Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SUMBER
YANG TIDAK
DISEPAKATI
ULAMA
Masalih
Al-
Mursalah
Istishab
Istissan
Sad al-
Za’riah
‘Urf
Maqasid
Syar’iyyah
Ta’wil
I...
MASALIH AL-MURSALAH
• Iaitu memutuskan sesuatu berasaskan
prinsip kebaikan am perkara yang tidak
terdapat dalam nas al-Qur...
ISTIHSAN
• Iaitu mengenepikan sesuatu hukum yang
mempunyai dalil atas sesuatu perkara dengan
mengambil hukum lain yang leb...
ISTISHAB
• Iaitu kepada pengekalan hukum yang
terdahulu selagi belum terdapat dalil yang
mengubah hukum tersebut.
Contoh:
...
SAD AL-ZARI’AH
• Iaitu pendekatan untuk menyekat perkara
yang boleh membawa seseorang terjebak
dalam perkara yang haram.
C...
‘URF
• Iaitu kebiasaan yang diamalkan oleh
sebahagian besar sesuatu masyarakat samada
dalam bentuk perbuatan atau percakap...
MAQASID SYAR’IYYAH
• Maqasid Syar’iyyah ialah tujuan atau
matlamat disyariatkan sesuatu hukum
dalam Islam.
Contoh:
1. hubu...
TA’WIL
• pengertian yang tersirat yang diambil
dari ayat Alquran berdasarkan alasan-
alasan tertentu.
Contoh:
1. Pengunaan...
ISTIQRA’
• Penelitian menyeluruh terhadap sesuatu
perkara sebelum memberikan kesimpulan
hukum terhadap perkara tersebut
• ...
TALFIQ
• Talfiq ialah mencampur aduk antara
dua mazhab dalam satu qadhiyyah
(perkara).
Contoh:
1. wudhu’ & sembahyang.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama

12,253 views

Published on

antara contoh sumber yang tidak disepakati oleh ulama

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama

 1. 1. SUMBER YANG TIDAK DISEPAKATI ULAMA Masalih Al- Mursalah Istishab Istissan Sad al- Za’riah ‘Urf Maqasid Syar’iyyah Ta’wil Istiqra’ Talfiq
 2. 2. MASALIH AL-MURSALAH • Iaitu memutuskan sesuatu berasaskan prinsip kebaikan am perkara yang tidak terdapat dalam nas al-Quran dan al- Sunnah yang jelas. Contoh: 1. Pengumpulan al-Quran. 2. Urusan jual beli.
 3. 3. ISTIHSAN • Iaitu mengenepikan sesuatu hukum yang mempunyai dalil atas sesuatu perkara dengan mengambil hukum lain yang lebih kukuh dan kuat daripada hukum pertama, berasaskan dalil syara’ yang membolehkan tindakan sedemikian. Contoh: 1. Ibadah puasa. 2. Urusan jual beli.
 4. 4. ISTISHAB • Iaitu kepada pengekalan hukum yang terdahulu selagi belum terdapat dalil yang mengubah hukum tersebut. Contoh: 1. Orang yang hilang. 2. Keraguan bilangan rakaat solat.
 5. 5. SAD AL-ZARI’AH • Iaitu pendekatan untuk menyekat perkara yang boleh membawa seseorang terjebak dalam perkara yang haram. Contoh: 1. Larangan memaki & menghina agama lain. 2. Menggantikan solat jumaat dengan solat zohor bagi yang uzur.
 6. 6. ‘URF • Iaitu kebiasaan yang diamalkan oleh sebahagian besar sesuatu masyarakat samada dalam bentuk perbuatan atau percakapan & diterima pakai sebagai asas hukum selama ia tidak bercanggah dengan syarak. Contoh: 1. Urusan jual beli harian. 2. Pengunaan tandas awan.
 7. 7. MAQASID SYAR’IYYAH • Maqasid Syar’iyyah ialah tujuan atau matlamat disyariatkan sesuatu hukum dalam Islam. Contoh: 1. hubungan manusia dengan Allah. 2. hubungan antara sesama manusia.
 8. 8. TA’WIL • pengertian yang tersirat yang diambil dari ayat Alquran berdasarkan alasan- alasan tertentu. Contoh: 1. Pengunaan perkataan istiwa bagi Allah SWT.
 9. 9. ISTIQRA’ • Penelitian menyeluruh terhadap sesuatu perkara sebelum memberikan kesimpulan hukum terhadap perkara tersebut • Istiqra’ terbahagi kepada 2 kategori iaitu al- istiqra’ al-tamm (muktamad) dan al-istiqra’ al- naqis (tidak menyeluruh). • Contoh: 1. Perdana Menteri Malaysia 2. Cara binatang makan
 10. 10. TALFIQ • Talfiq ialah mencampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadhiyyah (perkara). Contoh: 1. wudhu’ & sembahyang.

×