Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libro dos sentementos

277 views

Published on

Proyecto los sentimientos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Libro dos sentementos

 1. 1. l4. Aut. i. HX xilwiu; ..
 2. 2. W909i’ l t l l l liíïíïfivïïiïtttl l ll "Ü Hi 1‘t’i’i’ïÍ v’: A PROXECTO: UNHA MAN CHEA DE BECOS Queridas familias: as actividades realizadas ó Iongo do proxecto están encamiñadas a atender ó obxectivo fundamental da educación: o desenvolvemento integral (fisico. social, cognitivo e emocional) dos nen@s. Abarcarase básicamente o aspecto emocional. Por outra banda utilizanse técnicas baseadas no desenvolvemento de habilidades do pensamento (comprensión, razoamento, resolución de problemas e aprendizaxe. Finalmente destacar a relevancia que no proxento ten a educación en valores. ‘x
 3. 3. TRANSCRICIÓN DA CONVERSA SOBRE O CONÏO: UNHA MAN CH ' i EA DE BICOS ----__-----_---_-¿---___-- -
 4. 4. IÏÏJÏEÏÏÏWÏÉÏLÏÍ ï1ï, :iïi; ,1;n_1 “Í al ‘L. el
 5. 5. f PORQUE SABEN A:
 6. 6. l CANDO ME DAN BICOS A MIÑA CARA PONSE. ..
 7. 7. e «ii l«. l. 'a9/-’ÜQ/ ,>,
 8. 8. ¡fl A _ a “ POÑER A ALGUÉN coibAn A uu CONTENTO ENFERMQ
 9. 9. EL BESO . GUSTAV KLIMT V) ‘E y - f”.
 10. 10. .Ïl¡l‘ÍÏÏÏÏWt‘rr- u TRANscRiPcióN DE lA CONVERSACION SOBRE EL CUENTO: MARIQUITA JUANITA v NORMA LA HORMIGA
 11. 11. TRANSCRlClÓN DA CONVERSA SOBRE O CONTO. NIN UN BlQUlÑO MAIS A FORZA I"“l‘lÍ‘ÍÍI‘I‘rv-- -
 12. 12. 6199€ v _ a? G/ á a: DIÁLOGO SOBRE EL CUENTO: ‘a LA MARIQUITA JUANlTA Y LOS PECES i 1 © ¿{ji ooo
 13. 13. S‘¡t111wvvwvwuwvv-—

×