informatie naar attention directing en problem solving </li></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 16. 18. Veranderd gebruik van rapportages De Controller en Sociale Media Pagina Budgetten Stoplichten
 17. 19. Cybernetische Management Control Planning Uitvoering Analyse/Evaluatie Meting Meetinformatie Feedback-informatie Planinformatie Planinformatie Herplanningsinformati e Uitvoeringsinformatie
 18. 20. MANAGEMENT CONTROL <ul><li>Van diagnostic control naar interactive control </li></ul><ul><li>Plan-Do-Check-Act-cycle wordt steeds korter </li></ul><ul><li>Informatie over strategische verwachtingen </li></ul><ul><ul><li>Cocreatie en uittesten van producten met klanten (beta-versies) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe reageren klanten op de nieuwe producten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Meten = weten (frequence – reach - yield) </li></ul></ul><ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 19. 21. INFORMATIEVERZORGING <ul><li>Informatie (business intelligence) over kwaliteit, prijs, service t.o.v. concurrenten nuttig voor alle bedrijfsfuncties; </li></ul><ul><li>Yammer: voor vragen en kennisuitwisseling </li></ul><ul><li>Medewerkers vormen 24/7 uithangbord voor de organisatie </li></ul><ul><li>Efficienter maken van bedrijfsprocessen: </li></ul><ul><ul><li>Soliciteren (selecteren op linkedin, video-solicitatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikmaken van sociale controle: Cisco zet alle declaraties op intranet </li></ul></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 20. 22. DATA-ANALYSE <ul><li>Kennis van markt noodzakelijk voor een goede analyse </li></ul><ul><li>Strategy-maps en nagaan of veronderstelde oorzaak-gevolg relaties kloppen </li></ul><ul><li>Mensen worden “Infovoren” </li></ul><ul><li>‘ Autistic cognitive strenghts’ </li></ul><ul><ul><li>Informatie-verslaafden </li></ul></ul><ul><ul><li>Joy to ‘order en classify’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen hierarchische indeling, </li></ul></ul><ul><ul><li>maar lokale coherentie </li></ul></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 21. 23. Risicomanagement <ul><li>Reputatie management: bedreigingen en kansen </li></ul><ul><li>Domino's pizza </li></ul><ul><li>Internal environment, duidelijke normen en waarden en grens-systemen </li></ul><ul><li>Transparantheid en duidelijkheid </li></ul><ul><li>Strakke procedures hoe om te gaan met diverse soorten uitingen en controle op naleving </li></ul><ul><li>Voorkomen ad-hoc beleid </li></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 22. 24. SOCIALE MEDIA EN DE CONTROLLER <ul><li>Interactive control betekent dat de controller meer aandacht aan strategische veronderstellingen en onzekerheden moet besteden </li></ul><ul><li>Inzet van sociale Media is nodig voor de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Sociale media is een bron van waardevolle informatie voor het analyseren van resultaten </li></ul><ul><li>Sociale media betekent extra aandacht voor de controller voor de daaraan gerelateerde risico’s </li></ul>De Controller en Sociale Media Pagina
 23. 25. E-mail is for old people NYTimes De Controller en Sociale Media Pagina
 24. 26. NEVER TOO LATE: ALSO FOR CONTROLLERS De Controller en Sociale Media Pagina
 25. 27. VRAGEN EN DISCUSSIE De Controller en Sociale Media Pagina
 26. 28. De Controller en Sociale Media Pagina Na de beste in 2010 nu ook in 2011

×