Successfully reported this slideshow.

Ujian diagnostik

39,797 views

Published on

Published in: Education

Ujian diagnostik

 1. 1. LINUS BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. DEFINISI DIAGNOSTIK KONSTRUK 7 KONSTRUK 1 KONSTRUK 8 KONSTRUK 2 KONSTRUK 9 KONSTRUK 3 KONSTRUK 10 KONSTRUK 4 KONSTRUK 11 KONSTRUK 5 KONSTRUK 12 KONSTRUK 6 BORANG ANALISA BENGKEL DIAGNOSTIK NUMERASI
 3. 3. DIAGNOSTIK UMUM <ul><li>MENGENALPASTI DAN MENGESAN PUNCA KEKUATAN DAN KELEMAHAN </li></ul><ul><li>Pelajar </li></ul><ul><li>Guru </li></ul><ul><li>Institusi dan sebagainya </li></ul>DALAM SATU SET PROGRAM, MODUL , ATAU SESUATU PERANCANGAN .
 4. 4. TUJUAN DILAKSANAKAN : <ul><li>UNTUK MENGENAL PASTI MASALAH , </li></ul><ul><li>KELEMAHAN , HALANGAN DAN PUNCA MURID DALAM PEMBELAJARAN </li></ul>DIAGNOSTIK PEMULIHAN KHAS(LINUS ) <ul><li>SUPAYA PROGRAM PEMULIHAN DAPAT </li></ul><ul><li>DIJALANKAN DENGAN BERKESAN . </li></ul><ul><li>SEBAGAI MOTIVASI INTRISIK KEPADA MURID UNTUK MENERUSKAN PEMBELAJARAN </li></ul>
 5. 5. <ul><li>MENGENALPASTI KUMPULAN TERTENTU </li></ul><ul><li>MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN- </li></ul><ul><li>KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI </li></ul><ul><li>OLEH MURID. </li></ul><ul><li>MEMBANTU GURU MERANCANG SATU </li></ul><ul><li>PROGRAM PENGAJARAN YANG </li></ul><ul><li>KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN </li></ul><ul><li>DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK. </li></ul><ul><li>MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN </li></ul><ul><li>MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG </li></ul><ul><li>BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID. </li></ul>
 6. 6. BILA PERLU DIAGNOS ? <ul><li>Melihat kesediaan (readiness) </li></ul><ul><li>Adanya murid lemah </li></ul><ul><li>Semasa Pengajaran & Pembelajaran </li></ul><ul><li>Selepas sesuatu aktiviti / kemahiran </li></ul>
 7. 7. CIRI-CIRI UJIAN DIAGNOSTIK <ul><li>Murid bermasalah sahaja </li></ul><ul><li>Memperbaiki pembelajaran </li></ul><ul><li>Diikuti dengan pemulihan </li></ul><ul><li>Dirancang dan dilaksana khusus untuk </li></ul><ul><li>mengenal pasti masalah tertentu </li></ul><ul><li>murid dalam pembelajaran dan </li></ul><ul><li>membuat pemulihan </li></ul><ul><li>Bukan ujian standard tetapi ujian di bilik </li></ul><ul><li>darjah </li></ul>
 8. 8. MEMBINA UJIAN DIAGNOSTIK <ul><li>Sebelum membina ujian diagnostik,beberapa perkara perlu diutamakan : </li></ul><ul><li>PERTAMA: </li></ul><ul><li>1.1. Objektif ujian </li></ul><ul><li>1.2. Kemahiran yang hendak diuji 1.3. Bagaimana hendak menguji </li></ul><ul><li>individu / kumpulan. 1.4. Siapa yang hendak diuji – </li></ul><ul><li>sasaran </li></ul>
 9. 9. <ul><li>KEDUA : </li></ul><ul><li>Dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti </li></ul><ul><li>ujian bertulis. Tidak terikat dengan tempoh </li></ul><ul><li>masa </li></ul><ul><li>KETIGA : </li></ul><ul><li>Kemahiran yang hendak diuji mestilah diajar terlebih dahulu.Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke yang lebih mencabar. </li></ul>
