AFP 2011 report universal

501 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AFP 2011 report universal

  1. 1. závěrečný report - propagace partnerů v rámci festivalu ARCH FOR PEOPLE 2011 6. - 14. září 2011
  2. 2. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011stěžejní akce festivalu:7.9. 2011 Mezinárodní konference Beton v architektuře8.9. 2011 Trojské sympozium12.9. 2011 Mezinárodní koneference BIM DayPropagační materiály k festivalu a jednotlivým akcím:tiskoviny:- katalog festivalu AFP - program akcí, úvodníky, profily přednášejících...- pozvánka na konferenci Beton v architektuře a BIM Day k zaslání poštou- vstupenky a visačky na konference- plakáty konferencí- dárková taška s vloženými promo materiály a katalogem AFPelektronické:- bannery na konference Beton v architektuře a BIM Day- elektronická pozvánka na konference- webové stránky festivalu- prezentace - loga partnerů k promítání na konferencích- fyzické bannery a promo předměty partnerů na akcích
  3. 3. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011logo v sekci partneři na homepage www.archforpeople.cz
  4. 4. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011 ž * outě * S m } 011 { mpozié akce ří 2 * Sy dn u 4. zá o6. – 1 erence Doprov f y *Ko n D a BIM loga a inzerce v katalogu ARCH FOR PEOPLE katalog vyšel v nákladu 600 ks
  5. 5. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011 koneference beton v architektuře FA ČVUT, 7.9. 2011 © Martin Staněk náklad - celkem 600 ks Tašky se rozdávaly na konferenci Beton v architektuře, na Trojském sympoziu i BIM Dayi.dárková taška s propagačními materiály a katalogem ARCH FOR PEOPLE á
  6. 6. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011 Nechte se inspirovat skvělými architekty ze Španělska, Finska a České republiky. Zís- Generální partner kejte nové znalosti o technologiích, pohledovém ztvárnění, historii, ale také před- sudcích vůči betonu, jak z Čech, tak ze zahraničí. Pozvánka na konferenci Registrujte se na WWW.ARCHFORPEOPLE.CZ! BETON V ARCHITEKTUŘE Prvních 100 přihlášených si užije Hlavní partneři 7. září 2011 | 1100 - 1900 VIP vstupenku na Trojské vinobraní ! Blok I. 1100 – 1400 Blok II. 1445 – 1900 1100 – 1135 | Ing. Jana Margoldová, CSc. 1445 – 1515 | Ing. Václav Jandáček BETON TKS Projektová, konzultační a inženýrská kancelář O předsudcích vůči betonu a jeho vnímání Betonová stavba, architektura a statika – sto let zkušeností Registrujte se na Partneři Pozvánka na konferenci | Mgr. Akad. arch. Roman Brychta rch. WWW.ARCHFORPEOPLE.CZ! BETON V ARCHITEKTUŘE Dekorativní povrchy z vymývaného betonu o Prvních 100 přihlášených si užije VIP vstupenku na Trojské vinobraní ! 7. září 2011 | 11 1 00 - 19 00 | Davide Zampini [CH] pini Nechte se inspirovat skvělými architekty ze Španělska, Integrované izolační systémy émy Hlavní mediální partner nologiích, pohledovém ztvárnění, historii, ale také | Mgr. Iveta Heczková 1605 – 1635 | Ing. arch. Petr Burian předsudcích vůči betonu, jak z Čech, tak ze zahraniči. DaM, architektonická kancelář Ztvárnění pohledového betonu Bytový dům s tělocvičnou Co? Mezinárodní konference Beton v architektuře ARCH FOR PEOPLE Mediální partneři | Ing. arch. Antonín Novák ntonín 1635 – 1705 | DISKUZE K 2. BLOKU 00 00 Kdy? Středa 7. září 2011 od 11 do 19 1705 – 1730 | Coffee break Coffee ff Kde? Fakulta architektury ČVUT , místnost Kotěra, Thákurova 9, Dejvice 1325 – 1400 | DISKUZE K 1. BLOKU 1730 – 1900 | Felipe Artengo Rufino [E] Rufino fi AMP arquitectos Poznávání místa Registrujte se včas na WWW.ARCHFORPEOPLE.CZ 1400 – 1445 | Lunch break a prvních 100 z vás si užije VIP vstupenku na Trojské Konferencí provede: Simultánní překlad zajištěn. vinobraní. David Šťáhlavský, Program festivalu najdete moderátor Českého rozhlasu na WWW.ARCHFORPEOPLE.CZ Simultánní překlad zajištěn. Chytrá ní pro ka dého Vstupné 1200 Kč Snížené vstupné 200 Kč Co? Mezinárodní konference Beton v