Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prestatie en presentatie lezing bij scintilla in blue

326 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prestatie en presentatie lezing bij scintilla in blue

  1. 1. Een eigenzinnige interpretatie van de power flower uit de jaren ’60 en de gamemuziek uit de jaren ’80.Psychedelische chaos versus de strijd om het hoogste level in een game genoemd ‘Know thesystem and you can manage the world’.Prestatie en Presentatie.De achtergrond van mijn werk is in wezen wat ik noem dat van de ‘de grote toeschouwer’.Een bevrager van de waarheid, want wat is de waarheid! Ieder mens heeft zijn eigenwaarheid. Daarnaast mijn irritatie in het gegeven ‘dit is nu eenmaal het systeem’ en dat valtniet te veranderen. Alsof het niet om een bedenksel van mensen gaat.Het grote theaterstuk van maatschappelijk verkeren wordt namelijk als iets logisch gebracht,maar als je verder kijkt is dat niet zo. De mens is nauwelijks op de hoogte van zijn eigenpsychologie en de uitwerking daarvan op het grote geheel.Om alles te reguleren worden er constructies bedacht en als de ultieme waarheid gebracht.Maar deze waarheid wisselt met plaats, tijd en cultuur. Systemen worden voortdurenduitgevonden en aangepast om de mens op de knieën te dwingen en geld te genereren. Demachtigen verrijken zichzelf en een steeds grotere groep wordt tot wanhoop gedreven,
  2. 2. omdat de omstandigheden steeds moeilijker worden om te overleven. Hen rest alleen eentactiek om het systeem zoveel mogelijk te ontwijken of op zijn best ‘te slim af te zijn’.Dit drijft ons allen in de prestatie en daarbij is een goede performance een allereerstevereiste. Jong, snel, flitsend en toch een kort leven beschoren. Kijk maar naar zo’nprogramma als ‘de Voice’. In korte tijd worden jongeren tot grote hoogte getild, door slimmelui worden ze dan in korte tijd totaal uitgemolken en vervolgens uitgekotst bij het minstebeetje aan minder presteren. Dit wordt in eerste instantie als succes gezien, maar is inwezen gewoon exploitatie door mensen die nooit genoeg kunnen krijgen. Op lager niveaueigenlijk te vergelijken met de zogenaamde ‘plof’ kippen. Snel groeien om daarna in ‘notime’ uit je voegen te barsten.De meesten van ons zien dit wel of voelen het aan de lijve en men probeert dus zoveelmogelijk in het systeem te passen en door slimme inzet er misschien aan te ontsnappen. Ditleidt ook tot een voortdurend noodgedwongen tarten van grenzen. Om te overleven zoektmen de mazen in het systeem en gaat men dingen doen die eigenlijk net niet mogen.We worden dus dagelijks gedwongen een groot spel te spelen waarvan de regels ook nogeens plotseling kunnen veranderen.
  3. 3. Daardoor kan een kleine aanleiding vaak tot een groot desaster uitgroeien of tot grootsucces lijden. Is het nu een kwestie van geluk of van kennis, van pech hebben of vanbeheersen.Vandaar deze psychedelische filmpjes met gamemuziek van de eerste generatie spelleneronder. Niets zo wazig en overweldigend als een systeem waarvan men de regels niet kent.Maar wel een indruk krijgt van de heersende sfeer.En ben je nu fijngevoelig genoeg om de essentie op te pakken en naar je hand te zetten?

×