 10. 10. PERLAKSANAAN & PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK <ul><li>DILAKSANAKAN SETELAH SELESAI SARINGAN PERTAMA ( UNTUK MURID LINUS ) </li></ul><ul><li>DIJALANKAN SECARA LISAN DAN BERTULIS. </li></ul><ul><li>* LISAN - INDIVIDU </li></ul><ul><li>* BERTULIS – KUMPULAN </li></ul><ul><li> ( TIDAK MELEBIHI 4 ORANG ) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF DARI YANG PALING RENDAH KE YANG PALING TINGGI </li></ul><ul><li>PENGETAHUA N PEMAHAMAN PENGGUNAAN </li></ul><ul><li>UJIAN INI HENDAKLAH DIHENTIKAN SEKIRANYA MURID YANG DIUJI GAGAL MENJAWAB SEMUA ITEM DENGAN BETUL DALAM 3 KEMAHIRAN BERTURUT-TURUT. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>HASIL KEPUTUSAN UJIAN BACAAN DAN TULISAN HENDAKLAH DIREKODKAN </li></ul><ul><li>BERIKAN MASA YANG CUKUP KEPADA MURID UNTUK MENJAWAB SOALAN SUPAYA MEREKA DAPAT MENJAWAB DENGAN TENANG </li></ul>
 13. 13. CADANGAN AKTIVITI MENGENDALIKAN UJIAN DIAGNOSTIK MENGIKUT KONSTRUK
 14. 14. KONSTRUK 1 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 1.Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0-20) <ul><li>Fakta </li></ul><ul><li>Mengingat </li></ul><ul><li>Lisan </li></ul>Guru tunjuk nombor- murid sebut Menulis Guru sebut nombor- murid tulis
 15. 15. KONSTRUK 2 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 2. Kebolehan membilang (0-20) Membilang turutan menaik <ul><li>Guru- bahan maujud; murid bilang secara menaik </li></ul><ul><li>Murid membilang dari nombor - mengikut kemampuan pelajar </li></ul>Membilang turutan menurun <ul><li>Guru- bahan maujud; murid bilang secara menurun </li></ul><ul><li>Murid membilang dari nombor </li></ul><ul><li>(pilihan guru) </li></ul>
 16. 16. KONSTRUK 3 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 3. Kebolehan memahami nilai nombor (0-20) Membezakan nombor secara lisan <ul><li>Padankan nombor </li></ul><ul><li>dengan pembilang </li></ul><ul><li>kumpulan/himpunan </li></ul><ul><li>bahan maujud atau </li></ul><ul><li>gambar </li></ul>Prinsip (menulis) Menulis nilai nombor berdasarkan gambar/ dekak-dekak
 17. 17. KONSTRUK 4 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 4. Kebolehan membuat seriasi (0-20) Seriasi Lisan Menyebut nombor mengikut turutan Secara menaik Secara menurun Seriasi Menulis Menulis Menulis nombor mengikut turutan Secara menaik Secara menurun
 18. 18. KONSTRUK 5 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 5. Kebolehan mengenal mata wang Malaysia hingga RM 10 Mengenalpasti <ul><li>Menyatakan nilai mata wang berpandukan wang sebenar </li></ul>Menulis nilai Menulis nilai wang berdasarkan wang kertas dan duit syiling
 19. 19. KONSTRUK 6 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 6. Kebolehan menyatakan waktu (bahagian dalam sehari) Mengenalpasti waktu <ul><li>Menamakan bahagian-bahagian </li></ul><ul><li>Hari- pagi </li></ul><ul><li>petang </li></ul><ul><li>malam </li></ul><ul><li>siang </li></ul>Memadankan gambar dengan bahagian-bahagian dalam sehari
 20. 20. K1. KONSTRUK 7 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 7. Kebolehan mengendalikan operasi asas: Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas ( 0 hingga 9 ) K1.TAMBAH Menyediakan bahan maujud berasaskan konsep operasi tambah ATAU Melalui lembaran kerja K2. TOLAK Menyediakan bahan maujud berasaskan operasi tolak. ATAU Melalui lembaran kerja K3 TAMBAH & TOLAK Membezakan operasi tambah dan tolak lingkungan 0-9