ar- Registrujte se včas na Vstupné 1200 Kč chitektuře v  rámci festivalu ARCH WWW.ARCHFORPEOPLE.CZ a prvních Konference je zařazena do projektu celoživotního FOR PEOPLE 100 z vás si užije VIP vstupenku na Trojské Snížené vstupné 200 Kč vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen Kdy? Středa 7. září 2011 od 1100 do 1900 vinobraní. Konference je zařazena do projektu celoži- votního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací pro- Simultánní překlad zajištěn. Kde? Fakulta architektury ČVUT, míst- gram je hodnocen 1 kreditním bodem. nost Kotěra, Thákurova 9, Dejvice Sleva na vložné pro členy ČKAIT 10 %.pozvánka AFP - 210x297+3mm - v12.indd 1 22.8.2011 10:35:40 00 00 45 00 Blok I. 11 – 14 Blok II. 14 – 19 11 00 – 11 35 | Ing. Jana Margoldová, CSc. 14 45 – 15 15 | Ing. Václav Jandáček BETON TKS Projektová, konzultační a inženýrská kancelář O předsudcích vůči betonu a jeho vnímání ka Betonová stavba, architektura a statika – sto let zkušeností 11 35 – 12 05 | Mgr. Akad. arch. Roman Brychta 15 15 – 15 40 | Davide Zampini [CH] PROJEKTIL ARCHITEKTI CEMEX Naše domy z betonu Dekorativní povrchy z vymývaného betonuFelipe Artengo Rufi no [E] 12 05 – 12 30 | Davide Zampini [CH] 15 40 – 16 05 | Jutta Telivuo [FI] CEMEX GRAPHIC CONCRETEAMP arquitectos Integrované izolační systémy pro betonové stěny Grafi cký betonŠpanělský atelier AMP arquitectos je znám svou schop- 12 30 – 12 55 | Mgr. Iveta Heczková 16 05 – 16 35 | Ing. arch. Petr Burianností využít kvalit prostředí, ve kterém tvoří. Jejich stav-by vyrůstají ze země jako monumentální sochy a ve svých RECKLI GmbH DaM, architektonická kancelářútrobách skrývají ohromující interiéry. Dvojice architektů Ztvárnění pohledového betonu Bytový dům s tělocvičnouFelipe Artengo Rufi no a José Ma Rodríguez-Pastra-na Malagón pochází ze španělského ostrova Tenerife,1981. Používají hrubých betonových textur, které půso- 12 55 – 13 25 | Ing. arch. Antonín Novák 16 35 – 17 05 | DISKUZE K 2. BLOKUbí živelně až surově. Odmítají uhlazené omítané povrchy Atelier DRNH Betonová příležitost 17 05 – 17 30 ee breakAMP arquitectos jsou vedle prezidentského sídla v San- 25 00 17 30 – 19 00 | Felipe Artengo Rufi no [E] 13 – 14 | DISKUZE K 1. BLOKUta Cruz (2000) AMP arquitectostavě (2004), budova konferenčního centra Magma Art(2006), nebo (2006), bravur- Poznávání místa 14 00 – 14 45 | Lunch breakně využívající terénních podmínek místa. Další tváří AMPsign. Tak vzniklo jejich Konferencí provede: Simultánní překlad zajištěn. berlínský David Šťáhlavský , Program festivalu najdeteplovoucí bazén z nákladního člunu na uhlí moderátor Českého rozhlasu na WWW.ARCHFORPEOPLE.CZpozvánka AFP - 210x297+3mm - v12.indd 2 22.8.2011 10:35:49 tištěná pozvánka rozeslána celkem na 4500 adres pozvánky na konference Beton v architektuře a BIM Day k rozesílce poštou a e-mailem
  7. 7. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011stavebniforum.cz 4stav.cz nazeleno.cz bannery k akcím festivalu AFP 2011 na webech mediálních partnerů
  8. 8. ARCH FOR PEOPLE 6. - 14. září 2011 2. odbo rné setk ání Mezináro dní kon ference na téma Využite ln modelu ost informačn budovy íh – BIM v o praxi Přednáše jící: ini / Johanis ZampIan[CH] e [G k vide Bogl uo [FI] / Da rg/ Miroá / v Vy Vaně / Arto Kivi sla Petrčí B] n/ Jutta Teliv Ma oldov tal / Jose niemi [G / Petr Buria ychta / Jana f Remeš B] / tengo Rufi no [E] ková / Roma n Br / Jan Ko Enni Laine [FI] lipe Ar ta Hecz lomazní / k / Štěpán Petr Vokoun / JaPřed nášející: Fe Antonín Novák / Ive ka Toman n Fousek áček /Václav Jand ová / Pe a tr Vaněk Viktor Pozvánk Přiďte na a na ře Beton v architektu BIM*Da 12. září 20 11 | 13 30 - 20 Místo ko 00 | FA ČVUT 12. září 2011 | 1 3 - 20 30 00 y nání: Př ednáškov | FA ČV Registra ce na w á místno st Gočár, UT ww.arch Fakulta forpeopl architekt e.cz ury ČVUT v Praze, Thákurov a 9, Prah a 6-Dejvi ce další tiskoviny - visačky, vstupenky a plakáty ke konferencím

×