Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avl

894 views

Published on

POWER POINT

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Avl

 1. 1. Aspectes a considerar en el model de llengua a l’educació infantil i primària a les comarques de l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat i els Ports Àngela Buj Alfara Acadèmia Valenciana de la Llengua València, 17 de juliol de 2008
 2. 2. A N N E X II
 3. 3. ESTRATÈGIES LINGÜÍSTIQUES QUE CONTRIBUEIXEN A DONAR UN MODEL LINGÜÍSTIC RESPECTUÓS AMB LA PARLA DE L’ALUMNAT DE LES COMARQUES CENTRALS. UN EXEMPLE: LES TERRES DE L’EBRE
 4. 4. T A U L A I. El territori II. Caracterització dialectològica III. Què compartim? IV. Diagnòstic V. Estratègies
 5. 6. II. Caracterització dialectològica Com és sabut les comarques dels Ports, de l’ Alt Maestrat i del Baix Maestrat pertanyen a l’àrea del català occidental , i dins d’aquest, formen juntament amb: > el Matarranya ―a l’ Aragó > la Terra Alta , la Ribera d’Ebre , el Baix Ebre i el Montsià ―al Principat de Catalunya una àrea de transició en què el feix d’isoglosses ara representa el català nord - occidental ara el valencià . Aquesta zona de transició, depenent dels autors ha rebut diversos noms:
 6. 7. · tortosí , prenent com a referència la capitalitat de la diòcesi a la qual pertanyeren totes aquestes comarques. Part de l’Alt Maestrat passà a la diòcesi Castelló-Sogorb, l’any 1960, i la resta de la comarca continua a la diòcesi de Tortosa · parlar / zona de transició · (sub)dialecte · subdialecte > no independent dins del català occidental > independent dins del català occidental · dialecte
 7. 8. · variant de transició > cap al tortosí > del valencià septentrional de transició > del valencià septentrional · àrea tortosina i valencià septentrional · no és una àrea de transició definida
 8. 9. III. Què compartim? ·Vincles lingüisticoculturals. ·Sociolingüísticament és una zona en què la gran majoria de la població autòctona és catalanoparlant. · Zona dividida en tres administracions: País Valencià, Aragó i Catalunya · Presenta una casuística geogràfica comuna que és trobar-se situada a l’extrem dels centres de poder.
 9. 10. ·Aquesta ubicació culturalment pot resultar discriminatòria. ·En l’àmbit educatiu, repercuteix en el sentit que les solucions normatives, de la llengua col·loquial, d’aquestes comarques no siguen recollides pel model lingüístic escolar: - docent - editorial > llibres de text > altres recursos > lectures > diccionaris > audicions
 10. 11. IV. Diagnòstic Aquestes variables condueixen a un canvi lingüístic en tots els nivells: - fonètic > vocalisme > tònic > àton > consonantisme -morfosintàctic > morfologia > nominal > verbal -lèxic Aquest anivellament fa que les comarques dels Ports i de l’Alt i Baix Maestrat prenguen un procés de “valencianització central” i les del sud català d’”orientalització”, cap al català central.
 11. 12. V. Estratègies Per frenar aquesta tendència endodiglòtica i d’empobriment de la llengua, en l’àmbit educatiu, quines actuacions s’han pres en les comarques catalanes del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta? - Formació del professorat Tipologia : ·Seminaris ·Cursos ·Jornades ·Assessoraments Àmbit : ·Centres ·Intercentres ·Interzones
 12. 13. Institucions que han organitzat aquesta formació : ·Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) ·Institut de Ciències de l’Educació (Universitat Rovira i Virgili) ·Departament de Filologia Catalana (Universitat Rovira i Virgili) ·Moviment de Mestres per a la Renovació Pedagògica de les Terres de l’Ebre ·Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta
 13. 14. -Estudis ·Llicència retribuïda > “Raïl. Proposta de model de llengua per a les escoles del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Ports i Maestrat ” (Buj Alfara, À.) (Dep. d’Educació, Generalitat de Catalunya) (en premsa) ·Ponències ·Comunicacions http://www.alcanar.com/entitats/cel
 14. 15. -Recursos didàctics ·CD CANTEM I CONTEM. Cançons i contes per a les nostres escoles http://www.xtec.cat/ ~ abuj ·Maleta pedagògica de contes en català occidental i balear (Buj Alfara, À.) http://www.xtec.cat/crp-montsia/Pagines/maleta-occidental.htm ·“Àlbum de geosinònims” (Buj Alfara, À.) ·Literatura oral: “Dir dites, com ho diem?”, “Endevina endevinalla...” (Buj Alfara, À.) · Cruïlla. Curs de llengua i Aïnes. Exercicis de llengua i claus de correcció (2002), Joan Beltran i Josep Panisello, Benicarló: Edicions Alambor
 15. 16. -Altres Assessorament en el món editorial > llibres de text > diccionaris > lectures Proposició no de Llei del Parlament de Catalunya DADES GENERALS Títol Proposició no de llei sobre el model lingüístic dels llibres de text i la docència en català Núm. Expedient 250-02311/06 Data Document 03/12/2001

×