 21. 21. KONSTRUK 8 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 8. Kebolehan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia (dalam lingkungan RM 10) Tambah <ul><li>Menyatakan jumlah </li></ul>Tolak Menyatakan baki Selepas aktiviti jual beli
 22. 22. KONSTRUK 9 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 9. Kebolehan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu (secara relatif) Membanding <ul><li>Membandingkan panjang dua objek </li></ul>Membandingkan jisim (berat)dua objek Membandingkan isi padu dua objek Contoh cecair
 23. 23. KONSTRUK 10 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 10. Kebolehan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya K.1 MENTERJEMAH Menulis ayat matematik berdasarkan gambar atau cerita yang guru nyatakan atau sebutkan. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi.
 24. 24. KONSTRUK 11 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN 11. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. K1. MENGAPLIKASI (penyelesaian masalah) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak berkaitan kehidupan murid
 25. 25. KONSTRUK 12 KONSTRUK PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN TINDAKAN PEMULIHAN 12. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang K1. MENGAPLIKASI Menyatkan gabungan nilai duit syiling(sejenis) yang menyamai nilai yang dinyatakan. Contoh 50 sen = keping 10 sen Menentukan bahagian-bahagian dalam sehari(pagi,tengah hari, petang, malam) Menyatakan ukuran panjang sesuatu benda menggunakan ukuran jengkal, hasta ,langkah
 26. 26. ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK <ul><li>KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN </li></ul><ul><li>MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- MENENTUKAN KAEDAH- RPK </li></ul><ul><li>MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR </li></ul>
 27. 27. 1 6 K1 ( a ) SEBUT ANGKA YANG GURU TUNJUK 4 9 5 3 7 2 8 0
 28. 28. K1 ( b) . Guru sebut nombor dan murid menulis SALAM SATU MALAYSIA
 29. 29. Turutan Menaik 1 2 9 3 4 5 6 7 8
 30. 30. Turutan Menurun 1 9 8 7 6 5 4 3 2 SALAM SATU MALAYSIA
 31. 31. K3. (a ) Memadankan nilai nombor berdasarkan himpunan benda
 32. 32. K3 b . Murid menulis nilai berdasar objek diberi
 33. 33. K4. Menyusun ikut saiz
 34. 34. K3. Menulis nombor berdasarkan himpunan benda
 35. 35. K4. Menyusun ikut jisim
 36. 36. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K4. Menyusun nombor ikut turutan menaik
 37. 38. 3 2 2 1 4 3 5
 38. 41. K4. konsep tolak
 39. 45. Sebut nilai mata wang
 40. 46. Sebut nilai mata wang CONTOH
 41. 47. Tulis nilai wang
 42. 49. _ =
 43. 50. Tick ( √ ) the correct value.
 44. 52. SENARAI SEMAK UJIAN DIAGNOSTIK NUMERASI TAHUN 1_____ Petunjuk : K1 – Kemahiran 1 K2 – Kemahiran 2 Arahan : Tandakan / pada ruangan aktiviti bertanda ( K ) bagi murid yang telah menguasai konstruk yang telah didiagnos. CONTOH NAMA MURID KONSTRUK ( KEMAHIRAN / PENGETAHUAN ) CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 k1 k2 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k2 k3 k1 k2 k1 k1 k1 k1 RUMUSAN / CADANGAN PEMULIHAN : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 45. 53. KONSTRUK : 1 Cadangan Bahan Pengujian / aktiviti Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0 hingga 20) contoh

×