Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grow –malli tiimissä

872 views

Published on

tiimioppiminen, tiimit, kehityskeskustelu

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grow –malli tiimissä

  1. 1. GROW –malli tiimissä Aiheena tiimin työtapojen rikastaminen 1. G – goal = tavoite -Mietitään ehdotuksia tiimin pedagogisen johtamisen vahvistamiselle pareittain ja kirjataan ne lapuille ( yksi / lappu) -kerätään laput niin, että kaikki näkevät ne ja keskustellaan tavoitteesta 2. R – reality = nykytila -Keskustellaan mikä on tiimin tämän hetkinen tilanne ja miten tiimi toimii 3. O – options= vaihtoehdot -Ideoidaan keinoja, miten tavoitetta lähdetään konkretisoimaan ja onko erilaisia vaihtoehtoisia toteuttamismalleja 4. W – will = yhteenveto ja toimenpiteet -keskustellaan ideoiden toimivuudesta sekä valitaan mitä toimenpiteistä lähdetään kokeilemaan

×